انجام پایان نامه برق مخابرات حداقل طول این دوره ۳ نیمسال است، بدین معنی که دانشجویانی که ناچار به گرفتن دروس جبرانی نیستند؛ چنانچه کار درسی و تحقیقاتی خودر بنحو مطلوبی انجام دهند، می توانند دوره را در ۳ نیمسال به پایان برسانند. نظام آموزشی آن واحدی است و مدت تدریس ۱ واحد نظری ۱۷ ساعت و ۱ واحد آزمایشگاهی ۵۱ ساعت می باشد.

 

انجام پایان نامه پروپوزال سمینارمقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی برق مخابرات

 

انجام پایان نامه برق مخابرات

 

معرفی دوره کارشناسی ارشد رشته برق مخابرات

 

طول دوره تحصیل

انجام پایان نامه برق مخابرات حداقل طول این دوره ۳ نیمسال است، بدین معنی که دانشجویانی که ناچار به گرفتن دروس جبرانی نیستند؛ چنانچه کار درسی و تحقیقاتی خودر بنحو مطلوبی انجام دهند، می توانند دوره را در ۳ نیمسال به پایان برسانند.
نظام آموزشی آن واحدی است و مدت تدریس ۱ واحد نظری ۱۷ ساعت و ۱ واحد آزمایشگاهی ۵۱ ساعت می باشد.

تعداد واحدها

دانشجو برای تکمیل دوره کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات باید حداقل ۳۲ واحد درسی و تحقیقاتی بشرح زیر را با موفقیت بگذارند.
دروس اصلی و تخصصی ۲۴ واحد
سمینار ۲ واحد
پروژه تحقیق ۶ واحد
جمع ۳۲ واحد
علاوه بر موارد فوق، هر دانشجوی این دوره که قبلاً در دوره کارشناسی یا لیسانس، دروس جبرانی را نگذرانده باشد، باید با موفقیت آنها را بگذراند. از دروس جبرانی واحدی به دانشجو تعلق نمی گیرد.

دروس جبرانی:

انجام پایان نامه برق مخابرات دروس زیر از دوره کارشناسی مهندسی برق (گرایش مخابرات ) با نظر کمیته تحصیلات تکمیلی، به عنوان دروس جبرانی دوره محسوب می شوند:
مخابرات ۲ ۳ واحد
آنتن ۳ واحد
میدانها و امواج ۳ واحد
مایکروویو۱ ۳ واحد
آزمایشگاه مایکرویو ۱ واحد
الکترونیک  ۳ واحد
مدارهای مخابراتی ۳ واحد
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی ۱ واحد
اصول میکرو کامپیوتر یا اجزاء کامپیوتر ۳ واحد
فیلترها و سنتز مدارها ۳ واحد

 

انجام پایان نامه برق مخابرات و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی برق مخابراتبرنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق – مخابرات

 

خير کد درس نام درس (اختياري) نوع    
ترم ۱
۱ ۳۳۱۱۱۰۴۵ طراحی مدارهای الکترونیکی (فرکانس بالا) ۲ خير اصلي    
۲ ۳۳۱۱۱۰۵۶ آنتن ۲ خير اصلي    
۳ ۳۳۱۱۱۰۸۹ رمزنگاری خير اصلي    
۴ ۳۳۱۱۲۰۲۶ مباحث ویژه درالکترونیک خير اصلي    
۵ ۳۳۱۱۳۰۱۸ ریاضیات مهندسی پیشرفته خير اصلي    
۶ ۳۳۱۱۳۱۵۴ مباحث ویژه درمخابرات – ۱ خير اصلي    
۷ ۳۳۱۱۳۱۶۵ مباحث ویژه درمخابرات -۲ خير اصلي    
۸ ۳۳۱۱۳۱۷۶ مایکروویو -۲ خير اصلي    
۹ ۳۳۱۱۳۱۹۸ پردازش سیگنالهای تصویری خير اصلي    
۱۰ ۳۳۱۱۳۲۰۱ شبکه های عصبی خير اصلي    
۱۱ ۳۳۱۱۳۳۶۹ مباحث ویژه درقدرت۱ خير اصلي    
۱۲ ۳۳۱۱۳۳۷۰ کنترل فرآیندهای اتفاقی خير اصلي    
۱۳ ۳۳۱۱۳۴۲۷ پردازش سیگنالهای دیجیتالی خير اصلي    
۱۴ ۳۳۱۱۳۵۴۱ طراحی مدارهای الکترونیکی – فرکانس بالا خير اصلي    
۱۵ ۳۳۱۱۳۵۵۲ پردازش سیگنالهای دیجیتالی خير اصلي    
۱۶ ۳۳۱۱۳۵۶۳ اصول سیستمهای رادار خير اصلي    
۱۷ ۳۳۱۱۳۵۷۴ تئوری اطلاعات وکدینگI خير اصلي    
۱۸ ۳۳۱۱۳۵۸۵ مخابرات ماهواره ای خير اصلي    
۱۹ ۳۳۱۱۳۵۹۶ فیلترهای وفقی خير اصلي    
۲۰ ۳۳۱۱۳۶۰۹ فرایندهای اتفاقی خير اصلي    
۲۱ ۳۳۱۱۳۶۱۰ تئوری پیشرفته مخابرات خير اصلي    
۲۲ ۳۳۱۱۳۶۲۱ مباحث ویژه درمهندسی برق -۱ خير اصلي    
۲۳ ۳۳۱۱۳۶۵۴ نورانتگره خير اصلي    
۲۴ ۳۳۱۱۳۶۷۶ مخابرات سیار خير اصلي    
۲۵ ۳۳۱۱۳۶۸۷ پردازش سیگنالهای آماری وآرایه ای خير اصلي    
۲۶ ۳۳۱۱۳۷۷۸ روش های عددی در الکترومغناطیس خير اصلي    
۲۷ ۳۳۱۱۳۷۸۹ سیستمهای مخابرات نوری خير اصلي    
۲۸ ۳۳۱۱۳۸۱۴ تئوری پیشرفته الکترومغناطیس خير اصلي    
۲۹ ۳۳۱۵۳۰۶۹ شبکه های کامپیوتری پیشرفته خير اصلي    

 

پیشرفت های تکنولوژیکی و چالش ها در بخش مخابرات

 

انجام پایان نامه برق مخابرات پیشرفت قابل توجه در فن آوری ارتباطات راه دور، تا به حال، تاثیر زیادی در صنعت مخابرات و صنعت خدمات است. به طور خاص، تکنولوژی دیجیتال که ادغام انتقال، سوئیچینگ، پردازش و بازیابی اطلاعات را فراهم می کند، فرصت های ادغام انواع خدمات را به یک کل یکپارچه می دهد. این دیجیتال سازی، ادغام توابع ارتباطات و محاسبات، با پیشرفت چشمگیر در تکنولوژی دستگاه و مواد، از جمله مدارهای مجتمع و فیبر نوری، امکان پذیر است. با افزایش نقش پردازش دیجیتال، سیستم ها و خدمات از یک سو هوشمندانه تر و کارآمد تر می شوند و از سوی دیگر نرم افزاری بیشتر می شود. ماهواره ها و فیبر نوری، در میان سایر فن آوری ها، به طور قابل توجهی به جهانی شدن خدمات مخابراتی کمک می کند. استاندارد سازی و قابلیت همکاری سیستم ها به مسائل جهانی تبدیل شده است، به عنوان سازگاری اقدامات نظارتی که تجارت آزاد در محصولات و خدمات مخابراتی را تضمین می کند.

انجام پایان نامه برق مخابرات از آنجایی که ارتباطات مخابراتی در حال حاضر برای فعالیت های اقتصادی اجتماعی ضروری است، قابلیت اطمینان و امنیت خدمات ارتباطات راه دور به عنوان مسائل اصلی مطرح می شود. در عصر اطلاعات ما، بازیابی اطلاعات اهمیت بیشتری به دست می آورد، در حالی که نگرانی ها درباره اطمینان و صحت اطلاعات ارائه شده و نیز حفاظت از حریم خصوصی است. این مسائل متنوع برای آینده صنایع مخابرات مهم است. نوآوری سریع در فناوری اطلاعات، انواع مختلف خدمات اطلاعاتی جداگانه را به طور فزاینده ای مرتبط ساخته است. این روند اغلب است. به عنوان همگرایی حالت های خدمات اشاره شده است. نتیجه یک تغییر اساسی برای محصولات و خدمات مخابراتی است. به عنوان مثال، ارتباطات مخابراتی با پردازش اطلاعات برای ادغام داده ها و پردازش آنلاین به هم متصل شده است. خدمات ارتباطی فکس ارائه شده توسط حامل های مشترک و خدمات پست الکترونیکی ارائه شده توسط اداره پست به زودی ادغام خواهند شد، حذف تحویل فیزیکی اسناد به و از مشتریان. تفاوت بین ویدئتکس با خدمات مخابراتی و تله تکت با سرویس های پخش حداقل زمانی خواهد بود که سیستم های تلویزیون کابلی توانایی دو طرفه را به دست آورند.

انجام پایان نامه برق مخابرات یکی از مزایای همگرایی حالت های خدماتی این است که موجب صرفه جویی در مقیاس می شود؛ به عبارت دیگر، انواع اطلاعات می تواند در قالب های مختلف از طریق رسانه های مختلف با هزینه معقول ارائه شود. با این وجود این مزایا بدون ارزیابی مجدد از اقدامات نظارتی که به طور سنتی براساس خدمات جداگانه سازماندهی شده اند، از بین می روند. از آنجایی که خدمات مناطق وسیعی را پوشش می دهد که مرزهای ملی را فراتر می گذارند، سازگاری بین المللی از این اقدامات نظارتی برای اطمینان از جریان اطلاعات ناخواسته در سطح جهانی ضروری است. اختراع ترانزیستورها و پیشرفت های بعدی تکنولوژی مدار جامد، فناوری اطلاعات را تحریک کرد و نوآوری هایی مانند انتقال دیجیتال، سوئیچینگ دیجیتال و رایانه های دیجیتال را به وجود آورد. ظهور فیبرهای نوری، لیزرها، فتوالدئید ها و سایر دستگاه های فوتونیک اجازه می دهد ارتباطات نور کم در فاصله های زیاد برقرار شود. واضح است که سیستم های اصلی مخابرات مخابرات مدرن به شدت وابسته به نوآوری در زمینه دستگاه های الکترونیکی و مواد هستند. این روند، که اغلب به عنوان انقلاب میکرو الکترونیک شناخته می شود، در سال های پیش رو افزایش می یابد. سیستم های جدید بیشتر به توسعه دستگاه ها و مواد جدید بستگی دارد. به طور مشخص، تکنولوژی پشتیبانی از دستگاه های الکترونیکی و مواد سرمایه فشرده و به سرعت منسوخ شده است. سالیانه، میلیاردها دلار برای تحقیق، توسعه و تولید دستگاه های پیشرفته صرف شده است، که از طریق رقابت شدید در بازار، ارزان تر و ارزان تر و در نهایت منسوخ شده است. با توجه به پیشرفت سریع ادغام در مقیاس بزرگ که اجازه می دهد یک سیستم قابل توجه برای یک تراشه واحد نصب شود، تولید کنندگان سیستم نیز باید مسائل مربوط به سرمايه گذار و سرمايه گذاري را با مشکل مواجه سازند.

 

انجام پایان نامه برق مخابرات جهانی شدن فناوری: دیدگاه های بین المللی. واشنگتن دی سی: مطبوعات ملی آکادمی. هزینه های اجناس، هزینه های نرم افزاری افزایش می یابد. این افزایش به دلیل تقاضای ثابت برای انواع پیچیده و متنوع نرم افزاری و نیز هزینه های بالای کار در ارتباط با توسعه و تولید نرم افزار است. تکنیک های متعددی از جمله برنامه نویسی ساختار یافته، بهبود قابل توجهی در بهره وری نرم افزار است. با این حال، پیشرفت های زیادی پیش روی ما خواهد بود تا پیشرفت چشمگیر در توسعه، تولید و تست نرم افزار به دست آید. از آنجایی که ریزپردازنده ها در انواع مختلفی از برنامه های کاربردی مورد استفاده قرار می گیرند، تلاش های زیادی برای تولید برنامه های مورد نیاز برای برنامه های خاص لازم خواهد بود. یکی دیگر از مشکلات مربوط به نرم افزار، حق ثبت اختراع و حفاظت از کپی رایت است. به طور کلی، اختراعات سختافزاری اختراع شده است. با این حال، از آنجا که الگوریتم ها به صورت مشابه با فرمول های ریاضی یا قوانین طبیعت در نظر گرفته می شوند، تصور می شود که اختراعات نرم افزار گرا قابل ثبت نباشد. برخی از کشورها قوانین کپی رایت خود را تغییر داده اند تا اجازه دهند برنامه های خاص دارای حق نسخه برداری باشند. با این حال، به طور کلی، حفاظت از کپی رایت نمی تواند مانع از نقض شود، همانطور که توسط موارد متعدد که در آن مقالات دارای حق نسخه برداری مورد سوء استفاده قرار می گیرد، نشان داده شده است. تغییرات استراتیژیک در صنعت هنگامی که صنعت در ساختار تغییر یافت، کارگران بخش های سنتی صنعتی منسوخ شده و مشاغل خود را از دست داده، بخش ها از کمبود کارگران رنج می برند. تغییر ساختار فعلی که عمدتا توسط فناوری اطلاعات به وجود آمد، هیچ استثنائی نیست. کارگران ماهر، مانند کسانی که تجهیزات مخابراتی را جمع آوری می کنند، شغلی شان را برای ادغام در مقیاس بزرگ و افزایش استفاده از روبات های صنعتی از دست می دهند. کمپانی های تلفن و تلگراف و خدمه تعمیر و نگهداری در مراکز تعویض به علت اتوماسیون و دیجیتالی شدن مورد نیاز است. مشاغل کارکنان دفتر عمومی نیز با نفوذ سریع پردازشگرهای کلمه و دیگر تجهیزات اتوماسیون اداری تهدید می شود. از سوی دیگر، در زمینه تولید نرم افزار، فرصت های شغلی زیادی ایجاد می شود.

انجام پایان نامه برق مخابرات آموزش و تمرین فراگیر، تغییر شایسته نیروی کار را از فرسایش به مناطق نوظهور تسهیل می کند. چنین آماده سازی در مقابله با تغییرات بسیار بی سابقه و بی سابقه ای که اکنون در ساختار صنعتی در حال انجام است بسیار مهم است. تولید نرم افزار ارتباطات راه دور باید از طریق تقسیم کار بین المللی به اشتراک گذاشته شود. از آنجا که نیازهای کاربران از کشور به کشور متفاوت است، برنامه های کاربردی خاص باید به صورت محلی تولید شوند. کشورهای در حال توسعه، که در آن دستمزد نسبتا کم است و فرصت های شغلی برای افراد تحصیل کرده کافی نیست، ممکن است در برخی کشورهای توسعه یافته، که درآمد بالا هستند و مردم انگیزه ای برای انطباق با تغییرات ساختاری در صنعت نداشته باشند، مزیت دارند. در حقیقت، چندین کشور تازه صنعتی شده در زمینه نرم افزارهای حرفه ای فعال بوده و موفق بوده اند. به نقل از نشریه “پیشرفت های تکنولوژیکی و چالش ها در بخش مخابرات”. شورای تحقیقات ملی. ۱۹۸۸٫ جهانی شدن فناوری: دیدگاه های بین المللی. واشنگتن دی سی. بنابراين، فناوري اطلاعات، از طريق تأثير آن بر ساختار صنعتي، مي تواند انگيزه اي براي حرکت يک کشور از توسعه به وضعيت توسعه يافته کشور فراهم کند. به همین ترتیب، کشورهای توسعه یافته که در این زمینه ها را تشخیص نمی دهند و در این زمینه عمل نمی کنند، نمی توانند در این منطقه رقابت کنند.

انجام پایان نامه برق مخابرات استاندارد ها خدمات مخابراتی در سطح مقیاس جهانی قرار دارند، مسائل استاندارد سازی و حفظ قابلیت همکاری بین سیستم ها و تجهیزات بسیار مهم است. با این وجود، به چند دلیل دشوار است استاندارد سازی. اول، سرعت نوآوری در فناوری ارتباطات مخابراتی بسیار سریع است. استانداردهای خیلی زودهنگام ممکن است به نوآوری های آینده آسیب برساند و اگر دیر شود، آنها هرگز استفاده نمی شوند. ثانیا، به دلیل شبکه سازی، ارتباطات مخابراتی نیازمند استاندارد سازی کامل در نرم افزار و سخت افزار است. مقدار زیادی از نرم افزار در هر مرکز تعویض باید استاندارد برای دستیابی به مقادیر اقتصادی، سهولت تعمیر و نگهداری و سیگنالینگ اینترفیس باشد. برای برقراری ارتباط بین پایانه ها و رایانه ها، استانداردهای نرم افزاری پیچیده که به عنوان پروتکل های ارتباطی شناخته می شوند، باید توسعه یافته و اجرا شوند. همانطور که تجهیزات پیشرفته تر می شود، نرم افزار بیشتر باید استاندارد شود. سوم اینکه، به دلیل اینکه محصولات جدید توسط صنایع رقابتی طراحی شده اند، مشخصات آنها تمایل به متنوعی دارد. این باعث می شود که یک استاندارد واحد در زمینه هایی مانند کامپیوتر، پایانه ها و بسته های ویدئویی ایجاد شود که در آن نیروهای بازار قدرتمند و فن آوری های در حال ظهور محصولات و مشخصات موجود را منسوخ می کنند. چهارم، منافع متضاد ممکن است بین کشورها یا گروه های کشورهای درون سعی کنید

 

کاربرد فیلتر ذره‌ای در مخابرات سیار

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی برق مخابرات کاربرد فیلتر ذره‌ای در مخابرات سیار   کاربرد فیلتر ذره‌ای در مخابرات سیار. مسائل بسیاری در علوم مهندسی نیازمند تخمین حالت سیستم متغیر با زمان در هر لحظه می-باشند و مسئله‌ی‌ تخمین سیستم‌های غیرخطی و غیرگوسی، موضوع مهمی در بسیاری از کاربردها، […]

کاهش توان مصرفی در شبکه‌های مخابرات سلولی چند آنتنه به روش تخصیص آنتن

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی برق مخابرات کاهش توان مصرفی شبکه‌های مخابرات سلولی چند آنتنه تخصیص آنتن   کاهش توان مصرفی شبکه‌های مخابرات سلولی چند آنتنه تخصیص آنتن. مساله کاهش استفاده از انرژی های سوختی با توجه به تاثیرات مخرب زیست محیطی- تولید گاز 〖Co〗_۲ ناشی از مصرف این نوع […]

شبیه سازی و بررسی تجربی اثر عوامل محیطی بر مخابرات نوری فضای آزاد

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی برق مخابرات شبیه سازی بررسی تجربی عوامل محیطی مخابرات نوری فضای آزاد   شبیه سازی بررسی تجربی عوامل محیطی مخابرات نوری فضای آزاد. در چند دهه اخیر مخابرات نوری فضای آزاد به‌دلیل مزایایی که نسبت به سایر لینک‌های مخابراتی دارد مورد توجه قرار گرفته […]

کاهش خطا در مخابرات بیسیم نوری درون ساختمانی با ترازگرهای عصبی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی برق مخابرات کاهش خطا در مخابرات بیسیم نوری درون ساختمانی ترازگرهای عصبی   کاهش خطا در مخابرات بیسیم نوری درون ساختمانی ترازگرهای عصبی. با توجه به نیاز بشر به مخابره ی اطلاعات با سرعت های بالا ، سیستم های مخابراتی مجبور به ارتقا و […]

تخصیص منابع رادیویی در سیستم های مخابرات سیار نسل سوم با سرویس های بسته ای

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی برق مخابرات تخصیص منابع رادیویی سیستمهای مخابرات سیار نسل سوم سرویس بسته ای   تخصیص منابع رادیویی سیستمهای مخابرات سیار نسل سوم سرویس بسته ای. محدود بودن طیف فرکانس رادیویی اختصاص یافته به سیستم های مخابرات سیار سلولی از یک طرف و روند رو […]

طراحی و ساخت آنتن دوپلاریزه در بند فرکانس ۱۷۱۰ – ۱۸۸۰ Mhz

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی برق مخابرات طراحی ساخت آنتن دوپلاریزه در بند فرکانس ۱۷۱۰ – ۱۸۸۰ Mhz   طراحی ساخت آنتن دوپلاریزه در بند فرکانس ۱۷۱۰ – ۱۸۸۰ Mhz. با توجه به رشد سریع تکنولوژی تلفن همراه جهت افزایش تعداد متقاضیان این تکنولوژی ، لازم است که باند فرکانس […]

طراحی و ساخت عملکرد آنتن دایورسیتی فشرده دوپورتی PIFA برای باند فرکانسی WiFi/LTE ( 5/2 تا ۷/۲ گیگاهرتز)

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی برق مخابرات عملکرد آنتن دایورسیتی فشرده دوپورتی PIFA برای باند فرکانسی WiFi/LTE ( 5/2 تا ۷/۲ گیگاهرتز)   عملکرد آنتن دایورسیتی فشرده دوپورتی PIFA برای باند فرکانسی WiFi/LTE. نسل جدید سیستم‌های ارتباطاتی به جهت تامین سرویس‌های باکیفیت نیازمند نرخ داده بالاست. از طرفی آنتن‌های […]

روش کاربردی برای کالیبراسیون آنتن های آرایه فازی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی برق مخابرات   کالیبراسیون آنتن های آرایه فازی   کالیبراسیون آنتن های آرایه فازی. امروزه آنتن‌های آرایه فازی از جدیدترین، پرکاربردترین و پیشرفته‌ترین نوع آنتن‌ها به‌خصوص در صنایع نظامی محسوب می‌شوند. در این مقاله یک روش عملی و ساده جهت اجرای فرآیند کالیبراسیون اولیه […]

استخراج و بازسازي خودکار اطلاعات سه بعدي زمين فوتبال در تصاوير تک دوربيني کاليبره نشده

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی برق مخابرات   بازسازی خودکار اطلاعات سه بعدی زمين فوتبال تصاوير تک دوربينی کاليبره نشده   بازسازی خودکار اطلاعات سه بعدی زمين فوتبال تصاوير تک دوربينی. تخمين مکان و موقعيت سه بعدي بازيکنان يکي از بحث برانگيزترين موضوعات در تحليل ويدئويي بازي فوتبال است. […]