انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران کارشناسی ارشد راه و ترابری طرح هندسی راه

 

طرح هندسی راه

 

طرح هندسی راه. باتوجه به وضعیت نامناسب طرح هندسی کشور، تصادفات رانندگی و ایجاد صفهای طولانی معضلی است که در راههای اغلب کشور وجود دارد. طرح هندسی نامناسب مسیر میتواند موجب کاهش سطح ایمنی ترافیک،کاهش سرعت وسایل نقلیه، افزایش زمان تأخیر، افزایش تراکم وسایل نقلیه، اختلال در جریان وسایل نقلیه، افزایش مصرف سوخت خودروها و بسیاری از مشکلات دیگر شود. پس باتوجه به تاثیرات انکار ناپذیر عوامل هندسی بر سرویس دهی راه و همچنین برای بهبود وضعیت موجود لازم است بدانیم تاثیر هریک از پارامترهای طرح هندسی راه از جمله عرض راه، شیب طولی، شیب عرضی، تعداد خطوط، طول مسیر و … بر ترافیک، به چه صورت خواهد بود. در همین راستا سعی می شود تا حساسیت ترافیک نسبت به هر یک از موارد ذکر شده سنجیده شود.پارامترهای هندسی راه از جمله عرض راه، عرض شانه، شعاع قوس و … نقش بسیار مهمی در کیفیت سرویس راه دارند. فرض بر این است که بتوان حساسیت تغییرات سطح سرویس راه به هر یک از این پارامترها تعیین کرد، میتوان مسیرهای با ایمنی و کیفیت بالا و در عین حال اقتصادی طراحی نمود.

براي طرح هندسی راهها و تعیین اجزاي هندسی آن مانند حداقل شعاع گردش از خودروي طرحی استفاده می شود که در بین خودروهاي استفاده کننده از راه بیشترین تأثیر را بر طرح هندسی دارد. این در حالی است که آیین نامه اجازه می دهد که در موردهاي خاصی که حجم ترافیک و مطالعات اقتصادي، استفاده از خودروي طرح با مشخصات بالاتر را توجیه نکند، میتوان خودروي طرح با مشخصات پایین تر را ملاك عمل قرار داد. یکی از عوامل مهم در طرح هندسی راه هاي دوخطه مسافت دید سبقت است که در تعیین ظرفیت و سطح خدمت این راهها نیز موثر است. مسافت دید سبقت متاثر از رفتار رانندگان و مشخصات هندسی و ترافیکی وسیله نقلیه است

مسافت دید سبقت در راههاي دوخطه دوطرفه

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران کارشناسی ارشد راه و ترابری طرح هندسی راه   مسافت دید سبقت در راههاي دوخطه دوطرفه   مسافت دید سبقت در راههاي دوخطه دوطرفه. یکی از عوامل مهم در طرح هندسی راه هاي دوخطه مسافت دید سبقت است که در تعیین ظرفیت و سطح […]

تأثیر پارامترهای طرح هندسی راه بر سطح سرویس راه های دوخطه

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران کارشناسی ارشد راه و ترابری طرح هندسی راه   پارامترهای طرح هندسی راه سطح سرویس راه های دوخطه   پارامترهای طرح هندسی راه سطح سرویس راه های دوخطه. تولید و جذب سفر و عدم وجود فن آوری ارتباطی جایگزین، سبب ایجاد سفرهای زیاد […]

تأثیر قوس های افقی در تصادفات راههای دوخطه بین شهری کوهستانی

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران کارشناسی ارشد راه و ترابری طرح هندسی راه   قوس های افقی تصادفات راههای دوخطه بین شهری کوهستانی   قوس های افقی تصادفات راههای دوخطه بین شهری کوهستانی. قوس های راهها اجزای مؤثر در ایمنی راه محسوب می شوند و طراحی آنها نیازمند […]

نقش طرح هندسی در ایمنی راهها

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران کارشناسی ارشد راه و ترابری طرح هندسی راه نقش طرح هندسی در ایمنی راهها   نقش طرح هندسی در ایمنی راهها. سه عامل انسان، وسیله نقلیه و راه در وقوع سوانح جاده ایی موثر می باشند. در کنار توجه به عوامل وسیله نقلیه […]

رابطه ایمنی و طرح هندسی آزادراه ها

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران کارشناسی ارشد راه و ترابری طرح هندسی راه رابطه ایمنی و طرح هندسی آزادراه ها   رابطه ایمنی و طرح هندسی آزادراه ها. در این پژوهش رمپ ها از نظر پارامترهای طرح هندسی ورودی و خروجی مورد تحلیل قرار داده می شود. مدل […]

زیباسازی راهها، راهسازی سازگار با محیط زیست

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران کارشناسی ارشد راه و ترابری طرح هندسی راه زیباسازی راهها راهسازی سازگار با محیط زیست   زیباسازی راهها راهسازی سازگار با محیط زیست. ايجاد پوشش گیاهي در حاشیه راهها با اهداف مختلف، يکي از برنامه هاي طرحهاي راهسازي است. اين برنامه به ويژه […]

نقش پارامتر هاي هندسي در ايمني دوربرگردانها

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران کارشناسی ارشد راه و ترابری طرح هندسی راه پارامتر هاي هندسي ايمني دوربرگردانها   پارامتر هاي هندسي ايمني دوربرگردانها. بدليل تاثير مثبت ميانه در ايمني و عملكرد خيابانهاي شرياني به ويژه بزرگراه هاي حومه شهري، استفاده از دوربرگردانها در چند سال اخيرگسترش يافته […]

نقش سرعت و طرح هندسی در ایجاد خستگی در روسازی های آسفالتی

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران کارشناسی ارشد راه و ترابری طرح هندسی راه سرعت طرح هندسی ایجاد خستگی در روسازی های آسفالتی   سرعت طرح هندسی ایجاد خستگی در روسازی های آسفالتی. یکی از خرابی هاي اصلی و مهم که در روسازي هاي آسفالتی اتفاق می افتد ترک […]

نقش عوامل انسانی در کاهش ایمنی در قوس های افقی

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران کارشناسی ارشد راه و ترابری طرح هندسی راه نقش عوامل انسانی در کاهش ایمنی در قوس های افقی   نقش عوامل انسانی در کاهش ایمنی در قوس های افقی. تجزیه و تحلیل آمار تصادفات و حوادث رانندگی در ایران نشان می دهد که […]

محاسبه مسافت دید در قوس های قائم

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران کارشناسی ارشد راه و ترابری طرح هندسی راه محاسبه مسافت دید در قوس های قائم   محاسبه مسافت دید در قوس های قائم. محاسبه مسافت دید، بخصوص در قوس های قائم و افقی همواره نقش اساسی را در طراحی هندسی معابر و همچنین […]

تأثیر طول قوسهای افقی بر میزان تصادفات

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران کارشناسی ارشد راه و ترابری طرح هندسی راه تأثیر طول قوسهای افقی بر میزان تصادفات   تأثیر طول قوسهای افقی بر میزان تصادفات.وقوع تصادفات در قوسهای افقی یکی از عوامل نگرانی در همه کشورها با هر سطح توسعه سیستم جادهای است. این بخش […]

سرعت عملکردی در راه ها

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران کارشناسی ارشد راه و ترابری طرح هندسی راه سرعت عملکردی در راه ها   سرعت عملکردی در راه ها. سرعت وسایل نقلیه به عنوان یکی از مهمترین و پیچیده ترین عواملی که راننده در انتخاب مناسب آن به راحتی دچار خطا می شود، […]

تأثیر طرح هندسی راه بر تخلفات رانندگی

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران کارشناسی ارشد راه و ترابری طرح هندسی راه تأثیر طرح هندسی راه بر تخلفات رانندگی   تأثیر طرح هندسی راه بر تخلفات رانندگی. احداث تقاطع های شهری بدون معیارها و استانداردهای طرح هندسی سبب بوجود آمدن اختلال درامد وشد وسایل نقلیه و بروز […]

طرح لچكي پايانه رمپ هاي ورودي و خروجي بر روي سرعت و تردد بزرگراه

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران کارشناسی ارشد راه و ترابری طرح هندسی راه طرح لچكي پايانه رمپ هاي ورودي خروجي سرعت تردد بزرگراه   طرح لچكي پايانه رمپ هاي ورودي خروجي سرعت تردد بزرگراه. غالباً همه مانورهای ورودی وخروجی در بزرگراهها در پایانه رمپ ها اتفاق می افتند […]

شتاب گریز از مرکز وارد بر خودروها در سه قوس ساده، سه مرکزی متقارن و کلوتوئید

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران کارشناسی ارشد راه و ترابری طرح هندسی راه شتاب گریز از مرکز وارد بر خودروها قوس ساده کلوتوئید سه مرکزی متقارن   شتاب گریز از مرکز وارد بر خودروها قوس ساده کلوتوئید. قوس دایره ای ساده، قوس سه مرکزی متقارن و قوس کلوتئید، […]

طرح های هندسی مختلف در اجراي خطوط HOV

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران کارشناسی ارشد راه و ترابری طرح هندسی راه طرح های هندسی مختلف در اجراي خطوط HOV   طرح های هندسی مختلف در اجراي خطوط HOV. مدیریت خطوط آزادراهها یکی از روشهاي کنترل و استفاده بهینه از ترافیک وسایل نقلیه است . یکی از […]

سهمي درجه سه به عنوان قوس پيوندي در طراحي بزرگراه هاي درون شهري

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران کارشناسی ارشد راه و ترابری طرح هندسی راه سهمي درجه سه قوس پيوندي طراحي بزرگراه هاي درون شهري   سهمي درجه سه قوس پيوندي طراحي بزرگراه هاي درون شهري. وجود قوسها در راهسازی اجتناب ناپذیر است و تامین ایمنی قوسها جز مهمترین وظایف […]

تاثیر محیط اطراف راه بر سرعت خودروها و خطر تصادفات

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران کارشناسی ارشد راه و ترابری طرح هندسی راه تاثیر محیط اطراف راه بر سرعت خودروها و خطر تصادفات   تاثیر محیط اطراف راه بر سرعت خودروها و خطر تصادفات. عوامل محیطی چگونه با عوامل دیگر در ارتباط با راننده خودرو اندرکنش می کنند. […]

تاثیر افزایش نیروی اصطکاک بر کاهش تصادفات در تقاطع‌ها

تاثیر افزایش نیروی اصطکاک بر کاهش تصادفات در تقاطع‌ها   تاثیر افزایش نیروی اصطکاک بر کاهش تصادفات در تقاطع‌ها. امروزه موضوع تصادفات ترافیکی و هزینه های بالای اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن اساسی ترین مشکلی است که متخصصین و متولیان امور حمل و نقل و ترافیک را به چالش کشانده است. در جهت افزایش […]