دپارتمان حسابداری و اقتصاد

انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی حسابداری

دپارتمان حسابداری و اقتصاد موسسه پژوهشی تامسون رویترز در سال ۱۳۹۲ به همت و پیگیری شماری از اساتید دانشگاه های تهران و علامه طباطبایی تأسیس شد. دپارتمان کار خود را در رشته حسابداری آغاز نمود و در سال ۱۳۹۳ اقدام به ثبت سفارش و انجام پایان نامه های اقتصاد در گرایش های علوم اقتصادی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی و توسعه نمود. با افزایش شمار دانشجویان کارشناسی ارشد و اضافه شدن گرایش های تازه، موسسه اقدام به جذب دانشجویان دکترا برای پاسخ به درخواست های فراوان از سوی دانشجویان کارشناسی ارشد جهت انجام پایان نامه شد. دپارتمان همچنین برای پاسخ به نیاز دانشجویان در مقطع کارشناسی بیش از ۵۰ کارشناس ارشد جذب نموده است. موسسه همچنین آماده انجام پایان نامه های کاردانی رشته حسابداری با حداقل هزینه می باشد.

[/vc_column_text]

آشنایی با رشته حسابداری مقطع کارشناسی

 

انجام پایان نامه حسابداری و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته حسابداری

 

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

 

انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد

 

انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد. تغییرات سریع جامعه امروزی حسابداری یا زبان تجارت را که در ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات اساسی اقتصادی در موسسات مختلف مورد استفاده میباشد. بسیار پیچیده کرده است کرده است. تصمیم گیری صحیح و دقیق تربر مبنای اطلاعات قابل اعتماد برای توزیع مطلوب و استفاده از منابع کمیاب ملی بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ایفاء می کند.  در دنیای متغیر بازرگانی و صنعت نقش حسابداری عملاً و به تدریج تکامل پیدا کرده و علاوه بر وظیفه کنترل که نتیجه بسیار طبیعی کار حسابداری است، در مسائل برنامه ریزی بازرگانی و پیش بینی های اقتصادی نیز نقش مهمی را بر عهده گرفته است.
در دنیای متغیر بازرگانی و صنعت نقش حسابداری عملاً و به تدریج تکامل پیدا کرده و علاوه بر وظیفه کنترل که نتیجه بسیار طبیعی کار حسابداری است، در مسائل برنامه ریزی بازرگانی و پیش بینی های اقتصادی نیز نقش مهمی را بر عهده گرفته است.
بر این اساس برنامه آموزشی دوره کارشناسی حسابداری در کمیته برنامه ریزی علم اداره و مدیریت گروه علوم انسانی ستاد انقلاب فرهنگی تهیه و تدوین یافته است مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس این دوره به شرح زیر به تصویب رسیده است.

طول دوره تحصیل

انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد. طول متوسط دوره کارشناسی رشته حسابداری با کارآموزی ۵ سال است و کلید دروس آن در ۹ ترم برنامه ریزی شده است. طول هر ترم ۱۸ هفته فعال آموزشی می باشد. هر واحد درسی بصورت نظری ۱۸ ساعت و هر واحد کار آموزی حداقل ۵۴ ساعت در طول نیمسال (۱۸ هفته ) خواهد بود. کارآموزی عموماً در واحدهای بازرگانی، تولیدی، دولتی، موسسات حسابرسی با نظر گروه آموزشی حسابداری در موسسات آموزش عالی انجام خواهد گرفت.

تعداد واحدها

انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد. تعداد کل واحدهای درسی این رشته ۱۶۰ واحد ۱۰ واحد کارآموزی به شرح زیر میباشد.
۱- دروس عمومی ۲۰ واحد
۲- دروس پایه ۵۰ واحد
۳- دروس تخصصی ۷۱  واحد
۴-  کار آموزی معادل ۱۰ واحد
نیمسال هشتم دوره تحصیلی و تابستان متعاقب آن به ۱۰ واحد کارآموزی اختصاص داده شده است طبق ماده ۲۹ و تبصره ماده ۳۸ آئین نامه آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی این ۱۰ واحد جزء کارآموزی به حساب آمده است.

نقش و توانایی دانش آموختگان رشته حسابداری

انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد. دانش آموختگان دوره کارشناسی رشته حسابداری توانائی لازم در احراز مشاغل و ایفای نقشهای زیر را دارند.
۱- انجام کلیه امور حسابداری در موسسات بازرگانی، بانکها و واحدهای تولیدی و صنعتی
۲- تصدی کلیه امور حسابداری در موسسات دولتی و شهرداریها
۳- اشتغال به حرفه حسابرسی در موسسات حسابرسی.
۴- طرح و اجرای سیستمهای مالی در موسسات بازرگانی و صنعتی
۵- دانش آموختگان این دوره پس از کسب تجربه کافی می تواند در سطوح مختلف مدیریت مالی و حسابداری و حسابرسی انجام وظیفه نمایند.

اهمیت و ضرورت

انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد. ضرورت و اهمیت دوره کارشناسی حسابداری با توجه به نکات زیر بخوبی آشکار می گردد:

  1. آشفتگی و نابسامانی دروضع مالی بسیاری از موسسات بازرگانی تولیدی، دولتی و شهرداریها و بخصوص صنایع ملی شده و عدم امکان ارائه گزارشهای مالی صحیحح و به موقع در این موسسات که ناشی از کمبود حسابداران متخصص می باشد.
  2. عدم توانائی موسسات حسابرسی بخصوص موسسات حسابرسی وابسته به دولت در رسیدگی به گزارشهای مالی واحدهای اقتصادی به علت کمبود حسابداران تحصیل کرده در حرفه حسابرسی که در سالهای اخیر موجب وقفه یا تأخیر در امر رسیدگی گردیده است
  3. نارسائی در امر آموزش حسابداری در دانشگاهها و مراکز آموزش فنی و حرفه ای و رشته های خدمات در وزارت آموزش و پرورش به علت کمبود استادان ودبیران تحصیل کرده و کارآزموده
  4. برنامه ریزی و کنترل عملیات بازرگانی، تولیدی و دولتی عموماً با کمک حسابداران و کارشناسان مالی تحصیل کرده امکان پذیر می باشد و در بسیاری از موارد کمبود اینگونه افراد انجام کار برنامه ریزی و کنترل عملیات را به عهده تاخیر انداخته است. تردیدی نیست که تربیت کارشناسان حسابداری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در کوتاه مدت و بلند مدت میتواند بسیاری از کمبودها و نارسائی های فوق را جبران نماید.

انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد. چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد.

دروس دوره هشت ترمي رشته حسابداري

شماره نام درس نوع
۱ زبان خارجه عمومی عمومي
۲ اصول علم اقتصاد -۱ پايه
۳ حقوق بازرگانی پايه
۴ مبانی سازمان و مدیریت پايه
۵ اصول حسابداری -۱ تخصصي
۶ معارف اسلامی -۱ عمومي
۷ روانشناسی عمومی پايه
۸ اصول علم اقتصاد -۲ پايه
۹ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت پايه
۱۰ آمار و کاربرد آن درمدیریت پايه
۱۱ اصول حسابداری -۲ تخصصي
۱۲ معارف اسلامی -۲ عمومي
۱۳ پژوهش عملیاتی -۱ پايه
۱۴ مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها پايه
۱۵ مدیریت تولید پايه
۱۶ روشهای تحقیق و ماخذ شناسی پايه
۱۷ اصول حسابداری -۳ تخصصي
۱۸ حسابداری مالیاتی تخصصي
۱۹ اخلاق وتربیت اسلامی عمومي
۲۰ پژوهش عملیاتی -۲ پايه
۲۱ مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت پايه
۲۲ حسابداری میانه -۱ تخصصي
۲۳ حسابداری صنعتی -۱ تخصصي
۲۴ اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی تخصصي
۲۵ زبان خارجی -۳ تخصصي
۲۶ تربیت بدنی -۱ عمومي
۲۷ فارسی عمومی عمومي
۲۸ مبانی جامعه شناسی پايه
۲۹ حسابداری میانه -۲ تخصصي
۳۰ حسابداری صنعتی -۲ تخصصي
۳۱ حسابداری و حسابرسی دولتی تخصصي
۳۲ زبان خارجی -۴ تخصصي
۳۳ تربیت بدنی -۲ عمومي
۳۴ تاریخ اسلام عمومي
۳۵ انقلاب اسلامی و ریشه ها عمومي
۳۶ پول و ارز و بانکداری پايه
۳۷ مدیریت مالی -۱ تخصصي
۳۸ حسابداری پیشرفته -۱ تخصصي
۳۹ حسابداری صنعتی -۳ تخصصي
۴۰ حسابرسی -۱ تخصصي
۴۱ متون اسلامی- قران و نهج البلاغه عمومي
۴۲ جمعیت و تنظیم خانواده عمومي
۴۳ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی پايه
۴۴ حسابداری پیشرفته -۲ تخصصي
۴۵ حسابرسی -۲ تخصصي
۴۶ مدیریت مالی -۲ تخصصي
۴۷ مباحث جاری درحسابداری تخصصي

معرفی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد

 

 انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته حسابداری

 

انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد. دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری بمنظور آموزش تخصصی حسابداری به دانشجویانی که درآینده در حرفه حسابرسی یا مشاغل مختلف حسابداری در موسسات بازرگانی، صنعتی و دولتی مشغول کار خواهند شد، تدوین گردیده است. بدیهی است دانشجویانی که درحال حاضر بکار حسابرسی و حسابداری اشتغال دارند با گذرانیدن این دوره اطلاعات و معلومات تخصصی خود را افزایش داده و مسئولیت های سنگین تری را عهده دار خواهند گردید. علاوه بر این فارغ التحصیلان این دوره در تحت ضوابطی که ستاد انقلاب فرهنگی تعیین میکند، میتوانند به امر تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اشتغال پیدا کنند.

طول دوره تحصیل

انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد. دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری بصورت کارشناسی ارشد ناپیوسته و آموزشی میباشد. طبق آیین نامه خاص دوره کارشناسی ارشد مصوب ستاد انقلاب فرهنگی طول این دوره برای دانشجویان تمام وقت حداکثر ۵/۲ سال و برای دانشجویان نیمه وقت حداکثر ۵/۴ سال واحدهای هر نیمسال برای دانشجویان تمام وقت حداقل ۱۲ واحد و حداکثر ۱۵ واحد است و برای دانشجویان نیمه وقت حداقل ۶ واحد و حداکثر ۱۰ واحد میباشد.
داوطلبان ورود به دروه کارشناسی ارشد رشته حسابداری علاوه بر شرایط عمومی ورود به دانشگاه باید دارای شرایط زیر نیز باشند:
الف- داشتن گواهینامه کارشناسی رشته حسابداری

انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد. (داوطلبانی که رشته تحصیلی دوره کارشناسی آنان غیر از رشته کارشناسی ارشد حسابداری است، در صورتی پذیرفته میشوند که حداقل ۳۰ واحد اصلی و تخصصی کارشناسی آنان با کارشناسی رشته حسابداری مشترک با شد و واحدهای کمبودآنان از ۴۵ واحد تجاوز نکند)
ب- داشتن معدل کارشناسی حداقل ۵/۲ از ۴ (یا ۵/۱۲ از ۲۰)
ج- پذیرفته شدن در امتحان ورودی که شامل دروس تخصصی و زبان خارجه است.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری ۴۵ واحد به شرح زیر میباشد.
الف- دروس عمومی ۴ واحد
ب- دروس اختصاصی ۲۳ واحد
ج- دروس اختیاری ۹ واحد
د- تتبع و تحقیق ۹ واحد

نقش و توانایی دانش آموختگان

انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد. بطور کلی همان طوری که اشاره شد فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری میتوانند بعنوان حسابرس یا مسئولان حسابداری و امور مالی در موسسات مختلف اشتغال پیدا کنند. فارغ التحصیلانی که در شرکتهای بزرگ استخدام میشوند قادر خواهند بود در قسمت های تخصیص منابع یا سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و در مشاغل تحلیل گرمالی یا حسابرس داخلی مشغول کار شوند و یا مسئولیت بخشی از کار برنامه ریزی و کنترل مالی را عهده دار گردند؛ مسئولیتهای دیگری که فارغ التحصیلان این دوره در موسسات بزرگ میتوانند عهده دار گردند، بودجه بندی و تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی و آینده نگری است. فارغ التحصیلان این دوره پس از کسب تجریه کافی میتوانند در سطوح مختلف مدیریت مالی و حسابرسی انجام وظیفه نموده و در اداره موسسه کمک های موثری به مدیریت بنمایند.

اهمیت و ضرورت

انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد. تغییرات سریع بازرگانی و صنایع مسئولیت های خطیری را در سیستم اقتصادی واجتماعی جامعه بعهده حسابداران محول نموده است. امروزه حسابدار علاوه بر وظیفه تاریخی خود که ثبت و گزارش دهی اطلاعات مربوط به فعالیت های گذشته و تلفیق آن با اطلاعات اضافی دیگر بمنظور استفاده در امر برنامه ریزی و تصمیم گیری های بازرگانی.
حسابدار امروزی بر خلاف گذشته وظائف متعدد و سنگینی نظیر تجریه و تحلیل معاملات، سنجش روایدهای اقتصادی، طراحی سیستم، فرآیندهای تحلیلی و تفسیری، ارزیابی های مالی و در واقع تمامی زمینه فعالیت مدیریت را بر عهده دارد. مسئولان حسابداری سازمانها در صورتیکه وظیفه خود را بنحو مطلوب انجام دهند باید بیش از هر یک از مسئولان دیگر- شاید باستثنای مدیریت عامل از فعالیت های مختلف سازمان آگاهی داشته باشند.
انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد. امروزه کشور ما نه تنها از لحاظ حسابداران و مسئولان حسابداری و مدیران مالی ورریده و مطلع بلکه در مورد حسابرسان بصیر و کارآزموده و نیز محققان و پژوهشگرانی که بتوانند در مورد مسائل و مشکلات حسابداری جامعه تحقیق و تفکر پرداخته و به نابسامانی های موجود سرسامان دهند با کمبود شدیدی مواجه است.
بدون تردید تربیت کارشناسان ارشد رشته حسابداری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در کوتاه مدت و بلند مدت میتواند بسیاری از کمبودهای و نارسائیهای فوق را جبران نماید.

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداري

شماره نام درس نوع
۱ تئوری حسابداری(۱) اصلي
۲ تحلیل آماری اصلي
۳ حسابداری مدیریت اصلي
۴ حسابداری دولتی پیشرفته اصلي
۵ تئوری حسابداری (۲) اصلي
۶ تصمیم گیری در مسائل مالی اصلي
۷ مباحث جاری حسابداری اصلي
۸ حسابرسی پیشرفته اصلي
۹ بررسی موارد خاص در حسابداری اصلي
۱۰ اقتصاد مدیریت اصلي
۱۱ سیستمهای اطلاعاتی حسابداری اصلي
۱۲ سیستم های حسابداری اصلي
۱۳ پژوهش عملیاتی پیشرفته اصلي

 

تحلیل کردن شاخص های توسعه پایدار در حسابداری برای ایجاد کردن اسکاتلند پایدار

 

انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد هدف اصلی این مقاله ، تحلیل این مسئله بود که چطور شاخص های توسعه پایدار روی یکپارچگیِ توسعه پایدار در اداره کردن اسکاتلند تاثیر گذاشته اند. یکی از نگرانی های اصلی این بود که یک تکنولوژی حسابداری تا چه حدی میتواند این مفهوم میان رشته ای و چند بعدی را به طور موثر بیان کند. ما رابطه ی بین استراتژی های رسمی توسعه ی پایدار مربوط به هیئت اجرایی اسکاتلند و دسته ی شاخص های مرتبط را با استفاده از تحلیل چهارچوب دولت، تحلیل کردیم(دین.ام ۱۹۹۹). دولتی بودن: قدرت و قانون در جامعه ی مدرن. لندن: انتشارات سیج. دین.ام. (۲۰۰۷).). ما کمبود تطابق را بین این شاخص های توسعه ی پایدار و اهداف، زمینه ی پدیداری، شکل دانش و روش هایی که دولت در این استراتژی قرار داده است ، مشاهده کرده ایم. جنبه های نقادانه ی این استراتژی از میان دسته ی شاخص ها حذف شدند و ما بیان می کنیم که این شاخص ها ، پیشرفت به سمت اسکاتلند پایدار را اندازه نگرفتند اما به طور حسابی می توانستند روند های اداره کردن توسعه ی پایدار را جذب و منحرف کنند. چهارچوب تحلیل که مورد استفاده قرار رفت به ما این اجازه را داد تا مشکلات این شاخص ها را بیان کنیم و در مقاله ای گسترده تر در مورد ساخت و ماهیت شاخص های توسعه ی پایدار دخیل باشیم.
واژه های کلیدی: توسعه ی پایدار؛ شاخص ها؛ حسابداری؛ حکومتداری؛ اسکاتلند

انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد ما مصمم هستیم که دولتی را ایجاد کنیم که نمونه ای برای پایداری است. ما پیشرفت هایی داشته ایم اما هیچ شکی نیست که انتخاب های زیادی وجود دارند که موارد اجتماعی و اقتصادی را با محیطی متعادل می کنند. تصمیمات گذشته صدماتی را بر اسکاتلند وارد کرده است- اما ما مصمم هستیم که حتی با وجود شرایط سخت، تلاش کنیم و تغییرات بلند مدتی را در شیوه ای که اداره می کنیم به وجود آوریم، به موجب آن، اسکاتلند مثالی برای جهان می شود. پیشگفتار انتخاب آینده ی خودمان (۲۰۰۵)
۱٫ مقدمه:
انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد توسعه ی پایدار در حال حاضر داستانی بر ضد سبک زندگی فعلی غرب و شیوه ای که جوامع خود را اداره می کنند، می باشد (بک و ویلیام, (۲۰۰۴٫ علی رغم تکذیب های شدید پیشین، عناصر داستان ضد توسعه ی پایدار به عنوان حقایق علمی و اجتماعی پذیرفته شده است. بنا بر این، توسعه پایدار توسط کارکنان موسسات در مفهوم های متفاوت و در مقیاس های مختلف ، از داستانی سیاسی به عقلانیت ها و شیوه های اداره کردن تبدیل می شود. این پذیرش رسمیِ داستان توسعه پایدار، انتظار می رود هم راستا و موافق با رشد دانش ما از صدمات وارد شده به اکوسیستم و طبیعت ،
بی عدالتی اجتماعی که بر گونه های ما دائمی شده است و مصیبت های تهدید کننده که تمامی نوع های زندگی را در این سیاره ی آبی کوچک تهدید می کند، باشد.
گرچه توسعه پایدار، بخشی از ایده آل های افراد، تجارت ها، انجمن ها و دولت ها را شکل داده است اما سردرگمی و بحث چشمگیری بر سر مفهوم و به کار گیری آن وجود دارد (ببینگتون, ۱۹۹۷; ببینگتون و گری, ۲۰۰۱; جوردن, ۲۰۰۸٫ (.
انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد در تلاشی برای بررسی حسابداری و اداره کردن توسعه پایدار در اسکاتلند، تحلیلی طولانی مدت در مورد استراتژی های توسعه پایدار اجرا کرده ایم که به مدیریت جامعه ی اسکاتلند و اینکه هیئت اجرایی اسکاتلند ، انتقال به سمت توسعه پایدار را در نظر داشته است، تفسیر شده است. این پژوهش، گزارشی است بر انتخاب آینده خودمان (هیئت اجرایی اسکاتلند, ۲۰۰۵b)، یک استراتژی برای توسعه پایدار و اینکه به چه نحوی شاخص های توسعه پایدار بر یکپارچگی توسعه پایدار در اداره کردن روزانه ی اسکاتلند تاثیر می گذارد. یکی از نگرانی های اصلی این بود که چطور یک تکنولوژی حسابداری میتواند این مفهوم چند بعدی را به طور موثر بیان کند .
انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد ما شاخص های توسعه پایدار را به عنوان تکنولوژی حسابداری محیطی و اجتماعی در نظر می گیریم و ایده ی این تحقیق از تحقیقی بر حسابداری به عنوان تکنولوژی برای اداره کردن، گرفته شده است.(گولدسون و ببینگتون, ۲۰۰۷; میلر و اولیری, ۱۹۸۷; میلر, ۱۹۹۰; میلر و هاپ وود, ۱۹۹۴; میلر و رز ۱۹۹۰; رز, ۱۹۹۱٫) بسیاری از این آثار بر اساس مفهوم حکومتداری از فوکالت (۱۹۷۹, ۱۹۸۱, ۱۹۸۶, ۱۹۹۱a,b, 1993), بوده است که تحلیلِ چهارچوب حکومت را تایید می کند(دین, ۱۹۹۹, ۲۰۰۷) که ما به وسیله ی آن ارتباط بین استراتژی توسعه پایدار و شاخص های توسعه پایدار در اسکاتلند در ابتدای قرون ۲۱، را ارزیابی کردیم.
توسعه پایدار بخشی از مسئولیت هایی بود که در ژولای سال ۱۹۹۹ به پارلمان اسکاتلند محول شد. پس از آن، هیئت اجرایی اسکاتلند به طور دوره ای ، از طریق اسناد سیاسی تعهدات عمومی نسبت به توسعه پایدار داده است (هیئت اجرایی اسکاتلند, ۲۰۰۲, ۲۰۰۵bدولت اسکاتلند, ۲۰۰۷) , و انتشارات پیشرفت گزارش می کند (هیئت اجرایی اسکاتلند, ۲۰۰۳, ۲۰۰۴, ۲۰۰۵a; www.scotland.gov.uk/Topics/SustainableDevelopment/measuring-progress). علاوه بر این، توسعه پایدار به عنوان ویژگی تعریف کننده ی حکومت در اسکاتلند مطرح شده است. به طور مثال:
توسعه پایدار یک سیاست تنها نیست؛ روشی است برای تمامی سیاست ها و به همین دلیل است که تا عمق حکمرانی درست پیش می رود. واقع بین (وزارت اسکاتلند, ۱۹۹۹:۳)
انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد از آنجایی که هر تصمیم و عملی در نظر داشته تا تفاوت ها را از بین ببرد، کار ها را میتوان اینگونه قضاوت کرد که چقدر خوب ما محیط را حفظ و نگهداری میکنیم تا فرزندانمان آن را به ارث ببرند. اسکاتلند کشور ثروتمندی است؛ منابع طبیعی و استعداد مردم . مسئولیت ما نسبت به نسل بعدی، حفظ، نگهداری و کنترل کردن تمامی این منابع طبیعی است. پیشگفتار، رفع نیاز ها (هیئت اجرایی اسکاتلند, ۲۰۰۲٫)
انتخاب های ما در اداره کردن فشار های محیطی برای شکل دادن اسکاتلند پایدار ، موفق و مدرن و همچنین برای مساوی نگه داشتن زندگی که افراد با استعداد را جذب و نگهداری می کند، مهم است. مرور پایانی ۲۰۰۷ (دولت اسکاتلند, ۲۰۰۷)
باز تولیدِ سه استراتژی توسعه پایدار در طی یک دوره ی ۵ ساله، تعهد عمومی به مفهوم و ارائه آن را نشان می دهد. با این حال، همچنین مشکلاتی با سیاست گزاری توسعه پایدار و اسناد استراتژی گذشته نشان داده است . نقل قول زیر در مشکلات قبل بیان شده است:
انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد توسعه پایدار مفهومی است که برای قبول کردن بسیار راحت اما برای عملی کردن آن بسیار سخت است. چیزی که مهم است، تغییر فرهنگ، سیاست و عمل است که از استراتژی ناشی می شود – و این یکی برای ارائه ی چنین تغییری طراحی شده است. پیشگفتاری بر انتخاب کردن آینده خودمان (هیئت اجرایی, ۲۰۰۵b) انتخاب کردن آینده ی خودمان(۲۰۰۵) ، استراتژی توسعه پایدار رسمی در زمان مطالعه ی ما، تمامی عناصر استراتژی های پیشین را یکپارچه کرد و تصمیمات دیگری را مطرح کرد. به طور مثال:
انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد تشخیص قدرتمند تری از تساوی میان‌تولیدی و بین‌تولیدی در اسکاتلند و به طور جهانی معرفی کرد (تامسون و راسل, ۲۰۰۷ ) ما به وسیله ی ارزیابیِ شاخص های توسعه پایدار همراه با استراتژی های توسعه پایدار، به تعدادی از دیدگاه ها در مورد اینکه تا چه میزان توسعه پایدار به طور موثر در اداره کردن انتقال به اسکاتلند پایدار یکپارچه بوده است، دست یافتیم. ساختار این مقاله به صورت زیر است: در ابتدا ما چهارچوب تحلیلی را که از مرور خود بر تحقیقات صورت گرفته بر اداره کردن جوامع و حسابداری ، مقالات انتقادی بر شاخص های توسعه پایدار و پایداریِ استراتژی های توسعه پایدار که بر پایه ی حکومتداری بوده اند، به دست آورده ایم را بیان و تحلیل می کنیم. دوم، منطقه ی تجربی و روش تحقیقی که استفاده کرده ایم را توضیح خواهیم داد. سوم، شواهد گردآوری شده از تحلیل ما از انتخاب کردن آینده ی خودمان و شاخص های توسعه پایدار را بیان و تحلیل می کنیم. در انتها، نتیجه گیری این مقاله، با بحث در مورد نتایج کلیدی و کاربرد این مطالعه همراه خواهد بود.

 

انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته حسابداری انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

 

سهم حسابداری در تکامل فرهنگی آگاهانه: پایانی بر توسعه پایدار

 

چکیده
انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد موسسات با نفوذ اعلام می کنند که به تغییرات بیشتری نیاز است تا کار هایی که به نظام های اجتماعی و بوم شناختی صدمه میزنند را از بین ببریم. نیاز به تکامل فرهنگیِ آگاهانه، گستره و عمق این تغییرات را نشان می دهد. این پژوهش، سهمی امکان پذیر از حسابداری برای ایجاد کردن اینچنین تکاملی را مطرح می کند. به وسیله ی طرح طبقه بندی حقیقی ایجاد شده در این تحقیق و همچنین کار های فوکالت، گیدنز، زیست شناسان تکاملی و نظریه پردازان جهان زندگی، پایه ای نظری برای سهمِ حسابداری در تکامل فرهنگی آگاهانه ، طرح ریزی شده است. سپس از این نظریه ی پایه ای به منظور تفسیر کردن نتایج پروژه ی تحقیقاتی که از طرف اروپا حمایت مالی شده است تا ضوابط و مشخصات لازم برای ابزار های حسابداری و مدیریت توسعه پایدار را مشخص کند، استفاده شده است. نقاط ضعف و قدرت حسابداری محیطی، اجتماعی و سنتی ارزیابی شدند تا همانطور که در طی این پروژه به عنوان حسابداری متعادل مورد نظر قرار گرفت، نیاز به توسعه پایدار، رفع شود. پایه ی نظری که در۱ این پژوهش مشخص شده است، بیشتر برای ارزیابی مجدد حق مالکانه ی حسابداری در مفهوم جوامع مساوی و ارتباطات رو در رو به کار گرفته شده است. در نهایت، مقاومت قوی که ممکن است در مقابل حسابداری اصلیِ امروزی وجود داشته باشد، در نظر گرفته شده است. پایان توسعه پایدار در نتیجه گیری مطرح شده است.
واژه های کلیدی: حسابداری محیطی و اجتماعی ؛ حسابداری برای توسعه ی پایدار؛ تکامل حسابداری؛ عدالت؛ ارزش ها

۱٫ مقدمه:

انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد موسسات با نفوذ به تدریج شروع می کنند اعتراف کنند که به تغییرات بیشتری نیاز است تا کار هایی که به نظام های اجتماعی و بوم شناختی صدمه میزنند را از بین ببریم. نیاز به تکامل فرهنگیِ آگاهانه، که توسط برخی بخش ها مشخص شده است، گستره و عمق این تغییرات را نشان می دهد. این پژوهش، سهمی امکان پذیر از حسابداری برای شرکت کردن در اینچنین تکاملی را مطرح می کند. همچنین در اینجا مطرح شده است که اینچنین تکاملی میتواند تا حدی که نیاز به توسعه پایدار ایجاد شود، بدون اختصاصی سازی عادات مربوط به زندگی روزانه، به مفاهیم و کار های توسعه پایدار پایان دهد.
انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد پس از یک معرفی کوتاه از تکامل فرهنگی آگاهانه، یک روش امکان پذیر نظری برای تکامل فرهنگی آگاهانه در حسابداری طرح ریزی شده است و این امر طرح طبقه بندی حقیقی که برای این هدف ایجاد شده است را به کار می گیرد. به منظور اثبات این روش های نظری، از کار های فوکالت، گیدنز و نظریه پردازان جهان زندگی استفاده شده است. سپس از این پایه ی نظری برای توضیح گرایش های ایجاد شده در حسابداری و تفسیر پروژه ی تحقیقی حمایت مالی شده از سوی اروپا، استفاده شده است. هدف اصلی این پروژه مشخص کردن ضوابط و ویژگی ها برای ابزار حسابداری و مدیریت تکامل پایدار بوده است. نقاط ضعف و قدرت حسابداری محیطی، اجتماعی و سنتی ارزیابی شدند تا همانطور که در طی این پروژه به عنوان حسابداری متعادل مورد نظر قرار گرفت، نیاز به توسعه پایدار، رفع شود. پایه ی نظری که در این پژوهش مشخص شده است، بیشتر برای ارزیابی مجدد سهم حسابداری در مفهوم جوامع منصفانه و ارتباطات رو در رو به کار گرفته شده است. در نهایت، مقاومت احتمالی در مقابل تکامل فرهنگی آگاهانه در حسابداری، مد نظر قرار گرفته است.

 

انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته حسابداری انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

 

هدف حسابداری و مفهوم ارزیابی ارزش منصفانه

 

انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد حالا به رابطه بین مفهوم سود تحقق یافته با سود و زیان ارزیابی در داراییهای مالی توجه می کنیم.قبل از ادامه بحث بهتر است سود تحقق یافته و سود اقتصادی را با هم مقایسه کنیم و دوباره رابطه آنها را با هم مورد بررسی قرار دهیم .با توجه به معنی درست داراییهای مالی ،نتایج سرمایه گذاریها به میزان یکسان طبق هر دو مفهوم سود اندازه گیری می شوند. در مواردی که داراییهای مالی صرفاً پول اضافی هستند و می توانند بتدریج فروخته شوند ،ارزششان برابر با قیمتهای بازار است ومهم نیست چه کسی دارنده آن است و یک تغییر در قیمتهای بازار آنها در اصل با تحقق جریان نقد یکسان است.در مقابل ،در مورد داراییهای مشهود تجاری، با توجه به اینکه تغییرات در ارزش بازار و ارزش سرقفلی بر سود اقبصادی تاثیر گذار است ،آنها تا زمانی که به صورت وجوه نقد در نیامده اند بر سود تحقق یافته تاثیر گذار نیستند.در این پروسه ، سرقفلی به صورت پیش بینی نتایج آتی سرمایه گذاری تجاری است که تمام یا بخشی از آن در طی زمان مستهلک شده یا به داراییهای مادی تبدیل شده است.این پروسه با سود تحقق یافته مرتبط نیست ولی برای سود اقتصادی مهم می باشد.نتایج سرمایه گذاری زمانی تحقق یافته است که از ریسک تجاری خارج شده باشد. اندازه گیری سود تحقق یافته تمام تغییرات ارزش دارایی را شناسایی نمی کند اما بخشی را که به عنوان ارزش داراییهای مالی ،تحقق یافته را شناسایی می کند . اگر سرقفلی ایجاد شده توسط یک سرمایه را به عنوان عامل سرمایه ایی که نگهداری میشود در نظر بگیریم ، میزان سود در هر حال توسط مجموع گردش وجوه نقدی سرمایه و نتایج آن تخمین زده می شود. بنابراین تفاوت بین این دو مفهوم دیگر بیش از تفائت در دوره ایی که سود به آن تعلق دارد نیست. هر دو مفهوم منجر به تخصیص میان دوره ایی قیمت می شوند. پس کدامیک بهتر می توانند اهداف اطلاعات حسابداری را برآورده سازند،تخصیص جریانات نقدی براساس مفهوم سود اقتصادی یا تخصیص جریانات نقدی بر اساس روشی سیستماتیک (مستقل از تغییرات ارزش دارایی ) و بر اساس مفهوم تحقق؟ این یک نگاه قدیمی و سنتی است که داراییهای مالی باید برای سرمایه گذاران و ارزیابی ارزش شرکت از طریق پیش بینی های خود از نتایج آتی ،اطلاعاتی را در دسترس قرار دهند.
انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد در ابتدا در مورد یک سرمایه گذاری تجاری صحبت می کنیم . همانطور که بارها گفته اییم این پیش بینی با توجه به موسسه اقتصادی که پیش بینی را انجام می دهد متفاوت است.سرمایه گذاران خود نتایج را پیش بینی می کنند و بدین وسیله ارزش داراییهای سرمایه گذاری شده در تجارت را براورد می کنند .ارزش داراییهای مشهود که سود اقتصادی را مشخص میکنند ،نتیجه چنین براوردی توسط سرمایه گذاران است و اطلاعات پیش بینی شدهء مفیدی برای براورد سرمایه گذاران نیستند.البته سود تنها با تغییرات در قیمت بازار اندازه کگیری میشود،صرفنظر از اینکه ارزش سرقفلی هم نوعی سود اقتصادی است.اما چنین اطلاعاتی برای سرمایه گذاران در پیش بینی جریانات نقدی آتی یا براورد سرقفلی در شرکت مفید نیست.تا زمانیکه جریان نقدی ایجاد شده از سرمایه گذاری های تجاری وابسته به منابع مدیریتی غیر عینی در هر شرکت باشد ،اطلاعات درامد باید با جریان نقد واقعی تحقق یافته توسط شرکت را ثبت کند.با مقایسه نتیجه با انتظار پیش بینی شده ،سرمایه گذاران می توانند در انتظار و براورد خود از ارزش سرمایه گذاری تجدید نظر کنند.این مفهوم که به عنوان ارزش بازخور شناخته می شود به سودتحقق یافته بستگی دارد.از طرف دیگر ،در مورد داراییهای مالی ،حداقل برای آنهاییکه آزادانه و بتدریج فروخته می شوند،در ارزیابی داراییها هیچ تفاوتی وجود ندارد.چون هیچ ارزش سرقفلی در داراییهای مالی وجود ندارد،ارزیابی آنها با استفاده از شناسایی قیمت بازار تکمیل می شود. برای چنین داراییهایی ، ارزش رایج بازار بهترین اطلاعات می باشد.البته مشخص نیست که سود اندازه گیری شده بر پایه تغییرات بازار تا چه اندازه ایی میتواند برای پیش بینی ها مثمر ثمر باشند. این واقعیت که داراییهای مالی ارزش سرقفلی ندارند با این دیدگاه که نتایج آتی سرمایه گذاریها در چنین داراییهایی ربطی به نتایج گذشته ندارند و اطلاعات سود بعنوان منبعی برای انتظارات پیش بینی شده مفید نمی باشد،منطبق است.بدین ترتیب هر کدام از مفاهیم سود که انتخاب می شوند ،اطلاعات سود از سرمایه گذاریهای مالی برای پیش بینی سرمایه گذاران معنی و مفهومی بیش از اطلاعات ارزش بازار سهام ندارند.البته حداقل می تواند اطلاعاتی موافق پیش بینی های جریانات نقد آتی باشد.از این لحاظ که جریانات نقد بوجود آمده در دوره مورد انتظار با موارد ابتدای دوره مقایسه می شود.بجز در مواردی که تغییرات قیمت بازار به معنی تحقق جریانات نقد نمی باشد،سود وزیان ارزیابی روی داراییهای مالی نمی تواند اطلاعات نامربوطی با براورد ارزش شرکت براساس پیش بینی نتایج آتی باشد.بر این اساس یک تفائت اساسی در موارد داراییهای مشهود وجود دارد.

 

انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته حسابداری انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

 

پیاده سازی برنامه های کم سود شرکت: اثر شیوه های کنترل مدیریت

 

مقدمه:
انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد برنامه های کم سود شرکت با هدف اجرای روش های تولید کم سود در شبکه های کارخانجات سراسری شرکت ها است. علیرغم مزیت های این شیوه ها، بسیاری از کارخانجات جهانی اغلب در کشمکش اجرای چنین برنامه هایی در شبکه های تولیدشان هستند. همزمان با اجرای هر برنامه ی بهبود گسترده ی شرکت، شیوه های کنترل مدیریت استفاده شده، می تواند مانع از اجرای فرایندهای کم سود شود یا سبب پیشبرد آنها شود. این مقاله ارتباط بین استفاده از چندین شیوه های معمول کنترل مدیریت و اجرای یک برنامه کم سود شرکت را بررسی می کند. ما آنالیزهایمان را با استفاده از چهارچوب مفهومی کنترل مدیریت که اخیرا توسط Merchant و Stede (2012) مفصلا بیان شده است، سازمان بندی می کنیم. چهارچوب، کنترل مدیریت را به عنوان عناصری می بیند که در جستجوی کنترل و هماهنگ کردن ورودی ها به فرآیند، خود فرآیند، و خروجی های فرآیند است. چهارچوب کنترل ورودی خروجی فرایند آنالیزهای تجربی ما را راهنمایی می کند، که از داده های سطح کارخانه ای از یک تولیدکننده ی وسایل نقلیه جهانی با توجه به تلاش مداوم ان برای اجرای کم سود در مقیاس جهانی، جمع اوری شد. ما از حسابرسی رسمی داده های شرکت داخلی با اجرای کم سود در ۳۶ کارخانه تولید کننده ماشین علاوه بر داده های پرسشنامه که از پاسخ دهنده های متعددی در همان کارخانه ها جمع اوری شده بود، استفاده کردیم. داده های حسابرسی توسط تیمی از کارشناسان داخلی گردآوری می شوند که از تولیدکننده گانی هستند که ارزیابی هایی را در محل از وسعت اجرای کم سود در هرکارخانه انجام داده بودند. ما اطلاعات حسابرسی را با داده های پرس و جوی مان ترکیب کردیم، که شامل اطلاعاتی در رابطه با استفاده از شیوه های کنترل مدیریت در هر کارخانه، علاوه بر تغییرات اجرای عملی کارخانه بود. ما داده های کمی را با دیدارهایی از کارخانه و مصاحبه های نیمه سازمان یافته با کارمندان کارخانه برای بهبود درکمان از برنامه ی کم سود تولیدکننده گان و شیوه های کنترل مدیریت اضافه کردیم.
انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد ما از روش های دو مرحله ای حداقل مربعات برای انالیز داده ها استفاده کردیم. اولین مرحله رگرسیون وسعت را که شیوه های کنترل مدیریت با وسعت اجرای کم سود در ارتباط است را آزمون می کند. دومین مرحله از رگرسیون ارتباط بین وسعت اجرای کم سود در یک کارخانه و تغییرات در کارایی عملی اش را بررسی می کند. برای عملی کردن چهارچوب مفهومی مان از کنترل مدیریت، ما وسعت کار مدیران کارخانه را که تیم های اختصاص یافته را برای اجرای دقیق ایجاد می کنند تا از برنامه ی کم سود پشتیبانی کنند (مثلا کنترل ورودی)، گزارش عملکرد را توسعه دهند و حسابرسی های اجرای دقیق را از بالا تا پایین (کنترل فرآیند)شروع کنند، و از پاداش های مالی و غیرمالی برای تشویق اجرای کم سود در کارخانه استفاده کنند (کنترل خروجی).
انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد این مقاله بر نقش شیوه های کنترل مدیریت در اجرای نوآوری های استراتژیک مقیاس بزرگ مثل برنامه های کم سود شرکت مشارکت دارد. ما نشان می دهیم که استفاده از تیم های اختصاص یافته به اجرای کم سود، گزارش عملکرد، و پاداش های غیرمالی با اجرای گسترده ی برنامه های کم سود شرکت در کارخانه ها به طور مثبتی مرتبط است. ما ارتباط مشابه ای را بین اجرای کم سود و توسعه ی پاداش های مالی پیدا نکردیم (گره خورده به اهداف از پیش تعیین شده ی اجرا) یا از حسابرسی های داخلی آغاز شده توسط مدیریت کارخانه (بالا-پایین) برای ارزیابی پیوستگی به برنامه های کم سود استفاده نمی کنیم. در کل، این یافته ها پیشنهاد می کند که زمان اجرای برنامه ی کم سود یک شرکت، شرکت بایستی توجه ای دقیق را بر نوع شیوه های کنترل مدیریت که برای کنترل ورودی، فرآیند، و خروجی برنامه ی کم سود استفاده می کند، داشته باشد. تحقیق ما همچنین ارتباط مثبت بین اجرای تولید و کارایی کم سود در یک کارخانه را تایید می کند. بخش ۲ نوشتجات را مرور می کند و نظریه هایمان را توسعه می دهد. بخش ۳ جزییاتی را درخصوص روش تحقیق مان را اماده می کندو بخش ۴ شواهد تجربی را که به طور جزیی در بخش ۵ بحث شده است را گزارش می کند. بخش ۶ نتایج قابل توجه را ارایه می دهد.

 

انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته حسابداری انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

رابطه بین نوع حسابرس مستقل و چسبندگی هزینه ها

 

حسابرس مستقل بخشی از مجموعه سازوکارهای راهبری شرکتی برون سازمانی است که تاثیر به سزایی در محدود نمودن رفتار فرصت طلبانه مدیر و کاهش چسبندگی هزینه ها دارد. در این مقاله رابطه بین نوع حسابرس مستقل و چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی بین سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق حسابرسان مستقل شرکت ها از بُعدکیفیت از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار دسته بندی شدهاند (موسساتی که در گروه اول رتبه بندی کیفی قرار گرفته اند و سایر موسسات حسابرسی). نتایج بررسی ۱۴۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های فوق الذکر نشان داد که حسابرسی شرکت توسط حسابرسان گروه اول رتبه بندی کیفی سازمان بورس و اوراق بهادار، توانسته است باعث کاهش چسبندگی هزینهها شود. مدل مورد استفاده جهت تحلیل داده های تحقیق، با بررسی آزمون چاو، مدل داده های ترکیبی است و سایر مفروضات کلاسیک (نرمال بودن اجزای اخلال، همسانی واریانس، عدم خود همبستگی اجزای اخلال، و عدم همبستگی متغیرهای مستقل) نیز در تحلیل داده ها برقرار بوده است.

 

بررسی تأثیر مدیریت سود بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت ها

 

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت سود بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یافته های پژوهش های پیشین، بیانگر آن است که یکی از پیامدهای مدیریت سود، افزایش ناکارایی سرمایه گذاری (بیش سرمایه گذاری یا کم سرمایه گذاری) شرکت ها است. در راستای بررسی این موضوع، فرضیه تحقیق بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از ۹۸ شرکت (۵۸۸ مشاهده) طی یک دوره ۶ ساله از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۱ و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور از باقیمانده های الگوی جریان نقدی جنسن (۱۹۸۶) و الگوی توسعه یافته جریان نقدی ریچاردسون (۲۰۰۶) برای محاسبه ناکارایی سرمایه گذاری استفاده شده است. باقیمانده های مثبت و منفی به ترتیب نشان دهنده بیش و کم سرمایه‌گذاری است که در این پژوهش به‌عنوان نماینده ناکارایی سرمایه‌گذاری بهره گرفته شده است. همچنین، فروش اختیاری و اقلام تعهدی اختیاری به عنوان نماینده مدیریت سود درنظر گرفته شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین مدیریت سود و ناکارایی سرمایه‌گذاری در شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد.

 

انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته حسابداری انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

 

[/vc_column][/vc_row]
انجام پایان نامه حسابداری و اقتصاد کشاورزی اسلامی بازرگانی صنعتی انرژی محیط زیست نظری

گرایش های رشته اقتصاد

  • گرایش علوم اقتصادی
  • گرایش اقتصاد محیط زیست
  • گرایش اقتصاد انرژی
  • گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
  • گرایش تجارت الکترونیک
  • گرایش توسعه