انجام پایان نامه زبان و ادبیات فارسی

انجام پایان نامه زبان و ادبیات فارسی

 

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی

 

معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد

 

انجام پایان نامه زبان و ادبیات فارسی. هدف اساسی در برنامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی ایجاد مهارتهای کافی است در زمینه های مختلف ادبی و بلاغی و دستوری و اصطلاحات علوم مختلف در متون ادبیات فارسی در سطحی که پژوهندگان این دوره بتوانند کارهای تحقیقاتی را در این طریق بنحو ارزنده ای انجام دهند و تدریجاً صاحبان نظر و متخصصانی در جنبه های مختلف زبان و ادبیات فارسی گردند.

طول دوره تحصیل

طول دوره تحصیلی در کارشناسی ارشد برای رشته زبان و ادبیات فارسی دو سال نیم یا پنج نیمسال در نظر گرفته شده است. طول هر نیمسال هیجده هفته و هر واحد درسی بمدت هفده ساعت در یک نیمسال خواهد بود. و شکل نظام واحد می باشد.

تعداد واحدها

انجام پایان نامه زبان و ادبیات فارسی. تعداد کل واحدهای درسی این برنامه نویسی و دو واحد است و تماماً نظری خواهد بود. این واحدهای درسی درسی بصورت زیر تکنیک شده است:
۱- دروس اصلی ۸ واحد
۲- دروس تخصصی ۲۰واحد
۳- دروس انتخابی ۴ واحد
جمع ۳۴ واحد

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این دوره قادرند در قسمتهای فرهنگی و توسعه علوم ادبیات فارسی از قبیل بنیادهای تدوین کتب درسی و بنیادهای پژوهشی در زمینه های مختلف ادب فارسی ایفاء وظیفه نمایند و نیز در وزارتخانه و موسسات جمهوری اسلامی به بنوعی نیاز و ارتباط با زبان و ادب فارسی دارند. از آن جمله: رسانه های گروهی مطبوعات- موسسات تالیف و ترجمه و امثال اینها.

ضرورت و توانایی

انجام پایان نامه زبان و ادبیات فارسی. با مطالب یاد شده در مقدمه و دربخش مربوطه به نقش و توانائی، ضرورت و اهمیت رشته زبان و ادب فارسی در سطح کارشناسی ارشد کاملاً روشن می شود با توجه به این مهم که جهت آماده ساختن افرادی که در آینده بتوانند امانتهای وزین ادب فارسی را از طریق تعلیم در موسسات عالی آموزش جمهوری اسلامی به نسلهای بعد انتقال دهند یگانه راه آن تحقیق و تتبع عمیق و تحصیل مهارتهای شایسته در این امانتهاست. اهمیت این دوره از جهت آماده ساختن متخصصان و صاحبنظران در رشته زبان و ادب فارسی نیز ثابت است.

 

انجام پایان نامه زبان و ادبیات فارسی پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی برنامه درسی رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد

 

    نام درس   نوع    
 
    آشنائی با کامپیوتر   اصلي    
    زبان خارجی -۱   اصلي    
    تحقیق در دستور زبان فارسی   اصلي    
    سیر عقائد و آرا اسلامی   اصلي    
    نثر -۴ کشف المحجوب   اصلي    
    سمینار   اصلي    
    نظم -۱ شاهنامه   اصلي    
    نظم -۲ ناصرخسرو و سنایی   اصلي    
    نظم -۳ خاقانی و نظامی   اصلي    
    نظم -۴ مثنوی   اصلي    
    نثر -۱ تاریخ بیهقی   اصلي    
    نثر -۲ تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه   اصلي    
    نثر -۳ مصباح الهدایه   اصلي    
    عربی -۱ صرف و نحو   اصلي    
    عربی -۲ نثر عربی   اصلي    
    عربی -۳ نظم عربی   اصلي    

کنکاشی در مثنوی مولوی

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی کنکاشی در مثنوی مولوی تأثیر و نفوذ اندیشه های مولانا جلال الدین بلخی خراسانی بر جریانات فکری و عرفانی جهان، مورد اتفاق اندیشمندان و صاحب نظران حوزۀ عرفان و تصوف است‌. آثار حضرت مولانا، به ویژه مثنوی معنوی‌، تبلوری از […]

تحلیل شخصیت بهرام گور در هفت پیکر نظامی نظریه انسان با کنش کامل کارل راجرز

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی شخصیت بهرام گور هفت پیکر نظامی انسان کنش کامل کارل راجرز   شخصیت بهرام گور هفت پیکر نظامی انسان کنش کامل کارل راجرز. یکی از مهمترین انواع ادبی که در تاریخ زبان و ادبیات فارسی از اهمیت ویژه ای برخوردار […]

پیوستگی ادبیات غنایی و نگارگری ایرانی در آثار کمال الدین بهزاد

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی   پیوستگی ادبیات غنایی نگارگری ایرانی در آثار کمال الدین بهزاد   پیوستگی ادبیات غنایی نگارگری ایرانی در آثار کمال الدین بهزاد. از ویژگی های نقاشی ایران در سده های پس از استقرار اسلام در این سرزمین، پیوستگی آن با […]

جناس و انواع آن در مثنوی هشت بهشت امیرخسرو دهلوی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی   جناس و انواع آن در مثنوی هشت بهشت امیرخسرو دهلوی.   جناس و انواع آن در مثنوی هشت بهشت امیرخسرو دهلوی. جناس یکی از زیباترین آرایه های بدیعی است. این آرایه بدیعی یکی از مهم ترین ابزارهای زیباسازی سخن […]

سمبولیسم نمادگرایی در اشعار فروغ فرخزاد

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی سمبولیسم نمادگرایی در اشعار فروغ فرخزاد   سمبولیسم نمادگرایی در اشعار فروغ فرخزاد. سمبولیسم یا نمادگرایی مکتبی ادبی – هنری است که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپا و آمریکا رواج یافت. این مکتب در حدود […]

الگو های گوناگون بازنمايی گفتار داستان های فارسی پیش و پس از نهضت ترجمه در عصر قاجار

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی   الگو گوناگون بازنمايی گفتار داستان فارسی نهضت ترجمه عصر قاجار   الگو گوناگون بازنمايی گفتار داستان فارسی نهضت ترجمه عصر قاجار. بازنمايي گفتار از مهمترين ابزارهاي نويسندگان در تأليف متون روايي و به خصوص داستان به شمار مي رود. […]

کاربرد روانشناختی عنصر رنگ در مراثی خاقانی براي فرزندش

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی   کاربرد روانشناختی عنصر رنگ در مراثی خاقانی براي فرزندش   کاربرد روانشناختی عنصر رنگ در مراثی خاقانی براي فرزندش. خاقاني از خلاقيت هنري ويژهاي برخوردار است. او توانسته در موضوعات پرشمار اشعاري ماندگار و بي بديل پديد آورد. يکي […]

ديدگاه های معرفت شناختی هجويری کشف المحجوب توحيد رؤيت الهی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی   ديدگاه های معرفت شناختی هجويری کشف المحجوب توحيد رؤيت الهی   ديدگاه های معرفت شناختی هجويری کشف المحجوب توحيد رؤيت الهی. هجويري با تأليف كشف المحجوب يكي از برجسته ترين آثار عرفاني را در ادب فارسي پديد آورده است. […]

نشانه های رشد و تباهی در شخصيت فريدون و ضحاک از ديدگاه اريک فروم

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی   نشانه هاي رشد تباهي شخصيت فريدون ضحاک ديدگاه اريک فروم   نشانه هاي رشد تباهي شخصيت فريدون ضحاک ديدگاه اريک فروم. متون ديني  ادبي از خير و شر و منبع و مصدر آن سخن گفته اند و حالت هاي […]

تحليل رمان سهم من از ديدگاه فمنيستی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی   تحليل رمان سهم من از ديدگاه فمنيستی   تحليل رمان سهم من از ديدگاه فمنيستی. از زمان تدوين اعلاميه ي حقوق بشر در قرن هجدهم، مسأله ي توجه به حقوق زنان مورد بحث قرار گرفت، اما به طور رسمي […]

بررسی تطبيقی فرايند نوستالژی یادمانه سیاسی در شعر شهريار ملك الشعرا بهار و ميرزاده عشقی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی   نوستالژی یادمانه سیاسی شعر شهريار ملك الشعرا بهار ميرزاده عشقی   نوستالژی یادمانه سیاسی شعر شهريار ملك الشعرا بهار ميرزاده عشقی. خاطره انگيز يا يادمانه يا دريغ نگاشت را ،(Nostalgia) نوستالژي مي توان به طور خلاصه يك احساس دروني […]

بيان مادرانه در اشعار پروين اعتصامی و فروغ فرخزاد

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات فارسی   بيان مادرانه در اشعار پروين اعتصامی و فروغ فرخزاد   بيان مادرانه در اشعار پروين اعتصامی و فروغ فرخزاد. بيان احساسات و عواطف همواره جايگاهي ويژه در شعر زن داشته است. از جمله اصلي ترين اين عواطف مي توان […]