انجام پایان نامه زبان انگلیسی

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی

انجام پروژه های دانشجویی زبان انگلیسی

انجام پایان نامه مترجمی زیان انگلیسی

انجام پایان نامه آموزش زیان انگلیسی

انجام پایان نامه ارشد زبان انگلیسی

معرفی رشته زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه زبان انگلیسی. اساسی ترین هدف از برنامه زبان و ادبیات انگلیسی در سطح کارشناسی ارشد در چند دانشگاه بزرگ ایران این خواهد بود که گروهی معدود از میان فارغ التحصیلان دوره کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی با توجه به استعداد و علاقه شان برگزیده شده و طی یک برنامه آموزشی دقیق و نشریه، علاوه بر تکمیل دانش خود در زمینه اصول نظری- ادبیات و درک و مفهوم صحیح آن از طریق مطالعات گسترده ادبی با فرهنگ های سایر ملل جهان آشنائی بیشتری یابند.

طول دوره تحصیل

انجام پایان نامه زبان انگلیسی. دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی بصورت ناپیوسته خواهد بود بدین معنی که فارغ التحصیلان دوره کارشناسی رشته های زبان انگلیسی با توجه به شرایط عمومی ورود به کارشناسی ارشد ناپیوسته (موضوع ماده و آئین نامه خاص دوره کارشناسی ارشد مصوب ۲۸/۸/۱۳۶۸ شورای عالی برنامه ریزی در صورت تمایل و موفقیت در آزمون اختصاصی بلافاصله وارد این دوره می شوند طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات انگلیسی شامل تحریر رساله نیز میباشد. در صورتی که دانشجوئی نتواند در موعد مقرر دوره را با موفقیت به پایان رساند حق ادامه تحصیل را ندارد.

انجام پایان نامه زبان انگلیسی و سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی

تعداد واحدها

انجام پایان نامه زبان انگلیسی. محتوای آموزشی و پژوهشی این دوره مجموعه ای از مطالب نظری است که مهارت و کارائی در زبان و ادبیات انگلیسی را تامین می کند و این امر مستلزم ان است که اولاً تا حد مقدور مطالب و مباحث عمده و اساسی در آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً آموزش در این دوره در مقایسه با دوره کارشناسی بایستی از عمق بیشتری برخوردار باشد بطوریکه ضمن جلوگیری از پراکنده خوانی و انشعاب دروس متعدد بتوان با تعلیم و تحقیق متمرکز در حوزه ای معین به نوآوری و ابتکارمیدان داد.
انجام پایان نامه زبان انگلیسی برنامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات انگلیسی شامل ۲۸ واحد نیمسالی بشرح زیر است:
(هر واحدعبارت است از ۱۷ ساعت درس نظری)
در تنظیم این دروس کوشش برآن قرارداشته است که به دانشجو امکان تخصص در زمینه ادبیات داده شود و در عین حال قادر باشد اطلاعات کافی در سایر زمینه های زبانی کسب کند. برای نیل بدین منظور از مجموع ۳۸ واحد دروس پایه و اختصاصی تعداد ۱۲ واحد دروس پایه ۱۶ واحد اختصاصی منظور شده است ۶ واحد دروس اختیاری از میان مجموعه ۲۹ واحد درس مربوط انتخاب میشود( به فهرست دروس اختیاری مراجعه شود) بدیهی است گروه آموزشی میتواند در صورت لزوم تا سقف ۱۲ واحد از دروس اختیاری را بجای دروس اجباری ارائه دهد

نقش و توانایی یا کارایی

انجام پایان نامه زبان انگلیسی. اگر گروه آموزشی برای تحقیق اهداف این رشته از امکانات آموزشی پژوهشی عالی برخودار باشد و کیفیت والای آموزشی فراهم باشد فارغ التحصیلان زبان و ادبیات انگلیسی خواهند توانست با نشر فرهنگ ادبی ایران در میان سایر ملل و شناخت فرهنگ های بیگانه به کشور خود خدمت کنند در ضمن این برنامه دانشجویانی را که مایل به ادامه تحصیل باشند به دانش ادبی و مهارتهای زبانی لازم برای ورود به دوره دکترای مجهز خواهد ساخت. و با برانگلیختن انگیزه و شکوفائی علاقه و استعداد دیگر دانشجویان آنان را ترغیب خواهد کرد تا همواره طریق تحقیق و نویسندگی کام بردارند.

برنامه درسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد

 کد درسنام درس(اختياري)نوع  
 
 ۳۱۲۸۳۰۵۳مسائل زبانشناسیخيراصلي  
 ۳۱۲۸۳۰۶۴آواشناسی آموزشیخيراصلي  
 ۳۱۲۸۳۰۷۵اصول و روش تدریسخيراصلي  
 ۳۱۲۸۳۰۸۶روش تحقیق در مسائل آموزش زبانخيراصلي  
 ۳۱۲۸۳۱۰۰اصول و روش تدریس مهارتهاخيراصلي  
 ۳۱۲۸۳۱۱۱آزمون زبان خارجیخيراصلي  
 ۳۱۲۸۳۱۲۲روانشناسی زبانخيراصلي  
 ۳۱۲۸۳۱۳۳انگلیسی بااهداف ویژهخيراصلي