موضوعات پیشنهادی دپارتمان زبان و ادبیات فارسی

موضوعات پیشنهادی پایان نامه، سمینار، مقاله و پروژه کلاسی رشته زبان و ادبیات فارسی

 1. ملک الشعرا، بهار تاریخ نگار متعهد به اجتماع
 2. عنصر رنگ و حس آميزي در سرودهای مانوی
 3. تحلیل داستان موسی و شبان مولوی در چارچوب مکتب اگزیستانسیالیسم
 4. خوانش زیست محیطی داستان کوتاه صدا که می‏پیچد اثر نادر ابراهیمی
 5. بررسی جلوه های ترس و اضطراب در آثار ادبی ضد جنگ
 6. تنوع و تکرار تخلص در کلیات شمس
 7. بازتاب بی‌مهری غزنویان نسبت به عناصر ایرانی در تاریخ بیهقی
 8. زیباشناسی، نقد ادبی و شفیعی کدکنی
 9. بررسی مقایسه ای مفاهیم فمینیستی کولی کنار آتش نوشتة منیرو روانی پور و دختر غبار نوشتة وندی ولس
 10. تحلیل ساختاری و نشانه‌شناختی حکایت فقیه تنگ‌دست از منظر جنبه‌های نمایشی
 11. بازجست زبان وفرهنگ عامه درتذكره نصرآبادي
 12. بررسی و تحلیل شگردهای بازآفرینی حکایات تاریخی
 13. مقایسه بر پاره ای از ظرایف عرفانی تفسیر سوره یوسف در کشف الاسرار میبدی و اسرار العشق ایزد گشسب
 14. بررسی ديدگاه هاي فقهي مولانا بر اساس فتواهاي عاشقانه در غزلیّات شمس
 15. نقش تقابل های دیالکتیکی در ساختار قصاید سنایی
 16. تحلیل داستانِ شیخِ صنعان در منطق‌الطیرِ عطار بر اساس کهن الگوی سفر قهرمانِ جوزف کمپبل
 17. بررسی و تحلیلِ داستانِ کوتاه “آبی ها” از مجموعه داستانِ “کنیزو”
 18. شاهنامه فردوسی پیش متن شاهنامه شاه طهماسبی  ” با تاکید بر نگاره‌های  داستان رستم و سهراب “
 19. بررسی انگاره های کارناوالی در رمان سنگ صبور صادق چوبک
 20. سیر تطوَر جریان حلمانیه
 21. دسترسی بر امر واقع لاکانی در تبیین و قرائتی از رساله الطیر و واقعه عاشورا
 22. نظریه مبتنی بر واکنش خواننده در تذکره نویسی
 23. بررسی عناصر اساسی نمایش در بازآفرینی ادبیات داستانی به ادبیات نمایشی
 24. ابر در اشعار مهدی اخوان ثالث و منوچهری دامغانی
 25. نقد جایگاه اجتماعی زن معاصر ایرانی در رمان نگران نباش بر اساس نظریۀزن آمازون
 26. بررسی تفاوت های زبانی زنان و مردان در ادبیات مقاومت ( با تکیه بر مکالمات رمان دا)
 27. بررسی و تطبیقی زمان در مثنوی و رمان پست مدرن باتکیه بر داستان شهری و روستایی
 28. تاریخچه ادبی ،فرهنگی آتش در ایران باستان
 29. تطبیق دو عنصرداستانی شخصّیت ودرون مایه در دو روایت عامیانه وکلاسیک بهرام وگلندام
 30. بررسی ظرفیت های نمایشی حکایت‌های فابل مثنوی برای اقتباس پویانمایی
 31. درّ مکنون دهنامه اي عرفانی و ناشناخته در ادب فارسی
 32. بررسی شخصیت های رمان میرامار بر اساس مکتب انیاگرام
 33. نگاهی به اشعار عاشورایی شریف رضی و محتشم کاشانی وسبک آن دو
 34. بررسی تطبیقی لحن داستان در گل و نوروز خواجوی کرمانی و جمشید و خورشید سلمان ساوجی
 35. مضامین اخلاقی در اشعار شاعران دوره مغول
 36.  نکوهش شاهان در شاهنامه فردوسی
 37. شاعران پارسی گوی شیعه تا اواخر قرن هفتم
 38.  بررسی مجالس المومنین، بررسی نظریات قاضی نوراله شوشتری پیرامون شعرای فارسی زبان
 39.  بررسی نثر فارسی در دوره صفویه
 40.  پیرامون سبک عراقی در شعر فارسی
 41.  مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز (جلداول) شمس‌الدین محمد لاهیجی متخلص به اسیری: مقدمه، تصحیح و تحشیه
 42.  نقد اجتماعی رمان معاصر فارسی(با تاکید بر ده رمان برگزیده) بررسی سیر نقد رمان در ایران از سال ‎???? تا ‎????
 43.  بازتاب مسائل اجتماعی در آثار منظوم سنایی
 44.  بررسی و تحلیل واژگان پایه در شعر کودک (پس از مشروطه)
 45.  مقایسه ضرب‌المثل‌های فارسی و یمنی
 46.  نقد هفت پیکر از دیدگاه زیبائی‌شناسی
 47.  نقد و بررسی منشات قائم مقام فراهانی
 48.  بررسی و نقد و پژوهش در آثار پارسی شاعران کرد عراق
 49.  مقایسه حماسه‌سرایی در ایران و هند با تکیه بر شاهنامه و مهابهاراتا
 50.  بررسی تطبیقی اسطوره سیاوش و آدونیس در متون تاریخی و ادبی
 51.  مقایسه و نقد آثار مقلدان گلستان سعدی با تاکید بر این آثار(روضه خلد، بهارستان، پریشان، منشات و ملستان)
 52.  انسان در شعر شاملو و سپهری
 53. بررسی و تحلیل تصاویر و مضامین مربوط به مسائل نفت در ادبیات داستانی ایران(از نهضت ملی شدن صنعت نفت تا ‎????)
 54.  بازنویسی و مقدمه (نقد و تحلیل) دیوان خزینه الجواهر نواب میر گل محمدخان (زیب) مگسی
 55. بررسی نوآوریهای فرهنگ نویسی شبه قاره در واژه‌نامه‌های فارسی و مقایسه آن با فرهنگ نویسی در ایران
 56.  سیر تحول درون مایه‌های اجتماعی در شعر معاصر ایران با تاکید بر شعر ملک الشعرای بهار، پروین اعتصامی، نیما
 57. یوشیج، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو
 58.  بررسی و تحلیل زبانشناختی شعر نیما با تاکید بر نظریه مکتب فرمالیسم
 59.  بررسی جنبه‌های زیبایی شناختی شعر کلیم کاشانی (بر اساس ‎?? غزل)
 60.  منطقه بلخ در متون ادب فارسی با تکیه بر شاهنامه و تاریخ بیهقی
 61.  مناسبات نسل‌ها در رمان معاصر(با تکیه بر پنج رمان سمفونی مردگان، نقش پنهان، نیمه غایب، اسفار کاتبان، عادت می‌کنیم)
 62.  بررسی و تصحیح انتقادی محتوای “مناقب الاصفیاء” شاه شعیب فردوسی
 63.  بررسی و طبقه‌بندی قابلیتهای نمایشی ادبیات کلاسیک فارسی (با تاکید بر پنج اثر کلیله و دمنه، گلستان سعدی،
 64. دفتر اول مثنوی مولوی، رساله الطیر ابن سینا(ترجمه شیخ اشراق)، لطایف طوایف)
 65. مدح نبوی در شعر حسان بن ثابت و خاقانی شروانی
 66.  معرفی، تحلیل و طبقه‌بندی مقالات حافظ پژوهی از سال
 67. نقد روانشناختی آثار بهرام صادقی با تکیه بر نظریه‌ی یونگ
 68. بررسی تطبیقی شعر میهنی معاصر عربی (مصر و لبنان) و فارسی از نیمه دوم قرن ‎۱۹‎.م (‎۱۳ه.ق) تا آغاز جنگ جهانی دوم
 69. بررسی بازنویسی متون ادب کهن فارسی برای کودکان در دهه هفتاد (برای گروه سنی ب و چ بر اساس فهرست شورای کتاب کودک)
 70.  تحلیل تاثیر مثنوی مولوی و طریقت مولویه بر ادبیات کلاسیک بوسنی
 71.  مقایسه انتقادی قصاید محمدتقی (بهار) و خلیل‌الله (خلیلی)
 72.  بررسی و نقد آثار سعید نفیسی (با تکیه بر پانزده اثر تصحیح شده)
 73.  رودکی پژوهی در آیینه مقالات فارسی
 74.  ذهن و امور ذهنی در روش‌های سلوکی مولانا در مثنوی
 75.  مقایسه‌ی انسان کامل از دیدگاه بیدل و حافظ
 76. بررسی انتقادی و تحلیل محتوای رساله منورالقلوب عبدالرحمن اسفراینی
 77. بررسی مقایسه‌ای نقد ادبی معاصر فارسی و عربی (با تکیه بر آثار انتقادی عبدالحسین زرین‌کوب، محمدرضا شفیعی
 78. تحلیل شخصیت زن در رمانهای سووشون اثر سیمین دانشور و چالی قوشو اثر رشاد نوری گونتکین
 79. بررسی جلوه‌های نمادپردازی در ادبیات داستانی معاصر فارسی از ‎۱۳۳۲تا ‎۱۳۸۴با تاکید بر برجسته‌ترین آثار از مشهورترین نویسندگان این دوره
 80. تاثیر زبان و ادب فارسی بر زبان و ادب قرقیزی
 81.  بررسی و نقد و تحلیل سبکی خاطرات آزادگان دفاع مقدس
 82. بررسی نقش ارجاع و انسجام واژگانی در محور عمودی شعر (با تاکید بر قصاید خاقانی)
 83. بررسی هویت ایرانی در رمان‌های ایرانی (با تکیه بر رمان‌های: نون‌والقلم، تنگسیر، سووشون و باغ بلور)
 84. گل و کوزه گر: اصالت شعر خیام
 85.  تصحیح، بررسی و نقد تذکره عرفات العاشقین و عرصات العارفین (شرح احوال و آثار یکصد تن از شاعران)
 86. نقد و تحقیق در منشات خاقانی شروانی
 87. سیر علم بدیع در ادب فارسی (از آغاز تاکنون)
 88. تصحیح انتقادی تذکره خلاصه الاشعار و زبده الافکار از تقی الدین کاشانی همراه با مقدمه و توضیحات
 89. متناقض نمایی در غزل های مولوی
 90. تصحیح و نقد و بررسی کتاب نفایس الفنون فی عرائس العیون تالیف شمس‌الدین محمدبن محمود آملی
 91. بررسی و شرح مشکلات حدیقه سنائی
 92. مفاخره و تحول آن در شعر فارسی از آغاز تا حافظ (قرن هشتم)
 93. جلوه‌های کلامی در آثار مولوی
 94. تحلیل سیر انتقادهای سیاسی و اجتماعی در شعر فارسی از آغاز تا نیمه اول قرن هفتم هجری
 95. صورخیال در دیوان عطارنیشابوری
 96. مناظره در شعر فارسی از آغاز تا پروین اعتصامی
 97. تاویل آیات و احادیث در متون فارسی تا قرن هفتم
 98. شیوه‌های بیان مسایل اخلاقی در ده اثر ادب فارسی‌ها قرن هفتم
 99. تاثیر دقایق و لطایف بلاغی قرآن کریم در ادب فارسی (آثار حکیم سنائی، سعدی، حافظ)
 100. تحلیل جلوه‌های طبیعت در مثنویهای عرفانی سنائی، عطار و مولوی
 101. ویژگیهای شعر زنان و تفاوت آن با شعر مردان (در شعر معاصر)
 102. بررسی خصوصیات سبکی آثار غنایی نظامی
 103.  تحقیق و بررسی مثنویهای امیر خسرو دهلوی ( مطلع الانوار، شیرین و خسرو و مجنون و لیلی)
 104.  توصیف پدیدارهای روانی در مثنوی مولوی
 105.  نقد و بررسی مقابله‌ای احوال و اشعار رودکی و بشار
 106.  نقد و بررسی آثار داستانی ابراهیم گلستان
 107. تحلیل دیدگاه ها و نقد تحقیقات در حوزه شاهنامه‌شناسی
 108. بررسی مقایسه‌ای عناصر مدنی در شعر رودکی، انوری و خاقانی
 109. نقد و بررسی آثار هوشنگ گلشیری
 110. بررسی ساختار داستانهای حیوانات در ادبیات کودکان از سال ‎???? تا پایان جنگ در گروه سنی ب و ج
 111. بررسی مقاله‌های دکتر عبدالحسین زرین کوب درباره شعر و شاعران
 112. تاثیر انقلاب اسلامی در تبیین نقش زن در ادبیات داستانی بانوان و مقایسه آن با دوران پیش از انقلاب اسلامی
 113. ویژگیهای سبک غزلیات سعدی
 114. بررسی واقعگرایی درآثار داستانی جلال آل احمد و غلامحسین ساعدی
 115. منظومه‌سرایی فارسی از دوره مشروطه تا
 116. تحلیل سیر تذکره‌ها و تاریخ ادبیات های فارسی در ایران از دوره مشروطه  تا ‎
 117. تحقیق و بررسی جنبه‌های ادبی و عرفانی در دیوان امیر خسرو دهلوی
 118. نقد و بررسی طنز، هجو و هزل از مشروطه تا ‎
 119. مقایسه بین جلال‌الدین محمد مولوی دویلیام بلیک از نظر عرفانی و ادبی
 120.  سیمای جامعه در اشعار شاعران آذربایجان (قطران تبریزی، مجیرالدین بیلقانی، فلکی شروانی، خاقانی و نظامی)
 121. تحلیل و مقایسه درونمایه در شعر پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد
 122.  بررسی و تحلیل واقع گرایی و نمادگرایی در ادبیات منظوم دفاع مقدس
 123. نبرد و ابزار آلات نبرد در شاهنامه فردوسی
 124. تقابل های خیر و شر در  شاهنامه فردوسی
 125. بررسی زبان شناختی نثر مسجع با تاکید برگلستان سعدی
 126. جنبه های معاصر در غزل حافظ (دلایل ماندگاری و فرازمانی) -دکترا
 127. تعهد اجتماعی و تعهد سیاسی در شعر نیما
 128. طبیعت در شعر رمانتیک(با تاکید بر آثار مشیری ، نادرپور و توللی)
 129. زن ستیزی در ادبیات عرفانی(با تاکید بر آثار مولوی و عطار)
 130. بررسی تطبیقی کارکردهای زبانی در غزلیات سعدی و حافظ- دکترا
 131. تقابل های دوگانه (ثنویت گرایی) در غزل عرفانی
 132. تبارشناسی اسطوره های شاهنامه (خاستگاه، ریشه و علل تاریخی اجتماعی واساطیری)-دکترا
 133. اسطوره ی اسفندیار در شاهنامه
 134. آب و جلوه هاي آن در شعر فارسي تا آغاز قرن هفتم
 135. ابزار و اصطلاحات موسيقي در شعر فارسي
 136. ابليس در مثنوي و غزليات شمس
 137. باز نویسی قصه های سمبولیک دیوان پروین اعتصامی به نثر برای کودکان و نوجوانان
 138. ادیبان سیاست مدار عصر قاجار
 139. صور خیال در شعر فریدون توللی
 140. شکل شناسی اسکندر نامه ی رضایی
 141. مدیحه سرایان طراز اول از رودکی تا پایان قرن ششم
 142. برداشت های عارفانه از داستانهای لیلی ومجنون نظامی در آثار منظوم ومنثور تا پایان سده ی دهم هجری
 143. فولیکور طایفه کرد شولی
 144. مقایسه ی داستان اسکندر در شاهنامه ی فردوسی و اسکندر نامه ی نظامی
 145. ترجمه متون ادبی
 146. بررسی سیمای پیامبران اولوالعزم در مثنوی
 147. ساختار ضرب المثل ها در دو زبان فارسی وعربی
 148. باورهای اسلامی – شیعی در ادبیات معاصر از انقلاب  مشروطه تا انقلاب اسلامی
 149. فرهنگ واژگان موضوعی تذکره الولیاء
 150. آیینه دل در مثنوی شریف
 151. فرهنگ واره توصیفی ، تشبیهی گل وگیاه در شعر فارسی
 152. فرهنگ واره توصیفی ، تشبیهی گل وگیاه در شعر فارسی از آغازقرن هفتم تا پایان قرن نهم
 153. مقایسه یوسف وزلیخای جامی با سوره یوسف در تفاسیر عرغانی
 154. فرهنگ توصیفی کرامات اولیاء
 155. بررسی اندیشه های پائولوکوئلیو و مقایسه آن با اندیشه های سعدی ( در بوستان وگلستان)
 156. جلوه های دادگری و اوصاف دادگران در بخش پهلوانی شاهنامه
 157. تحلیل وبررسی شخصیتهای داستان در آثار صادق چوبک
 158. شعر گفتار با تکیه براشعار سید علی صالحی
 159. تجلی فرهنگ ایلی در آثار محمد بهمن بیگی
 160. اغتنام فرصت در شعر شاعران بزرگ ایران با تکیه بر فردوسی، خیام ، خاقانی ، سعدی وحافظ
 161. جایگاه وشخصیت زن در کلیله ودمنه ، مرزبان نامه، آثار صادق چوبک و سیمین دانشور
 162. تطبیق لیلی ومجنون در ادبیات فارسی و عربی
 163. شهریاران آرمانی از نظر فردوسی بر مبنای شاهنامه
 164. بررسی و تحلیل شخصیتهای داستان در آثار هوشنگ مرادی کرمانی
 165. نا امیدیهای م . امید
 166. تلمیح به داستانهای قرانی در غزلیات شمس
 167. جلوه های معشوقگی شیرین در منظومه های خسرو شیرین نظامی و فرهاد وشیرین وحشی
 168. طبقه بندی و تعیین وجوه تشابه وتفاوت مسایل وموضوعات اجتماعی ، اخلاقی وتربیتی
 169. شریطه در ادبیات فارسی با تکیه بر سه نفر از شاعران
 170. شرح و توضیح تمثیلات و تلمیحات شعر معاصر با تکیه بر آثار اخوان وشاملو
 171. صحنه آرایی در شاهنامه از داستان مهر داس پدر ضحاک تا پایان پادشاهی منوچهر
 172. شرح احوال وآثار و زندگی ابو اسحاق کازرونی
 173. مقایسه مفاهیم اخلاقی ،اجتماعی و سیاسی قابوس نامه و سیاست نامه
 174. تشبیب و تغزل در شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن ششم
 175. نقد وبررسی آثار داستانی جمال میر صادقی
 176. شرح احوال وآثار وزندگانی ابراهیم ادهم
 177. شرح احوال وآثار وزندگی ابوبکر شبلی
 178. شرح احوال وآثار وزندگیسهل تستری
 179. بررسی ادبیات شفاهی و فرهنگ اجتماعی در شهرستان ابرکوه
 180. تلمیح و تمثیل و اعلام دیوان فرخی یزدی و دیوان ایرج میرزا
 181. بررسی مکتب وقوع در اشعار وحشی بافقی ۰
 182. ابن حسام و شعر مذهبي
 183. ابن يمين ،شرح احوال، روزگار و شعر او
 184. ابوطالب كليم كاشاني شرح حال و آثار و سبك اشعار او
 185. زندگی و مرگ در شاهنامه فردوسی
 186. بررسی ویژگی های سبکی نثر داستانی جمال زاده، صادق هدایت، ابراهیم گلستانی
 187. جلوه های زندگی اجتماعی در قصاید انوری
 188. تمثیل های مشترک در سنایی، عطار و مولوی
 189. جلوه های وصف در شعر ۳ شاعر معاصر
 190. بررسی آثار داستانی سیمین دانشور
 191. تصحیح دیوان شریف تبریزی
 192. ابوعلي سينا و افكار و عقايد و تحقيق در آثار و سبك نگارش و بررسي لغات و اصطلاحات فارسي
 193. ابيات عربي در متون ادبي فارسي تا نيمه دوم قرن ششم
 194. آثار عرفاني منظوم فارسي از سنايي تا جامي
 195. آثار و احوال شعراي برتر مازندران تا سال ۱۳۵۷ ه. ق
 196. اجتماعات در كليات شمس تبريزي
 197. جنگ روانی در شاهنامه فردوسی
 198. سیر ترجمه رمان های خارجی در نیمه دوم قرن سیزدهم
 199. سرآغاز و سیر ادبیات داستانی
 200. تشخیص در شعر سهراب سپهری
 201. بررسی ناهنجاری های اجتماعی دوره غزنویان
 202. هفت شهر در هفت بحر
 203. سیمای خانواده در شاهنامه
 204. سیمای پیامبر اکرم (ص) در آثار فارسی عین القضات همدانی و شیخ شهاب الدین سهروردی
 205. سیمای جامعه در تاریخ بیهقی
 206. تحلیل ساختاری و معنای الهی نامه عطار
 207. شادی و امید در مثنوی مولوی
 208. خشونت و مدارا در مثنوی
 209. بازتاب مسائل اجتماعی در دیوان مسعود سلمان
 210. منش های پهلوانان برجسته در شاهنامه و ایلیاد و اودیسه هومر
 211. شخصیت بخشی به مفاهیم انتزاعی در غزلیات شمس
 212. بازتاب مسائل اجتماعی در دیوان ادیب الممالک فراهانی
 213. گفت وگوی انسان با خدا، خدا با انسان در الهی نامه
 214. بررسی اجمالی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا
 215. پژوهش در مفهوم زمان در جلوه های آن
 216. بررسی اوضاع اجتماعی قرن هشتم در شعر سلمان ساوجی
 217. نقد و تحلیل کلیدر دولت آبادی
 218. بررسی اشعار فریدون مشیری
 219. مقایسه انسان فرهمند در شاهنامه باولی در مثنوی
 220. بررسی سبکی مرزبان نامه و تاریخ جهانگشای
 221. انسان کامل در مثنوی های عطار
 222. پژوهشي در صور خيال و تعبير متناقض نما در ديوان كبير شمس، مثنوي معنوي و ديوان عطار
 223. پژوهشي درباره الهام در شاهنامه فردوسي و ايلياد
 224. پيدايش و تحول رباعي و نقش آن در فرهنگ ايراني تا پايان سده دهم
 225. بررسی مفهوم سیر و بیان پذیری وناپذیری آن در متون نثر عرفانی فارسی تا سده هفتم
 226. مثنوی و تأویل حکایات و داستان های آن
 227. پیشگویی در شاهنامه فردوسی
 228. نقش حاکمان محلی و خانواده های بزرگ در گسترش زبان و ادبیات فارسی
 229. بحر طویل فارسی و بحر طویل سرایان
 230. فرهنگ نوادر لغات و اصطلاحات دیوان شاه نعمت اللّه ولی
 231. زن در آئینه امثال و حکم
 232. فنا و مفهوم آن در مثنوی مولانا
 233. بررسی تمثیل و مثل حکمت
 234. پریشان حکیم قاآنی (تصحیح متن همراه با توضیح لغات و فهرست آیات)
 235. توصیف ازمنه در شاهنامه فردوسی و مقایسه آن با گشتاسب نامه دقیقی
 236. زبان تصوف در آثار فارسی احمد غزالی
 237. بررسی شخصیت های داستانی در مثنوی های عطار
 238. اصطلاحات و تعبیرات عرفانی آن در نوبت سوم کشف الاسرار میبدی
 239. مثنوی طریق التحقیق براوتاس
 240. نقد شعر از آثار مهدی اخوان ثالث
 241. تاریخ و تطور علوم بلاغت تا اوایل قرن ۶ هجری
 242. عناصر حماسی و اسطوره ای شاهنامه در شعر فارسی از ابتدا تا قرن ۵
 243. دیوان فدایی مازندرانی
 244. پيش درآمدي بر داستان كوتاه در آثار داستان نويسي پيشگام ايران
 245. پيشينه داستان خسرو و شيرين و مقايسه آن با ويس و رامين
 246. تاثر ديوان حافظ از آيات و احاديث برحسب شروح معتبر فارسي
 247. تاثير انقلاب اسلامي در تبيين نقش زن در داستان نويسي بانوان و مقايسه آن با دوران پيش از انقلاب
 248. تلمیح در سه اثر عطار
 249. بررسی شخصیت ها و مکان های عرفانی در غزلیات سعدی
 250. آیینه و کاربرد آن در تصویرهای مثنوی سعدی
 251. تصحیح مثنوی محمود و ایاز
 252. تصحیح سه اصل نخست از فصل دوم تذکره خیرالبیان
 253. تصحیح مثنوی انتهانامه سلطان ولد
 254. گونه های آزمایشی در آثار حماسی
 255. ترکیبات تأویل و تصویری قرآن و حدیث در شعر فارسی
 256. ترجمه و توضیح کتاب اسلام و کمدی الهی دانته
 257. تأویل ساختاری هفت پیکر
 258. مقایسه شاهنامه و گرشاسب نامه از دیدگاه سبک و ساختار زبانی
 259. بررسی شخصیت حلاج در ادبیات فارسی از مولوی تا جامی
 260. ابزار بیان اندیشه در مثنوی دفتر اول و دوم
 261. جمال شعری و شیوه شاعری مهدی اخوان ثالث
 262. تجلی معراج در ادب فارسی
 263. شرح و تفسیر اصطلاحات عرفانی الهی‌نامه فریدالدین عطار نیشابوری
 264. بررسی سبک نثر معاصر از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی (۱۳۲۴-‎۱۳۵۷)
 265. هنجارگریزی در شعر اخوان ثالث
 266. شرح و توضیح هزار بیت از مثنوی گل و نوروز خواجوی کرمانی به انضمام نکات ادبی و صناعات بدیعی
 267. بررسی و ریشه‌یابی برخی از اعلام و امثال در زبان فارسی
 268. تاثیر شاهنامه‌های پیش از فردوسی بر سخن استاد توس
 269. هبوط و مباحث مربوط به آن در ادبیات عارفانه مولانا و ادبیات غنایی هفت پیکر
 270. بررسی ارسال المثل، تشبیهات بلیغ و مضامین تازه در شعر نظیری نیشابوری
 271. شرح و تحلیل منظومه وامق و عذرا از میرزا محمدصادق نامی اصفهانی
 272. پندارهای یونانی در مثنوی مولانا جلال‌الدین محمد
 273. تحقیق در دیوان اوحدی مراغه ای
 274. سبک شعر ملک الشعراء بهار
 275. فرهنگ دشواری های سندبادنامه
 276. آسیب شناسی اجتماعی در قابوس نامه
 277. سیمای اولیا در مثنوی
 278. گویش کهکی تفرش (بوروبشه) ادبیات و باورهای مردمی
 279. بررسی اشعار تعلیمی در شاهنامه فردوسی
 280. کتاب شناسی توصیفی اقتصادی علوم بداعی فارسی
 281. ترجمه و شرح و توضیح کتاب مبانی تصوف
 282. اندوه عارفانه در آثار برجسته شعر فارسی (در اشعار سنایی، عطار، سعدی، مولانا و حافظ)
 283. تطبیق حدیقه سنایی و منطق الطیر عطار و جام‌جم اوحدی
 284. ارتباط افکار حافظ و خواجوی کرمانی
 285. اوضاع اجتماعی و ادبی آذربایجان از قرن سوم هجری تا اواخر قرن هشتم هجری همراه با شرح و سبک دیوان مجیرالدین بیلقانی
 286. تاثیرپذیری اقبال از مولوی
 287. زیبایی‌شناسی شعر صائب تبریزی
 288. شرح احوال، آثار و افکار حکیم نزاری قهستانی
 289. ادبیات عامیانه استان بوشهر
 290. شیوه‌های توصیف در شعر معاصر ایران
 291. فر فردوسی “ادبیات تعلیمی و حکمت عملی در شاهنامه”
 292. تصحیح گرشاسب‌نامه اسدی توسی
 293. فرهنگ دیوان طالب آملی ( لغات، اصطلاحات، آیات و احادیث )
 294. فنون بلاغی در مناقب شعری نبی اکرم (ص) تا قرن ششم (عروض، بدیع و بیان)
 295. بررسی صور خیال در دیوان ازرقی هروی
 296. شرح دیوان همام تبریزی و تصحیح صحبت‌نامه
 297. آثار و اشعار ادیب الممالک فراهانی و شرح حال وی و تصحیح دیوان او
 298. تصحیح انتقادی دیوان سلمان ساوجی
 299. تصحیح تذکره شعرای مرآت الخیال – تالیف امیرشیرعلی خان لودی سال ‎۱۱۰۲ هجری قمری
 300. تصحیح جواهرالتفسیر ملاحسین کاشفی به همراه تعلیقات سبک شناسی بخش سوره حمد
 301. سیر تحول و تاثیر ردیف در سبک خراسانی از نظر ساختار زبانی، بلاغی، موسیقایی و ارتباط آن با زیبا شناسی
 302. گنج افلاک در گنجینه نظامی
 303. سبک عراقی در شعر فارسی
 304. مباحث عرفانی در لمعات، اشعه اللمعات و گلشن راز
 305. بیست و چهار نامه از منشات قائم مقام فراهانی به نثر امروزی به همراه فهرست لغات و تعبیرات
 306. تصحیح و شرح لغات مجموعه گنج شایگان نوشته میرزامحمد جعفری بروجردی متخلص به (ریاض)
 307. تصحیح و توضیح المعجم فی آثار ملوک العجم
 308. تحقیق در نثر معاصر و بررسی انواع ادبی (از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی)
 309. آرمان‌های اخلاقی و اندیشه‌های انسانی در شاهنامه فردوسی
 310. اسناد مجازی و تشخیص در شعر مولوی
 311. انعکاس تحولات اجتماعی و سیاسی در آثار ادبی عصر سلجوقی
 312. پژوهشی در اعلام تاریخی، جغرافیایی و اشخاص تاریخ بیهقی
 313. جلوه‌های صوفی مازندرانی و شعر او
 314. تاریخ ادبیات ایران در دوره بازگشت ادبی
 315. تاریخ بیهقی و دستور زبان فارسی
 316. پرند پروین: تحلیل آثار و افکار پروین اعتصامی و ارزش‌ها ادبی و اخلاقی و اجتماعی او
 317. تصحیح انتقادی دیوان ظهیرالدین فاریابی با تعلیقات
 318. تصحیح انتقادی مثنوی جام‌جم اوحدی مراغه‌ای و تعلیقات بر آن
 319. تصحیح مثنوی سلسله الذهب نورالدین عبدالرحمن جامی با مقدمه حاشیه و تعلیقات
 320. تعلیقات و شرح مشکلات و فرهنگ‌نامه جهانگشای جوینی جلداول (تاریخ مغول)
 321. تفسیر و تحلیل مثنوی تحفه الاحرار
 322. زندگی، سبک و اعتبار شاعری استاد امیری فیروزکوهی
 323. بررسی دیوان جهان ملک خاتون با شرح و تحلیل
 324. سنت‌های ادبی در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم هجری
 325. سیر عرفانی قرآن در ادب فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم
 326. سیری در منظومه‌ها و رسالات عقل و عشق در ادب فارسی
 327. شرح و تحلیل آثار سعدی
 328. شیوه تصویرسازی در شعر نو فارسی
 329. بررسی اشعار طوفان مازندرانی
 330. قصیده فنی در ادب فارسی در قرن ششم هجری (مذیل به جلوه‌های بلاغی و بیانی در قصاید خاقانی)
 331. کیخسرو در منابع اساطیری، متون فارسی تاریخی، حماسه ملی، فلسفه اشراق و متون عرفانی
 332. مجاز در بلاغت اسلامی و ادب فارسی
 333. مقایسه دیدگاه‌های ابن عربی در فصوص الحکم و جلال‌الدین مولوی در مثنوی
 334. تاریخ تطور علوم بلاغی
 335. ساختار داستان در ادبیات تمثیلی
 336. شکل شناسی اشعار ناصرخسرو
 337. شکل شناسی قصه‌های مثنوی
 338. تحلیل شیوه‌های تصویرسازی و بررسی عناصر داستانی در تاریخ بیهقی
 339. مصطلحات عرفانی در مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه عزالدین محمود کاشانی
 340. بررسی شماری از مضامین در کلیات سعدی
 341. تصحیح و شرح دیوان شوکت بخارایی
 342. مهرورزی در بخش پهلوانی شاهنامه
 343. انگیزه‌ها و عوامل موثر در تغییر و تحول شعر از سبک سنتی به نو
 344. بررسی دیوان امیر پازواری به همراه واژه‌نامه جلد اول کنزالاسرار مازندرانی
 345. تحقیق و بررسی رجزهای یورشی در داستان‌های رستم و اسفندیار (سهراب و گردآفرید)، رستم و سهراب، گیو و پیران ویسه، رستم و اشکبوس
 346. تحلیل و بررسی سی قصیده از سلمان ساوجی
 347. جامعه شناسی غزل فارسی (از رودکی تا دوره مغول)
 348. فرهنگ موضوعی استشهادات قرآنی دیوان شمس
 349. شرح و تحلیل دیوان عارف بجنوردی
 350. نقد و بررسی پایان‌بندی در رمان معاصر ایران
 351. نقد و بررسی شخصیت‌پردازی در رمان معاصر ایران
 352. بررسی آراء و نظرات عرفانی دکتر عبدالحسین زرین‌کوب
 353. شرح احوال و تحلیل آثار سیدمحمدعلی جمالزاده
 354. طنز در شعر عبید زاکانی
 355. بازتاب سیره پیامبر (ص) و خاندان رسالت (ع) در شعر فارسی
 356. بازنویسی و نگارش نسخه خطی منظومه خسرو و شیرین سروده سیدمحمدصادق موسوی نامی اصفهانی
 357. تحلیل موضوعی داستان‌های مثنوی (دفتر اول)
 358. شرح و تحلیل خسرو و شیرین از مولانا عبدالله هاتفی خبوشانی جامی
 359. شرح و تحلیل منظومه درج گهر از میرزا محمدصادق نامی اصفهانی
 360. شرح و تحلیل منظومه (لیلی و مجنون) از میرزا محمدصادق نامی اصفهانی
 361. کلام عرفان و اخلاق مولانا در دیوان شمس در قیاس با آراء شش عارف بزرگ
 362. اندیشه‌های اخلاقی و تعلیمی سنایی در حدیقه الحقیقه
 363. تشخیص و چگونگی آن در سبک هندی
 364. فرهنگ لغات و اصطلاحات عرفانی مرصادالعباد
 365. نقد و بررسی شعر مقاومت شامل (شهید و شهادت) در ادبیات انقلاب اسلامی
 366. تصویرهای نو در شعر سبک عراقی ( غزلیات شمس، سعدی و حافظ)
 367. جمال ادبی حافظ
 368. مدح و مفاخره در دیوان ناصرخسرو
 369. بررسی رئالیسم در ادبیات داستانی معاصر با نگرشی بر آثار دولت‌آبادی
 370. چکامه‌های علوی ترجمه القصائد السبع العلویات سروده عبدالحمیدبن ابی الحدید بر اساس شرح سیدمحمد بن ابی الرضا فضل‌الله بن حسین بن علی علوی راوندی
 371. داستانسرایی در قرآن
 372. تلمیحات و اقسام جناس در غزلیات سعدی
 373. طنز سیاسی از مشروطه تا انقلاب
 374. پیوند مضامین سیاسی و ادبی از ‎۱۳۳۲ تا ‎۱۳۵۷ در ادب فارسی
 375. دیدگاه فردوسی در مورد نقش زنان در داستان‌های زال و رودابه – رستم و سهراب – سیاوش
 376. سیمای صبر در آیینه مثنوی
 377. جلوه‌های بدیع در دیوان استاد همایی
 378. بررسی و تحلیل اندیشه‌های عرفانی حکیم سنایی غزنوی
 379. شرح و تفسیر مثنوی سبحه‌الابرار جامی و مقایسه آن با مخزن‌الاسرار نظامی
 380. تصحیح و تحشیه و توضیح سراج‌القلوب تالیف محمد بن قطان غزنوی از نویسندگان قرن ششم هجری قمری (بهر اول)
 381. شرح منشات قائم مقام فراهانی (از نامه ‎۵۰ تا ‎۸۰)
 382. انسان در شعر معاصر (سهراب سپهری – محمدرضا شفیعی کدکنی)
 383. بررسی و تحقیق در شیوه و طرز غریب خاقانی شروانی و نظامی گنجوی
 384. تمثیل در سبک هندی
 385. تجلی اساطیر در متون نظم پارسی (تا پیش از حمله مغول)
 386. شرح و تحلیل صد غزل شاه قاسم انوار
 387. بررسی و تحلیل شعر عرفی شیرازی
 388. بررسی تحلیلی “نماد” در سبک هندی ( با تکیه بر غزلیات صائب تبریزی و بیدل دهلوی )
 389. بررسی تشبیه و استعاره در دو منظومه خسرو و شیرین و هفت پیکر حکیم نظامی گنجوی
 390. بیست‌وپنج نامه از منشات قائم مقام فراهانی به نثر امروزی (از ‎۲۵ تا ‎۵۰) به همراه فهرست لغات و تعبیرات
 391. مقدمات پیدایش سبک هندی در ادب فارسی
 392. مضامین مشترک  در شعر حافظ و خیام
 393. بررسی داستان لیلی و مجنون و تحول آن در فارسی و عربی با جنبه‌های سمبلیک و صوفیانه آن
 394. مفاهیم و تصاویر انتزاعی پرندگان در شعر خاقانی
 395. مضامین و ترکیبات اعداد در ادب فارسی
 396. جایگاه علوم عقلی و تجربی در مثنوی مولوی
 397. سیری در معاشیق زبان فارسی از رودکی تا مولوی
 398. تحقیق در ادبیات داستانی کودکان
 399. ساختار طرح و پیرنگ در داستان‌های کوتاه معاصر ایرانی
 400. تعاون در ادب عامه
 401. قرآن از دیدگاه مولوی در مثنوی
 402. باورهای اجتماعی مولانا در دفتر اول و دوم
 403. سیمای زن در ادبیات داستانی معاصر با نگاهی به شوهر آهوخانم، سووشون، شازده احتجاب، زن زیادی
 404. نامداران ادب فارسی در عراق عجم از باباطاهر همدانی تا ادیب‌الممالک فراهانی
 405. تصحیح یوسف‌نامه جمالی با شرح ابیات و اصطلاحات و نمایش ویژگی‌های سبکی
 406. شرح و تحلیل صد غزل فیاض لاهیجی
 407. انواع زاویه دید در داستان‌های کوتاه معاصر ایران
 408. صور خیال در دیوان اقبال لاهوری
 409. جایگاه اجتماعی زن از دیدگاه سعدی در بوستان و گلستان و غزلیات
 410. تحلیل فرهنگ عامه در مثنوی مولوی
 411. تاثیر و نقش لغات و اصطلاحات موسیقی ایرانی در بیان مضامین شعر شاعران شاخص فارسی قرن ۴-‎۱۰ ه.ق
 412. مباحث کلامی در دفتر اول و دوم مثنوی
 413. بازتاب طب و مضامین طبی در شعر فارسی از آغاز تا قرن هفتم (با تکیه بر متون شاخص)
 414. نقد و مقایسه طنز قدیم و جدید ادب فارسی
 415. تصحیح انتقادی نسخه خطی بستان العارفین و تحفه المریدین
 416. مقایسه سبکی و موضوعی مصیبت‌نامه عطار با آثار نظامی
 417. “سیمای معشوق در سبک عراقی””در غزل مولانا، سعدی و حافظ”
 418. بررسی پدیدارهای اخلاقی و تربیتی در خسرو و شیرین نظامی
 419. تصحیح و تحشیه متن رساله مستورات (منقبه الجواهر) (بانضمام احوال و آثار و خدمات میرسیدعلی همدانی)
 420. زن در آثار عطار
 421. شرح اصطلاحات، تعبیرات، لغات دشوار و توضیح ابیات ده قصیده از دیوان خاقانی
 422. مفاهیم صلح در ادبیات کودک (در دهه شصت)
 423. عرفان در غزلیات سعدی
 424. نقد و بررسی اصطلاحات و صناعات ادبی (در ‎۵ اثر: ترجمان البلاغه، حدائق السحر، المعجم (باب صناعات)، ابدع البدایع و فنون بلاغت)
 425. صور خیال در غزلیات سعدی
 426. بررسی طنز و شوخی طبعی از دوره تیموریان تا پایان روزگار قاجاریه
 427. شرح کامل بیست فصل اول کتاب مرصادالعباد
 428. شرح کامل بیست فصل دوم کتاب مرصادالعباد
 429. تاثیر عرفان بر انواع ادب فارسی
 430. مشترکات حماسه و عرفان با نگاهی به شاهنامه و مثنوی
 431. مضامین عمده و مشترک نظامی و خاقانی
 432. بررسی دیو در شاهنامه
 433. تحلیل افسانه‌های مندرج در تذکره‌های مربوط به شاعران سبک عراقی
 434. فرهنگ لغات، اعلام، اصطلاحات و کنایات راحه‌الصدور و آیه‌السرور راوندی
 435. سوگند در ادبیات منظوم
 436. تاثیر آثار عارف قزوینی بر نهضت مشروطیت
 437. فولکلور یا فرهنگ عامیانه مردم مازندران
 438. مقایسه دیدگاه‌های اجتماعی سنایی در حدیقه و مولانا در مثنوی (سه دفتر اول)
 439. “ترجمه مقامات حریری” به انضمام تهیه فهرست لغات با معنی و اسامی اعلام با توضیح
 440. نقد آراء عرفاء “فرهنگنامه تعریفات و اصطلاحات تذکره الاولیا عطار با مقایسه قول عارفان در طبقات الصوفیه، کشف المحجوب، مرصاد العباد، مناقب العارفین”
 441. تحقیق در احوال و اشعار روحانی و حالت با تکیه بر جنبه‌های فکاهی و طنز
 442. شرح و تفسیر و توضیح تحفه الاحرار جامی
 443. بررسی روش‌های آموزش در مثنوی مولوی
 444. اخلاق و عرفان در مخزن‌الاسرار نظامی
 445. کتاب آبی (اندیشه و آثار سهراب سپهری)
 446. حماسه در شعر نو (از نیما تا انقلاب اسلامی)
 447. نقد و تحلیل اشعار کلاسیک شیون فومنی و تاثیرپذیری او از شعر صائب
 448. تصحیح انتقادی دیوان میرزا حسن زنوزی خویی تبریزی “متخلص به فانی”
 449. شرح پانزده قصیده خاقانی
 450. تحلیل و بررسی اشعار “جهان ملک خاتون”
 451. بررسی اندیشه‌های کلامی در مثنوی مولانا
 452. مبانی عرفان و تصوف در دیوان اشعار امام خمینی (ره)
 453. شرح احوال رکن‌الدین دعویدار قمی و ابیات عربی او به فارسی
 454. اجتماعیات در تاریخ جهانگشای جوینی
 455. اساطیر در شعر سعدی
 456. تاثير جغرافيا و تاريخ بر گستره سبك عراقي در دو قرن ۶ و ۷
 457. تأثير ربع و اطلال و دمن شاعران عرب در شعر منوچهري، لامعي، گرگاني، امير معزي
 458. تاثير زبان و ادب فارسي در تركمني
 459. تاثير شاهنامه بر راحه الصدور و ارزشي راحه الصدور در تصحيح شاهنامه
 460. تاثير فرهنگ ايران باستان در گرشاسب نامه اسدي طوسي
 461. تأثير محيط در شعر گلچين گيلاني و سهراب سپهري
 462. تاثير محيط طبيعي و فرهنگي شمال ايران بر شاعران گيلان
 463. پژوهشی در کتاب معارف بهاءولد
 464. شرح و توضیح ابیات و کنایات و مفاهیم کلیدی و تلمیحات قرآنی و داستان‌های تاریخی و اساطیری جزءاول دیوان شمس (حرف الف)
 465. بررسی مشترکات عرفان اسلامی با مکاتب عرفانی شرق و غرب
 466. نمادپردازی مولوی در مثنوی
 467. شاهنامه و اساطیر یونان
 468. بررسی جامعه شناختی گلستان و بوستان شیخ اجل سعدی شیرازی
 469. تحول ساختاری شعر معاصر
 470. فرهنگ عبارت‌های عربی در نثر فارسی از آغاز تا قرن ششم در متون نثر چاپ‌شده از این دوره (نثر مرسل و بینابین)
 471. سیر تحول نثر دری افغانستان در دو قرن اخیر
 472. شرح احوال و آثار شیخ بهاءالدین زکریا ملتانی سهروردی و تصحیح خلاصه العارفین
 473. پژوهشی در دیوان امیر پازواری و برگردان آن به فارسی و تطبیق لغات طبری با پهلوی
 474. بررسی اصول نقد ادبی در شعر صائب
 475. شرح حال و شرح لغات و مشکلات دیوان رضی‌الدین آرتیمانی
 476. توصیف قلم و شمشیر در دیوان (جمال‌الدین و کمال‌الدین اصفهانی – خاقانی – عنصری – ظهیرالدین فاریابی – فرخی سیستانی – امیر معزی)
 477. نقد و بررسی ده رمان برجسته‌ی اجتماعی ایران در قرن گذشته (از تهران مخوف تا همسایه‌ها)
 478. نوآوری تلمیح در شعر صائب تبریزی (بر اساس شخصیت‌های قرآنی)
 479. بررسی اندیشه های (سیاسی، اجنماعی ، دینی) عبید زاکانی با توجه به آثارش
 480. دفاع مقدس در آثار مهم علی موسوی گرما رودی ، حسین اسرافیلی وسهیل محمودی
 481. سیمای جامعه ایرانی در آثار آخوند زاده و طالبوف
 482. هنر داستان پردازی آثار جلال آل احمد
 483. میل به جاودانگی در اندیشه و شعر نظامی – خاقانی- سعدی وحافظ
 484. بررسی زبانی ومحتوایی شعر جنگ در آثار قیصر امین پور، علیرضا قزوه ، سید حسن حسینی، عبدالجبار کاکایی
 485. بررسی اندیشه های اجتماعی ،انسانی و فرهنگی در عرفان اسلامی و انعکاس آن در ادب فارسی با تکیه بر سه عارف ( عراقی ، عطار و عماد فقیه)
 486. فرهنگ تشبیهات در گرشاسب نامه اسدی توسی
 487. فرهنگ کنایات ، تلمیحات و تمثیلات دیوان عراقی
 488. انتقاد اجتماعی در آثار عبید زاکانی ، دهخدا وایرج میرزا
 489. تحلیل وبررسی فرهنگ شفاهی و ادبیات فولکوریک در منطقه سیوند
 490. مقایسه ترس و شجاعت قهرمانان در شاهنامه
 491. واژه نامه اعلام تاریخی روضه الصفای ناصری تالیف رضا قلی  خان هدایت
 492. تحسین و تقبیح شعر و شاعری توسط شاعران از آغاز تا سده دهم
 493. ضرورت پیروی از عقل از دیدگاه مولوی با استناد و تکیه بر مثنوی معنوی ، دیوان کبیر و فیه مافیه
 494. بررسی اندیشه های (سیاسی، اجنماعی ، دینی) عبید زاکانی با توجه به آثارش
 495. دفاع مقدس در آثار مهم علی موسوی گرما رودی ، حسین اسرافیلی وسهیل محمودی
 496. سیمای جامعه ایرانی در آثار آخوند زاده و طالبوف
 497. تحلیل مشکلات مثنوی ولدنامه و مقایسه‌ی آن با مثنوی مولوی
 498. مازندران و رویدادهای آن در شاهنامه
 499. آموزه‌های اجتماعی قابوسنامه کیکاووس بن قابوس وشمگیر
 500. شرح لغات و اصطلاحات دیوان اوحدی مراغه‌ای
 501. تصحیح نسخه خطی دیوان میرزا عبدالرسول متخلص به فنا
 502. مناظرات در ادبیات منظوم عرفانی با تکیه بر مثنوی معنوی
 503. سنن، آداب اجتماعی و باورهای عامه در شاهنامه
 504. جلوه‌هایی از مثنوی در آثار منظوم فارسی اقبال لاهوری
 505. جلوه‌های گوناگونی عواطف انسانی در اشعار پروین اعتصامی
 506. فرهنگ تحلیلی باورهای عامیانه دیوان انوری
 507. بازتاب نهج‌البلاغه در پاره‌ای از متون عرفانی – ادبی فارسی
 508. شرح دیوان باباافضل کاشانی
 509. ایران در شعر مشاهیر پس از مشروطه تا انقلاب (شعر سیاسی، شعر وطنی)
 510. فنا در مثنوی معنوی مولوی
 511. مدح در غزل
 512. نقد تطبیقی آثار دو شاعر معاصر: فروغ فرخزاد و غاده السمان شاعر عرب
 513. بررسی اجتماعیات در کلیله و دمنه
 514. اخلاق در هفت اورنگ و بهارستان عبدالرحمن جامی با نگاهی به مفاهیم دینی
 515. بیان در غزلیات سعدی
 516. فلسفه اخلاقی ناصرخسرو و ریشه‌های آن
 517. هفت‌پیکر نظامی و نقش زن در آن
 518. کتاب‌های تصوف به زبان فارسی در پاکستان و هند
 519. احوال و آثار و افکار میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی (شاعر ملی و انقلابی ایران) با شرحی مختصر از شعرای معاصر وی
 520. تحقیق در احوال و آثار رضی‌الدین ابوجعفر محمد نیشابوری و تصحیح انتقادی دیوان او، بانضمام تعلیقات، مستدرکات و اعلام آن
 521. تصوف از نظر دانشمندان اسلامی عصر صفوی و انعکاس آن در ادبیات
 522. ادبیات در قرن سیزدهم هجری
 523. واژه‌نامه بسامدی فرخی سیستانی و شناخت سبک شاعر بر مبنای تحلیل آماری و ارکان او
 524. تصحیح بازنامه تالیف ابوالحسن علی بن احمد نسوی با مقدمه‌ای در صید و صیادی تا قرن ششم هجری
 525. شرح احوال و آثار و سبک اشعار مولانا امیدی رازی
 526. تصحیح انتقادی متن تذکره مجمع النفائس سراج‌الدین علیخان آرزو
 527. شرح احوال و آثار میرسیدعلی همدانی
 528. داستانسرایی فارسی در شبه‌قاره پاکستان و هند
 529. بازتاب زندگی پیامبر (ص) در مثنوی‌های عطار و مثنوی مولوی
 530. بررسی ساختار حکایات کتاب فرج بعد از شدت
 531. تحریر اصطلاحات تصوف در مصباح‌الهدایه و مقایسه‌ی آن با کشف‌المحجوب و رساله‌ی قشیریه
 532. تطبیق طنزنامه‌های عبید زاکانی و امبروز بیرس
 533. هویت ملی در شعر سیمین بهبهانی، مهدی اخوان ثالث و سهراب سپهری
 534. نقد تطبیقی سهراب سپهری و جبران خلیل جبران
 535. شرح مثنوی طاقدیس
 536. مرثیه‌های مذهبی در ادبیات فارسی
 537. شرح و تحلیل بیست قصیده منوچهری دامغانی
 538. صور خیال در شعر منوچهری دامغانی
 539. تاثیر اساطیر باستانی (شاهنامه فردوسی) بر شعرای معاصر با تکیه بر نوگرایان
 540. تصحیح کتاب انوارالازهار
 541. تجدد ادبی در ایران و سرزمین‌های عربی (همانندی شعر معاصر ایران و عرب)
 542. آیین مهر یا میترائیسم در منطق الطیر عطار و مثنوی مولوی
 543. بررسی سبکی و باورهای اجتماعی تاریخ سیستان
 544. سیمای انسان در خمسه نظامی
 545. فرهنگ تحلیلی دارویی و طبی همراه با سبک نثری آن
 546. بررسی سبک تاریخ بلعمی
 547. بررسی و تحلیل حماسه در شعر دفاع مقدس
 548. جمع آوری و بررسی ضرب‌المثل‌ها در بوستان و گلستان شیخ اجل سعدی
 549. تاثیر افکار مولانا بر هگل
 550. سینه‌های بی‌کینه (نقد و بررسی شخصیت‌های ایرج، سهراب، سیاوش و فرود در شاهنامه)
 551. لطایف عرفانی (طبع و نفس و دل و روح و سر و خفی و اخفی) در مثنوی (دفتر اول و دوم)
 552. بررسی تطبیقی آثار صمد بهرنگی و شل سیلورستاین
 553. بازتاب دانش نجومی در آثار نظامی گنجوی
 554. دیوان عرض: پژوهشی در سازمان لشگری ایران از آغاز ادب فارسی تا سده ششم هجری
 555. تصحیح با برنامه و مختصری از احوال ظهیرالدین محمد بابر
 556. تصحیح متن عرائس البیان فی حقایق القرآن تالیف شیخ ابی محمد روزبهان بن ابی‌نصر بقلی فسوی شیرازی
 557. سیر تحول و چگونگی شعر فارسی دری در افغانستان
 558. شرح احوال و آثار امام ابوعبدالله حارث بن اسد محاسبی
 559. تاثیر دعا و نیایش در ادب فارسی با توجه به آثار نظامی، عطار و مولوی
 560. بررسی شخصیت‌های اصلی داستان‌های ویس و رامین، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، زهره و منوچهر
 561. واژه‌سازی در شعر معاصر
 562. بررسی گل‌ها و گیاهان در دیوان شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی
 563. ایران در شعر ملک الشعرای بهار
 564. نقد و بررسی درون‌مایه‌های عمده‌ی شعر پس از انقلاب
 565. گذرگاه اسرار (حروف مقطعه در تفاسیر فارسی)
 566. شرح و بررسی غزلیات عرفانی جامی در فاتحه الشباب
 567. تاثیر ادبیات بر سینما
 568. سیمای یوسف در ادب پارسی
 569. شکوه‌های اجتماعی در شعر ناصرخسرو، خاقانی، سیف فرغانی و عبید زاکانی
 570. خوف و خشیت و خضوع در مثنوی معنوی
 571. تاریخ در مثنوی معنوی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی
 572. تصحیح انتقادی دیوان سرشار قراجه‌داغی با تعلیقات و فهارس کافی
 573. بازتاب اسطوره در رسائل فارسی شیخ شهاب‌الدین سهروردی
 574. بررسی واژگان و عبارات دشوار و شرح و ترجمه عبارات عربی و مقایسه مصباح الهدایه با کتب عوارف المعارف قوت القلوب رساله‌ی قشیریه، احیاء علوم‌الدین، اللمع
 575. احوال و آثار شعرا و نویسندگان خاندان قاجار
 576. نقد و تحلیل روزنامه‌ها و سرمقاله‌های طوفان فرخی یزدی
 577. تحول غزل و سیر آن در ادبیات معاصر (با تکیه بر برجسته‌گان این نوع شعری)
 578. ویژگی‌های زبان رادیو
 579. بازتاب اقلیم و مظاهر آن در شعر فارسی (با تاکید بر شاعران برجسته)
 580. تحلیل گزیده آثار رمان‌نویسان مشهور فارسی با نگاهی به آثار (جمالزاده، هدایت، علوی، چوبک، آل‌احمد و دانشور) و بررسی میزان تاثیرپذیری و وجوه تمایز آن از مکتب‌های ادبی اروپا
 581. بررسی و تحلیل نقش زن در مثنوی معنوی
 582. بررسی پنجاه غزل از صائب (سبک هندی)
 583. بررسی قصاید ناصرخسرو از دیدگاه دانش “معانی”
 584. عناصر بلاغت و ابتکار در قصاید سعدی
 585. افسانه‌ها و قصه‌های فارسی در ادبیات اروپا (عصر ویکتوریا، قرن نوزدهم)
 586. پیوند حماسه و نمایش در داستان‌هایی از شاهنامه (رستم و سهراب و رستم و اسفندیار)
 587. شرح مشکلات رساله‌ی قشیریه
 588. بازتاب اندیشه اعتزال در شعر فردوسی، کسایی و رودکی
 589. نقد تطبیقی اشعار فروغ فرحزاد و سیلویا پلات
 590. تاثیر مولوی بر کشورهای غرب
 591. سیر قصیده در ایران تا پایان قرن هفتم هجری قمری
 592. فرهنگ واژه‌نمای لیلی و مجنون از خمسه نظامی همراه با تحلیل تمامی داستان و ریشه‌یابی ماخذهای نظامی در سرودن لیلی و مجنون
 593. تصحیح و تحلیل نسخه خطی مثنوی “ناز و نیاز” عبدالرزاق بیک دنبلی (متخلص به مفتون)
 594. نویسندگان فارسی‌گوی مکتب ادبی هرات
 595. بحث کلی در تشبیه مذیل به ترجمه بخش بیان کتاب مطول سعدالدین تفتازانی (تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه)
 596. تحلیل دیوان جامی (بر اساس قدیمترین نسخه خطی موجود)
 597. تصحیح ثواقب المناقب
 598. بازتاب اندیشه مشایخ صوفیان (بایزید بسطامی – ابوسعیدابوالخیر – عطار و سنایی) در مثنوی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی
 599. جامعه در شعر فروغ فرخزاد
 600. مدرنیته ایرانی به روایت ملک‌الشعراء بهار
 601. مقایسه شاهنامه (قسمت اساطیری) با حماسه نیبلونگن
 602. عنصری و مقام او در ادبیات فارسی
 603. سیر تطبیقی و تکمیلی منطق الطیر نویسی در ادب فارسی
 604. سیر تطور تاریخی داستان بلوهر و بوذاسف
 605. جریان‌شناسی شعر معاصر (از مشروطیت تا پایان دهه‌ی هفتاد)
 606. بررسی امکان و ضرورت تاسیس رشته آموزش زبان فارسی در مقطع کارشناسی ارشد
 607. تحلیل گفتمان و موضوعات دو مجله “کلک” و “گردون”
 608. تحلیل موضوعی کلیه‌ی آثار سعدی
 609. تاریخ قصه و قصه پردازی و تحلیل آن در قرن نهم و دهم
 610. فرهنگ واژگان پیشگامان ادب فارسی (شاعران بی‌دیوان)
 611. تصحیح انتقادی لوامع الاشراق فی مکارم الاخلاق معروف به اخلاق جلالی
 612. بررسی و تحلیل چشم زخم در شعر فارسی
 613. صور خیال در دیوان و چهار مثنوی عطار (منطق الطیر – الهی‌نامه – مصیبت‌نامه – اسرارنامه)
 614. سیمای خاندان پیامبر (ص) در شعر معاصر
 615. داستان کوتاه فارسی از شهریور ‎۱۳۲۰ تا مرداد ‎۱۳۳۲
 616. دانشنامه‌نگاری در تاریخ فرهنگ اسلامی ایران
 617. طبقه بندی و تحلیل افسانه‌های مرتبط با بزرگان ادب فارسی در تذکره‌های منثور
 618. عشق در آثار حکیم شهاب‌الدین سهروردی (شیخ اشراق)
 619. شرح و تحلیل بخش دوم دانشنامه حکیم میسری
 620. تحلیل و تفسیر واژگان پزشکی دیوان حکیم میسری
 621. ساخت‌شناسی غزلیات حافظ (نگاهی به یک صد غزل حافظ از منظر نقد ساختارگرایی و پساساختارگرایی)
 622. بررسی تطبیقی تاویلات رساله قشیریه و کشف المحجوب هجویری
 623. بررسی حس آمیزی در غزلیات بیدل دهلوی
 624. تصحیح مبحث حروف کتاب نهج الادب رامپوری و تطبیق آن با کتاب‌های دستوری در ایران
 625. دستور توصیفی قابوسنامه
 626. تحلیل موضوعی خمسه نظامی
 627. تصحیح رساله شرح الکنوز و بحرالرموز اثر پیر جمال اردستانی عارف شیعه قرن نهم هجری
 628. تحلیل و بررسی محتوای حکایت‌های مثنوی منطق الطیر عطار
 629. بررسی تاثیرات عرفان بودایی و برهمایی بر عرفان اسلامی با تکیه بر متون ادب فارسی
 630. نای نیایش در نیستان آفرینش بررسی تحلیلی دعا و نیایش از منظر مولانا جلال‌الدین محمد بلخی (معروف به مولوی) و تاثیر آن در آرامش روحی و روانی انسان (مثنوی، دیوان شمس، مکتوبات، مجالس سبعه، فیه ما فیه) و معارف بهاءولد
 631. نقش زنان در داستان‌های هزار و یک شب
 632. سیر تصوف زاهدانه به عرفان عاشقانه (در ادب پارسی)
 633. بررسی مشکلات شعر در دیوان دو شاعر دوره بازگشت یغمای جندقی و محمود خان ملک الشعرا
 634. مقایسه تصویر ابلیس در آثار عین‌القضات همدانی و مولانا
 635. تصحیح و شرح مثنوی شوق نامه اثر طالبی
 636. تحلیل شیوه‌ی روایت در کمدی الهی دانته و ارداویراف‌نامه (و معرفی رساله الغفران و سیرالعباد الی المعاد)
 637. تحلیل و دسته‌بندی شخصیت‌های هزار و یک شب
 638. تصویر ایران از منظر سیاحان اروپایی نیمه اول قرن نوزدهم (جیمز موریه، آرتوردوگوبینو)
 639. مقایسه در حوزه تصوف (لوئی ماسینیون و عبدالحسین زرین‌کوب)
 640. فرهنگ واژگان، ترکیبات و اصطلاحات دیوان ناصر خسرو
 641. ترجمه، نقد و بررسی چند داستان کوتاه اثر غاده السمان (داستان‌نویس معاصر عرب) و مقارنه و تطبیق آن با چند داستان کوتاه فارسی
 642. بررسی تطبیقی نخستین رویکردها و گرایش‌های زنانه در ادبیات فارسی و عربی
 643. تحلیل موضوعی ابیات و حکایات حدیقه
 644. بررسی و اندیشه و ذهن در موسیقی شعر با توجه به غزلیات شمس
 645. اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی منتقدانه در غزلیات حافظ، سعدی و خواجو
 646. بررسی نسبت فرم و محتوا در شعر احمد شاملو
 647. بازتاب اسریلیات در آثار مولانا
 648. نقد تطبیقی تی. اس. الیوت و شاعران ایرانی بعد از کودتای ‎۲۸ مرداد (احمدشاملو، مهدی اخوان ثالت)
 649. مقایسه تطبیقی آثار آنه ماری شیمل با عبدالحسین زرین‌کوب در باره عرفان مولوی
 650. بررسی هنرهای زبانی در آثار شفیعی کدکنی، قیصر امین‌پور و حسن حسینی
 651. شرح و تحلیل ساختاری سبکی و مفهومی ‎۳۰ غزل بیدل دهلوی
 652. تصحیح انتقادی دیوان مسیح کاشانی (حکیم رکنا)
 653. تاثیر سبکی شعر خراسانی بر شعر معاصر
 654. بررسی جایگاه زن در داستان‌های معاصر ایران ( جمالزاده، هدایت، علوی، چوبک، دانشور، آل‌احمد، ساعدی، گلشیری، دولت‌آبادی)
 655. مطالعه تطبیقی مولانا و کیر کگور از منظر اخلاق و ایمان
 656. تصحیح مثنوی سلیم و سلمی از عبدالرزاق بیگ دنبلی متخلص به مفتون و تطبیق آن با خسرو و شیرین نظامی
 657. ارتباط بین فلسفه و ادبیات در سبک عراقی
 658. تصحیح نسخه خطی قصاید میرزا طاهر وحید قزوینی
 659. بازتاب آیین مهر (میترائیسم) در فرقه‌ی قلندریه
 660. شرح سعادت نامه‌ی شیخ محمود شبستری
 661. تحلیل و تطبیق معراجنامه‌های فارسی و تاثیر آن بر ادبیات غرب
 662. تصحیح انتقادی بیانات فتح‌الله‌خان شیبانی کاشانی با رویکرد زیبایی‌شناسی
 663. تصحیح هشت‌بهشت ادریس بدلیسی (مقدمه، بهشت اول و بهشت دوم)
 664. بن مایه‌های هزار و یک شب و تاثیر آن بر ادبیات غرب
 665. بررسی اندیشه‌های پارادوکسیکال (متناقض) در شعر شاعران شاخص قرن‌های پنجم، ششم و هفتم با تکیه به شعر ناصرخسرو، نظامی و سعدی
 666. تحلیل موضوعی اسماء الحسنی در پنج اثر عطار (دیوان اشعار و چهار مثنوی اسرارنامه، الهی نامه، مصیبت نامه و منطق الطیر)
 667. تجلی آیات و احادیث در غزلیات شمس
 668. مطالعه تطبیقی روش تاویلی در آثار ناصرخسرو و کتاب الانسان‌الکامل عزیزالدین نسفی
 669. بررسی تطبیقی رساله حی‌بن‌یقظان (زنده بیدار) و سیرالعباد الی المعاد
 670. تصحیح نسخه‌ی خطی دیوان برقی خویی
 671. تحلیل و بررسی تفکر اومانیستی در شاهنامه فردوسی
 672. نقد و تحلیل اشعار قیصر امین‌پور
 673. دستور توصیفی مرصاد العباد
 674. نقد و بررسی تطبیقی بوف کور و تراژدی فاوست با دو شیوه نقد مدرن: نقد اسطوره‌ای و نقد روانشناختی
 675. مقایسه و بررسی امثال و فرهنگ عامه در آثار “نظامی” و” شکسپیر” با رویکردی تواردی (هفت پیکر، لیلی و مجنون / شاه لیر، رومئو و ژولیت)
 676. تصحیح دیوان شیخ آذری
 677. بررسی تطبیقی جنبه‌های طنز در “کلیله و دمنه” و “افسانه‌های ازوپ”
 678. ادبیات تعلیمی در دیوان شمس مولانا جلال‌الدین محمد بلخی
 679. ادبیات ستیز و روشنگری و بازتاب آن در آثار منظوم ناصرخسرو و سنایی
 680. تحلیل تشبیه و استعاره در دیوان اشعار محمدتقی بهار (ملک‌الشعراء)
 681. جامعه‌شناسی شعر دوره صفویه با رویکرد به شاخه ایرانی
 682. تصحیح و تعلیق دیوان فلکی شروانی
 683. اومانیسم در اشعار احمد شاملو و فدریکو گارسیا لورکا
 684. جایگاه جامی در اروپا
 685. سیر شعر تعلیمی صوفیانه و مضامین آن از قرن پنجم تا نهم
 686. تحلیل گفتمان انتقادی در داستان‌های کوتاه فارسی دهه‌ی ‎۱۳۳۰ شمسی
 687. بررسی معانی و مفاهیم استعاری و کنایی در هفت پیکر نظامی
 688. تاثیر اندیشه کریشنا مورتی بر سهراب سپهری
 689. بررسی اشعار سهراب سپهری با رویکرد نقد ساختاری
 690. سیر تحول در نامه نگاری از زمان قاجار تاکنون
 691. تصحیح انتقادی کمال‌نامه خواجوی کرمانی
 692. نقد و مقایسه ریخت شناسی داستانهای هفت‌پیکر و مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی
 693. طبقه‌بندی افسانه‌ها و حکایت‌ها در کلیله و دمنه، طوطی‌نامه‌ی نخشبی، افسانه‌های ازوپ و افسانه‌های لا فونتن
 694. بررسی تطبیقی سبک و آثار ابراهیم گلستان و ویلیام فاکنر
 695. جایگاه سهراب سپهری در شعر معاصر ایران با تاکید بر مکاتب ادبی غرب
 696. طلوع و غروب پهلوانان در شاهنامه
 697. نقد تطبیقی آثار امیل زولا و صادق چوبک
 698. بررسی سبک روایت در داستان‌های کوتاه صادق هدایت
 699. بررسی ژرف ساخت شعر زنان امروز ایران
 700. آسیبشناسی نثر ژورنالیستی در یک دهه‌ی اخیر
 701. نقد تطبیقی وصف در رمان و سینمای اقتباسی
 702. تحلیل ریخت‌شناسی نغز گفته‌های فردوسی
 703. روان شناسی شعر در مثنوی مولوی
 704. بررسی معاشیق مجازی در غزلیات سبک عراقی
 705. شناخت نجوم در حدیقه سنایی
 706. بررسی ساختار داستان‌های کوتاه برجسته‌ی بعد از انقلاب
 707. تحلیل ساختاری طنز و طبقه‌بندی آن با توجه به آثار حافظ، عبید و طنزپردازان صدر مشروطه
 708. بررسی و مقایسه پیرنگ منظومه های عاشقانه
 709. جلوه ی فاطمه زهرا در آثار شاعران شیعه با تکیه بر دوران صفویه به بعد
 710. بررسی ونقد روانشناختی آثار داستانی زویا پیر زاد
 711. ادبیات تطبیقی : فارسی و عربی – معیارها ومصادیق
 712. بررسی عناصر بومی ، ملی و جغرافیایی در هفت پیکر نظامی
 713. سیر تطور عمده ترین متون نثر تاریخی از قرن چهارم تا قرن ششم با تکیه بر : تاریخ بیهقی، تاریخ بلعمی، تاریخ سیستان ، تاریخ برامکه و مجمل التواریخ
 714. تمثیلات و تلمیحات در دیوان ظهیر فاریابی
 715. مقایسه ی آیین لشکر کشی در بخش پهلوانی شاهنامه با تاریخ بیهقی
 716. بررسی مطابقه ای میان ویژگیهای شخصیتی داستانهای مثنوی دفتر اول و دوم و داستانهای اساطیری ایران باستان
 717. تلمیح و تمثیل در دیوان اهلی شیرازی
 718. جلوه های عزت وافتخار در شاهنامه فردوسی
 719. تلمیح و تمثیل در دیوان عرفی شیرازی
 720. نقد روانشناختی آثار داستانی هوشنگ گلشیری
 721. بررسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ، زویا پیر زاد ، منیرو روانی پور
 722. مقایسه دیدگاه نیما ، اخوان و شاملو در باره مردم
 723. جلوه های شادی ومثبت نگری در اشعار سهراب سپهری و فریدون مشیری
 724. بررسی باز گردانی قصه های منظوم مولوی و شیخ عطار
 725. بررسی ساختار ومحتوای شعر کودک با تاکید بر عباس یمینی شریف افسانه شعبان نژاد وناصر کشاورز
 726. فرهنگ فولکلور و عامیانه ایل قشقایی
 727. بررسی وتحلیل شخصیتها در آثار ابوتراب خسروی
 728. بررسی ادبیات کودکان در عصر معاصر با تاکید بر قصه های صمد بهرنگی
 729. سیر تحول وتکوین نثر داستانی فارسی در نیمه اول قرن سیزدهم و تاثیر آن شکل گیری انقلاب مشروطه
 730. تاثیر برجسته افکار صوفیان در زندگی اجتماعی
 731. فرهنگ تلمیحات و تمثیلات و کنایات در اشعار فریدون مشیری
 732. جان بخشی وجاندار انگاری در شعر معاصر با تکیه بر شعر نیما یوشیج ، سهراب سپهری و فروغ فرخزاد
 733. تحمیدیه ،مدح وستایش در گلستان ، بوستان ، غزلیات وقصاید سعدی
 734. فرهنگ فولکلور منطقه سر چهان
 735. بررسی اندیشه های اجتماعی ،انسانی و فرهنگی در عرفان اسلامی و انعکاس آن در ادب فارسی با تکیه بر سه عارف ( عراقی ، عطار و عماد فقیه)
 736. فرهنگ تشبیهات در گرشاسب نامه اسدی توسی
 737. فرهنگ کنایات ، تلمیحات و تمثیلات دیوان عراقی
 738. انتقاد اجتماعی در آثار عبید زاکانی ، دهخدا وایرج میرزا
 739. تحلیل وبررسی فرهنگ شفاهی و ادبیات فولکوریک در منطقه سیوند
 740. مقایسه ترس و شجاعت قهرمانان در شاهنامه
 741. واژه نامه اعلام تاریخی روضه الصفای ناصری تالیف رضا قلی  خان هدایت
 742. تحسین و تقبیح شعر و شاعری توسط شاعران از آغاز تا سده دهم
 743. ضرورت پیروی از عقل از دیدگاه مولوی با استناد و تکیه بر مثنوی معنوی ، دیوان کبیر و فیه مافیه
 744. هنر داستان پردازی آثار جلال آل احمد
 745. میل به جاودانگی در اندیشه و شعر نظامی – خاقانی- سعدی وحافظ
 746. ارتباط میان عشق مجازی با عشق حقیقی در متون مهم عرفانی قرن ۳ تا ۸ هجری
 747. بررسی زبانی ومحتوایی شعر جنگ در آثار قیصر امین پور، علیرضا قزوه ، سید حسن حسینی، عبدالجبار کاکایی
 748. جلوه های طبیعت وبازتاب آن در دیوان قاآنی شیرازی
 749. بررسی مفاهیم جوانی ، حسرت ، شکواییه وحسب الحال در اشعار امیری فیروزکوهی ، رهی معیری و شهریار
 750. شرح لغات ، اصطلاحات و دشواری های حماسه ی منظوم علی نامه
 751. توصیه های اخلاقی در سبک هندی با تاکید بر اشعار صائب تبریزی و عرفی شیرازی
 752. رجز در ادبیات حماسی با توجه به منابع شاهنامه فردوسی و گر شاسب نامه اسدی توسی
 753. تجزیه و تحلیل مسایل دینی ، اجتماعی ، فرهنگی وتاریخی در بختیارنامه
 754. تصویر دنیا در مثنوی معنوی
 755. قلندریات ، عشق و عقل در اشعار ملا محسن فیض کاشانی
 756. بازتاب تحولات جامعه در شعر مهدی اخوان ثالث و فریدون مشیری
 757. بررسی وشناخت آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی در داستانهای عامیانه
 758. سهم فارس در غزل معاصر دهه ۷۰ و۸۰
 759. مفاهیم اخلاقی واجتماعی و فرهنگی در اندرز نامه های ایران باستان
 760. سروش وجایگاه آن در فرهنگ واساطیر ایرانی تا قرن هشتم
 761. تلمیحات و تمثیلات و اعلام دیوان سلمان ساوجی
 762. شرح و توضیح تلمیحات و تمثیلات آثار سعدی با تکیه بر غزلیات و بوستان
 763. شرح و بررسی احوال وآثار عارف بزرگ قرن هفتم عزیز الدین نسفی
 764. تحلیل و بررسی نقش زنان در آثار هوشنگ مرادی کرمانی
 765. بررسی تلمیحات ، تمثیلات و اعلام در دیوان فصیحی هروی
 766. گفتگو و مناظرات عقل وعشق در عرفان اسلامی با تکیه بر دو متن مهم نثر عرفانی (آثار عین القضات همدانی و نجم الدین کبری)
 767. مقایسه مفاهیم زنانه در شعر معاصر ایران وعرب با تکیه بر اشعار فروغ فرخزاد و غاده السمان
 768. بررسی آثار داستانی دفاع مقدس در استان فارس
 769. بن مایه های غزل از سال ۵۷ تا سال ۷۰
 770. تاثیر عوامل اجتماعی ، سیاسی ، تاریخی و فرهنگی بر رونق وگسترش شعر از آغاز تا پایان قرن هشتم
 771. شگرد های مضمون آفرینی عاشقانه سعدی با استفاده از مفاهیم و اصطلاحات شرعی
 772. ارزش ادبی دیوان خیالی بخارایی( بررسی صور خیال ، آرایه های ادبی و ویژگی های سبکی )
 773. تحلیل رمزی منظومه ناز ونیاز وحید قزوینی
 774. سیاست وحکومت در هزار و یک شب
 775. شعر اعتراض در دهه ۳۲-۵۷ در اشعار شاعران مطرح
 776. باز آفرینی و تحلیل عناصر داستانی قصه های عامیانه
 777. نمادپردازی کوه در ادبیات عرفانی با تکیه بر آثارشیخ فرید الدین عطار نیشابوری
 778. بررسی تجلی عشق وعرفان در منظومه های عاشورایی عهد قاجار
 779. موضوعات پایان نامه رشته ادبیات کودک
 780. آغاز و انجام آثار ادبی کودکان
 781. بررسی فرم و محتوای اشعار( داستانها)  در ادبیات کودکان
 782. بررسی عوامل زیبایی شناختی ادبیات کودکان
 783. ادبیات کودک ، سنت و مدرنیته
 784. تنوع فرهنگی در ادبیات کودک ایران
 785. ادبیات کودک و موضوع سیاست
 786. خدا( عشق و…) در ادبیات کودک
 787. روابط بینا متنی در ادبیات کودک
 788. بررسی تصویر امامان در ادبیات کودک
 789. ارزیابی تشبیه در ادبیات کودک
 790. ضرب المثل در ادبیات کودک
 791. تفاوت های ادبیات کودک و بزرگسال
 792. فانتزی در ادبیات کودک
 793. معرفی شاعران ادبیات کودک در ایران
 794. معرفی داستان نویسان ادبیات کودک در ایران
 795. انیمیشن و ادبیات کودک
 796. نقد روانکاوانه ادبیات کودک
 797. ایدولوژیک در ادبیات کودک
 798. انواع فرعی در ادبیات کودک
 799. داستانهای مصور و ادبیات کودک
 800. قصه های منظوم و ادبیات کودک
 801. ادبیات کودک و بازگردانی حکایات کتب ادبی
 802. قهرمان ها و قهرمان پروری در ادبیات کودک
 803. تحول ادبیات کودک پس از انقلاب
 804. ادبیات کودک و ادبیات پایداری
 805. ادبیات کودک و موضوع جنگ
 806. فرهنگ اصطلاحات ادبیات کودک
 807. بررسی ساختار زبان در ادبیات کودک
 808. پیوند ادبیات شفاهی با ادبیات کودک
 809. بررسی جامعه شناختی ادبیات کودکان
 810. رئالیسم در ادبیات کودک
 811. آسیب شناسی ادبیات کودکان
 812. مفاهیم انتزاعی در ادبیات کودکان
 813. روشها و گونه های شعر آفرینی در ادبیات کودکان
 814. سهم ادبیات کودک از ادبیات کهن
 815. ادبیات کودک و موضوع دین
 816. ادبیات کودک و جنسیت
 817. ادبیات کودک و نقد ادبی
 818. شگردهای روایت در ادبیات کودکان
 819. شخصیت پردازی در ادبیات کودکان
 820. ادبیات کودک و تاریخ
 821. اسطوره ها در ادبیات کودکان
 822. سیمای مادر در ادبیات کودکان
 823. سیمای کودک معلول در ادبیات کودکان
 824. رنگ و مضامین ادبی برخاسته از آن در ادبیات فارسی
 825. بررسی اصطلاح وقت ( ذکر و… ) در متون عرفانی
 826. نور در عرفان
 827. اعداد و اعداد مقدس در ادب فارسی
 828. تاثیر خانقاه در تحول ادب فارسی
 829. تاویلات عرفانی از مبانی اعتقادی و عملی شریعت
 830. اندوه عارفانه ؛ اندوه عاشقانه
 831. سیر تحول ردیف
 832. سیر تحول تخلص
 833. سیر تحول قافیه
 834.  بررسی موضوعی دیباچه کتب ادبی فارسی
 835. بررسی رابطه ی وزن با محتوا در دیوان انوری ( شهریار و…
 836. روشنفکری دینی در متون متصوفه
 837. بررسی زهد در متون صوفیه
 838. بررسی نماز در متون متصوفه
 839. بررسی دعا در متون صوفیه
 840. بررسی ذکر در متون صوفیه
 841. بررسی سیر تحول تاریخ نویسی در ایران
 842. بررسی سیر تحول غزل
 843. بررسی سیر تحول متون نثر صوفیه
 844. بررسی سیر تحول داستان نویسی تا قبل از مشروطه
 845. نقد اشعار از آغاز تا مشروطه
 846. نقد متون صوفیه از آغاز تا دوره ی صفوی
 847. بررسی شخصیت های داستانی آثار صادق چوبک ( جلال ال احمد و….
 848. شاعران بی دیوان
 849. عناصر تصویر ساز در دیوان شهریار( خواجو و….
 850. شرح حال نویسی از آغاز تا دوره ی معاصر
 851. خاطره نویسی از اغاز تا دوره ی معاصر
 852. سلیمان ( داوود ، نوح ، عیسی و… ) و مضامین ادبی آن در دیوان شاعران
 853. بررسی و مقایسه ی مراحل عرفان در کتب صوفیه
 854. آداب و رسوم خانقاهی در خلال کتب صوفیه
 855. کودکانه نویسی شاعران معاصر
 856. زنانه نویسی داستان نویسان ایران
 857. نحوه ی شخصیت پردازی در آثار صادق چوبک
 858. بررسی موضوعی و ادبی نامه ها در آثار ادبی ( شاهنامه ، و…
 859. انعکاس اوضاع اجتماعی قرن  در شعر
 860. نظر عرفا در خصوص حجاب ( حجاب در عرفان)
 861. انواع یاس در شعر فارسی
 862. تعابیر شاعرانه ی ساخته شده از آب ( کوه ُ آسمان ُ و….
 863. آیین جنگاوری در خلال کتب ادبی – سیاسی ( شاهنامه – کلیله و….
 864. آیین وزارت در خلال کتب ادبی – سیاسی( شاهنامه – سیاست نامه و….
 865. آیین دبیری در خلال کتب ادبی – سیاسی ( شاهنامه – قابوس نامه و….
 866. آیین رسالت در خلال کتب ادبی – سیاسی
 867. آیین همسر داری در خلال کتب ادبی – اخلاقی ( اخلاق ناصری و…
 868. آیین تربیت فرزند در خلال کتب ادبی – اخلاقی ( بوستان ُ قابوس نامه و….
 869. فرهنگ رسوم و سرگرمی ها در ادب فارسی
 870. تفاوت و همسانی های ظهور باد صبا در دیوان شاعران غزلسرا
 871. جلوه ی احادیث قدسی و مضمون ژردازیهای حاصل از آن در ادب فارسی
 872. بازتاب اندیشه ای فرق های صوفیه در مثنوی( آثار عطار و….
 873. رئالیسم ( سمبولیسم و… ) در ادبیات داستانی ایران
 874. جلوه ی رنگها و مضامین ساخته از ان در ادب فارسی
 875. نگاه شاعرانه به احادیث نبوی
 876. نگاه شاعرانه به آیات قرآنی
 877. نگاه شاعرانه به احادیث قدسی
 878. اعلام جغرافیایی و دسته بندی آنها در شعر فارسی
 879. بازتاب افکار شیعی در شعر فارسی
 880. شب و صبح در شعر فارسی
 881. فرهنگ باورهای عامیانه در شعر فارسی
 882. اشتراکات متون ادبی ایرانی پیش و پس از اسلام
 883. غلام و برده در ادب فارسی
 884. بررسی انتقادی کتب گزیده دانشگاه پیام نور
 885. بررسی تحول مضامین در شعر فارسی
 886. بررسی تحول زبان تصوف
 887. بررسی تطبیقی اصطلاحات عرفانی در کتب نثر و نظم صوفیه
 888. بررسی آماری متداول ترین آیات قرانی ( احادیث ) مورد استفاده شاعران
 889. تمثیل در ادبیات داستانی معاصر
 890. .    جنبه های ادبی احجار کریمه
 891. .    جنبه های ادبی طلسم و جادو
 892. .    جنبه های ادبی عناصر اربعه
 893. .    حقیقت محمدیه در ادب فارسی
 894. .    بررسی حکایات بوستا ن ( کلیله و… ) براساس اصول داستان نویسی
 895. .    طنز در ادب متصوفه
 896. .    طنز در ادب سیاسی
 897. .    بررسی حکایات در ادب صوفیه
 898. .    آب و جلوه های آن در ادب فارسی
 899. .    فرهنگ اصطلاحات آثار بوعلی سینا
 900. .    فرهنگ آثار عرفانی فارسی
 901. .    فرهنگ احادیث قدسی
 902. .    اختر شناسی در اشعار نظامی ، خاقانی ، مسعود سعد و….
 903. .    اخلاق در کلیات شمس ( دیوان پروین ، دیوان بهار و….
 904. .    اخلاق از دیگاه عرفا ( اخلاق در متون عرفانی)
 905. .    آداب معاشرت در کلیله و دمنه، مثنوی ؛ دیوان حافظ و …
 906. .    آداب و رسوم اجتماعی – اخلاقی در مثنوی ، مرزبان نامه و….
 907. .    ادبیات انتقادی در دوره ی سامانیان ( غزنویان ، مغولان ، صفویان و….
 908. .    ادبیات متعهد در دوره ی قاجار، معاصر ، غزنوی و…
 909. .    ادبیات مذهبی در دوره ی سامانی ، غزنوی ، سلجوقی و…
 910. .    تصویر حضرت آدم ( موسی، عیسی؛ نوح و….) در متون متصوفه
 911. .    بررسی جلوه ی اساطیر در خلال متون صوفیه ( کشف المحجوب، مرصاد العباد و….
 912. .    آراء کلامی در مثنوی ( اثار عطار ، کلیات شمس و….
 913. .    آراء روانشناختی در کلیله و دمنه ( خسرو وشیرین ، مرزبان نامه و….
 914. .    آرایشهای لفظی و معنوی عروض در بوستان ( مثنوی ، مخزن الاسرار و….
 915. .    آرایشگری در دیباچه های منثور فارسی
 916. .    ارزش ها و ضد ارزشهای اخلاقی در مثنوی( دیوان سنایی ، آثار عطار و….
 917. .    ارزشهای سیاسی در شاهنامه( کلیله و دمنه ، مرزبان نامه ، بوستان و…
 918. .    دادخواهی و ظلم ستیزی در ادب فارسی( شاهنامه ، سیاست نامه و …..
 919. .    آرمان شهر در شعر معاصر فارسی
 920. .    آرمان گرایی در ادبیات دوره ی معاصر ( قاجار و….
 921. .    فرهنگ اولین ها در ادب فارسی ( اولین انسان ، اولین قتل ، اولین مثنوی عرفانی و…
 922. . اسپند ، فرهنگ و مضامین مربوط به آن در ادب فارسی
 923. . آسیب شناسی تصوف
 924. . اشارات تاریخی در دیوان صائب ( مثنوی ؛ آثار عطار و…
 925. . اشارات طبی و دارویی در دیوان خاقانی (کلیله و دمنه ، آثار صوفیه و…
 926. . اصطلاحات فلسفی دیوان شمس ، انوری و…
 927. . اصطلاحات دیوانی دوره ی مشروطه ، سامانی و….  یا در کتب کلیله و دمنه ، شاهنامه و..
 928. . اصطلاحات علوم اسلامی در مثنوی ، آثار عطار و..
 929. . فرهنگ اصوات در ادب فارسی
 930. . بازتاب تصویر و مضمون سجده ی ملایک در ادب فارسی( متون عرفانی و اخلاقی و…
 931. . آغاز آفرینش از دیدگاه شاعران
 932. . بازتاب افکار  اشاعره ( معتزله ) در ادب فارسی
 933. . شباهت های شیوه های داستان پردازی در کتب عرفانی ( تاریخی ؛ داستانی و…
 934. . شباهت های شیوه های داستان پردازی در قرآن و کتب ادبی
 935. . معرفی و تحلیل سوگنامه های معاصر
 936. . جایگاه امامت در کتب عرفانی
 937. . حقوق کودک ( زنان ) در بوستان و گلستان؛ شاهنامه و….
 938. . نیازهای معنوی انسان از منظر کتب عرفانی
 939. . عقلانیت و خرافه زدایی در ادب فارسی
 940. . اصول حاکم بر رفتارهای اقتصادی در قابوسنامه ( طوطی نامه و….
 941. . نگاه هنری به مفاخره ی شاعران زیبایی شناسی مفاخره
 942. . ادب عرفا در مواجه با دشمنان
 943. وحی در عرفان
 944. موسیقی در عصر ایران باستان، قبل و پس از اسلام، سلجوقیان، غزنویان، خوارزمشاهیان، مغول، تیموریان، صفوی، افشاریه، زندیه، قاجار، دوره مشروطه
 945. . رویارویی ایرانیان با اعراب، رومیان، یونانیان،عثمانیان، ازبکان  در زبان شعر نثر و نظم بر اساس کتب تاریخی و ادبیات فارسی
 946. . پایان جهان در کتب ادبی
 947. . شکار و آئین آن در ادب فارسی
 948. . فرهنگ اصطلاحات نظامی در ادب فارسی
 949. . ازدواج ؛آئین ها و رسوم آن در کتب ادبی
 950. . ازدواج های سیاسی در خلال کتب ادبی
 951. . بهداشت فردی در بوستان ، گلستان ،اخلاق ناصری و….
 952. . فرهنگ مترادفات
 953. . طول عمر شخصیت های حماسی و ادبی و تاریخی
 954. . آئین های مربوط به مرگ در ادب فارسی
 955. . مقایسه تطبیقی اساطیر نو و کهن
 956. . مضامین حماسی در خلال کتب حماسی
 957. . صور خیال در کتب حماسی ( بر مبنای شاهنامه و…
 958. . فرهنگ ایزدان
 959. اوزان و مقادیر در کتب ادبی
 960. فرهنگ گیاهان در ادب فارسی
 961. تشکیلات سیاسی – دولتی عصر غزنویان، خوارزمشاهیان، مغولان، سلجوقیان، تیموریان، برمکیان، صفاریان، آل بویه بر اساس کتاب
 962. سیر تاریخی وند ها ( پیشوند ها و پسوندها)
 963. نقش و زیبایی شناسی اعداد در کتب ادبی
 964. بهرام، جمشید، انوشیروان، بابک، کاوه، رستم و سهراب و جایگاه تاریخی و اساطیری وی در ادب فارسی
 965. تحلیل محتوایی داستانهای کودکان
 966. . کتابشناسی تحلیلی یکی از شعرا
 967. . کتابشناسی توصیفی یکی از شعرا
 968. . تحلیل موضوعی، استنادی پایان نامه های ارشد رشته ی ادبیات فارسی
 969. فرهنگ لغات و اصطلاحات و امثال شهر
 970. ادبیات پایداری شهر……
 971. جامعه شناسی ادبیات معاصر
 972. روانشناسی عشاق شعر فارسی ویس و رامین، لیلی و جنون، وامق و عذرا، شیرین و فرهاد
 973. نگاه متون عرفانی به فرشتگان
 974. نگاه متون عرفانی به پیامبران
 975. فلک در شعر عارفان
 976. . بررسی سبب تالیف کتب فارسی
 977. . تاثیر ادب اسماعیلی بر ادب فارسی
 978. . دوگانه گویی های ناصر خسرو – سنایی – و…
 979. . کلام در اشعار سنایی و……
 980. . معراج جسمانی و روحانی در عرفان
 981. . اندوه عاشقانه ِ اندوه عارفانه در اشعار
 982. . بازتاب اوضاع اجتماعی عصر در اشعارش
 983. . اوضاع اجتماعی آذربایجان در اشعار خاقانی
 984. . زیبایی شناسی شعر فردوسی، حافظ، سعدی، عطار، وحشی بافقی، سنایی، مولانا
 985. . صدای زنانه در ادبیات معاصر
 986. . شگردها و شیوه های توصیف
 987. . فنون بلاغی در مدایح علی (ع)
 988. . زیبایی شناسی ردیف
 989. . سیر تحول ردیف از آغاز تا امروز
 990. . بررسی ردیف در شعر معاصر فارسی
 991. آرمان های اخلاقی در شعر…..
 992. انعکاس تحولات سیاسی و اجتماعی در آثار عصر در آثار فلان شاعر
 993. سنت های ادبی از آغاز تا امروز و تحول آنها
 994. بررسی سبکی و محتوایی اخوانیّات در شعر امروز
 995. بررسی سوگ نامه های ادبی درسروده های چند شاعر معاصر
 996. جلوه های ادبیّات پایداری در سروده های چند شاعر
 997. جلوه های هنری طبیعت در دیوان …..
 998. موسیقی شعر در غزلیّات ……
 999. نوآوری ها در شعر معاصر
 1000. . بازآفرینی اسطوره ها در ادبیات معاصر
 1001. . رئالیسم در داستان  در ادبیات معاصر
 1002. . تاثیر متون کهن بر شعر در داستان معاصر
 1003. . ساختار داستانهای جنایی، فکاهی، عاشقانه و… معاصر
 1004. . عوامل شاعرانگی در داستان های صادق چوبک ( جلال آل احمد،صادق هدایت و…)
 1005. . نقد اجتماعی رمان های معاصر
 1006. . سمبل های اجتماعی در شعر شفیعی کدکنی( هوشنگ ابتهاج، منزوی و…)
 1007. . ساختار بیان در ادبیات داستانی
 1008. . زنان و ادبیات کودک
 1009. . زنان و ادبیات ایران
 1010. . موجودات خیالی در عرفان
 1011. . کرامات حیوانات در عرفان
 1012. . ویژگی های حکومتها بر مبنای منشات ( ویژگی های حکومت قاجار بر مبنای منشات قائم مقام)
 1013. . موضوعات و حوادث تاریخی در منشات
 1014. . شروط دبیری و نویسندگی در کتب ادبی
 1015. . فرامین پادشاهان در کتب ادبی
 1016. . سوگنامه های شاعران برای یکدیگر
 1017. . طنز در عرفان
 1018. . عرفان در شعر شفیعی کدکنی
 1019. . عرفان در رمانهای معاصر فارسی
 1020. . ابن سینا و ادب فارسی
 1021. . اخلاق در شعر بهار، پروین و …
 1022. . منشات جامی
 1023. . مقایسه ادبی منشات جامی و خاقانی یا قائم مقام
 1024. . اشتباهات ادبی (از منظر تاریخی، اجتماعی ، نام و نسب شاعران )
 1025. . تقلید شاعران هندی از حافظ
 1026. . انواع ادب غنایی در اشعار سعدی، حافظ، جامی، دقیقی
 1027. . تاثیر حافظ از ابن عربی
 1028. . ذهن و زبان خیام، مولانا ، صائب تبریزی
 1029. . هنجارگریزی نحوی در اشعار مولانا، جامی ، فردوسی، سعدی، باباطاهر عریان
 1030. . سکولاریسم در شعر عطار، خیام، حافظ، سعدی
 1031. . مضامین مربوط به جمشید در ادب فارسی
 1032. کرامات و انواع ان و نقش آن در متصوفه
 1033. مدح در شعر مولانا، حافظ ، فردوسی
 1034. اهل بیت (ع) در سروده های شاعران معاصر
 1035. تحلیل ادبی اشعار دعبل خزاعی در مدح اهل بیت و علی بن موسی الرضا (ع)
 1036. . شاعران عارف؛ عارفان شاعر
 1037. واکاوی حادثه عاشورا در سروده های شاعران معاصر
 1038. جایگاه اهل بیت (ع) در شعر و کلام شعرای نامی
 1039. مضامین ادبی و مذهبی اشعار سروده شده درباره کربلا
 1040. عرفان فلسفی
 1041. عرفان شاعرانه
 1042. سیمای افلاطون(سقراط) و افکار وی در ادب فارسی
 1043. عرفان سعدی
 1044. حقوق شهروندی در آثار سعدی
 1045. مضامین مشترک بوستان و قابوسنامه
 1046. مضامین مشترک بوستان و شاهنامه
 1047. سخنان سعدی درباره ی خود
 1048. . طنز در مثنوی مولانا
 1049. . مضامین عرفانی شب در ادب فارسی
 1050. . روانشناسی عشاق فارسی
 1051. . تأویل گرایی در مثنوی مولانا
 1052. . زبان ترکی در مثنوی مولانا
 1053. . شرح رباعیات خیام (یا شاعران دیگر رباعی سرا) از دیدگاه معنا شناسی و زیبا شناسی
 1054. . آسیب شناسی رباعیات دفاع مقدس
 1055. . مقایسه عروض عرب و ایران
 1056. . بررسی وزن ترانه
 1057. . منشاء عروض فارسی و عربی
 1058. . جایگاه قافیه در شعر فارسی از منظر معناییِ موسیقیایی و….
 1059. . مقایسه ی مباحث مربوط به قافیه، ردیفِ مجاز ِ در کتب بلاغی
 1060. . انواع داستان در شاهنامه، مثنویِ کلیله و دمنه
 1061. . ادبیات اقلیمی در رمانهای معاصر فارسی
 1062. . پاورقی نویسی در ایران
 1063. . فانتزی در ادبیات کودکان ایران
 1064. . جامعه شناسی ادبیات در داستان های عباس معروفی، صادق هدایت
 1065. . نماز در ادبیات صوفیه
 1066. . مقایسه اندیشه های عرفانی اصحاب صحو با اصحاب سکر
 1067. . حکومت و سیاست در اندیشه ی عارفان
 1068. . داستان آفرینش آدم (ع) و تفسیر آن در کتب عرفانی
 1069. . تربیت در عرفان و ارتباط آن با روانشناسی
 1070. . هنجار گریزی در اشعار شاعران معاصر : شاملو – اخوان – سهراب
 1071. . سیمای معشوق در شعر شهریار، اخوان ِشفیعی کدکنی، اخوان، پروین، سهراب
 1072. . عاشقانه سرایی در شعر معاصر
 1073. . باستان گرایی و عشق به ایران در اشعار شاملو، اخوان، سهراب
 1074. . نوستالژی در شعر معاصر فارسی یا چند شاعر معاصر
 1075. . نفرین به شعر در اشعار شاعران ( شعر ستیزی شاعران)
 1076. . مقایسه ی حکایات مشابه در عرفان
 1077. . حکمت دیوانگان در آثار عرفانی، داستانی، وهمی، خیالی
 1078. . تحول شخصیت و داستانهایی از تحول شخصیت شاعران و عرفا و بررسی چگونگی و تحلیل آنها
 1079. . مضامین کلامی در مثنوی های عطار
 1080. . نماد و نمادگرایی در عرفان
 1081. . نماد و نماد گرایی در ادبیات داستانی ایران
 1082. . قدرت ستیزی عارفانه
 1083. . فرقه های عرفانی مکتب خراسان  در عصر حکومت هارون الرشید و مأمون
 1084. . فرقه های عرفانی تشیع
 1085. . فرقه های عرفانی بعد از عهد صفوی
 1086. . فرقه های عرفانی منشعب شده از فرقه های دیگر و بیان اختلاف مبانی فکری با اصل خود
 1087. . اعتیاد و مواد افیونی در ادب فارسی
 1088. . تصویر شاعرانه ی اشیا در ادب فارسی
 1089. . یوسف در ادب فارسی:کتب ِ مضامین ساخته شده از وی ِ داستانهای کوتاه
 1090. . بررسی سیر تحول تشبیه و انواع ان ( استعاره و…) از آغاز تا دوره ی معاصر
 1091. . سیر تحول چیستان در ادب فارسی
 1092. ریشه‌های زن ستیزی در ادبیات داستانی
 1093. .  فمنیسم و ادبیات داستانی
 1094. . جلوه های فرهنگ عامه در دیوان
 1095. .  اشارات طبی و دارویی در آثار
 1096. .  تركيبات كنايي و غير كنايي، تشبيهات و تمثيلات در دیوان…….
 1097. .  فرهنگ پرندگان و جانوران در دیوان…..
 1098. .  مشابهات ترکیبی در شعر
 1099. .  شرح لغات و ترکیبات دیوان…..
 1100. .  فرهنگنامه ی لغات و ترکیبات دیوان
 1101. .  لغات و ترکیبات طبی و دارویی در دیوان…..
 1102. . نقد و تحلیل صبغه های اجتماعی در شعر….
 1103. . فرهنگ اعلام در دیوان.
 1104. . فرهنگ تلمیحات در دیوان…
 1105. . فرهنگ اصطلاحات در دیوان…..
 1106. . تفاوت دیدگاه عرفا و متشرعین در مورد  نماز، حج، جهاد و
 1107. . تحلیل درون مایه ی آثار…..
 1108. . بدیع در دیوان…
 1109. . مقایسه مضامین مشترک عرفانی در دیوان و
 1110. ۲۹۲٫ مقایسه مضامین مشترک اخلاقی در دیوان  و
 1111. . گرایش های عرفانی در شعر…….
 1112. . تصویرهای دریایی در شعر…..
 1113. . بررسی لغات مشترک بلوچی و فارسی در دیوان…..
 1114. .  بایدها و نبایدها در دیوان…..
 1115. . تصحیح نسخه خطی
 1116. . مایه های طنز در آثار…..
 1117. .  پیام های انسانی و عاطفی در آثار …..
 1118. . شرح عرفانی غزلیات و قصاید ….
 1119. .  توصیفات حسّی و عینی در دیوان…..
 1120. .  بررسی مضامین اسطوره در اشعار….
 1121. .  گرایش های دینی و مذهبی در اشعار….
 1122. .  بررسی سبک شعرِ….
 1123. . جایگاه زن در آثار….
 1124. .  تعاریف و اصطلاحات عرفانی در…
 1125. .  تأثیر فرهنگ عامه در آثار….
 1126. .  شرح احوال و آثار….
 1127. .  آرایه های ادبی در دیوان….
 1128. .  بررسی موسیقی شعر در اشعار…..
 1129. نقد و تحلیل اشعار….
 1130. امثال و کنایات در شعر….
 1131.  توصیف دستوری در کتاب….
 1132. موسیقی شعر در غزلیات….
 1133. جامعه شناسی دیوان….
 1134. بررسی صور خیال در شعر….
 1135. نقد و بررسی آرایه های تشبیه و استعاره در شعر…
 1136. بررسی آداب و رسوم اجتماعی در دیوان….
 1137. بررسی آراء کلامی در دیوان…
 1138. بررسی آراء عرفانی در دیوان…
 1139. ارزش ها و ضد ارزشها در آثار…
 1140.  اشارات تاریخی در دیوان….
 1141. اصطلاحات نجومی و صور فلکی در اشعار…
 1142. بازتاب افکار و اندیشه های عرفانی در دیوان….
 1143. چهره ی پیر و مرشد در آثار….
 1144. داستان های پیامبران در دیوان…
 1145.  بررسی داستان های صوفیه در دیوان…
 1146. تحليل جامعه شناختي داستان های…..
 1147. بررسي رابطه وزن با محتوا در اشعار…..
 1148. بررسي زمينه هاي بياني در شعر….
 1149. بررسي زيبا شناسي اشعار…
 1150. بررسي سير افكار و عقايد ……. با تكيه بر آثار وي
 1151. بررسي علم بيان در دیوان…..
 1152. بررسي قصه ها و تمثيل ها و مضامين مشترك در ……  و …..
 1153. بررسي نماد و نمادگرايي در ….
 1154. بررسي و تحليل تصوير طبيعت در اشعار…..
 1155. بررسي و مقايسه انديشه هاي …… و …….
 1156. پرندگان و صور خيال در ديوان……
 1157. پيچيدگي هاي لفظي و معنوي شعر……
 1158. تأثير آيات قرآني در اشعار……
 1159. تاثير قرآن و حديث در ديوان……..
 1160. تحقيق و بررسي جنبه هاي ادبي و عرفاني در ديوان…..
 1161. فرهنگ اصطلاحات فلسفی در دیوان…