انجام پایان نامه زبان و ادبیات فارسی

انجام پایان نامه زبان و ادبیات فارسی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی

معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه زبان و ادبیات فارسی. هدف اساسی در برنامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی ایجاد مهارتهای کافی است در زمینه های مختلف ادبی و بلاغی و دستوری و اصطلاحات علوم مختلف در متون ادبیات فارسی در سطحی که پژوهندگان این دوره بتوانند کارهای تحقیقاتی را در این طریق بنحو ارزنده ای انجام دهند و تدریجاً صاحبان نظر و متخصصانی در جنبه های مختلف زبان و ادبیات فارسی گردند.

طول دوره تحصیل

طول دوره تحصیلی در کارشناسی ارشد برای رشته زبان و ادبیات فارسی دو سال نیم یا پنج نیمسال در نظر گرفته شده است. طول هر نیمسال هیجده هفته و هر واحد درسی بمدت هفده ساعت در یک نیمسال خواهد بود. و شکل نظام واحد می باشد.

تعداد واحدها

انجام پایان نامه زبان و ادبیات فارسی. تعداد کل واحدهای درسی این برنامه نویسی و دو واحد است و تماماً نظری خواهد بود. این واحدهای درسی درسی بصورت زیر تکنیک شده است:
۱- دروس اصلی ۸ واحد
۲- دروس تخصصی ۲۰واحد
۳- دروس انتخابی ۴ واحد
جمع ۳۴ واحد

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این دوره قادرند در قسمتهای فرهنگی و توسعه علوم ادبیات فارسی از قبیل بنیادهای تدوین کتب درسی و بنیادهای پژوهشی در زمینه های مختلف ادب فارسی ایفاء وظیفه نمایند و نیز در وزارتخانه و موسسات جمهوری اسلامی به بنوعی نیاز و ارتباط با زبان و ادب فارسی دارند. از آن جمله: رسانه های گروهی مطبوعات- موسسات تالیف و ترجمه و امثال اینها.

ضرورت و توانایی

انجام پایان نامه زبان و ادبیات فارسی. با مطالب یاد شده در مقدمه و دربخش مربوطه به نقش و توانائی، ضرورت و اهمیت رشته زبان و ادب فارسی در سطح کارشناسی ارشد کاملاً روشن می شود با توجه به این مهم که جهت آماده ساختن افرادی که در آینده بتوانند امانتهای وزین ادب فارسی را از طریق تعلیم در موسسات عالی آموزش جمهوری اسلامی به نسلهای بعد انتقال دهند یگانه راه آن تحقیق و تتبع عمیق و تحصیل مهارتهای شایسته در این امانتهاست. اهمیت این دوره از جهت آماده ساختن متخصصان و صاحبنظران در رشته زبان و ادب فارسی نیز ثابت است.

انجام پایان نامه زبان و ادبیات فارسی پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی برنامه درسی رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد

    نام درس   نوع    
 
    آشنائی با کامپیوتر   اصلي    
    زبان خارجی -۱   اصلي    
    تحقیق در دستور زبان فارسی   اصلي    
    سیر عقائد و آرا اسلامی   اصلي    
    نثر -۴ کشف المحجوب   اصلي    
    سمینار   اصلي    
    نظم -۱ شاهنامه   اصلي    
    نظم -۲ ناصرخسرو و سنایی   اصلي    
    نظم -۳ خاقانی و نظامی   اصلي    
    نظم -۴ مثنوی   اصلي    
    نثر -۱ تاریخ بیهقی   اصلي    
    نثر -۲ تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه   اصلي    
    نثر -۳ مصباح الهدایه   اصلي    
    عربی -۱ صرف و نحو   اصلي    
    عربی -۲ نثر عربی   اصلي    
    عربی -۳ نظم عربی   اصلي    

کنکاشی در مثنوی مولوی

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی کنکاشی در مثنوی مولوی تأثیر و نفوذ اندیشه های مولانا جلال الدین بلخی خراسانی بر جریانات فکری و عرفانی جهان، مورد اتفاق اندیشمندان و صاحب نظران حوزۀ عرفان و تصوف است‌. آثار حضرت مولانا، به ویژه مثنوی معنوی‌، تبلوری از […]

تحلیل شخصیت بهرام گور در هفت پیکر نظامی نظریه انسان با کنش کامل کارل راجرز

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی شخصیت بهرام گور هفت پیکر نظامی انسان کنش کامل کارل راجرز   شخصیت بهرام گور هفت پیکر نظامی انسان کنش کامل کارل راجرز. یکی از مهمترین انواع ادبی که در تاریخ زبان و ادبیات فارسی از اهمیت ویژه ای برخوردار […]

پیوستگی ادبیات غنایی و نگارگری ایرانی در آثار کمال الدین بهزاد

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی   پیوستگی ادبیات غنایی نگارگری ایرانی در آثار کمال الدین بهزاد   پیوستگی ادبیات غنایی نگارگری ایرانی در آثار کمال الدین بهزاد. از ویژگی های نقاشی ایران در سده های پس از استقرار اسلام در این سرزمین، پیوستگی آن با […]

جناس و انواع آن در مثنوی هشت بهشت امیرخسرو دهلوی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی   جناس و انواع آن در مثنوی هشت بهشت امیرخسرو دهلوی.   جناس و انواع آن در مثنوی هشت بهشت امیرخسرو دهلوی. جناس یکی از زیباترین آرایه های بدیعی است. این آرایه بدیعی یکی از مهم ترین ابزارهای زیباسازی سخن […]

سمبولیسم نمادگرایی در اشعار فروغ فرخزاد

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی سمبولیسم نمادگرایی در اشعار فروغ فرخزاد   سمبولیسم نمادگرایی در اشعار فروغ فرخزاد. سمبولیسم یا نمادگرایی مکتبی ادبی – هنری است که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپا و آمریکا رواج یافت. این مکتب در حدود […]

الگو های گوناگون بازنمايی گفتار داستان های فارسی پیش و پس از نهضت ترجمه در عصر قاجار

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی   الگو گوناگون بازنمايی گفتار داستان فارسی نهضت ترجمه عصر قاجار   الگو گوناگون بازنمايی گفتار داستان فارسی نهضت ترجمه عصر قاجار. بازنمايي گفتار از مهمترين ابزارهاي نويسندگان در تأليف متون روايي و به خصوص داستان به شمار مي رود. […]

کاربرد روانشناختی عنصر رنگ در مراثی خاقانی براي فرزندش

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی   کاربرد روانشناختی عنصر رنگ در مراثی خاقانی براي فرزندش   کاربرد روانشناختی عنصر رنگ در مراثی خاقانی براي فرزندش. خاقاني از خلاقيت هنري ويژهاي برخوردار است. او توانسته در موضوعات پرشمار اشعاري ماندگار و بي بديل پديد آورد. يکي […]

ديدگاه های معرفت شناختی هجويری کشف المحجوب توحيد رؤيت الهی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی   ديدگاه های معرفت شناختی هجويری کشف المحجوب توحيد رؤيت الهی   ديدگاه های معرفت شناختی هجويری کشف المحجوب توحيد رؤيت الهی. هجويري با تأليف كشف المحجوب يكي از برجسته ترين آثار عرفاني را در ادب فارسي پديد آورده است. […]

نشانه های رشد و تباهی در شخصيت فريدون و ضحاک از ديدگاه اريک فروم

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی   نشانه هاي رشد تباهي شخصيت فريدون ضحاک ديدگاه اريک فروم   نشانه هاي رشد تباهي شخصيت فريدون ضحاک ديدگاه اريک فروم. متون ديني  ادبي از خير و شر و منبع و مصدر آن سخن گفته اند و حالت هاي […]

تحليل رمان سهم من از ديدگاه فمنيستی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی   تحليل رمان سهم من از ديدگاه فمنيستی   تحليل رمان سهم من از ديدگاه فمنيستی. از زمان تدوين اعلاميه ي حقوق بشر در قرن هجدهم، مسأله ي توجه به حقوق زنان مورد بحث قرار گرفت، اما به طور رسمي […]

بررسی تطبيقی فرايند نوستالژی یادمانه سیاسی در شعر شهريار ملك الشعرا بهار و ميرزاده عشقی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی   نوستالژی یادمانه سیاسی شعر شهريار ملك الشعرا بهار ميرزاده عشقی   نوستالژی یادمانه سیاسی شعر شهريار ملك الشعرا بهار ميرزاده عشقی. خاطره انگيز يا يادمانه يا دريغ نگاشت را ،(Nostalgia) نوستالژي مي توان به طور خلاصه يك احساس دروني […]

بيان مادرانه در اشعار پروين اعتصامی و فروغ فرخزاد

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی   بيان مادرانه در اشعار پروين اعتصامی و فروغ فرخزاد   بيان مادرانه در اشعار پروين اعتصامی و فروغ فرخزاد. بيان احساسات و عواطف همواره جايگاهي ويژه در شعر زن داشته است. از جمله اصلي ترين اين عواطف مي توان […]

انجام پروژه سری زمانی

انجام پروژه سری زمانی

انجام پروژه برنامه نویسی c++

انجام پروژه برنامه نویسی c++

انجام پروژه های دانشجویی متلب

انجام پروژه های دانشجویی متلب

انجام پروژه به جای خدمت سربازی

انجام پروژه به جای خدمت سربازی

انجام پایان نامه نقاشی

انجام پایان نامه نقاشی

انجام پایان نامه فوق لیسانس

پایان نامه فوق لیسانس

انجام مقاله نویسی

انجام مقاله نویسی

اپلای تحصیلی کانادا آلمان ایتالیا ...

اپلای تحصیلی کانادا آلمان ایتالیا …

انجام پایان نامه تهران

انجام پایان نامه تهران

انجام تضمینی پایان نامه

انجام تضمینی پایان نامه

هزینه نوشتن مقاله isi

هزینه نوشتن مقاله isi

پذیرش مقاله در مجلات isi

پذیرش مقاله در مجلات isi

قیمت پایان نامه ارشد روانشناسی

قیمت پایان نامه ارشد روانشناسی

چاپ مقاله در مجلات اسکوپوس

چاپ مقاله در مجلات اسکوپوس

مقاله دانشجویی

انجام مقاله دانشجویی

انجام پایان نامه شیمی فیزیک

انجام پایان نامه شیمی فیزیک

انجام پروژه خوردگی

انجام پروژه خوردگی

انجام پروژه گراف

انجام پروژه گراف

انجام پروژه تحلیل خطر زلزله

انجام پروژه تحلیل خطر زلزله

انجام پروژه طراحی مدار

انجام پروژه طراحی مدار

انجام پروژه طراحی لباس

انجام پروژه طراحی لباس

انجام پروژه نفت

انجام پروژه نفت

انجام پروژه های برنامه نویسی

انجام پروژه های برنامه نویسی

انجام پروژه جایگزین خدمت سربازی

انجام پروژه جایگزین خدمت سربازی

انجام پایان نامه رشته ریاضی

انجام پایان نامه رشته ریاضی

انجام پایان نامه فیزیک

انجام پایان نامه فیزیک

انجام مقاله مروری

انجام مقاله مروری

انجام مقاله ای اس ای

مقاله ای اس ای

بهترین موسسه انجام پایان نامه ارشد

بهترین موسسه انجام پایان نامه ارشد

پایان نامه کارشناسی چیست

پایان نامه کارشناسی چیست

قیمت پایان نامه ارشد

قیمت پایان نامه ارشد

درخواست مقاله isi

درخواست مقاله isi

انجام رساله دکتری مدیریت

انجام رساله دکتری مدیریت

چاپ مقاله isi در کمترین زمان

چاپ مقاله isi در کمترین زمان

حسابداری

انجام پایان نامه حسابداری

انجام پایان نامه فرآیند کاوی

انجام پایان نامه فرآیند کاوی

انجام پروژه جبر خطی

انجام پروژه جبر خطی

انجام پروژه عربی

انجام پروژه عربی

انجام پروژه نقشه برداری

انجام پروژه نقشه برداری

انجام پروژه ارنا

انجام پروژه ارنا

انجام پروژه روش تحقیق

انجام پروژه روش تحقیق

انجام پروژه اسپن پلاس

انجام پروژه اسپن پلاس

انجام پروژه گمبیت

انجام پروژه گمبیت

انجام پروژه غیر خطی

انجام پروژه غیر خطی

انجام پروژه جاوا اسکریپت

انجام پروژه جاوا اسکریپت

انجام پایان نامه رشته دامپزشکی

انجام پایان نامه رشته دامپزشکی

انجام پایان نامه طراحی لباس

انجام پایان نامه طراحی لباس

انجام پایان نامه و پروپوزال مقاله

انجام پایان نامه و پروپوزال مقاله

بهترین موسسه انجام پایان نامه دکتری

بهترین موسسه انجام پایان نامه دکتری

سایت پایان نامه نویسی

سایت پایان نامه نویسی

انجام صفر تا صد پایان نامه

انجام صفر تا صد پایان نامه

موسسه نگارش پایان نامه

موسسه نگارش پایان نامه

نگارش مقاله isi

نگارش مقاله isi

انجام پایان نامه هنر

انجام پایان نامه هنر

چاپ مقاله در نشریات isi

چاپ مقاله در نشریات isi

جغرافیا

انجام پایان نامه جغرافیا

انجام خدمات پایان نامه

انجام خدمات پایان نامه

انجام پایان نامه شیلات

انجام پایان نامه شیلات

انجام پروژه خودرو

انجام پروژه خودرو

ضرورت انجام پروژه

ضرورت انجام پروژه

انجام پروژه سیالات

انجام پروژه سیالات

انجام پروژه زنجیره تأمین

انجام پروژه زنجیره تأمین

انجام پروژه بیوانفورماتیک

انجام پروژه بیوانفورماتیک

انجام پروژه متلب برق قدرت

انجام پروژه متلب برق قدرت

انجام پروژه حسابرسی های حسابداری صنعتی

انجام پروژه حسابرسی های حسابداری صنعتی

انجام پروژه کنترل چند متغیره

انجام پروژه کنترل چند متغیره

انجام پایان نامه بیوشیمی

انجام پایان نامه بیوشیمی

انجام پایان نامه هوافضا

انجام پایان نامه هوافضا

انجام پایان نامه و پروپوزال

انجام پایان نامه و پروپوزال

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد اصفهان

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد اصفهان

نوشتن پایان نامه دکتری

نوشتن پایان نامه دکتری

نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد

نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد

آموزش گام به گام نوشتن پایان نامه

آموزش گام به گام نوشتن پایان نامه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد در مشهد

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد در مشهد

قیمت نوشتن پایان نامه دکتری

قیمت نوشتن پایان نامه دکتری

انجام پروژه مهندسی پزشکی

انجام پروژه مهندسی پزشکی

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه

سفارش انجام پایان نامه ارشد

سفارش انجام پایان نامه ارشد

انجام پروژه فاز ۲ معماری

انجام پروژه فاز ۲ معماری

انجام پروژه تحقیق در عملیات

انجام پروژه تحقیق در عملیات

انجام پروژه سی پلاس پلاس

انجام پروژه سی پلاس پلاس

انجام پروژه تحقیقات بازار

انجام پروژه تحقیقات بازار

انجام پروژه عملی با پاورپوینت

انجام پروژه عملی با پاورپوینت

انجام پروژه حسابداری در منزل اکسل مالی

انجام پروژه حسابداری در منزل اکسل مالی

انجام پروژه دانشجویی

انجام پروژه دانشجویی

انجام پایان نامه باستان شناسی

انجام پایان نامه باستان شناسی

انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه حوزه

انجام پایان نامه حوزه

موسسات انجام پایان نامه

موسسات انجام پایان نامه

قیمت پایان نامه دکتری

قیمت پایان نامه دکتری

قیمت پایان نامه آماده

قیمت پایان نامه آماده

خدمات پایان نامه ارشد

خدمات پایان نامه ارشد

قیمت خرید مقاله isi

قیمت خرید مقاله isi

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

چاپ مقاله در ژورنال های معتبر isi

چاپ مقاله در ژورنال های معتبر isi

انجام مقاله دکتری

انجام مقاله دکتری

برای پایان نامه چکار کنم

برای پایان نامه چکار کنم

انجام پایان نامه با کمترین قیمت

انجام پایان نامه با کمترین قیمت

انجام پروژه عدد صحیح

انجام پروژه عدد صحیح

انجام پروژه متره و برآورد

انجام پروژه متره و برآورد

انجام پروژه سپ

انجام پروژه سپ

انجام پروژه راینو

انجام پروژه راینو

انجام پروژه تکلا

انجام پروژه تکلا

انجام پروژه های دانشجویی gis

انجام پروژه های دانشجویی gis

انجام پروژه های جی آی اس

انجام پروژه های جی آی اس

انجام پروژه ی انسیس

انجام پروژه ی انسیس

انجام پایان نامه با آباکوس spss متلب

پایان نامه با آباکوس spss متلب

انجام پایان نامه های دانشجویی

انجام پایان نامه های دانشجویی

انجام پایان نامه حرفه ای

انجام پایان نامه حرفه ای

مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

موسسه نوشتن پایان نامه

موسسه نوشتن پایان نامه

موسسه پایان نامه نویسی در شیراز

موسسه پایان نامه نویسی در شیراز

قیمت مقاله isi

قیمت مقاله isi

انجام پایان نامه دکتری روانشناسی

انجام پایان نامه دکتری روانشناسی

قیمت پایان نامه ارشد سال ۹۹

قیمت پایان نامه ارشد سال ۹۹

مقاله isi چیست

مقاله isi چیست

شرایط پذیرش مقاله در isi

شرایط پذیرش مقاله در isi

انجام پایان نامه نجوم

انجام پایان نامه نجوم

انجام پروژه مدار چاپی

انجام پروژه مدار چاپی

انجام پروژه مدار منطقی

انجام پروژه مدار منطقی

انجام پروژه انسیس فلوئنت

انجام پروژه انسیس فلوئنت

انجام پروژه طراحی الگوریتم

انجام پروژه طراحی الگوریتم