انجام پایان نامه سازه های هیدرولیکی. کارشناسی ارشد آب و سازه‌های هیدرولیکی یکی از گرایش‌های کارشناسی ارشد عمران است که در زمینه تحلیل و طراحی سازه‌هایی که به نوعی با آب سروکار داشته و در ساختمان‌های هیدرولیکی به‌کار برده می‌شوند، فعالیت دارد. در واقع اين گرايش ترکیبی از گرایش‌های سازه و آب می‌باشد.این گرايش همچنین با مباحث مطرح شده در هر دو موضوع مهندسی محیط زیست وبهداشت نیز ارتباط دارد. البته همانطور که عنوان شد، تأکید بیشتر این گرایش بر روی طراحی و محاسبه‌سازه‌های مرتبط با آب می‌باشد و مطالعات هیدرولوژیکی چندان در حیطه‌ مباحث این گرایش نیست.

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

انجام پایان نامه سازه های هیدرولیکی

آشنایی با رشته مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی

انجام پایان نامه سازه های هیدرولیکی. مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی گرایشی است کاملاً ابتکاری که نظیر آن را فقط می‌توان در کشور هلند یافت؛ چرا که یکی از چالش‌های پیش رو برای دولتمردان هلندی حفظ تمامیت ارضی کشور در مقابل بالا آمدن سطح آب دریا است. اما ضرورت این گرایش در ایران با توجه به رشد جمعیت و نگرش تازه‌ای که در سالهای اخیر به استفادۀ بهینه از آبهای کشور، در جهت تأمین آب آشامیدنی صورت گرفته و نیز تمرکز توجه بر امور مربوط به سدسازی، کاملاً مشهود است و همین موضوع نیاز به وجود متخصصین در زمینه‌های مختلف و نیز در سطوح مختلف صنعتِ آب را پررنگ‌تر می‌سازد.

انجام پایان نامه سازه های هیدرولیکی و سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

رشد آنتروپوپرسور در نهرهای کوهستانی با هدف محدود کردن فرسایش و محافظت در برابر سیل غالباً عوارض جانبی بر محیط طبیعی ایجاد می کند. در سالهای اخیر توجه زیادی به مرمت و حفاظت از زیستگاههای طبیعی در نهرهای کوهستانی با استفاده از راه حلهای سازگار با محیط زیست مانند سازه های هیدرولیکی Block Ramp (BR) صورت گرفته است. در این مطالعه فاکتورهای مسئول تغییرپذیری مکانی در شرایط حرارتی و اکسیژن در ساختار BR واحد در فصل رشد و ارتباط بین دمای آب و غلظت اکسیژن محلول (DO) بررسی شده است. این کار با اندازه گیری خصوصیات هیدرولیک به همراه خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب مانند دمای آب و غلظت DO در دو تخلیه متفاوت انجام شده است. تجزیه و تحلیل افزونگی به منظور توصیف روابط بین پارامترهای هیدرولیک و متغیرهای فیزیکوشیمیایی ، و استخراج منابع بالقوه دمای آب و تنوع DO در ساختار هیدرولیکی BR استفاده شده است. نتایج نشان داده است که توزیع توزیع دما و دمای آب در ساختار هیدرولیک BR به شرایط تخلیه بستگی دارد و با غوطه وری از رمپ بلوک در ارتباط است. بیشترین ناهمگنی در شرایط هیدرولیکی ، DO و دمای دمای آب در جریان کم رخ می دهد و با وجود شکاف بین تخته های بیرون زده در رمپ بلوک همراه است. کمترین تغییرپذیری ، به نوبه خود ، در هنگام تخلیه زیاد اتفاق می افتد ، هنگامی که رمپ بلوک به طور کامل فرو رفته است. نتایج نشان داد که شرایط حرارتی و اکسیژن در ساختار هیدرولیک BR مستقل از پارامترهای هیدرولیکی در جریان کم است. علاوه بر این ، ارتباط بین غلظت DO و دمای آب در جریان کم مثبت نشان دهنده تأثیر بالقوه فرآیندهای بیولوژیکی است. در مقابل ، در دبی زیاد ، غلظت DO و دمای آب در ساختار BR به سرعت برشی بستر و حداکثر تعداد رینولدز بستگی دارد.

دروس اصلی کارشناسی ارشد و دروس مهم مورد نیاز  گرایش سازه های هیدرولیکی از دورۀ کارشناسی

انجام پایان نامه سازه های هیدرولیکی. تعداد واحدهای مقطع کارشناسی ارشد سازه‌های هیدرولیکی مانند سایر گرایش‌های عمران در دوره پژوهش‌محور برابر ۳۲ واحد است که شامل ۲۴ واحد دروس تئوری و عملی، ۲ واحد سمينار و ۶ واحد پايان‌نامه است. در دوره آموزش‌محور به جای ۶ واحد پایان‌نامه، ۶ واحد درس اختیاری گذرانده خواهد شد و در درس سمینار بر روی یک موضوع خاص تحقیق می‌شود. دروس اصلی گرایش سازه های هیدرولیکی عبارتند از:

هیدرولیک پیشرفته و طراحی هیدرولیکی سازه‌ها به همراه یکی از دروس روش اجزاء محدود، هیدرودینامیک و یا هیدرولیک محاسباتی و نیز یکی از دروس سد های خاکی و یا سد های بتنی. همچنین برخی از دروس اختیاری این گرایش عبارتند از:

  • هیدرودینامیک،
  • سدهای خاکی،
  • سدهای بتنی،
  • دینامیک سازه‌ها،
  • اندرکنش آب و سازه،
  • هیدرولوژی پیشرفته،
  • ریاضیات عالی مهندسی،
  • مکانیک محیط‌های پیوسته،
  • هیدرولیک محاسباتی،
  • آبهای زیرزمینی و …

از دروس مهم مورد نیاز برای این گرایش از دوره کارشناسی می‌توان مکانیک سیالات، هیدرولیک، دینامیک، دینامیک سازه‌ها (در حد آشنایی)، آبهای زیر‌زمینی و ریاضیات را نام برد.

زمینۀ فعالیت و آیندۀ شغلی دانش آموختگان رشته عمران گرایش سازه های هیدرولیکی

امکان ادامه تحصيل در گرايش سازه‌های هیدرولیکی در مقطع دکترا در داخل کشور وجود دارد. دانشگاه هایی مانند تهران، تربیت مدرس، علم و صنعت، خواجه نصیر و تبریز دارای مقطع دکترای آب و سازه هیدرولیکی هستند ولی بطور کلی انتخاب‌ها در ایران بسیار کم است. اما شرایط برای ادامه تحصیل در خارج از کشور بسیار بیشتر فراهم می‌باشد، تا این حد که می‌توان حتی در رشته مکانیک، در برخی موضوعات مانند مدل‌سازی جریان‌های زیستی در بدن به پژوهش پرداخته و حرفی هم برای گفتن داشت.

فارغ التحصیلان این دوره می‌توانند با وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسئول اجرای طرحهای عمرانی در زمینه آبرسانی مانند وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها همکاری داشته باشند. همچنین همکاری با مهندسین مشاور سدسازی و منابع آب، نظارت بر اجرای پروژه‌های موضوع فعالیت این شرکت‌ها و مشارکت در طراحی سازه‌های هیدرولیکی نظیر سدها، اسکله‌ها، کانال‌های آبرسانی و … از دیگر زمینه‌های کاری فارغ‌التحصیلان این گرایش است. در هر یک از موارد فوق فازهای طراحی سازه‌های هیدرولیکی، اجرا و نظارت بر آنها بطور مستقیم زیر نظرمهندسان سازه‌های هیدرولیکی انجام می‌شود که این خودبازار کار مناسبی را برای مهندسان سازه‌های هیدرولیکی فراهم می‌کند. البته فارغ التحصیلان سازه‌های هیدرولیکی می‌توانند در شاخه‌های دیگر مانند سازه، آب و سازه‌های دریایی نیز مشغول بکارشوند.

شبیه سازی عددی جریان در سازه های هیدرولیکی دریچه دار با استفاده از روش اجزا محدود با شبکه ثابت هموار

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی   شبیه سازی عددی جریان در سازه های هیدرولیکی دریچه دار با استفاده از روش اجزا محدود با شبکه ثابت هموار   شبیه سازی عددی جریان سازه های هیدرولیکی دریچه اجزا محدود   شبیه سازی عددی جریان سازه های […]

بررسی عددی رفتار سدهای ناهمگن در طی اثرات هیدرودینامیکی ناشی از زلزله

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران سازه های هیدرولیکی بررسی عددی رفتار سدهای ناهمگن در طی اثرات هیدرودینامیکی ناشی از زلزله   بررسی عددی رفتار سدهای ناهمگن اثرات هیدرودینامیکی ناشی از زلزله بررسی عددی رفتار سدهای ناهمگن اثرات هیدرودینامیکی ناشی از زلزله. رفتار لرزه اي دال رويه بتني و […]

توپوگرافی بستر در قوس ملایم ۹۰ درجه با نصب آبشکن مثلثی‌ شکل

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی توپوگرافی بستر قوس ملایم ۹۰ درجه نصب آبشکن مثلثی‌ شکل   توپوگرافی بستر قوس ملایم ۹۰ درجه نصب آبشکن مثلثی‌ شکل. به منظور کنترل آبشستگی در قوس بیرونی رودخانه ها از سازه های مختلفی مانند آبشکن، سرریز مستغرق، صفحات […]

تأثیر شرایط هیدرولیکی و هندسی بر عملکرد حوضچه های آرامش واگرا

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی شرایط هیدرولیکی و هندسی بر عملکرد حوضچه های آرامش واگرا   شرایط هیدرولیکی و هندسی بر عملکرد حوضچه های آرامش واگرا. حوضچه آرامش نوعی سیستم مستهلک کننده انرژی در پایین دست سازه های هیدرولیکی نظیر تنداب ها و سرریزها […]

مشخصات نوسانی جریان تپشی دو فازی آب هوا در مجاری تحت فشار

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی مشخصات جریان تپشی دو فازی آب هوا مجاری تحت فشار   مشخصات جریان تپشی دو فازی آب هوا مجاری تحت فشار. در برخی از پروژه‌های عملی و مهندسی، نظیر صنایع شیمیایی، تولید انرژی، انتقال نفت و سازه‌های هیدرولیکی، گاهی […]

تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش دینامیکی سد و سنگ پی

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی با اندرکنش سد سنگ پی   تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی با اندرکنش سد سنگ پی. مطالعات گذشته نشان داده‌ است که اندرکنش سد-سنگ پی تأثیر زیادی در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی دارد. در […]

ارتقای بهره‌ وری آب در سرریزهای سه جانبی با تمرکز بر طول مؤثر تاج آنها

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی   ارتقای بهره‌وری آب سرریزهای سه جانبی طول مؤثر تاج آنها   ارتقای بهره‌وری آب سرریزهای سه جانبی طول مؤثر تاج آنها. سرریزهای چند­وجهی، سازه­های هیدرولیکی مهم در تنظیم سطح آب و کنترل جریان در کانال­ها، رودخانه­ها و مخازن […]

هیدرودینامیک سه بعدی سرریزهای کلید پیانویی انحنا دار در پلان

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی   هیدرودینامیک سه بعدی سرریزهای کلید پیانویی انحنا دار در پلان   هیدرودینامیک سه بعدی سرریزهای کلید پیانویی انحنا دار در پلان. در این مقاله، جریان سه بعدی سطح آزاد بر روی سرریزهای کلیدپیانویی انحنادار در پلان مدل‌سازی عددی […]

بررسي آزمايشگاهی ضريب تخليه در آبگيرهای کفی مشبک با ميله های متقاطع

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی   آزمايشگاهی ضريب تخليه آبگير های کفی مشبک ميله های متقاطع   آزمايشگاهی ضريب تخليه آبگير های کفی مشبک ميله های متقاطع. آبگيرهاي كفي سازه هاي فلزي مشبكي هستند كه به منظور انحراف آب در بستر جريان نصب مي […]

بررسی کاربرد نانوسیلیس بر دوام بتن در سازه های هیدرولیکی

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی   نانوسیلیس دوام بتن سازه های هیدرولیکی   نانوسیلیس دوام بتن سازه های هیدرولیکی. در هزاره جدید افق فعلی علم را نانوفناوری ترسیم کرده است. نانوفناوری به معنای توسعه، ساخت، طراحی و استفاده از محصولاتی است که اندازه آنها […]

ارائه مدل یک بعدی شبیه‌سازی جریان و رسوب

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی   ارائه مدل یک بعدی شبیه‌سازی جریان و رسوب   ارائه مدل یک بعدی شبیه‌سازی جریان و رسوب. در این مقاله، مدل ریاضی رفتار جریان غیردائمی، ظرفیت حمل رسوب و تغییرات بستر در یک آبراهه فرسایش‌پذیر مورد بررسی و […]

تحلیل جریان گسسته مکانی برای کانال و سرریز جانبی با در نظر گرفتن افت انشعابی

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی   تحلیل جریان گسسته مکانی کانال سرریز جانبی با افت انشعابی   تحلیل جریان گسسته مکانی کانال سرریز جانبی با افت انشعابی. سرریز جانبی و کانال انشعابی از انواع سازه های هیدرولیکی هستند که با اهداف مختلف در سیستم […]

[/vc_column_text][/vc_row]