موضوعات پیشنهادی دپارتمان حقوق

موضوعات پیشنهادی پایان نامه، سمینار، مقاله و پروژه کلاسی رشته حقوق

 1. آسیب شناسی دکترین مسئولیت حمایت ،با تاکید بر پیدایش گروههای تکفیری در عراق
 2. آسیب شناسی کنوانسیون امحاء هر گونه تبعیض علیه زنان از منظر قرآن کریم قانون اساسی وحقوق بشر
 3. اپک گازی وچالشهای امنیتی ان برای ایران از منظر حقوق بین الملل
 4. اتانازی : مشروع یا غیر قانونی ؟ بررسی تطبیقی اتاتازی در حقوق ایران وهلند
 5. ادیان الهی در حقوق داخلی ونقدی بر آزادی بیان حقوق بشر
 6. ارزیابی اقدامات نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان از منظر حقوق بین الملل
 7. ارزیابی چالش های حقوق بشر غرب نسبت به جمهوری اسلامی ایران
 8. ارزیابی ژئوپلیتیکی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین الملل
 9. از نقض قوانین تا معضلات اجرایی مالکیت معنوی
 10. استقلال محاکم کیفری بین المللی و استقرار صلح بین المللی در پرتو رویه قضایی
 11. اصل برابری اصحاب دعوی در دادگاه های اداری ایران با نگرش اجمالی بر استاد بین المللی
 12. اصول حقوقمند وچالشهای آن در تدبیر اداره جامعه هدفمند
 13. التزام دولت­های تصویب کننده در معاهدات چند جانبه قبل از لازم اجرا شدن آن
 14. الگوی رفتاری آمریکا در قبال ایران پس از جنگ سرد
 15. امکان سنجی اجرای نظارت سامانه های الکترونیکی برای نوجوانان بزهکار در ایران وچالش های فراروی آن با آموزه های حقوق بین الملل بشر
 16. امکان یا امتناع حق شرط برکنوانسیون های حقوق بشری در نظام حقوقی ایران
 17. انعطاف پذیری حقوق اسلامی در داوری بین المللی
 18. ایران و چالش ریز گردهای دریاچه ارومیه درپرتو حقوق بین الملل محیط زیست
 19. ایران و چالش شورای امنیت
 20. ایران وچالش نسل کشی در پرتو کشتار شیعیان در سوریه
 21. بررسی پدیده اسلام هراسی و راه های مقابله با آن
 22. بررسی تابعیت مضاعف در حقوق ایران و حقوق بین الملل
 23. بررسی تأثیر دیوان بین المللی دادگستری در توسعه و اعلام تعهدات عام الشمول
 24. بررسی تطبیقی نظام حقوقی احزاب سیاسی با رویکرد به کشورهای ایران و ترکیه
 25. بررسی جایگاه نظریه ی مسئولیت حمایت در نظام حقوقی اسلام با تاکید بر امنیت ملی کشور
 26. بررسی جرم انگاری جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص در حقوق ایران در پرتو کنوانسیون جرایم سایبری
 27. بررسی چالش های حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
 28. بررسی چالش های زیست محیطی تاسیس جزایر مصنوعی در خلیج فارس
 29. بررسی حقوق حضانت کودکان در حقوق ایران ومقررات بین المللی
 30. بررسی حقوق سازمان های آزادی بخش در عرصه حقوق بین الملل
 31. بررسی حقوق قرار داد گشایش اعتبار اسنادی
 32. بررسی حمایت از حقوق مالکیت فکری نرم افزار در حقوق ایران وحقوق بین المللی
 33. بررسی ماهیت برنامه حقوقی اقدام مشترک از منظر حقوق بین الملل
 34. بررسی مبانی فکری و نظری تحریم ها با تاکید بر تحریم های یک جانبه
 35. بررسی مفهوم نظم عمومی در جایگاه حقوق بین الملل خصوصی و نقش عمده آن در قلمرو داوری تجاری بین المللی
 36. بررسی وضعیت اجرای احکام داوری خارجی و بین المللی
 37. بی کیفرمانی جرم تجاوز در کنفرانس کامپالا
 38. پیامدهای منفی تاسیس جزایر مصنوعی امارات در خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل دریاها
 39. تاثیر آموزه های حقوق بشری برحقوق بین الملل بشر دوستانه
 40. تاثیر تحریم های نفتی بر مردم ایران
 41. تاریخچه حقوقی دریای خزر
 42. تاملاتی در رژیم حقوق آبها به هنگام وقوع مخاصمات مسلحانه
 43. تحریم به منزله مصداقی از جنایت علیه بشریت
 44. تحریم ها تهدیدی بر صلح جهانی
 45. تحریم های سایبری آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل
 46. تحلیل تعهدات وعملکرد ایران در قبال دریاچه ارومیه ا ز منظر حقوق بین الملل محیط زیست
 47. تحلیل حقوقی صلاحیت ها در حقوق جزای بین الملل
 48. تروریسم در پرتو کشتار فلسطینیان
 49. تروریسم دولتی و قربانیان آن در سطح بین المللی
 50. تروریسم زیست محیطی و ضرورت جرم انگاری آن در ایران با تکیه بر اسناد بین المللی
 51. تعارض دادگاه ها و قوانین در دعاوی مربوط به شرکت های چند ملیتی
 52. تعیین حقوق حاکم برماهیت در داوری های حقوق بین الملل عمومی
 53. تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری از منظر سیستم تعارض قوانین
 54. تهدیدهای سایبری علیه ایران و چالش مقابله با آن
 55. جایگاه اصل استقلال قضایی در دیوان کیفری بین المللی
 56. جایگاه حقوق بشر در اعلامیه توسعه ۱۹۸۶
 57. جایگاه قاعده آمره در حقوق بین الملل وآثار آن
 58. جایگاه وکالت وکیل در نظام حقوقی بین المللی وحقوق داخلی
 59. جرم انگاری پولشویی در آیینه اسناد بین المللی و دولت جمهوری اسلامی ایران
 60. جرم انگاری ربا تهدیدها و فرصت های فراروی ایران در پرتو آموزه های اقتصادی تمدن اسلامی و سازمان جهانی تجارت
 61. جنایت علیه بشریت با تاکید اقدامات آمریکا در افغانستان
 62. چالش حقوق زنان در قانون حمایت از خانواده ( در پرتو مقررات حقوق بشری )
 63. چالش های اعمال اصل صلاحیت جهانی در حقوق ایران
 64. چالش های ایران در سازمان همکاری اسلامی
 65. چالش های حقوق ایران با حقوق بین الملل در حوزه شناسایی مالکیت فردی
 66. چالش های حقوق بشر غربی با حقوق بشر اسلامی
 67. چالش های حقوق بشری ایران در گزارشات احمد شهید ( با تاکید بر محور زنان )
 68. چالش های حقوق کیفری ایران در التزام به قاعده ی منع محاکمه ی مجدد
 69. چالش های زیست محیطی ناشی از کنوانسیون بین المللی CLC
 70. چالش های فرا روی تضمین پایداری محیط زیست از اهداف برنامه های توسعه هزاره سوم در ایران
 71. چالش های فراروی ایران در استفاده از کشتی های با پرچم مصلحتی با تاکید بر تحریم اقتصادی
 72. چالش های مفهومی عنوان حقوق بین الملل کیفری در ادبیات حقوقی ایران
 73. چالش های ناشی از وجود ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران در مسیر شکوفایی حقوقی و اقتصادی
 74. چالش های ایران در الحاق به کنوانسیون پالرمرو تأثیر آن بر قاچاق کودک
 75. چالشهای فراروی ایران در تحقق برنامه های توسعه ی هزاره سوم
 76. حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران با رویکردی بر گزارش مارس ۲۰۱۱ احمد شهید
 77. حقوق بشر، مذهب وخشونت راهبردهای مبارزه فعالان کشور مراکش در برابر خشونت بر علیه زنان
 78. حقوق بشردر مواجهه با اعمال حق وتو
 79. حقوق بین الملل محیط زیست از نگاه تحول یافته حقوق بشر
 80. حقوق پناهندگی در شریعت اسلام و قوانین بین الملل
 81. حقوق تطبیقی حیوانات در قوانین اسلامی و بین المللی
 82. حقوق مالکیت فکری وانتقال تکنولوژی
 83. حقوق مالکیت معنوی در ایران و مقایسه آن در نظام حقوقی بین المللی
 84. حقوق مظنونان متهمان و بزه دیدگان در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
 85. حمایت از مجروحین وبیماران ناشی از جنگ ها در حقوق بین الملل با نگاهی به حقوق ایران
 86. حمایت از حریم خصوصی در فضای سایبر از منظر حقوق ایران در پرتو اسناد بین المللی
 87. حمایت کیفری از بزه دیده گان وشهود در قوانین ایران واسناد بین المللی
 88. خدمات عام المنفعه جایگزینی دیرین در ایران برای حبس نوجوانان بزهکار وچالش های فراروی آن در پرتو اسناد بین المللی
 89. دادرسی عادلانه از منظر اسلام و حقوق بین الملل
 90. دادگاه های کیفری بین المللی نسل سوم در فضای روابط بین الملل
 91. رسیدگی به نقض حقوق بنیادین بشر در دادگاه داخلی و دادگاه های بین المللی
 92. رفع عیب مبیع در کنوانسیون کالا ۱۹۸۰ و تطبیق آن با حقوق ایران
 93. رویه شناسایی واجرای اسناد خارجی در ایران (اسناد احوال شخصیه )
 94. رویه های ناظر بر تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قرار دادهای تجاری الکترونیکی
 95. زمان انتقال ضمان معاوضی در حقوق داخلی ایران وکنوانسیون وین ۱۹۸۰
 96. ژنوم انسانی و میراث بشریت
 97. سرمایه گذاری خارجی و تأثیر آن بر محیط زیست کشورهای در حال توسعه
 98. شکنجه و ممنوعیت مطلق آن در معاهدات بین المللی و تعهدات دولت ها
 99. شورای امنیت ودیوان کیفری بین المللی
 100. حقوق عمومی
 101.   نقدی بر پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی
 102. تعاریف و مفاهیم کاربردی حقوق کار
 103. شاخصه های عدالت در دادرسی و نظام قضایی کنونی ایران
 104. قوانین و نظام انتخابات در دوران مشروطه
 105. جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه اداری
 106. فرهنگ ازدواج مجدد
 107.   تأثیر فساد مالی بر امنیت ملی
 108. مردم سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ حدود قدرت دولت
 109.   بررسی فقهی حقوقی حکم حکومتی
 110. تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر
 111. بازنگری در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران
 112.   بررسی مفهوم و ضرورت بازنگری قانون اساسی
 113. تفكيك قوا، رژيم پارلماني، رژيم رياستي ، قواي حكومتي
 114. پرسش و پاسخ در مورد قرارداد کار کارگران
 115. آشنايي با انواع نظارت پارلماني
 116. آشنایی با ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران
 117. ازدواج کودک با سرپرست
 118. استـقلال قاضـی در آئین دادرســی
 119. انواع قاچاق در قوانین
 120. بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران
 121. بررسی جنون از منظر قانون و روانپزشکی و مسئولیت کیفری مجانین
 122. بررسى نظريه طبيعت منشأ حق
 123. بررسی حقوق کودک در اسلام و کنوانسیون جهانى
 124. بررسی حقوق و مسايل حقوقي كودك آزمايشگاهي در نظام حقوقي ایران
 125. بررسی دستاوردهای قانون جدید دیوان عدالت اداری
 126. پذيرش مسئوليت تدريجي اطفال و نوجوانان
 127. پیرامون کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران در آن
 128. تاريخ فلسفه حقوق – آزادي اراده
 129. تحليلي بر شوراي قانون اساسي فرانسه
 130. تصويب و اجراي بودجه در قانون محاسبات عمومي
 131. تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
 132. توماس هابس و انديشه‌ی عدالت
 133. جرائم اطفال و نوجوانان و راهكارهايي در جهت كاهش آن
 134. حق امنيت به مثابه ‌نخستين نياز بشري
 135. حقوق قانوني کارگران نوجوان
 136. دیوان عدالت اداری اهرم نظارت قضایی بر دولت
 137. ديوان عدالت اداري و فلسفه تاسيس آن
 138. ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري بازوهاي نيرومند قوه قضاییه
 139. شيوه و فرآيند دادرسي در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري
 140. صلاحیت دیوان عالی کشور در صدور رای وحدت رویه
 141. ضرورت حفاظت از کودکان در فضاي اينترنت
 142. ضعف‌های قانونی موجود در رابطه با کودک آزاری
 143. پیدایش تحول مفهوم مصونیت پارلمانی در حقوق ایران
 144. حق بر سلامت: تحلیل تطبیقی اسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران
 145. تاثیر تصوف وعرفان در فرهنگ وادب فارسی
 146. نقش وتاثیر حاکمیت بر مالیه عمومی ایران
 147. بررسی حق بر آموزش به زبان مادری در نظام حقوقی ایران در پرتواسناد حقوق بشر
 148. مسائل توسعه اقتصادی وبرنامه عمرانی چهارم ایران
 149. مفهوم توسعه حقوقی
 150. بررسی وضع اقتصادی ایلات وعشایر ایران
 151. بررسی تطبیقی نظریه استخدام دلخواه در حقوق کار آمریکا و قرارداد موقت در حقوق کار ایران در پرتو امنیت شغلی
 152. بررسی مفهوم مشروعیت دولت در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
 153. نقش دستگاه های دولتی در کشف وتعقیب جرایم عمومی
 154. بررسی رفاه اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
 155. ساختار، صلاحیت و پاسخگویی نهادهای مقررات گذار(ایران – انگلستان)
 156. مبانی و مدلهای خود تنظیمی با تاکید بر نظام حقوقی ایران
 157. سیمای حقوقی واجتماعی زن در آینه تمدن ایران زمین
 158. روش های مختلف بیمه اتکائی
 159. عملکرد سیاستهای اقتصادی وبخش های تولیدی در برنامه عمرانی سوم کشور
 160. بررسی فعالیت بانک مرکزی در اجرای سیاست بازرگانی کشور
 161. تحلیل و بررسی جهات ابطال مصوبات دولتی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری
 162. نظارت بر انتخابات در حقوق ایران وانگلستان
 163. تصویب اعتبارنامه نمایندگان پارلمان
 164. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
 165. امکان سنجی حقوقی ایجاد یک نهاد مستقل در برگزاری انتخابات در ایران، در پرتو کمیسیون های انتخابات در بریتانیا، استرالیا و ایالات متحد
 166. تحلیل نظام شوراها در پرتو اصل دموکراسی مشارکتی
 167. روابط بازرگانی ایران باکشور های اتحاد جماهیر شوروی وآلمان غربی
 168. منابع مالی صنعت نفت ایران
 169. تاریخچه تعاون وتامین اجتماعی در ایران
 170. وجوه تشابه وتفارق بین سازمانهای دولتی وخصوصی
 171. قطبهای توسعه منابع آب وخاک در آینده دور ایران
 172. سازمان ووظایف اطاقهای بازرگانی ونقش آ« در گسترش بازرگانی ایران
 173. ارزیابی شکلی و ماهوی لایحه ی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 174. قرار داد امتیاز و تحولات حقوقی آن
 175. تاثیر انقلاب سفید در نهضت تعاونی ایران ومقایسه آن با کشور های مترقی
 176. بیمه وگسترش آن درایران
 177. ارزیابی کارآمدی مقررات داخلی در مبارزه با فساد مالی
 178. سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و اهداف آن
 179.  حقوق و وظایف زمامداری در قوه مجریه
 180. حقوق بشر و دموکراسی در جوامع چند فرهنگی
 181. بررسی تطبیقی اندیشه های حقوق اساسی امام خمینی (ره) ومیرزای نائینی(قدس سره)
 182. بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در پرتو اصول عدالت طبیعی
 183. بررسی تحلیلی وظایف واختیارات استانداران وفرمانداران
 184. نظارت قضایی بر سازمان امور مالیاتی
 185. نقش دیوان عدالت اداری در مبارزه با فساد اداری
 186. مفهوم کرامت انسانی در قوانین اساسی مشروطه ج.ا.ا.
 187. نظام حقوق اساسی فدرال با تاکید بر ایالات متحده آمریکا و جمهوری فدرال آلمان
 188. نقش سازمانهای کارگری وکار فرمایی در بهبود روابط کار
 189. حق دسترسی به اطلاعات در فضای سایبر در ایران
 190. تحولات مسئولیت مدنی و موسسات عمومی ایران
 191. همکاری عمران منطقه ای ونقش آن در بخشهای مختلف اقتصادی ایران
 192. بررسی مفهوم منافع ملی در پرتو حقوق ایران
 193. نگرش تطبیقی نظام جمهوری اسلامی ایران با دموکراسی مطلوب
 194. وظایف واختیارات ماموران وصول ومجازاتهای مالیات وضع مالیه کشورپس از مشروطیت تا تاریخ قانون جدید مالیاتهای مستقیم
 195. بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقوقی ج. ا. ا.
 196. تضمین بی طرفی دولت در ارائه ی خدمات عمومی
 197.  تحلیل محدودیت های بازنگری قانون اساسی با تاکید برنظام حقوقی ایران
 198. نظارت سیاسی واداری بر اعمال دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران
 199. حق اعتصاب کارمندان در بخش عمومی در کشورهای فرانسه، انگلستان و ایران
 200. تکالیف دولت در مورد شرایط مناسب استخدامی و ایمنی کار در کشتی های دریا پیما
 201. موازین تثبیت وتضمین قیمت محصولات کشاورزی
 202. ارزیابی قوانین استخدامی در پرتو شایسته سالاری
 203. تعدیل قرار داد های اداری با تاکید بر شرایط عمومی پیمان
 204. تحلیل مفهوم حاکمیت ملی و نظریه حقوق اساسی
 205. دغدغه حقوق بشر در اندیشه علمای شیعه ( از مشروطه تا جمهوری اسلامی ایران)
 206. گزینش و جایگاه آن در حقوق ایران
 207. همانند سازی انسان و حقوق بشر معاصر
 208. اصل ممنوعیت جمع مناصب در حقوق ایران و انگلستان
 209. رهبری ونقش آن در مدیریت
 210. مطالعه ی تطبیقی همه پرسی تقنینی با تاکید بر نظام حقوق اساسی ایران
 211. حکومتهای محلی کشور های مترقی جهان وایران(آمریکا-انگلستان-آلمان غربی)
 212. بررسی علل در گیری پلیس و مردم در استان آذربایجان خاوری
 213. بررسی مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق کار ایران
 214. بررسی جایگاه حقوقی شوراهای حل اختلاف
 215. علل تبعیض نژادی در آمریکا
 216. حقوق بنیادین بشر و مکانیزم های تضمین آن در نظام حقوق عمومی ایران
 217. بررسی حقوق استخدامی وشغلی نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی ایران
 218. بررسی شوراهای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران
 219. مسئولیت مدنی دولت ناشی از نقض انتظارات مشروع در حقوق اداری فرانسه و استرالیا
 220. دستورگرایی در نظام جمهوری اسلامی ایران وراهکار های تضمینی آن
 221. کارکردهای تنظیمی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در حقوق ایران
 222. مشروطیت در عرصه فراملی: بررسی نمونه اتحادیه اروپا
 223. تاثیر اقتصاد نفتی بر پاسخگویی در نظام حقوق اساسی
 224. بررسی موارد تعارض قوانین مناطق آزاد تجاری-صنعتی و قوانین شوراهای اسلامی و شهرداری ها
 225. نظریه عمل حکومتی: مطالعه تطبیقی استثنائات حاکمیت قانون از بعد نظارت قضایی در نظام حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران
 226. شوراهای اداری کشور ،جایگاه واختیارات قانونی
 227. دسترسی آزاد به اطلاعات: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا
 228. وابستگی تحولات کشاورزی ایران با اقتصاد وصنعت
 229. تشکیلات مالیه ایران از صدر اسلام تا مشروطیت
 230. نظام حمل ونقل ایران از دیدگاه توسعه اقتصادی
 231. بررسی کلی درتشکیلات موجودسازمان آب وبرق شمال”سفیدرود”وپیشنهاد تشکیلات
 232. توسعه نظام حقوق اساسی از منظر نظارت و تعادل با تاکید بر مورد ایران
 233. تحقیقی در زمینه جامعه شناسی روستائی ایران
 234. بررسی نظری وعملی حقوق سندیکایی در ایران
 235. بررسی تطبیقی آزادی رفت و آمد در اسناد و رویه بین المللی و نظام حقوقی ایران
 236. بررسی فعالیتهای سازمان امور اداری واستخدامی کشور
 237. الگوی مطلوب نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی در پرتو اصول و مبانی انتخابات دموکراتیک
 238. ابعاد حقوقی رأی گیری الکترونیک
 239. حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن
 240. عمران دشت قزوین در برنامه گزاری پنجم
 241. آزادی و نظم عمومی
 242. سازمان و وظایف اداره کل گمرک
 243. خزانه داری کل واداره کل تطبیق اسناد و تعهدات وظایف و روش مکانیزه کردن کار آنها
 244. مداخله دولت در اقتصاد در چارچوب نظام حقوقی برنامه توسعه در پرتو نظریه های اقتصاد سیاسی
 245. تحقیقی پیرامون نقش اصلاحات ارضی در توسعه اقتصادی ایران
 246. جایگاه و اعتبار نهاد موسس در ایجاد اصلاح و تفسیر قانون اساسی
 247. حق بر آموزش از منظر حقوق اساسی ایران
 248. ماهیت حقوقی بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی
 249. جایگاه ونقش آفرینی شورای عالی استانها در سلسله مراتب شوراهای اسلامی شهر و روستا
 250. مدل مطلوب دموکراسی محلی در ایران در پرتو نظریه دموکراسی مشارکتی
 251. ازادی فکر در نظام جمهوری اسلامی ایران
 252. تحقیقی پیرامون دگرگونی های سازمانی اصلاحات اداری و پیشرفت های بانک ملی
 253. آموزش عالی در ایران
 254. پاره ای از مسائل حقوقی وقضائی مربوط به گمرگ
 255. مبانی، اصول و سازکارهای پاسخگویی حاکمان در فقه شیعه
 256. تحلیل مفهومی سیاست، قانون و مقرره
 257. سازمان بین المللی کشور های صادر کننده نفت
 258. بررسی دادرسی مالیاتی در ایران با توجه به اصول دادرسی عادلانه
 259. قیمت گذاری در جمهوری اسلامی ایران در پرتو مفهوم و نظریه های تنظیم اقتصاد
 260. فرآیند قانونگذاری در ایران و ایالات متحده
 261. حق زن به تصدی مشاغل عمومی
 262. نقش نهاد دادستانی در حفظ و صیانت از حقوق و آزادی های عمومی
 263. عضویت چین کمونسیت در سازمان ملل متحد و سابقه آن
 264. برنامه عمرانی پنجم ومقایسه مختصر با برنامه عمرانی چهارم
 265. تبین مفهوم امنیت ملی با تاکید بر نظام حقوقی ایران
 266. صلاحیت قوه مقننه در بودجه ریزی دولتی در حقوق ایران و آمریکا
 267. امنیت شغلی در حقوق ایران
 268. ساختار تشکیلاتی وظایف واختیارات کانون وکلا در ایران و آمریکا
 269. مطالعه تطبیقی حکومت های محلی انگلستان، فرانسه، ایران
 270. بررسی حقوق و آزادی های سندیکایی در ایران
 271. سیستم اطلاعات پرسنلی ونقش آن در اداره موسسات بزرگ
 272. بررسی تحلیلی تحزب در ایران
 273. رهبری ونقش روابط انسانی درآن
 274. برابری در قوانین اساسی مشروطه وجمهوری اسلامی ایران
 275. ساختمان فلسفی دولت وسیر تحولی آن
 276. بررسی اقتصادی و مدیریت در صنایع آجر سازی در تهران
 277. بررسی تطبیقی نظارت بر قوه قضائیه در نظام حقوقی ایران وفرانسه
 278. مدیریت در امور شرکتهای زراعی
 279. حکومت محلی در حقوق انگلستان
 280. نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی
 281. حوزه ی عمومی و ارزیابی آن در قانون ا.ج.ا.ا.
 282. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
 283. حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران در پرتو اصل دادرسی منصفانه
 284. مفهوم نظارت در تصمیمات شورای نگهبان
 285. نظام حقوقی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو اصول انتخابات آزاد و منصفانه
 286. تحول در مبانی و اصول حاکم بر مسئولیت مدنی دولت
 287. صلاحیت های هنجار گذاری مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران
 288. تاثیر انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر تنظیم، اجرا و نظارت بر بودجه
 289. تحول مفهومی حقوق کار در ایران با تاکید بر انعطاف-امنیت در بازار کار
 290. اثر انقلاب سفید بر حقوق زن
 291. تاریخچه ونقش انجمنهای ایالتی وولایتی در امور دولتی
 292. آثاراجتماعی واقتصادی شرکتهای سهامی زراعی واهمیت آن در تحول اصلاحات…
 293. بررسی تحلیلی کار کودک در ایران با توجه به تعهدات ناشی ازمقاوله نامه شماره
 294. صلاحیت های ریاست جمهوری در پاسداری از قانون اساسی در نظام حقوقی ایران( با نگاهی به کشورهای فرانسه و افغانستان)
 295. بررسی قابلیت استناد پذیری دیباچه قانون اساسی با تاکید بر مورد ایران و فرانسه
 296. تحول مفهوم شهروند و رابطه آن با دولت
 297. صنعت نساجی وپنبه در ایران
 298. جایگاه اراده عمومی در مردم سالاری دینی
 299. عرفی شدن فقه شیعه
 300. حاکمیت مردم در اسلام
 301. مطالعه تطبیقی استقلال قضایی در ایران و آمریکا
 302. بررسی فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما در نظام حقوقی ایران با نگاهی بر آراء و نظریات مشورتی
 303. مالیات شخصیت های حقوقی وتحول آن در ایران
 304. بازنشستگی درقانون جدید استخدام
 305. بررسی تحلیلی شرایط کار زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به ماده ۱۱ کنوانسیونرفع هرگونه تبعیض از زنان
 306. حقوق بازنشستگان
 307. بررسی تطبیقی استقلال قضات در حقوق ایران و انگلستان
 308. داوری راجع به دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی
 309. سیر تحول قوانین استخدامی ایران
 310. سیاست مالی طی برنامه های اقتصادی سوم وچهارم
 311. بررسی شایسته سالاری در نظام اداری ایران
 312. حق بر سلامت و الزامات دولتها: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی حقوق بشر
 313. رسیدگی به اختلافات گمرکی و راهکارهای بهبود آن
 314. بررسی اصول حاکم بر سازمانهای کارگری وکارفرمایی با تکیه بر شوراهای اسلامی
 315. سیر ناسیونالیسم در افریقا
 316. آموزش ضمن خدمت در بانک ملی ایران
 317. حقوق اساسی در اندیشه های امام خمینی(ره)
 318. خصوصی سازی در ایران در پرتو سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون
 319. مشروعیت عرفی قدرت از دیدگاه علامه نائینی و حائری یزدی
 320. آثار اقتصادی سد سازی در ایران
 321. مبانی و جایگاه حریم خصوصی با رویکرد به اصل ۸ قانون اساسی
 322. ارزشهای فرهنگی ایران بترتیبی که در فرهنگ امثال وحکم دهخدا جمع آوری شده…
 323. بورکراسی وسازمان اداری در ایران
 324. مبانی حقوق بنیادین کار وبررسی آن باموازین بین المللی
 325. آزادی های فرهنگی در حوزه عمومی در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
 326. عمومی سازی حفاظت از محیط زیست در نظام حقوقی ایران
 327. معیارها وتضمین های محاکمه عادلانه در دادرسی های کیفری بین المللی
 328. هرمنوتیک حقوقی عینیت گرا و نظریه ی تفسیر قانون اساسی (با تاکید بر آراء تفسیری شورای نگهبان)
 329. صلاحیت اختیاری و حاکمیت قانون
 330. بررسی قوانین استخدام کشوری وتحولات آن تا کنون
 331. موارد قطع خدمت دولتی در ایران
 332. نقش و وظایف قوای سه گانه در تضمین و اجرای معاهدات بین المللی
 333. تفکیک قوا از دیدگاه شورای نگهبان
 334. مطالعه تطبیقی مفهوم حق از دیدگاه جرمی بنتام و آیت الله سید ابوالقاسم خوئی
 335. بازار مشترک اروپا
 336. اثرات قانون جدید استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵در انتخاب کارمند
 337. وضع مالیه ایران از صدر مشروطیت تا شهریور ۱۳۲۰
 338. بررسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در پرتو اصل حاکمیت قانون
 339. عدالت رویه ای در تصمیمات اداری با مطالعه موردی نظام حقوق ایران
 340. حمایت های کوتاه مدت تامین اجتماعی
 341. تحلیل سیاست های کلی نظام در بخش قضایی
 342. تکوین نظام حقوقی بودجه در ایران در پرتو مکتب نهادگرایی نوین
 343. مشکلات قانون استخدام در مقام اجراء
 344. حقوق بشر در نظریه عدالت جان رولز
 345. بررسی مبانی انتخاب وانتصاب در ولایت فقیه وبررسی ابعاد حقوقی آن در دودیدگاه
 346. سازمان بازرسی کل کشور
 347. سازمانهای اداری ایران از مشروطیت تاحال
 348. بررسی لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراءونمایندگان مجلس وکارمندان دولت
 349. مبانی، ماهیت و آثار حقوقی منشورهای شهروندی
 350. مصلحت در اندیشه ی امام خمینی و امام محمد عبده
 351. نقش صنعت گاز در توسعه اقتصادی ایران
 352. بررسی سیستم های نظارتی قانون اساسی
 353. نظارت قضایی بر اعمال دولت
 354. اصالت شکل در حقوق عمومی
 355. مطالعه تطبیقی مراجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در نظام حقوقی ایران و فرانسه
 356. حدود مقررات گذاری قوه قضائیه و نظارت بر آن در نظام حقوق اساسی ایران
 357. حکومت محلی در حقوق انگلستان
 358. نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی
 359. نقش بانک اعتبارات صنعتی در توسعه و پیشبرد صنایع ایران
 360. بررسی مسائل و سیاست اشتغال در ایران
 361. روش اصلاحات اداری در ایران
 362. انقلاب آموزشی و اداری
 363. بررسی نظام حقوقی همه پررسی و مراجعه به آراءعمومی در ایران
 364. ایجاد صنعت قند در ایران وآثار اقتصادی آن
 365. عمران خوزستان نمونه برنامه گزاری منطقه ای
 366. مراجع رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه ایران
 367. نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت
 368. جامعه شناسی سیاسی کشور های در حال توسعه
 369. اموال عمومی و اموال دولتی
 370. سازمان و تشکیلات و طرز کار اتحادیه های اروپایی
 371. بوروکراسی ماکس وبر و حقوق اداری دموکراتیک
 372. نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ورزشکاران و تیم های ورزشی
 373. بررسی تطبیقی دیدگاه های شیخ فضل ا.. نوری و آیت ا.. محمدحسین نایینی درباره آزادی، برابری و قانون گذاری در مقایسه با گفتمان حقوق مدرن
 374. سازمان ومدیریت موسسات آموزشی ونقش اجتماعی واقتصادی آن
 375. بررسی ماهیت قرار داد موقت کار و پیامدهای عملی آن
 376. اقتصاد ژاپن الگوی کشورهای آسیائی
 377. امنیت قضایی شهروندان
 378. تحلیل و مفهوم اصل برابری در آرا و نظریات شورای نگهبان
 379. وظیفه دولتها و سازمانهای بین المللی در توسعه تحکیم دموکراسی
 380. عدالت سیاسی و جنسیتی از منظر حقوقدانان معاصر ایرانی
 381. دولت الکترونیک و حریم خصوصی
 382. آسیب شناسی ساختارهای نظارت سازمان بازرسی کل کشور و ارائه چارچوبی برای نظارت کارآمد
 383. نظارت قضایی بر مقررات دولتی در انگلستان و فرانسه
 384. جایگاه ساختارووظایف سازمان ملی جوانان در مقایسه با نهاد های مشابه در کشور های آلمان -فرانسه و مالزی
 385. اصل تفکیک قوا و تحول مفهوم آن در نظام مشروطه سلطنتی و جمهوری اسلامی ایران
 386. بررسی حق دادخواهی در حقوق موضوعه ایران و اسناد بین المللی
 387. صیانت از قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران
 388. مطالعه تطبیقی نظامهای انتخابی پارلمانی
 389. تحلیل اصل برابری شهروندان در نظام جمهوری اسلامی ایران
 390. حفاظت قانونی در منابع آبهای داخلی
 391. تروریسم و قانون اساسی
 392. اصول بنیادین مشروطیت در اندیشه مشروطه خواهان ایرانی
 393. تحقیقی پیرامون طبقه بندی مشاغل در وزارت آموزش وپرورش ومشکلات اجرای آن
 394. برابری سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر
 395. مفهوم و جایگاه اصل تناسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپایی با نگاهی به آرای دیوان عدالت اداری ایران
 396. روابط اقتصادی ایران باکشور های بلوک شرق ”بلغارستان- چکسلواکی- رومانی- شوروی-لهستان – مجارستان – یوگسلاوی”
 397. مفهوم قدرت و نظم عمومی در اندیشه پسامدرن
 398. تحلیلی از آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو مفاهیم آزادی مثبت و آزادی منفی
 399. تورم تقنینی در نظام حقوقی ایران در پرتو اصول قانونگذاری
 400. قلمرو صلاحیتهای آیین نامه ای دولت وچگونگی نظارت بر آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
 401. تحلیل و مطالعه آرای تفسیری شورای نگهبان در پرتو نظریه ها و اصول تفسیر قانون اساسی
 402. تحول حق بر محیط زیست در حقوق عمومی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه
 403. شناخت وتفکر در تحقیق
 404. الگوی نظام انتخاباتی مجلس با رویکرد صنفی گرا
 405. اصول کلی حقوق اساسی (اهدائی دانشگاه تهران)
 406. رفع اختلا فات مالیاتی در قوانین مالی ایران
 407. بررسی تحلیلی قراردادهای نفتی ایران پس از ملی شدن نفت
 408. بررسی نقش و جایگاه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور در نظام حقوقی ج. ا. ا.
 409. بررسی شیوه های اعمال حاکمیت ملت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
 410. بررسی تحلیلی مواد ۱و۵و۱۸۸ قانون کار مصوب ۶۹/۹/۱۹ با نگرشی برمواد۱۵
 411. نظام وظیفه عمومی از دیدگاه حقوق بشر و قانون اساسی
 412. نقش بانکها در رشد اقتصاد ایران
 413. حکومت های محلی در رژیم های دموکراسی
 414. ارکان سازمان تلویزیون ملی ایران
 415. آموزش ابتدایی عمومی کودکان: مطالعه ی نظام حقوقی ایران و آمریکا در پرتو موازین حقوق بشری
 416. سازمان بیمه های اجتماعی روستائیان
 417. حقوق و وظایف زمامداری در قوه مقننه
 418. بررسی تطبیقی حق حریم خصوصی در اسناد ورویه های بین المللی ونظام حقوقی
 419. اصول حقوق عمومی اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه ( با رویکرد اساسی سازی)
 420. بررسی مقایسه ای نظام قضایی در قانون اساسی مشروطیت وقانون اساسی جمهوری
 421. سیر تکامل صنعت نفت ونقش درآمد های نفتی در توسعه اقتصادی ایران
 422. حقوق بنیادین در آراءو نظریات شورای نگهبان
 423. مطالعه تطبیقی مبانی، ماهیت و اصول قراردادهای اداری در نظام های حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران
 424. بررسی تطبیقی قوانین استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،ارتش و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
 425. تجزیه وتحلیل سازمانی پست ایران
 426. حکومت های محلی وبررسی در قانون انجمن های ایالتی وولایتی در ایران
 427. بررسی هدف، وظایف و سازمان وزارت کشور و اقدامات انجام شده در سالهای اخیر
 428. ویتگشتاین متاخر و تاثیر آن بر حقوق
 429. بررسی مصادیق خروج از صلاحیت شورای نگهبان
 430. حق بر “خطا بودن” در نظام بین المللی حقوق بشر و را بطه آن با “امربه معروف و نهی از منکر”
 431. یک برنامه تبلیغات تجارتی در ایران
 432. روش های سنجش افکار عمومی
 433. نظام حقوقی حاکم بر وسایل ارتباط جمعی ایران
 434. موانع حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران
 435. مسائل رفاه اجتماعی ایران
 436. صنایع دستی ونقش آن در مرحله صنعتی شدن ایران
 437. حقوق متقابل مردم و حکومت در نظام جمهوری اسلامی ایران
 438. مسئولیت دولت در قراردادهای اداری در پرتو نظریه حکمرانی خوب
 439. نظارت دادگاههای دادگستری آمریکا بر ادارات ومحاکم دولتی
 440. شورای عالی انقلاب فرهنگی
 441. زمینه های تاریخی و اقتضا ئات حقوقی تشکیل دولت مدرن با تاکید بر مورد ایران
 442. ارزیابی نظام حقوق مالیاتی ایران در پرتو اصل عدالت مالیاتی
 443. توهین به مقدسات دینی در حوزه آزادی مطبوعات در ایران ،انگلستان وایالات متحده
 444. روش های جبرانی قضایی در حقوق اداری ایران و انگلستان
 445. درباره سیستم توزیع اعتبارات مسکن در ایران
 446. تحولات اقتصادی ایران در برنامه اول ،دوم وسوم
 447. روابط بازرگانی ایران با شوروی وکشور های بلوک شرق
 448. صدا وسیما در نظام جمهوری اسلامی ایران
 449. تحولات سازمانهای اقتصادی ایران بعد از مشروطیت
 450. نقش رهبری در تحقق هدف وکارآیی سازمان
 451. نظریه اراده و منفعت در باب حق در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
 452. از فضاهای عمومی تا حوزه های عمومی: بررسی جایگاه فضاهای عمومی در قوانین جمهوری اسلامی ایران
 453. نقد وبررسی حقوق اجتماعی -سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران
 454. نظارت بر نهادهای شبه قضایی
 455. بیمه ونقش آن در توسعه اقتصادی
 456. ولایت مطلقه و حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
 457. وضعیت حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت وشرکتهای خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی
 458. نقش سرمایه وسرمایه گذاری خارجی در ایران
 459. نهضت تعاون واثرات اجتماعی و اقتصادی آن
 460. نقش اقتصادی شرکتهای تعاونی تولیدی ومصرف وسوابق تاریخی آن
 461. وضعیت حقوقی بحران دلار (از۱۹۴۴ تا ۱۹۷۱ )
 462. تحقیقی پیرامون شاخص های قیمت در ایران
 463. مطالعه تطبیقی سازگاری اسلامیت و جمهوریت در قوانین اساسی ایران، پاکستان و افغانستان
 464. نظارت قضایی بر اعمال اداری از منظر حکمرانی خوب باارجاع ویژه به نظام
 465. دادگاههای اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران
 466. نقش پرسنل در اداره امور موسسات صنعتی
 467. اصل برابری اصحاب دعوی در دادرسی های اداری تجربه فرانسه
 468. بررسی وتحلیل حقوق اقتصادی واجتماعی در نظام ج.ا.ا.ازدید گاه تئوری عدالت اجتماعیجان رولز
 469. مبانی، ماهیت و محتوی حقوق شهروندی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نسبت آنها با یکدیگر
 470. نظام حقوقی موسسات عمومی
 471. سیاست های هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه ی حقوق اجتماعی
 472. الگوی مطلوب ساختار دادگستری در ج. ا. ا.
 473. مردم سالاری دینی از نظر فقهای شیعه (بررسی مقایسه ای نظریه امام خمینی (ره) و آیت ا… محمد مهدی شمس الدین)
 474. نظارت بر شوراهای اسلامی شهر در آراء دیوان عدالت اداری
 475. نگرش مقاصدی در فقه و ارزیابی توان آن در ارایه نظریه فلسفه حقوق اسلامی
 476. حمایت از حقوق زنان وکودکان بی سر پرست در ایران در پرتو اصول حقوق بشر
 477. بیسمارک و وحدت آلمان (اهدایی)
 478. بررسی موسسات اجتماعی کودکان ونوجوانان در ایران
 479. فعالیت بانک ملی ایران در زمینه های اقتصادی
 480. قابلیت استناد معاهدات در آراءمحاکم قضایی ایران
 481. جایگاه واختیارات شورای اقتصاد وشورای پول و اعتبار
 482. بودجه بندی دولتی و مراحل مختلف آن
 483. مطالعه تطبیقی شیوه های نظارت بر قانون اساسی
 484. نظام حقوقی مالکیت بر منابع نفتی و تاثیر آن بر قراردادهای بهره برداری
 485. بررسی تحلیلی مفهوم نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران
 486. نقش اقتصادی برق در برنامه چهارم عمرانی
 487. بررسی تطبیقی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا
 488. بررسی اصل تمرکز وعدم تمرکز اداری در ایران
 489. طبقه بندی وارزشیابی مشاغل واجرای آن درایران
 490. سیر تاریخی دموکراسی در دنیا ومسائل آن در ایران
 491. نحوه تدوین ومحاسبه جداول حقوق ومزد با استفاده از روشهای امتیازگیری ،رده بندی
 492. تاریخچه مطبوعات در ایران
 493. بررسی تعاون اجتماعی در ایران
 494. مطالعه تطبیقی وظایف واختیارات رئیس جمهور درایران ،فرانسه وآمریکا
 495. جلوه های اصل حاکمیت قانون در برخی نظام های حقوقی معاصر
 496. نظارت بر موسسات عمومی
 497. نظارت قضایی بر اعمال نهادهای اتحادیه اروپایی
 498. بررسی انواع مستخدمین دستگاههای دولتی
 499. آزادی اجتماعات در حقوق اساسی ایران، فرانسه و انگلستان
 500. جنبه های درمانی بیمه اجتماعی
 501. حق اعتصاب در حقوق ایران بانگرشی بر موازین بین المللی
 502. اعمال مقررات بین المللی حقوق کار کودکان و نوجوانان در حقوق ایران
 503. رسیدگی وصلاحیت قضایی در دیوان محاسبات کشور
 504. بررسی روابط بازرگانی ایران با کشور های عربی خاورمیانه
 505. بررسی حقوق شهروندان در قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی
 506. مطالعه تطبیقی شورای عالی امنیت ملی در ایران ونهادهای مشابه در سایر کشورها
 507. دولت مدرن و حقوق بشر با تاکید بر نظام ج.ا.ا.
 508. مفهوم قانون از دیدگاه متفکران عصر مشروطه
 509. مفهوم عادلانه قانون
 510. پیدایش ماشین حسابگر (کمپیوتر)وتاثیر آن در امور اداری ومدیریت
 511. بررسی تخلفات انظباطی کارکنان نیروهای مسلح
 512. تعمیم بیمه های اجتماعی
 513. زمینه های شکل گیری قانون مدرن
 514. حقوق معلولین در ایران
 515. ابهامات و چندگانگی در وضعیت اشخاص حقوق عمومی
 516. روند جهانی شدن حقوق بشر وتاثیر آن بر حاکمیت دولتها
 517. نظریه مشروعیت قانون هابرماس
 518. پایان بی کیفری ناقضان حقوق بشر :یک چالش جهانی
 519. الگو های کار آمد نظام های انتخاباتی وچالشهای نظام انتخاباتی ایران
 520. بررسی مشکلات کشور های آسیائی وآفریقائی
 521. جایگاه، وظایف و اختیارات شورایاریها در نظام حقوقی ایران
 522. جامعه مدنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 523. نقش سازمانهای اعتبار دهنده در بخش کشاورزی ایران
 524. سازمان مرکز خدمات ماشینی در وزارت دارائی واستفاده از کامپیوتردر مور اداری
 525. ارزیابی مفهوم مصلحت عمومی در قوانین اساسی مشروطه وجمهوری اسلامی ایران
 526. مطالعه نظری نسبت حقوق فردی و مصالح جمعی
 527. چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در جمهوری اسلامی ایران
 528. سیر تکوینی موسسات تعاون روستائی واثرات اقتصادی آنها
 529. جمعیت ایران ومسائل اجتماعی مربوط به افزایش آن
 530. کارکرد قوه قضائیه در زمینه احیای حقوق عامه
 531. تحولات آیین دادرسی مالیاتی ایران
 532. نقش بانک رهنی در توسعه خانه سازی در ایران
 533. سازمان هواشناسی جهانی “wmo “
 534. سیر تحولات پس انداز در ایران
 535. تحول صنعت برق در ایران وتاثیر آن درتوسعه اقتصادی
 536. حقوق جزا
 537. انتقال محکومان در حقوق جزای بین الملل و ایران
 538. تحولات تحصیل دلیل در جرم پولشویی با رویکرد به اسناد بین المللی قوانین و مقررات ایران و انگلیس
 539. بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری صغار در مذاهب پنجگانه
 540. بررسی اختیارات قضات در نظام دادرسی کیفری ایران (قبل و بعد از انقلاب)
 541. بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری از شرکت های بیمه در حقوق ایران و انگلستان
 542. سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگان جرایم جنسی به عنف( با تاکید بر فقه امامیه)
 543. حمایت کیفری از صغار در برابر جرائم جنسی در نظام حقوقی انگلستان و ویلز
 544. ابعاد کیفری حقوق تجارت الکترونیکی
 545. اصل برائت و اماره جرمیت
 546. حمایت کیفری از محیط زیست
 547. معاونت در جرائم مشمول حدود،قصاص و تعزیرات در قانون مجازات اسلامی ایران
 548. روش تفسیر در قوانین کیفری و فقه اسلامی
 549. روان شناسی در خدمت حقوق جزا
 550. جرائم و مجازاتهای مالیاتی ۵۰ سال اخیر برای مودیان و ماموران مالیات و پیشنهاد
 551. ماهیت حقوقی – سیاسی تروریسم با تاکید برجایگاه آن نسبت به ساختارهای قدرت
 552. بررسی فقهی-حقوقی وجرم شناختی فرزند کشی
 553. بررسی سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده
 554. سیاست جنایی ایران درقبال بزهکاری کودکان ونو جوانان
 555. تاثیر جرایم سازمان یافته بر مبانی حقوق کیفری ماهوی
 556. قرائت جرم شناختی موازین دادرسی عادلانه
 557. فردی کردن مجازاتها درحقوق کیفری ایران
 558. رویکرد تقنینی و قضایی عرف در نظام کیفری ایران
 559. حمایت کیفری ازحق مالکیت بر علایم تجاری
 560. دیه و خسارات مازاد بر آن با نگرشی بر قوانین و رویه قضایی
 561. تاثیر رضایت مجنی علیه در مسئولیت کیفری
 562. حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری بین المللی
 563. هدف از مجازاتها چیست؟
 564. تاثیر فعل غیر مادی در ماهیت قتل
 565. بررسی قوانین جزایی ایران در پرتو فن آوری اطلاعات
 566. بررسی حق دفاع متهم در نظام کیفری ایران
 567. جرائم مالی کارمندان دولت” اختلاس- ارتشاء”
 568. مبانی فلسفی حقوق جزا
 569. تقلب و دسیسه در امور خدمت وظیفه عمومی
 570. تحقیقیٍٍ پیرامون جرائم مطبوعاتی
 571. رابطه علیت در ارتکاب جرم
 572. دادرسی روستایی در ایران (خانه های انصاف) و بررسی تطبیقی با دادرسی روستایی در هند
 573. مقام زن در اسلام و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران
 574. وظیفه ضابطان دادگستری و رعایت حقوق فردی
 575. جرایم بازرگانی؛ از ماهیت تا پاسخ های کیفری با تاکید بر اسناد بین المللی
 576. جرائم و مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات گاز کشور
 577. بررسی تاثیر رضایت مجنی علیه در جرایم علیه اشخاص
 578. زنان بزه دیده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان
 579. تحلیل مبنای دیه
 580. استرداد مجرمین
 581. بحث پیرامون جرائم احتکار و گرانفروشی
 582. قضا زدایی وجایگاه آن در نظام کیفری ایران
 583. حمایت کیفری از صغار در قوانین ایران
 584. بررسی تطبیقی ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی
 585. صلاحیت دادگاههای نظامی ایران
 586. مطالعه تطبیقی جرائم مطبوعاتی در حقوق ایران،مصر ولبنان(اهدائی)
 587. جرائم موسسات پولی و اعتباری غیر بانکی در حقوق ایران
 588. وندالیسم در سیاست کیفری ایران
 589. بررسی مجازاتهای اجتماعی در پرتو اسناد بین المللی ولایحه قانون مجازاتهای ….
 590. قرار نظارت قضایی؛ از مبانی تا جلوه ها (با تاکید بر حقوق کیفری ایران)
 591. سیاست جنایی و الگوهای آن در چالش با توسعه نیافتگی و آثار آن با تاکید بر سیاست گذاری جنایی در ایران
 592. سیاست گذاری جنایی: مبانی اصول راهبردی و مدل ها
 593. خودکشی مساعدت شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا
 594. زندان و تاثیرآن در تکرار جرم
 595. مطالعه تطبیقی قتل از روی ترحم در حقوق ایران و انگلستان
 596. جرائم بر ضد مصالح عمومی مملکت(خیانت -جاسوسی)
 597. بررسی حدود اختیارات دادستان (در قانون اصلاح ق.ت.و.ع.۱۳۸۱)
 598. بررسی تطبیقی جرم سرقت در حقوق ایران و انگلستان
 599. قرارها در حقوق کیفری ایران
 600. سرقت در حقوق جزای ایران، سوئیس- فرانسه
 601. مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق ایران و انگلستان
 602. جایگاه پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران و کانادا
 603. موانع قصاص نفس در شریعت اسلام
 604. گفتمان سیاست جنایی تقنینی در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوی
 605. نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم: از نظر تا عمل
 606. مسئولیت کیفری مقامات مافوق وزیر دستان آنان در حقوق بین الملل کیفری
 607. آزادی مشروط زندانیان در حقوق ایران
 608. ضابطه مندی اختیارات قضایی در تعیین مجازات در نظام کیفری ایران، انگلستان و مصر
 609. شرکت و معاونت در جرم از نظریه قضایی دادگاههای ایران و فرانسه و عقاید علمای حقوق
 610. مطالعه ی مقررات (نهاد) دیه از منظر آموزه های بزه دیده شناسی و اصول عدالت ترمیمی
 611. وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور ایران و مقایسه آن با نهاد مشابه در نظام کیفری انگلستان
 612. معیارهای عادلانه دادرسی در اسناد بین المللی وحقوق داخلی
 613. ایراد ضرب و جرح عمدی
 614. قوانین حاکم بربلیس از صدراسلام تا حکومت اسلا می و مطالعه تطبیقی آن
 615. سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده
 616. جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی در دادرسی و پیشگیری از جرائم اقتصادی
 617. فرآیند تاریخی تدوین و تصویب قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و تحولات بعدی این قانون (۱۳۴۶-۱۳۰۴)
 618. تحلیل و بررسی مفهوم فعل حرام از دیدگاه علمی و قانونی(ماده ۶۳۸ ق. م.ا.)
 619. تغییرات حاصله در سیستم قضایی کشور بعد از انقلاب
 620. تحقیق راجع به متهمین مختل المشاعرموضوع ماده ۳۶ اخیرالتصویب
 621. بررسی تاثیر جنسیت بر ارتکاب جرم
 622. اصل شفافیت در حقوق کیفری اقتصادی (اهدایی)
 623. شهادت کذب وقسم دروغ وآثار مترتبه برآنها در حقوق
 624. مباشرت و تسبیب در جنایات عمومی
 625. پزشکی از راه دور و مسئولیت کیفری ناشی از آن در نظام حقوقی ایران
 626. تاثیر مقررات مالی در قرار دادها
 627. بررسی موارد تجدید نظر نسبت به احکام کیفری
 628. علل نقص آراء کیفری در مرجع دیوانعالی کشور در جرائم علیه اموال “سرقت، خیانت در امانت، چک پرداخت نشدنی”
 629. بررسی تحلیلی موانع مجازات
 630. مطالعه تطبیقی اصول راهبردی سیاست جنایی اسلامی و سیاست جنایی معمول در کشورهای غربی
 631. سیاست جنایی ایران در قانون اساسی مشروطه وجمهوری اسلامی (مطالعه تطبیقی)
 632. جعل اسناد در حقوق کیفری ایران
 633. تاثیر اشتباه در شخص و شخصیت در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران
 634. سیاست جنایی مشارکتی در اسلام
 635. تحریک به ارتکاب جرم در حقوق ایران
 636. فرار از خدمت نظام در قانون ایران و فرانسه
 637. بررسی ومقایسه قانون دادرسی و کیفر ارتش باقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
 638. بررسی بزه قتل در فراش در مقررات کیفری ایران و فقه امامیه
 639. موارد عدول از دادرسی عادلانه در حقوق کیفری ایران و کنوانسیونهای بین المللی
 640. نهادهای متولی پیشگیری رشدمدار در ایران و مقایسه آن با انگلستان
 641. جلوه های رفتار منصفانه نسبت به بزه دیده در مقررات دادرسی کیفری ایران و سازمان ملل متحد
 642. سنجش و مدیریت ریسک جرم
 643. رشد جزایی وجایگاه آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران وانگلستان
 644. جرائم کامپیوتری رایانه ای
 645. تروریسم سایبری
 646. اصول تعیین کیفرهای سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان
 647. بررسی تطبیقی جرم خیانت در امانت در حقوق ایران، انگلستان و مصر
 648. اعدام و مجازاتهای سالب آزادی و تاثیر آنها در پیشگیری از ارتکاب جرم
 649. مطالعه حقوقی-جرم شناختی جرایم و تخلفات ورزشی با تکیه بر خشونت های ورزشی
 650. اصل مشروعیت تحصیل دلیل در آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
 651. شهادت در حقوق جزای ایران
 652. حقوق متهم در داد رسی کیفری بین المللی
 653. اصول حاکم بر مجازاتها در حقوق کیفری ایران
 654. تعلیق مجازات در حقوق جزای ایران وانگلیس (اهدائی داشگاه آزاد)
 655. بررسی جزائیات در اسلام
 656. بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
 657. معماری وشهر سازی وارتباط آنها باجرم
 658. جرم و فلسفه مجازات
 659. تعارض قوانین جزایی در زمان
 660. بررسی فقهی و حقوقی مرور زمان کیفری
 661. بررسی تطبیقی عنصر روانی قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس
 662. مطالعه مجازاتهای بدنی حدی قانون مجازات اسلامی در پرتو موازین حقوق بشر
 663. پیشگیری از تطهیر سرمایه های نا مشروع در حقوق داخلی و اسناد بین المللی
 664. رویکرد جنبش مطالعات انتقادی حقوق به حقوق کیفری
 665. بررسی مقررات حاکم بر ضبط و نحوه اجرای آن در قرارهای تامین کیفری
 666. مبانی فقهی و حقوقی جرائم شرب خمر و قماربازی
 667. بررسی جرائم سوء قصد و توهین به مقامات سیاسی خارجی در قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
 668. بررسی جرم منازعه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵
 669. تاثیر جنسیت متهم در رسیدگی های کیفری
 670. دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و فرانسه
 671. بررسی پدیده قتل های سریالی از منظر روانشناسی جنایی
 672. همگامی یا تضاد مجازات و درمان در جرائم اطفال
 673. هیات منصفه در فرآیند کیفری ایران و انگلستان
 674. بررسی قتل و ایراد ضرب و جرح در حکم شبه عمد در قانون مجازات
 675. قطعیت آراءوحق تجدید نظر خواهی درحقوق کیفری ایران ومقایسه با فقه واسناد
 676. رویکرد مشارکتی در سیاست جنایی ایران
 677. افترا و توهین و هتک حرمت
 678. روش های گردآوری داده های جنایی با تاکید بر روش های مورد استفاده در انگلستان
 679. مطالعه تطبیقی سیاست تسامح صفر در حقوق کیفری ایران و امریکا
 680. جهانی شدن حقوق کیفری شکلی در جرایم سازمان یافته فراملی
 681. بررسی تطبیقی جرم انگاری در ایران، چین و سوئد ( با تکیه بر جرائم علیه اشخاص و جرائم علیه اخلاق عمومی)
 682. پیشگیری از جرم سازمان یافته بر اساس الگوی محیطی
 683. سن جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران
 684. مطالعه تطبیقی جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی
 685. جرائم ثبتی” اسناد و املاک” در حقوق کیفری ایران
 686. تحولات سن مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی
 687. اکراه در قتل و مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
 688. بررسی ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (اذیت وآزار بدنی برای …
 689. تعصب ناموسی و رابطه آن با جرم
 690. تأثیر زمان و مکان در جرم ومجازات
 691. سیاست کیفری ایران در قلمرو تخریب و تصرف عدوانی منابع ملی تجدید شونده
 692. بررسی تطبیقی تفتیش و بازرسی منازل و اماکن وکشف آلات و ادوات جرم در حقوق
 693. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
 694. مطالعه تطبیقی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی در حقوق ایران و استرالیا
 695. حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر
 696. معیارهای جرم انگاری اقتصادی در نظام اقتصادی مختلط
 697. نقش اولیاء دم در استیفای قصاص در قتل عمد
 698. بررسی مفهوم “تربیت وتنبه” نسبت به اطفال بزهکار در نظام کیفری ایران
 699. جرم تحصیل منفعت از معاملات دولتی
 700. مطالعه تطبیقی جرمها وجریمه های مالیاتی در قوانین فعلی ایران واسلام
 701. شروع جرم در حقوق جزای ایران
 702. نظام پاسخ ها به بزهکاری اطفال در حقوق ایران و اسناد سازمان ملل
 703. علت شناسی جرم قاچاق کالا در پرتو نظریه های خرده فرهنگ مجرمانه (مطالعه ی موردی استان هرمزگان)
 704. اجرای احکام کیفرهای سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان
 705. بررسی قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با اسناد حقوق بشر
 706. حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در اسناد بین المللی حقوق بشر
 707. اموال مرتبط با جرم در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی
 708. صلاحیت دادگاه های عمومی در مقررات کیفری ایران
 709. ارتشاء و اختلاس و تصرف غیر قانونی
 710. حمایت کیفری از حقوق شهروندی در ایران، کانادا و اسناد بین المللی
 711. موارد قانونی شروع به تعقیب کیفری در ایران وانگلستان
 712. نقد و تفسیر بعضی از مواد قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲
 713. ضابطین دادگستری و نظامی
 714. تامین از متهمان و سابقه تاریخی آن در حقوق جزای ایران
 715. بزه دیدگی بیگانگان (بررسی موردی بزه دیدگی افغان ها در شیراز)
 716. جرم انگاری سوءاستفاده ازقدرت در پرتوتعامل نظام حقوق بشروحقوق کیفری
 717. بزه دیده در فرآیند کیفری
 718. تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلیس
 719. سقط جنین از نظر قوانین موضوعه و موازین فقهی
 720. بررسی تحلیل از اقرار و آثار آن در امر کیفری
 721. موانع مشارکت مردمی در سیاست جنایی ایران
 722. تحلیل و بررسی رکن معنوی قتل عمد موضوع ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۸
 723. احکام زنا در اسلام
 724. بررسی تجدید نظر از دیدگاه فقه و حقوق جزای ایران
 725. کیفر در نظریه لیبرالیسم
 726. سیاست جنایی ریسک مدار در پرتو آموزه های حقوق بشر
 727. حقوق و تضمینهای مربوط به مجرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 728. پیشگیری از جرم در قرآن کریم
 729. علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران (جنون، مستی، خواب و بیهوشی)
 730. راهبردهای تعلیق و تعویق در فرآیند کیفری
 731. مطالعه تطبیقی قرارهای تامین کیفری در حقوق ایران و انگلستان
 732. رابطه بی عدالتی اقتصادی با جرایم علیه اموال
 733. سیاست جنایی تقنینی و قضایی بزه سرقت تعزیری موضوع قانون مجازات اسلامی۱۳۷۵
 734. بررسی جرائم خاص نظامیان در حقوق کیفری ایران
 735. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی
 736. استنطاق ( بازپرسی)
 737. چالش های قواعد حاکم بر جرائم سازمان یافته با موازین حقوق بشر(اسناد بین المللی و انگلیس)
 738. مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری نیابتی در حقوق ایران و انگلستان
 739. حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی
 740. تأثیر استقلال قضایی بر تحقق عدالت کیفری با تاکید بر حقوق ایران
 741. قضایی شدن اجرای احکام کیفری
 742. جایگزین های زندان های کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران و انگلستان
 743. بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷
 744. قتل عمدی با اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول
 745. تعیین مجازات متناسب با جرم و مجرم در حقوق کیفری با نگرشی بر نظام کیفری ایران و انگلستان
 746. حمایت کیفری از اموال تاریخی- فرهنگی
 747. خصوصی سازی عدالت کیفری
 748. تناسب جرائم و مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری
 749. جرم ایجاد مزاحمت در حقوق ایران و انگلستان و پیشگیری از آن
 750. رابطه افکار عمومی و قانونگذاری جنایی
 751. بررسی و تحلیل حقوقی مجازات های ثابت
 752. جایگاه دادرسی ترمیمی در حقوق کیفری ایران
 753. اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها
 754. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بین المللی کیفری، موانع و مقتضیات اعمال آن در حقوق کیفری ایران
 755. جایگاه قاعده درء در نظام حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
 756. بررسی قوانین کیفری ایران از نظر جرم زایی
 757. جرم سیاسی و بررسی تطبیقی آن با حقوق جزای اسلامی
 758. فرآیندجرم انگاری شبیه سازی انسان در حقوق داخلی وبین المللی
 759. جرم انگاری و اخلاق زیستی
 760. تعارض عرف حاکم بر عشایر خوزستان با مقررات کیفری ایران
 761. نقش قربانی جرم در تعیین مجازات در قوانین کیفری ایران و انگلستان
 762. مسئولیت جزایی و عوامل رافع آن
 763. تحلیلی در باره خلافکاری کودکان و نوجوانان از نظر علل روانی و اجتماعی
 764. تحلیل از سیر تحول جرائم قتل و صدمات غیر عمدی ناشی از رانندگی در حقوق موضوعه ایران
 765. حمایت از جنگلها و مراتع در قوانین کیفری ایران
 766. ارتشاء در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
 767. بررسی تطبیقی اجرای مجازات زندان در حقوق ایران و انگلستان
 768. مجازات خدمات عمومی با رویکرد به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (اهدایی)
 769. بررسی اصل علنی بودن رسیدگی های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین المللی
 770. جرم هواپیما ربایی
 771. جلوه های عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران
 772. نظام جرائم و مجازاتها در آیین یهود
 773. مطالعۀ تاریخی- کیفر شناختی مجازات بدنی
 774. لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران
 775. حوادث ناشی از عملیات ورزشی( تحلیل بند ۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰)
 776. عدالت ترمیمی: تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا تغییر آن
 777. ناتوانان بزه دیده در پرتو رهیافت های جرم شناسی و قوانین کیفری در حقوق ایران و انگلستان
 778. مطالعه تطبیقی جرم سقط جنین در مذاهب پنجگانه
 779. قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری در حقوق تطبیقی ( ایران و فرانسه)
 780. قاچاق های گمرکی و رابطه آن با جرم
 781. دفاعیات در حقوق بین الملل کیفری
 782. بازتاب عدالت کیفری در رسانه های گروهی: ضوابط و آثار
 783. سیاست تقنینی و قضایی ایران در زمینه جرائم مطبوعاتی
 784. بررسی حقوق متهمین و محکومین زندان در حقوق ایران
 785. بررسی تحلیل ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی
 786. مطالعه تطبیقی تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه
 787. مطالعه تطبیقی مسئولیت دولت د ر جبران خسارت بزه دیدگان در حقوق ایران .…
 788. بررسی تطبیقی تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان
 789. اصول حاکمه بر ادله در حقوق کیفری ایران و دادرسی های دیوان کیفری بین المللی
 790. عوامل فحشا در ایران و جرائم ناشی از آن
 791. مطالعه مبانی بزه دیده شناسی نخستین (علمی) در قانون مجازات اسلامی و چگونگی اعمال آن در آراء دادگاه ها
 792. نظری بر عنصر معنوی جرم در حقوق جزای ایران
 793. طرق شکایت از احکام و قرارها در حقوق کیفری ایران
 794. جرم تخریب در حقوق جزای ایران
 795. حمایت از اطفال بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلستان
 796. مطالعه تطبیقی قلب سکه و جعل اسکناس در حقوق ایران و انگلستان
 797. پولشویی ازمنظر حقوق جزای داخلی ومعاهدات بین المللی
 798. تاثیر سن و جنس و عوامل اقتصادی و اجتماعی در ارتکاب جرم
 799. الزامات مرتبط با پیشگیری ناشی از الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا)
 800. مطالعه ی مدل های دوگانه ی عدالت کیفری هربرت پاکر، با تکیه بر ارزیابی عدالت کیفری ایران در پرتو آن مدل ها
 801. بررسی تحلیل صلاحیت کیفری دادگاه انقلاب
 802. تجزیه و تحلیل مواد “۲۱۶ و ۲۱۷” قانون مجازات اسلامی
 803. تأثیر فیلم بر ارتکاب جرم با تاکید بر پیشگیری از وقوع آن
 804. جرم سازمان یافته و بررسی مصادیق آن در حقوق موضوعه ایران
 805. بررسی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵
 806. بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی
 807. مباشرت، شرکت و معاونت در جرم کلاه برداری
 808. احکام قضایی قاچاق انسان
 809. بحث در جرائم عمدی و خطئی
 810. کیفر مرگ در نظام کیفری ایران ( گذشته و حال )
 811. تاثیر رابطه ابوت بر جرم و اعمال مجازات در حقوق کیفری ایران واسلام
 812. سقوط مجازات در حقوق کیفری ایران و اسلام
 813. عدالت ترمیمی (مبانی وکنشگران)
 814. بررسی آراء صادره از دادگاه های عمومی ویژه اطفال از منظر آموزه های جرم شناختی بالینی
 815. بررسی تطبیقی دفاع مشروع و پیشگیری وضعی
 816. نقش دادسرای دیوانعالی کشور در تشکیلات و سازمانهای قضایی ایران
 817. تحلیل کیفرشناختی طبقه بندی زندانیان
 818. انواع حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان در قانون ایران و اسناد بین المللی
 819. جایگاه یافته های جرم شناسی در نظام کیفری ایران
 820. تروریسم و خرابکاری در قوانین کیفری ایران
 821. عنصر مادی جرم
 822. سرقت های مشدد در قوانین کیفری ایران
 823. رویکردی تطبیقی به جرم توقیف غیر قانونی(ایران وامریکا)
 824. تاثیر انگیزه در حقوق کیفری ایران
 825. بررسی تطبیقی ارتشا در حقوق ایران، مصر و انگلستان
 826. نقش ارتباط فردی در درمان بزه کاران
 827. پیشگیری از بزه کاری و اصلاح بزه کار در حقوق ایران
 828. رکن مادی قتل عمد
 829. شکنجه در قوانین ایران
 830. مطالعه تطبیقی رابطه ی علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان
 831. تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی
 832. شرایط اجتماعی موثر در ارتکاب جرم
 833. تحلیل عنصر خطای جزایی
 834. صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و مقایسه آن با دادگاههای کیفری بین المللی
 835. عذر برانگیختگی در قانون مجازات ایران و تفاوت آن با دفاع مشروع
 836. بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران وانگلستان
 837. بررسی ربا در مقررات کیفری ایران
 838. مبانی عدالت جزایی وبررسی تطبیقی آن در حقوق ایران
 839. مطالعه تطبیقی جرایم علیه اجرای عدالت کیفری در حقوق کیفری ایران و انگلستان
 840. بررسی جرائم ارزی در قوانین و مقررات ایران
 841. توازن میان امنیت ملی و آزادی های فردی در مقابله با جرایم تروریستی
 842. اصل تساوی سلاح ها در حقوق ایران و انگلستان با تاکید بر ابراز ادله
 843. مطالعه تطبیقی نقش دادستان در ایران و دادگاه کیفری بین المللی
 844. بررسی مواد ۳و۴ قانون مجازات اسلامی و مطالعه تطبیقی آن از دیدگاه حقوق جزای بین الملل
 845. مسئولیت کیفری بدون تقصیردر نظامهای حقوقی انگلستان وایران
 846. تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران
 847. تحولات اهداف مجازات ها در پرتو نظریه ریسک جرم
 848. ضرورت جرم انگاری نابودی فرهنگی
 849. مبانی تقسیم جرایم به حد و تعزیر
 850. جایگاه قرابت در حقوق کیفری ایران
 851. معاونت در قتل عمد
 852. بررسی قتل هایی که سبب زوال عنصر قانونی جرم محسوب نمی شوند
 853. رابطه علیت در انواع قتل
 854. حمایت های کیفری از حقوق مالکیت معنوی در حقوق ایران در پرتو اسناد بین المللی
 855. شرکت در قتل عمدی (در قانون مجازات اسلامی)
 856. تخفیف و تشدید مجازات مرتکبین جرم های مرتبط با مواد مخدر و روان گردان با تکیه بر مقررات کیفری و رویه قضایی ایران
 857. نقش جامعه مدنی در پیشگیری از جرم
 858. نقش غرائز در ازدیاد جرائم
 859. بررسی فرایند جرم انگاری قاچاق مواد هسته ای و پرتوزا در حقوق جزای بین الملل
 860. قتل شبه عمد در فقه اسلامی
 861. آدم ربایی در حقوق جزای ایران
 862. ضابطین دادگستری، وظایف و اختیارات آنان در حقوق کیفری ایران
 863. جرایم علیه میراث فرهنگی در کنوانسیون های بین المللی حقوق ایران و امریکا
 864. بررسی تروریسم هسته ای با تاکید بر کنوانسیون بین المللی سرکوب اعمال تروریسم هسته ای مصوب ۲۰۰۵
 865. حمایت از کرامت انسانی در قوانین کیفری ایران (با تکیه بر یکی از مصادیق بارز آن)
 866. سیر تحولات سیاست جنایی در قلمرو اجرای مجازات حبس
 867. بررسی تقابل اقرار و علم قاضی در امر کیفری
 868. بررسی فقهی-حقوقی مسئولیت کیفری اطفال بزه کار
 869. جعل از نظر حقوق جزای ایران و فرانسه
 870. بررسی مبانی و آثار جرم شناختی تعلیق تعقیب
 871. آثار ناشی از تغییر ارزش مورد معامله
 872. تاثیر داده های جرم شناسی بر تحولات مسئولیت کیفری
 873. بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه
 874. بزهکاری زنان از جنبه اختلالات منش
 875. دعوی تصرف عدوانی
 876. علم قاضی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه
 877. عوامل روانی موثر در مجازات
 878. جرائم و مجازاتها در حقوق رم باستان
 879. تسبیب در جنایات
 880. مشارکت مردم در سیاست جنایی ایران
 881. صلاحیت ترمیمی و قضایی شورای حل احتلاف
 882. مصونیت پارلمانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران و انگلستان
 883. محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی
 884. جایگاه مددکاری اجتماعی در مقررات آیین دادرسی کیفری ایران (با تاکید بر رویه قضایی)
 885. بررسی سیاست جنایی در خصوص اتانازی در ایران، هلند و استرالیا
 886. جرائم ترک فعل کیفر نظامی ایران
 887. حق دفاع متهم
 888. سیر تحولی قانون ایران در زمینه جرائم مربوط به مواد مخدر
 889. تخفیف مجازات درحقوق جزای ایران
 890. جهل به قانون
 891. کودک آزاری والدین
 892. پاسخهای سیاست جنایی ایران به جرم اعتیاد به مواد مخدر
 893. نقد و بررسی قاضی تحکیم در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
 894. اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران
 895. مرور زمان از لحاظ حقوق کیفری ایران و فرانسه
 896. تحلیل درباره قتل غیرعمد در حقوق ایران
 897. مبانی فقهی وحقوقی اکراه در حقوق کیفری ایران
 898. تحولات اجرای اقدامات سالب آزادی در پرتو فن آوری اطلاعات و ارتباطات
 899. اصلاح نظام زندانها و زندانبانی در پرتو تجارب و دیدگاههای زندانیان سابق
 900. اصلاح وتربیت بزهکاران در حقوق کیفری ایران
 901. مرگ سفید”مواد مخدر در ایران و انتقاد به مواد قانونی مربوط به آن
 902. فرآیند اساسی سازی اصول راهبردی حقوق کیفری
 903. اصول راهبردی حقوق کیفری در قوانین اساسی ایران و افغانستان در پرتو اسناد بین المللی
 904. اثر جزایی مترتب بر اندیشه مجرمانه تا تحقق فعل مجرمانه
 905. حمایت کیفری از خانواده در قوانین ایران
 906. سنجش وارزیابی انواع روشهای پیشگیری از جرم
 907. مجازات نقدی در حقوق کیفری ایران
 908. بررسی تطبیقی بزه کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ومصر
 909. جرائم هواپیمائی
 910. قتل خطئی محض
 911. بررسی تطبیقی دادرسی اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلستان
 912. مجازاتهای باز دارنده در حقوق کیفری ایران
 913. اعتراض فوق العاده در امور کیفری
 914. مسئولیت کیفری بیماریهای روانی در حقوق جزای ایران
 915. حمایت کیفری از حقوق و تکالیف خانوادگی
 916. بررسی تحلیلی امر آمر قانونی در حقوق ایران
 917. بررسی تطبیقی قتل عمدی با فعل نوعا” کشنده در حقوق کیفری
 918. نقد وبررسی ماده ۱۳۹قانون تعزیزات
 919. تحولات سیاست جنایی ایران پس از الحاق به کنوانسیون حقوق کودک
 920. حقوق کیفری اطفال بزهکار و جهانی شدن
 921. اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران
 922. حدود صلاحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی خارج از قلمرو…
 923. اصل برائت، مبانی و آثار آن در امور کیفری
 924. جرائم ناشی از پیشرفتهای تکنولوژی
 925. نقش دلایل مادی از نظر فنی و قضائی در کشف و اثبات جرم
 926. حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری انگلستان و ویلز
 927. تحلیل حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران وحقوق بین الملل
 928. حدود مسئولیت کیفری در قانون کیفری عمومی ایران موضوع مواد ۳۹ تا ۴۵
 929. بررسی نظری جرائم گمرکی در سیستم کیفری ایران و مطالعه عملی آن در حوزه قضائی استان هرمزگان
 930. ضرر و زیان ناشی از جرم
 931. اصل تسریع در رسیدگی کیفری در حقوق ایران و انگلستان
 932. قلمرو مکانی قوانین کیفری ایران
 933. حقوق متهمین و محکومین جرایم سیاسی (امنیتی) در حقوق موضوعه ایران و اسلام
 934. بررسی مقررات دسیسه و تقلب در کسب و تجارت در قوانین ایران
 935. پیشگیری از وقوع جرم در اسلام
 936. حقوق خصوصی
 937. روشهای تعیین ثمن در عقد بیع
 938. مال مقبوض به عقد فاسد
 939. طرح دعاوی خصوصی از نظر ضمان قهری و ضرر و زیان وارده در دادگاه های عمومی
 940. قواعد اخلاقی در تعهدات مدنی
 941. فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان
 942. معدن در حقوق ایران
 943. تاثیر قوه قاهره بر تعهدات
 944. ارزش اثباتی و تعارض ادله اثبات دعوا
 945. جایگاه نرم افزارهای اپن سورس در نظام مالکیت فکری
 946. عسرو حرج ونقش آن در روابط موجر ومستاجر
 947. دادگاه های تجاری
 948. مسوولیت مدنی ناشی از وسایل موتوری
 949. تعهدات وکیل
 950. نظریه اصیل بودن طرف قرار داد درحقو ق تجارت
 951. وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک
 952. تنفیذ معامله ماهیت ،شرایط ،آثار
 953. حقوق حاکم در داوری های تجاری بین المللی
 954. بررسی تطبیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی با توجه به کنوانسیون بین المللی جاده ای
 955. بررسی و تحلیل دعوی” شرکت آموکو اینترنشنال فاینس کورپوریشین” در دیوان دعاوی ایران-ایالات متحده
 956. مقایسه حق عینی و حق دینی
 957. تحدید مسئولیت تخلف از انجام تعهد
 958. اسناد کتبی به عنوان یکی از وسایل دعوا
 959. جبران ضررو زیان در الزامات خارج از قرارداد در حقوق ایران و تطبیقی
 960. نقش حقوق نرم در تعیین مفاد قراردادهای تجاری بین المللی
 961. اثر تقصیر زیان دیده در مسئولیت مدنی
 962. آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با موسسات مالی
 963. دارا شدن غیر عادلانه
 964. دستور موقت
 965. خیار تعذر تسلیم
 966. شرکتهای تعاونی
 967. ماهیت حقوق تسلیم مبیع در بیع کلی
 968. تصرف در مال توقیف شده
 969. صلح دعوی
 970. حق حبس در بیع
 971. مسئولیت ناشی از عمل دیگران در حقوق فرانسه و ایران
 972. قوه قاهره در حقوق ایران
 973. حقوق تبلیغات تجاری
 974. بازداشت سهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری
 975. ایفای عین تعهد در حقوق ایران ومقایسه آن با سایر نظامهای حقوقی
 976. بررسی تطبیقی موارد مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی در ایران و آمریکا
 977. اجرای آرای داوری خارجی ابطال شده در کشور محل صدور
 978. قرار داد انتقال مالکیت زمانی ( Time share)
 979. نقش تعیین مدت در قرار دادها
 980. حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در فضای تبادل اطلاعات
 981. ماهیت حقوقی قبول
 982. بررسی تطبیقی آثار حقوقی عدم پرداخت ثمن
 983. معناشناسی گزاره های حقوقی
 984. مبانی موجهه مالکیت معنوی
 985. ضمانت نامه های بانکی در آراء دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده
 986. رژیم مالی ازدواج در حقوق انگلیس
 987. اصول دادرسی منصفانه مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کامن لا)
 988. بررسی تطبیقی تئوری عدم پیش بینی در قراردادها
 989. احکام حقوقی تصرف در مال مرهونه
 990. اصل حاکمیت اراده در قرارداها
 991. تهاتر قهری
 992. مسئولیت مدنی صغار
 993. سوگند و تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی در فقه وقوانین موضوعه
 994. اضطرار در معاملات
 995. حسن نیت در قراردادها درحقوق ایران و فرانسه
 996. ضرورتها و پیامدهای الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی حق مولف “برن”
 997. تطبیق مقررات مربوط به موانع ارث در قانون مدنی با فقه اهل سنت
 998. اعتراض به رای داوری تجاری بین المللی
 999. مسئولیت پیمانکار در قراردادهای پیمان کاری
 1000. تابعیت و اشتغال بیگانگان
 1001. خرید و فروش عضو بدن انسان
 1002. بورس اوراق بهدار در حقوق ایران با بررسی تطبیقی مختصر موضوع در کشورهای فرانسه، انگلستان و آمریکا
 1003. موسسات بازرسی کننده کالا وخدمات وتعادل قرار دادی (۲ج)
 1004. حقوق وتکالیف راهن ومرتهن نسبت به عین مرهونه
 1005. نظریه علت تعهد(cosideration)در نظام حقوقی کامن لادر مقایسه با حقوق ایران
 1006. اوراق تجاری در تامین خواسته
 1007. بررسی تحلیلی نظریه اداره قرارداد در تئوری حقوق قراردادها طرح یک تئوری استدلال در حقوق قراردادهای ایران
 1008. حقوق رقابت و کارتل های بین المللی نفت
 1009. مجامع عمومی شرکت های تعاونی
 1010. اصول حقوقی حاکم بر قوانین ومقررات شهر سازی در ایران ،انگلیس وامریکا
 1011. دخالت اشخاص ثالث در دادرسی در حقوق ایران وتطبیقی
 1012. وضعیت قراردادها و حقوق و تعهدات شرکت های دولتی پس از خصوصی شدن
 1013. اداره فضولی اموال غیر
 1014. تعهد دادن اطلاعات از فروشنده به خریدار در حقوق ایران وتطبیقی
 1015. موارد ابطال رای داوری در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران
 1016. فسخ عقد
 1017. جایگاه مقر در داوری تجاری بین المللی
 1018. حقوق بورس اوراق بهادار در ایران
 1019. آثار تجدید نظر در امور مدنی در حقوق ایران و تطبیقی
 1020. مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی دریا
 1021. تاثیر متقابل عقد و شرط
 1022. امارات قانونی
 1023. نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا( وین ۱۹۸۰) و بررسی …
 1024. وضعیت حقوقی شرط پس از انحلال عقد
 1025. شرط فعل حقوقی
 1026. قیمومت
 1027. تطبیق مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی با موازین فقهی
 1028. روشهای پرداخت در تجارت بین الملل
 1029. بررسی تطبیقی ضمان درک مبیع
 1030. واگذاری اطلاعات فنی در حقوق ایران و تطبیقی( انتقال تکنولوژی)
 1031. تعدد اسباب در ورود ضرر
 1032. تفسیر قرار دادهای تجاری بین المللی
 1033. آثار اجرای غیر منطبق با تعهدات قراردادی
 1034. حق اختراع و حقوق رقابت: نظریات، سیاست ها و رویه های مخل رقابت در قرارداد مجوز بهره برداری از اختراع
 1035. راههای جبران تخلف بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالاو مقایسه آن با حقوق.…
 1036. بررسی تطبیقی اکراه واعمال نفوذ ناروادر معاملات در حقوق ایران وانگلستان
 1037. بیع مال آینده در حقوق ایران
 1038. موضوع ایفاء تعهد غیرپولی
 1039. مقررات ناظر به روابط موجر ومستاجر مصوب سال ۱۳۷۶
 1040. مسئولیت جبران خسارت بوسیله شهرداری
 1041. حریم در حقوق ایران و فرانسه
 1042. طرحهای عمومی و عمرانی شهرداری و آثار اجرای آن بر حق مالکیت
 1043. بازگشت عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا
 1044. قاعده لزوم معاشرت به معروف در روابط زوجین
 1045. اصل استقلال و بی طرفی داور در حقوق ایران
 1046. نقش نمایندگی در اسناد تجاری
 1047. احکام شروط مندرج در عقد
 1048. حقوق دارنده اسناد تجاری بر اساس تجارت ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلیس
 1049. بیع عین موقوفه
 1050. حق پژوهش از احکام دادگاه ها در حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا
 1051. افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی
 1052. فرجام خواهی در امور مدنی از دیوان تمیز تا امروز
 1053. گروه منفعت اقتصادی
 1054. پایان زندگی شرکتهای تجاری کامپنیز(compenies) در حقوق ایران و انگلستان
 1055. حقوق کاداستر در ایران با مطالعه تطبیقی
 1056. اعمال حقوقی اذنی و قواعد حاکم بر آن
 1057. محدودیتهای مدیران شرکتهای سهامی در انجام معاملات در حقوق ایران و انگلستان
 1058. اصل تناظر
 1059. شرایط تحقق غصب
 1060. موافقتنامه داوری تجاری بین المللی
 1061. تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان
 1062. فسخ اجاره محل کسب و محل سکنی
 1063. اخذ تامین در قانون آئین دادرسی مدنی
 1064. ارزش و توان اثباتی گواهی در امور حقوقی(مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کامن لا)
 1065. تعهد ایمنی در قراردادها
 1066. مفهوم و ماهیت مالکیت فکری
 1067. تعهدات بیمه گذار و بیمه گر در بیمه های زیان
 1068. تعهدات مستاجر در اجاره اماکن تجاری
 1069. ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه
 1070. وقف و سازمان اداری آن از ایران باستان تا حال
 1071. ارزیابی اخلاقی-حقوق بشری حضانت در نظام حقوقی ایران
 1072. تفسیر معاهدات و قراردادهای بین المللی
 1073. حمایت از مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی ۸۲/۱۰/۱۷ با توجه به حقوق روز اتحادیه اروپا
 1074. حمایت از گونه های جدید گیاهی در حقوق مالکیت فکری با تاکید بر کنوانسیون (U.P.O.V)
 1075. رجوع از ایجاب با مطالعه تطبیقی
 1076. اثر قبض در تملیک
 1077. قلمرو حاکمیت اراده در امر مرور زمان
 1078. بررسی تطبیقی ماده ۱۲ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان در قوانین موضوعه ایران
 1079. اماره قضایی
 1080. کارگزاران بورس اوراق بهادار
 1081. تمکین در نظام حقوق خانواده ایران و بازخوانی متون تاریخی (ارزیابی اخلاقی-حقوق بشری)
 1082. مطابقت کالا با قرارداد در بیع بین المللی
 1083. گزارش اصلاحی و ماهیت آن
 1084. امور موضوعی و امور حکمی در دعوی
 1085. خسارات قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی
 1086. داوری در حقوق ایران
 1087. علل اطاله دادرسی دردعاوی مدنی و راه های پیشگیری از آن
 1088. دیوان ممتاز در نظام حقوقی ایران
 1089. تفسیر قوانین مدنی
 1090. اعراض از ملک در حقوق ایران
 1091. اهلیت در عقود (قراردادها)
 1092. اعتراض ثالث اجرایی
 1093. مقایسه ورشکستگی با اعسار در حقوق ایران
 1094. امکان بازداشت مهر در اجرای احکام مدنی
 1095. تاثیر فعل زیان دیده در ورود خسارت درحقوق ایران و انگلیس
 1096. مختصری از اصول عملی و علمی تجارت خارجی ایران
 1097. مطالعه فقهی-حقوقی شبیه سازی انسان
 1098. قراردادهای اعتباری
 1099. نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا
 1100. اقاله در حقوق انگلستان و مقایسه با حقوق ایران
 1101. اختیارات و تعهدات ناشی از اداره مال غیر
 1102. مسئولیت مدنی ناشی از تحقیقات ژنتیک
 1103. آثار بیع مال آینده
 1104. راهکارهای تقنینی و قضایی تعدیل اراده یکطرفه مرد در طلاق
 1105. تعهدات ارزی در برابر دولت در حقوق ایران
 1106. اندیشه عدالت خواهی و اثر آن بر تفسیر قواعد حقوقی
 1107. حقوق مدنی حمل در حقوق ایران و تطبیقی
 1108. مفهوم مالکیت: مقایسه در فقه، قانون مدنی و قانون تجارت
 1109. بررسی عهد نامه ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی
 1110. ابعاد حقوقی تامین مالی پروژه در تجارت بین الملل
 1111. بررسی وضعیت حقوقی شرط ثبات در قراردادهای دولت با اتباع بیگانه
 1112. شرایط موقوف علیه
 1113. موجبات حق فسخ نکاح
 1114. اجبار به انجام عین تعهد
 1115. وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرارداد تعهد به فروش عین معین
 1116. قراردادهای الحاقی در حقوق خصوصی
 1117. مسئولیت مدنی تولید کنندگان و توزیع کنند گان دارو
 1118. خسارت تاخیرتادیه وجه نقد
 1119. قواعد حقوقی حاکم بر تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد
 1120. ظهرنویسی اسناد تجاری
 1121. تعارض اسناد عادی و رسمی از حیث توان اثباتی
 1122. حدود اختیارات مالک در مالکیت متزلزل
 1123. تشکیل قراردادهای الکترونیکی
 1124. حقوق راز های تجارتی
 1125. شیوه های قراردادی انتقال فناوری در تجارت بین الملل
 1126. بازرسان شرکتهای سهامی در حقوق ایران و انگلیس
 1127. غیرقابل اجرا شدن مورد تعهد
 1128. عقد بیع با ثمن شناور(open price) در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین
 1129. وضعیت ارث اشخاص بلا وراث در حقوق ایران و تطبیقی
 1130. حجر در قانون مدنی ایران
 1131. قرارداد پیش فروش ساختمان
 1132. انحلال عقد و احد به عقود متعدد
 1133. منشأ تحلیلی مسئولیت مدنی در حقوق ایران وانگلستان
 1134. شناسایی و اجرای احکام و آراء داوری خارجی در حقوق ایران و انگلیس
 1135. مفهوم نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین ۱۹۸۰)
 1136. نظریه عمومی وضعیت مراعی در اعمال حقوقی
 1137. حدود اعتبار اماره تصرف و مطالعه تطبیقی آن
 1138. بطلان آراء داوری بین المللی ( بین دولتها)
 1139. تنفیذ قراردادهای غیر نافذ با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر(اهدایی دانشگاه آزاد اسلامی)
 1140. مسئولیت در پروژه های ساخت
 1141. محدودیت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
 1142. تابعیت غالب و موثر
 1143. موانع نکاح در حقوق ایران و انگلیس
 1144. خسارات قابل مطالبه توسط اصحاب دعوی موضوع ماده ۵۱۵قانون آئین دادرسی
 1145. شرکتهای تضامنی در حقوق ایران و انگلیس
 1146. حق مولف در حقوق ایران و تطبیق بین سیستم حقوق ایران و فرانسه
 1147. حق عینی و دینی در حقوق ایران و فرانسه
 1148. انتقال طلب و آثار آن
 1149. تاثیر عرف در تفسیر قراردادها
 1150. تعهد بر ترک فعل
 1151. بررسی شروط ضمن عقد نکاح
 1152. چگونگی اعلام اراده درعقود
 1153. تغییر اوضاع و احوال در قراردادهای حقوق تجارت بین الملل
 1154. نقش حسن نیت در مسئولیت مدنی
 1155. تعهدات مستاجر در اجاره املاک
 1156. وجوه افتراق تامین خواسته و دستور موقت
 1157. احکام مشترک خیارات
 1158. حقوق ممتازه در قانون ایران
 1159. ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی
 1160. قیاس: تحلیل تطبیقی فقه، حقوق ایران و کامن لا
 1161. مسئولیت سرپرستان ناشی از افعال زیانبار صغار ومجانین در حقوق ایران
 1162. مستثنیات دین در حقوق ایران و تطبیقی
 1163. کارشناسی به عنوان یکی ازادله اثبات دعوی
 1164. صلاحیت دادگاه درامور مدنی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
 1165. اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری
 1166. تطبیق مقررات مسئولیت مدنی با اتلاف و تسبیب
 1167. اصل بی طرفی دادرس در دعاوی مدنی
 1168. سوء استفاده مدیران از اختیار اداره شرکتهای سهامی (در یک مطالعه تطبیقی)اهدائی دکتری-تربیت مدرس
 1169. قصد انشاء در معاملات
 1170. تاسیس شرکتهای سهامی درحقوق ایران و انگلیس
 1171. بارنامه دارایی و آثار حقوقی آن
 1172. مقایسه وقف در حقوق ایران و تراست در حقوق آمریکا
 1173. شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته
 1174. بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها
 1175. تعیین و تقویم خواسته دعوی و آثار حقوقی آن
 1176. رهن در حقوق تجارت
 1177. مسئولیت پس از انحلال
 1178. ابعاد حقوقی تجارت الکترونیکی
 1179. مسئولیت مدنی تفویت فرصت در حقوق مدنی ایران
 1180. توثیق مال آینده در حقوق ایران با مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایالات متحده ی آمریکا
 1181. ضمانت اجرای شرط فعل
 1182. موضوع عقد اجاره
 1183. قاعده استاپل، کاربرد آن در دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده
 1184. اصل صحت و اصل لزوم در عقد
 1185. حقوق و تکالیف اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی در حقوق ایران و تطبیقی
 1186. خرید دین در فقه و حقوق بانکی ایران
 1187. مسئولیت مدنی مجانین
 1188. ابعاد حقوقی قرار دادهای لیسانس (باتاکید بر پروانه اختراع)
 1189. مسئولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت در قراردادهای پیمانکاری کلید در دست
 1190. تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی
 1191. نقش ثبت سند در معاملات غیرمنقول با تاکید بر رویه قضایی و مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
 1192. قرارداد بیمه دریایی
 1193. انتقال سهم و سهم الشرکه درحقوق شرکتهای ایران و انگلیس
 1194. اصل ثبات قراردادها: طراحی مدل سیاست تقنینی
 1195. حقوق مصرف و قواعد عمومی قراردادها
 1196. مسئولیت مدنی نهادهای نجات شهری
 1197. بررسی تطبیقی سپرده گذاری بانکی (امانت خلاف قاعده)
 1198. مالکیت فکری وحمایت حقوقی از اطلاعات افشاء نشده
 1199. رابطه شرط و عقد
 1200. توصیف شرط ضمن عقد و بررسی شرایط صحت آن
 1201. کشف دلیل در دادرسی های مدنی (الزام به ابراز دلیل در دادرسی های مدنی)
 1202. مسئولیت مدنی شاهد
 1203. مسئولیت پیش قراردادی
 1204. تضامن در اسناد تجاری
 1205. مالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلیس
 1206. ربح مرکب در حقوق ایران وفرانسه
 1207. بیمه مسئولیت فضای مجازی
 1208. تحلیل اقتصادی حقوق شرکتها
 1209. تضمین تعهدات بایع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بی المللی کالاها
 1210. طلاق در قانون کنونی ایران
 1211. مالکیت معنوی
 1212. شرط خلاف مقتضای عقد
 1213. مقایسه حقوق شرکاء شرکت مدنی و تجاری
 1214. عمل برمبنای اماره ی مالکیت
 1215. حقوق دارندگان اوراق مشارکت و اجاره
 1216. وظایف و مسئولیتهای مستاجر در قراردادهای اجاره کشتی
 1217. اعاده دادرسی درامور حقوقی
 1218. قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق ایران
 1219. موسسات اعتباری بانکی وغیر بانکی خصوصی در حقوق ایران
 1220. نمایندگی ظاهری
 1221. قواعد عمومی خسارات مشترک دریایی
 1222. معاملات با حق استرداد در حقوق ایران
 1223. توافق قراردادی فروشنده و خریدار در مورد زمان انتقال مالکیت مبیع در حقوق ایران و انگلستان
 1224. ولایت درنکاح
 1225. فعالیت بانکهای تخصصی در ایران
 1226. احکام اراضی بایر و دایر شهری
 1227. تاثیر شخصیت در قراردادها
 1228. حمایت خانواده در حقوق ایران وفرانسه و بررسی لایحه حمایت خانواده در ایران
 1229. طواری توقیفی وزوالی دادرسی
 1230. اعتراض شخص ثالث در حقوق ایران و تطبیقی
 1231. زمان انتقال مالکیت کالا در حقوق ایران و انگلیس
 1232. شرط تبانی
 1233. ربا و کاهش ارزش پول: بررسی فقهی-حقوقی قرض در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
 1234. قاضی تحکیم
 1235. ضرورت وجود رابطه سببیت در تحقق مسئولیت مدنی
 1236. تصفیه بازرگانان ورشکسته بر اساس رویه عملی اداره تصفیه امور ورشکستگی
 1237. اذن و آثار حقوقی آن
 1238. مسئولیت مدنی ناشی از تصادم وسائط نقلیه موتوری زمینی
 1239. قابلیت تعمیم دریافت ارش در خیار عیب به سایر خیارات
 1240. شرح مواد قانون مدنی ایران راجع به طلاق و طلاق به تقاضای زن
 1241. قواعد عمومی ارث اقلیتهای دینی ایران
 1242. وضعیت تصرف مال غیر به صرف اذن مالک
 1243. اهدای جنین در حقوق ایران و سایر نظامهای حقوقی
 1244. اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس
 1245. تحلیل شهادت در مذهب امامیه
 1246. بررسی تحلیلی قانون آب و نحوه ملی شدن آن و تطبیق آن با قانون آب کشورهای خارجی
 1247. تعدیل قراردادها در حقوق ایران
 1248. تحدید اصل آزادی قراردادی در هنگام انعقاد عقد
 1249. قانون حاکم بر قراردادها در تعارض قوانین
 1250. حدود مداخله دادگاه در داوریهای داخلی و تجاری بین المللی
 1251. توقف تاجر، مفهوم و آثار آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
 1252. مبانی، موانع و روشهای حقوقی حمایت از سرمایه گذاریهای تجاری-اقتصادی بین المللی
 1253. محجورین و احکام مربوط به آنها
 1254. حضانت در حقوق ایران و بررسی تطبیقی
 1255. بررسی تطبیقی دعوای متقابل
 1256. توقیف اموال و وجوه محکوم علیه نزد شخص ثالث
 1257. زوال قدرت بر تسلیم بعد از عقد درحقوق ایران و حقوق تطبیقی
 1258. روابط اطراف ضمان عقدی در حقوق مدنی ایران
 1259. اجرای قانون خارجی در دادگاه های داخلی از نظر حقوق بین المللی خصوصی ایران و حقوق تطبیقی
 1260. خیار تاخیر ثمن
 1261. مسئولیت حقوقی ناشی از نرم افزارهای معیوب
 1262. خیار عیب و احکام آن
 1263. نظام حقوقی اوراق مشارکت
 1264. جنبه های حقوقی اعتبارات اسنادی بین المللی
 1265. موانع ارث در حقوق مدنی و فقه شیعه
 1266. شروط غیرمنصفانه در قرارداد
 1267. حقوق سهامداران شرکت های سهامی
 1268. جایگاه نظریه عینی در سببیت عقود و بررسی آثار آن
 1269. آثار قبض در بیع
 1270. مسئولیت تضامنی
 1271. شرکت سهامی حرفه ای
 1272. ایفای تعهد پولی
 1273. دموراژیا غرامات از معطلی و تأخیر کشتی
 1274. تدابیر فناورانه برای حفاظت از آثار دارای کپی رایت
 1275. قراردادهای فرانشیز
 1276. رژیم حقوقی حاکم بر کپی رایت در مطبوعات
 1277. حقوق صاحبان علایم تجاری درایران وانگلستان
 1278. فرآیند ثبت علامت های تجاری و نشانه های جغرافیایی در حقوق ایران
 1279. مسئولیت غیر مستقیم نقض علامت تجاری
 1280. قرارداد اجازه بهره برداری از علامت تجاری
 1281. مطالعه قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال(بی اتی) در نظام حقوقی ایران با تاکید بر پیش نویس قانون (بی اتی)
 1282. حمایت از منابع ژنتیک گیاهی در حقوق مالکیت فکری
 1283. سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در حقوق رقابت
 1284. نقش سیستم ثبت اختراع در انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه
 1285. مسئولیت غیرمستقیم ناشی از نقض کپی رایت در اینترنت و قانون حاکم
 1286. حمایت کیفری از حقوق مالکیت صنعتی
 1287. تبانی در حقوق رقابت
 1288. تحلیل رقابتی قراردادهای تحقیق و توسعه (R&D)
 1289. ضمانت اجراهای نقض حقوق علائم تجاری در حقوق ایران و انگلستان
 1290. احتکار اختراع
 1291. حمایت از روشهای تجارت به عنوان اختراع
 1292. ارزیابی مالکیت های فکری (با تاکید بر ارزیابی اختراعات)
 1293. علایم تجاری جمعی در حقوق ایران
 1294. حقوق مالکیت فردی
 1295. مالکیت حق اختراع در قراردادهای استخدام
 1296. تبلیغات تجاری خلاف واقع در حقوق علایم تجاری و حقوق رقابت
 1297. زوال حق بهره برداری از کالای متضمن مالکیت صنعتی( با تاکید بر حقوق اتحادیه اروپا)
 1298. بیمه دارایی های فکری
 1299. حمایت از فناوری نانو در حقوق مالکیت فکری
 1300. پروانه اجباری بهره برداری از اختراع در حقوق انگلیس و ایران
 1301. مسولیت مدنی نقض رازهای تجاری
 1302. جایگاه مد در نظام مالکیت فکری (نظام حقوقی بین المللی، حقوق ایران و فرانسه)
 1303. موجبات بی اعتباری در حقوق اختراعات
 1304. مورد معامله و توابع آن در قراردادهای لیسانس فناوری
 1305. نقض حق تالیف در حقوق ایران وانگلیس
 1306. حمایت از آثار سینمایی در حقوق مالکیت فکری
 1307. نظارت دولت بر قراردادهای انتقال فناوری
 1308. ادعای ثالث در قرارداد انتقال حق اختراع
 1309. مسئولیت مدنی انتقال دهنده تکنولوژی معیب با تاکید بر جنبه های مالکیتهای فکری
 1310. حمایت از نشانه های جغرافیایی
 1311. تقلب در عرضه کالا در حقوق ایران و انگلیس
 1312. جایگاه مالکیت فکری به عنوان حقی بشری در توسعه پایدار
 1313. حقوق رقابت در حوزه مالکیت فکری
 1314. ثبت بین المللی علایم بر اساس موافقتنامه مادرید و پروتکل مرتبط با آن
 1315. آزادی اطلاعات در قانون ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر حقوق مالکیت فکری
 1316. حقوق سازمانهای پخش صدا و تصویر
 1317. جایگاه تجارت شخصیت ها در حقوق مالکیت فکری
 1318. جنبه های بین الملل خصوصی حقوق رقابت
 1319. بررسی حقوقی-کاربردی رویه های ثبت اختراع در حقوق ایران
 1320. مبانی فلسفی قلمرو عام در مالکیت فکری (Public Domain)
 1321. ائتلاف فناوری و حقوق رقابت
 1322. مالکیت ادبی و هنری در روابط استخدامی
 1323. حمایت از اثار معماری در حقوق مالکیت فردی
 1324. تاثیر فناوری دیجیتال بر کپی رایت
 1325. حمایت از آثار عکاسی در حقوق مالکیت فکری
 1326. شرط اصالت در حقوق مالکیت فکری ایران
 1327. مدل های مصرفی در حقوق مالکیت فکری
 1328. حمایت از کپی رایت در اینترنت
 1329. حمایت از دانش سنتی در حقوق مالکیت فکری
 1330. حق بر تصویر در نظام مالکیت فکری
 1331. اسرار تجاری در اینترنت
 1332. دستور موقت در دعاوی حقوق مالکیت فکری
 1333. تحلیل اقتصادی کپی رایت
 1334. حمایت از نوآوری های حیوانی در حقوق مالکیت های فکری
 1335. نظم عمومی و اخلاق حسنه و مالکیتهای ادبی و هنری
 1336. حمایت از آفرینش های تبلیغاتی در پرتوی حقوق مالکیت فکری
 1337. حقوق معنوی پدیدآورنده درآثار ادبی وهنری
 1338. اختراعات دارویی و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران
 1339. بررسی و تبیین قرارداد نشر در نظام حقوقی ایران و انگلستان
 1340. حمایت از نمودهای فرهنگ عامه (فولکلور) در حقوق مالکیت فکری
 1341. ماهیت حقوقی قرارداد لیسانس علامت تجاری
 1342. نام دامنه و علامت تجاری
 1343. نگاشت و نگاهداشت آوا در حقوق مالکیت فکری
 1344. چالشهای حقوقی-قراردادی استفاده،انتقال و توسعه تکنولوژی و اموال فکری در پروژه های بالا دستی صنایع نفت و گاز ایران
 1345. وضعیت دارایی های فکری در نظام ورشکستگی
 1346. انتقال مالکیت صنعتی از طریق قرارداد فروش
 1347. علامت های تجاری غیر قابل ثبت
 1348. تبیین تعامل نظام مالکیت های فکری و حق توسعه
 1349. نظام حقوق بشر بین الملل و اطلاعات افشا نشده
 1350. مدیریت جمعی مالکیت فکری
 1351. حمایت از ابداعات گیاهی
 1352. اصول حاکم بر قراردادهای بهره برداری از نرم افزارهای کامپیوتری
 1353. انتقال فناوری و جایگاه آن در سرمایه گذاری مستقیم خارجی
 1354. بررسی تطبیقی گام ابتکاری در حقوق اختراعات ایران و اتحادیه اروپا و آمریکا
 1355. تحلیل مفهومی مالکیت فکری
 1356. حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای
 1357. علامت تجاری معروف
 1358. بررسی شرط تازگی در حقوق اختراعات ایران، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا
 1359. حمایت از طرح های صنعتی در حقوق مالکیت فکری
 1360. مسئولیت مدنی نقض حق اختراع
 1361. تعامل حقوق مالکیت فکری و نفع عمومی
 1362. اعتراض در حقوق علایم تجاری
 1363. نظام های بین المللی و منطقه ای ثبت اختراع با تاکید بر معاهده “پی سی تی”
 1364. روشهای رسیدگی به اظهارنامه ثبت اختراع در ایران و انگلستان