موضوعات پیشنهادی دپارتمان صنایع غذایی

موضوعات پیشنهادی پایان نامه، سمینار، مقاله و پروژه کلاسی رشته صنایع غذایی

 1. آنالیز اسانس روغنی دانه هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis (L.) در ایران
 2. اثر آنتی اکسیدانی عصاره ریحان بر پایدار سازی روغن آفتاب گردان
 3. اثر آنتی اکسیدانی عصاره سبوس برنج در پایدار سازی روغن آفتابگردان
 4. اثر آنتی اکسیدانی عصاره متانولی پوست سیب زمینی در پایدار سازی روغن آفتابگردان طی شرایط ذخیره سازی
 5. اثر ارتفاع بر اسانس روغنی و ترکیبات شیمیایی بنه (Pistacia atlantica) منطقه خراسان رضوی
 6. اثر اسانس اوجی بر میزان رشد باکتری کلستریدیوم و کپک آسپرژیلوس در کشک مایع صنعتی
 7. اثر افزودن فیبر تفاله چغندرقند بر ویژگی­های فیزیکو شیمیایی نان تست
 8. اثر انتی اکسیدانی عصاره متانولی برگ زیتون در پایدارسازی روغن افتابگردان
 9. اثر بازدارندگی اسانس سرسم بر میکروارگانیسم ها در کشک مایع صنعتی
 10. اثر پرتودهی بر میزان فلور میکروبی و کیفیت حسی و تغذیه ای گوشت
 11. اثر دانک کفیر بر خواص آنتی اکسیدانی نوشیدنی شیر فندق
 12. اثر دما و غلظت بر ویژگی های رئولوژیکی آب خربزه
 13. اثر دمای نگهداری و بوجاری روی برخی از ویژگی­های ثقلی و اصطکاکی گندم
 14. اثر سطوح مختلف کود ازت در تلفیق با کود زیستی بارور ۲ بر عملکرد ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴
 15. اثر فیبر تفاله چغندر قند بر ویژگی های ارگانولپتیک نان تست
 16. اثر میکروانکپسولاسیون با آلژینات کلسیم بر میزان بقاء باکتری پروبیوتیک بومی لاکتوباسیلوس پلانتارومLa7 در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان
 17. اثرآنتی اکسیدانی عصاره متانولی پوست ازگیل درپایدارسازی روغن آفتابگردان طی شرایط حرارتی
 18. اثرآنتی اکسیدانی عصاره متانولی پوست ازگیل درپایدارسازی روغن آفتابگردان طی شرایط ذخیره سازی
 19. اثرآنتی اکسیدانی عصاره متانولی پوست خرمالو در پایدارسازی روغن آفتابگردان طی شرایط حرارتی
 20. اثرآنزیم های گلوکزاکسیداز و لیپاز بر ویژگیهای رئولوژیکی خمیرآرد گندم های ضعیف
 21. اثرات آماده سازی، دما و روش های مختلف خشک کردن بر باز جذب آب نمونه های خشک شده انگور
 22. اثرات بو دادن و حرارت دادن بر روی ترکیب شیمیایی، اسیدهای آمینه و پایداری روغن دانه های گلرنگsafflower)
 23. اثرات ضدمیکروبی اسانس­های گیاهی نعناع و آویشن ابر شاهرود بر روی پنیر سفید سنتی
 24. اثرات کنترل مقدار PH و کلسیم روی خواص پنیر موزارلا
 25. اثراسید فرولیک درایجاد اتصالات عرضی برخواص فیزیکوشیمیایی ممانعتی و جذب اشعه UV درایمنی بسته بندی فیلم ژلاتین ماهی
 26. اثربسته بندی با اتمسفرتعدیل یافته درجذب روغن و میزان ویتامین ث درسیب زمینی خشک شده
 27. اثربوجاری روی برخی ازویژگیهای ثقلی و اصطکاکی گندم
 28. اثر بوجاری و رطوبت روی برخی از ویژگی­های کیفی گندم
 29. اثرپروتئین های آب پنیر اصلاح شده برویسکوزیته خامه قنادی کم چرب
 30. اثر سلول­های سوماتیک بر ترکیبات شیر راندمان تولیدکیفیت و ماندگاری پنیر
 31. اثر نوع پیش تیمار و بسته بندی در شرایط ازت بر قابلیت جذب آب قطعات خشک شده ی سیب زمینی
 32. اثر نوع پیش تیمار بر پارامترهای رنگ سنجی سیب زمینی خشک شده بسته بندی شده تحت خلاء
 33. اثر هیدروژن پراکسید بر پایداری آنتوسیانین های عصاره زرشک بی دانه
 34. ارائه روشی برای تعیین ضریب نفوذ موثر در معادله ی انتقال جرم طی فرایند سرخ کرن مواد غذایی
 35. ارزیابی اثر آنتیاکسیدانی عصاره پوست سیب زمینی در به تاخیراندازی اکسیداسیون روغن آفتابگردان طی شرایط حرارتی
 36. ارزیابی اثر هیدروکلوئیدهای مختلف بر روی خواص کیفی سس مایونز رژیمی
 37. ارزیابی اثرآنتی اکسیدانی عصاره برگ ترب برپایدارسازی روغن آفتابگردان در شرایط نگهداری
 38. ارزیابی pH و اندازه سایز قطرات نانو امولسیون روغن ماهی با ترکیبات متفاوت از اینولین وکازیین
 39. ارزیابی تاثیر افزون آرد عدس به فرمولاسیون خمیرابه بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفی پوسته سرخ شده به روش سیستم مدل پوسته(DFCM)
 40. ارزیابی تاثیر دما، تغییرات ph و نگهداری بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های فنولی برگ گیاه گل مغربی(Oenothera biennis)
 41. ارزیابی تأثیر برخی از اسانس های گیاهی بر خواص کیفی شیرشتر
 42. ارزیابی چروکیدگی در خشک­کن هوای داغ مجهز به محفظه پردازش تصویر
 43. ارزیابی حسی نوشیدنی فراسودمند تولید شده تخمیری بر پایه هندوانه
 44. ارزیابی دو روش بازیافت باکتریوفاژ Male specific(F+)RNA به عنوان نماینده ای از ویروس های روده ای ازسبزیجات )تره وجعفری
 45. ارزیابی رنگ پوسته و مغز و میزان تخلخل کیک روغنی حاوی آرد جو بدون پوشینه و امولسیفایرسدیم استئاروئیل -۲-لاکتیلات SSL با استفاده از تکنیک پردازش تصویر
 46. ارزیابی شاخص های رنگ میوه گیلاس واریته سیاه مشهد در طی دوره رسیدن
 47. ارزیابی کیفیت میکروبی ۹۰ نمونه بستنی غیر پاستوریزه سنتی در شهر مشهد سال ۱۳۹۰
 48. ارزیابی میزان ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی ماست طعم دارکیوی غنی شده با عصاره Spinacia oleracea و بررسی شاخصهای رنگی آن درطول دوره نگهداری
 49. ارزیابی ویژگی­های حسی پنیرفتای بدون آب پنیر تولید شده به عنوان جایگزین پنیر اولترافیلتراسیون
 50. اساس و روش های ریز پوشینه سازی در مواد غذایی
 51. استخراج آستاگزانتین از مخمر قرمز بادی اکسید کربن فوق بحرانی
 52. استخراج فاز ساکن بیس فنول A ازشیرهای پاستوریزه بسته بندی شده و اندازه گیری میزان مهاجرت آن بوسیله HPLC
 53. استخراج و اندازه گیری گونه به گونه آهن به روش میکرواستخراج مایع – مایع پراکنده شده برپایه انجماد قطره آلی شناورهمراه با اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای
 54. استفاده از بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای افزایش ماندگاری خرمای تازه
 55. استفاده از پردازش تصویر در ارزیابی رنگ امولسیون تهیه شده بوسیله امولسیفایر لسیتین
 56. استفاده از پیش تیمار اسمزی برای خشک کردن مواد غذایی با هوای داغ
 57. استفاده از تکنیک پردازش تصویر به منظور بررسی تفاوتهای میان شاخصهای رنگی ریزکپسولهای تولید شده از عصاره اتانولی میوه زرشک (گونه ولگاریس)
 58. استفاده از جایگزین کننده های چربی در فرمولاسیون تهیه سس مایونز
 59. استفاده از روش های نوین جهت استخراج عصاره ها و اسانس های روغنی
 60. استفاده از شاخص جاذب در ناحیه فرابنفش_مرئی به منظور تعیین نقطه دور ریز روغن سرخ کردنی
 61. استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی جهت مدل سازی فرآیند سرخ کردن مواد غذایی
 62. استفاده از ضایعات خرما به عنوان محیط کشت میکروبی
 63. استفاده از ضایعات شیره خرما به عنوان محیط کشت در تولید آنزیم پروتئاز از باکتریBacillus coagulans و تولید پنیر پروبیوتیک از آن
 64. استفاده از ضایعات کشاورزی و پساب کارخانه های صنایع غذایی به منظور تولید آنزیم لیپاز
 65. استفاده از مواد نگهدارنده های طبیعی جهت افزایش ماندگاری گوشت
 66. استفاده از میکروارگانیسم ها جهت تولید رنگدانه، ترکیبات طعم زا و اسیدهای آمینه
 67. استفاده از نانوکامپوزیت ها برای کاهش جذب بخارآب لایه های نازک مورد استفاده درصنایع غذایی
 68. استفاده ازبسته بندی ضدمیکروبی برای نگهداری طولانی مدت موادغذایی
 69. استفاده از ترکیبات هیدروکلوئیدی برای افزایش ثبات دوغ ایرانی
 70. استفاده از تکنولوژی پالس نوری در نگهداری مواد غذایی
 71. استفاده از تکنولوژی پلاسما در نگهداری موادغذایی
 72. استفاده از جایگزین های چربی بر پایه پروتئین در تولید بستنی کم چرب
 73. استفاده از کیتوزان به عنوان پوشش دهنده
 74. استفاده از پوسته پسته و بقایای چغندر قند در جیره گاوهای شیری و تأثیر آن بر پارامترهای ارگانولپتیکی ماست تولیدی
 75. استویا جامعه ای سالم با تغذیه سالم
 76. اصلاح نژاد میکروارگانیسم صنعتی راهی به سوی بهینه سازی بازدهی
 77. افزایش فعالیت آنتی اکسیدانها و جلوگیری از اکسیداسیون لیپیدها با استفاده از نانوتکنولوژی
 78. افزایش ماندگاری موادغذایی با استفاده ازنانوکامپوزیت های مونت موریلونیت دربسته بندی
 79. امکان استفاده از هیدروکلوئیدهای بومی درکاهش جذب روغن و آکریلامید
 80. امکان تولید پودر سیب زمینی به روش کف پوشی
 81. امکان سنجی تولید ماست عملگرا با استفاده از باکتری ارزشمند بیفیدیوباکتریوم بیفیدیوم
 82. امکان سنجی مدیریت پساب صنایع غذایی به منظور استفاده در بخش کشاورزی(مطالعه موردی:کارخانجات نوشابه سازی خوش نوش همدان)
 83. امنیت غذایی فرآورده های لبنی با جایگزینی سوکرالوز
 84. امواج اولتراسونیک در تجزیه و تحلیل، پردازش و کنترل کیفیت مواد غذایی
 85. اندازه گیری آفلاتوکسین در زعفران با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
 86. اندازه گیری ترکیبات فنولی و تعیین خواص آنتی اکسیدانی درپوست گوشته و هسته سه نمونه از ارقام انگور استان آذربایجان غربی
 87. اندازه گیری میزان آفلاتوکسین M1 به روش الایزا در شیرهای خام تولیدی منطقه قوچان در آبان ۱۳۹۱
 88. اندازه گیری نیتریت در سوسیس های عرضه شده در شهرستان ارومیه
 89. اندازه گیری و بررسی رفتارویسکوزیته روغن دانه زرشک زرافشانی منطقه خراسان رضوی تحت تاثیر دما
 90. اندازه گیری و مقایسه ی میزان اسید آسکوربیک آب پرتقال تازه آبگیری شده و دو برند آب پرتقال تجاری در ایران
 91. انکپسوله کردن لاکتو پراکسید از استخراج شده از شیر شتر توسط آلزینات سدیم با استفاده از امولسیون روغن در آب
 92. اهمیت لیستریا مونوسیتوژنز در صنایع غذایی
 93. اهمیت و کاربردهای بالقوه برگ زیتون
 94. اهمیت و نقش آنزیم در کیفیت فرآورده های دریایی
 95. ایمنی کاربرد بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده در صنایع غذایی
 96. بتاگلوکان غلات ترکیب فراسودمند ویژگیها و کاربردهای آن در محصولات غذایی
 97. بتالائین چغندرقرمز رنگدانه ای فراسودمند جهت جایگزینی آنتوسیانین های رنگ کننده
 98. بخش بندی تصاویر رنگی سیب زمینی با الگوریتم خوشه بندی FUZZY C- MEANS برای استخراج بیماری شوره سیاه (با استفاده در درجه بندی و بسته بندی اتوماتیک)
 99. بررسی آزاد شدن کافئین ازآدامس و تلخی زدایی آن درآدامس
 100. بررسی آلودگی­های انگلی سبزیجات خام مصرفی شهرستان ایلام
 101. بررسی اپیدمیولوژی بیماری سل در جمعیت های دامی و انسانی استان لرستان طی یک دوره ی ۵ساله (۱۳۸۶_۱۳۹۰)
 102. بررسی اثر آرد سنگینک (latirus sativus) بر خواص کمی و کیفی نان بربری مخلوط گندم-سنگینک
 103. بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره هسته پرتقال در روغن سویا
 104. بررسی اثر افزدن آرد کامل سویا و تغییرات دمای خشک کن بر ویژگی های حسی و بافتی اسپاگتی
 105. بررسی اثر افزودن آرد دانه نخود و عدس بر ترکیبات شیمیایی همبرگر ممتاز
 106. بررسی اثر افزودن روغن هسته انگور بر مدت زمان ماندگاری و میزان بار میکروبی کل خامه قنادی
 107. بررسی اثر افزودن فیبر حاصل از تفاله مرکبات بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی
 108. بررسی اثر افزودن فیبر حاصل از تفاله مرکبات بر قابلیت زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس LA_5 در بستنی
 109. بررسی اثر امواج فراصوت با فرکانس ۴۰ کیلوهرتز بر پیش فرایند آبگیری اسمزی از اسلایسهای هویج با محلول گلوکز ۵۰%
 110. بررسی اثر انواع ولتاژ ثابت و پالسی بر استخراج قند از چغندر
 111. بررسی اثر PEE بر میزان رنگ دهی کلم بنفش و کاهش زمان
 112. بررسی اثر پرتودهی مایکروویو بر هیدرولیز آنزیمی ضایعات لیگنوسلولزی
 113. بررسی اثر پوشش خوراکی متیل سلولز بر کاهش میزان تولید آفلاتوکسین در طی دوره نگهداری پسته
 114. بررسی اثر پیش تیمارها و وضعیت سرخ کردن تحت خلأ بر روی ویژگی های کیفی محصولات
 115. بررسی اثر ترکیب شیرو درصد تلقیح باکتریهای پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر روی تغییرات ph و اسیدیته ماست پروبیوتیک
 116. بررسی اثر ترکیبات بر ویژگی­های پنیر پروسس
 117. بررسی اثر چند حشره کش و روغنEC روی شب پره مینوز مرکبات !Phyllocnistis citrella Stainton و ارزیابی حساسیت چند رقم رایج مرکبات در استان مازندران نسبت به آن
 118. بررسی اثر خمیر ترش بر کیفیت نان
 119. بررسی اثر زمان بر پوشش خوراکی متیل سلولز در کاهش میزان تولیدآفلاتوکسین
 120. بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر روی برخی از صفات پس از برداشت غده های سیب زمینی
 121. بررسی اثر شربت اینورت اسیدهای مختلف بر کیفیت کیک روغنی
 122. بررسی اثر صمغ ترنجین در فرایند تولید آدامس و ارزیابی خواص کیفی آن
 123. بررسی اثر عصاره زیره سبزبر خواص مکانیکی و ضد میکروبی فیلم های نشاسته ساگو
 124. بررسی اثر فرایند تولید پاستا بر روی میزان سم ارگانوفسفر (مالاتیون) در محصول نهایی
 125. بررسی اثر کاربرد (۱- MCP -1 متیل سیکلو پروپن) در بهبود خصوصیات کیفی گوجه فرنگی رقم راپسونا
 126. بررسی اثر کاربرد پودر ژل آلوئه ورا بر خصوصیات رئولوژیک بستنی
 127. بررسی اثر گلیسرول بر ویژگی های فیزیکی، بازدارندگی و مکانیکی فیلم زیست تخریب پذیر تهیه شده از صمغ دانه قدومه شهری
 128. بررسی اثر محلول پاشی متانول بر روی خصوصیات پس از برداشت و موثر در صنایع تبدیلی میوه گوجه فرنگی
 129. بررسی اثر همزمان درصدهای مختلف پودر آب پنیر، شیر خشک بدون چرب، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر روی جمعیت باکتریایی باکتریهای پروبیوتیک و تاثیر بر خصوصیات ارگانولپتیکی ماست پروبیوتیک
 130. بررسی اثرآنتی اکسیدانی عصاره برگ ترب بر پایداری اکسیداتیو روغن آفتابگردان
 131. بررسی اثرآویشن کرک آلود مرزنجوش وحشی و اثر توامان آنها بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در دمای یخچال
 132. بررسی اثرات افزودن عصاره چغندر قرمز بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست طعم دار قالبی توت فرنگی
 133. بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس آویشن بر پنیر موزارلا
 134. بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس­های گیاهی گلپر و پونه کوهی بر ویژگی های کیفی ماست میوه­ای
 135. بررسی اثرات فرآیندهای مختلف و انتخاب اجزا در بهینه سازی بافت نوشیدنی های عملگرا بر پایه شیر و تضمین کیفیت
 136. بررسی اثرات فرایند فشار بالا بر روی اجزاءسازنده شیر
 137. بررسی اثر افزودن سطوح مختلف پودر مالت جو روشن بر ویژگیهای شیمیایی و حسی کلوچه فراسودمند
 138. بررسی اثر تیمارهای مختلف درمیزان اسید اسکوربیک و درصد چروکیدگی سیب زمینی خشک شده
 139. بررسی اثرجایگزینی شیرین کننده استویا به جای ساکارز بر خواص فیزیکی شیمیایی و حسی در نوشیدنی میوه ای پرتقال
 140. بررسی اثر روش­های پخت مایکروویو و بخارپز بر غلظت عناصر ضروری آهن و مس در ماهی کپور معمولی Cyprinuscarpio
 141. بررسی اثر سبوس برنج پیش فرآیند شده بربهبود خواص کمی و کیفی نان بربری
 142. بررسی اثرسطوح مختلف پرمیکس ویتامین E جیره برخصوصیات ظاهری و ارگانولپتیکی گوشت خام و پخته شده مرغ
 143. بررسی اثر ضدمیکروبی الوئه ورا در موادغذایی
 144. بررسی اثر عوامل متغیر موثر بر محتوی رطوبت تعادلی کیوی در فرایند آبگیری اسمزی
 145. بررسی اثر فرایند حرارتی بر روی سم اکراتوکسین موجود در نان باگت
 146. بررسی اثر لاکتوباسیلوس کازئی برکاهش میزان آفلاتوکسین M1 در ماست پروبیوتیک درطول مدت shelf life آن
 147. بررسی اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر سرعت تخریب پذیری فیلم های بسته بندی با زمینه نشاسته درحضور باسیلوس سوبتیلیس و آسپرژیلوس نایجر
 148. بررسی اثر نانولوله های کربنی برخواص فیزیکی و شیمیایی و عبوردهی فیلم­های ژلاتینی
 149. بررسی اثر نوع پیش تیمار بسته بندی و شرایط اتمسفری بر ویژگی جذب آب و چروکیدگی قطعات خشک شده ی سیب زمینی
 150. بررسی اجزای تشکیل دهنده و اثر ضدباکتریایی اسانس حاصل ازگیاه Tanacetum polycephalum Schultz- Bip.polycefalum  بر روی برخی از باکتری­های بیماری زا
 151. بررسی ارزش اقتصادی سیب زمینی رقم آگریا در شرایط نگه داری در انبارهای سنتی و فنی در منطقه اردبیل
 152. بررسی ارقام تجاری گندم مناسب تهیه نان در منطقه گنبد
 153. بررسی استخراج ترکیبات فلاوونوئیدی نعناع با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی
 154. بررسی استخراج ترکیبات فنولیک عصاره اتانولی پرچم گیاه زعفران به کمک فناوری امواج اولتراسوند
 155. بررسی استفاده از پودر ژله آلوئه ورا به عنوان پایدار کننده و اثر آن بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی و حسی بستنی
 156. بررسی استفاده از ژلاتین ماهیان سردآبی برای تولید پوشش های زیست تخریب پذیر
 157. بررسی افزایش پروتئین نخود و اسید آسکوربیک بر خصوصیات رئولوژی خمیر آرد گندم و مدل سازی آن
 158. بررسی اکراتوکسین A در آرد گندم مصرفی نانوایی های شهرستان فسا
 159. بررسی امکان تولید فراورده های غذایی با منشاء دامی غنی شده با اسید لینولئیک کانژوگه (cla)
 160. بررسی امکان تولید محصول لبنی سنتی چیکو از شیر گاو و مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی آن با چیکو گوسفندی
 161. بررسی امکان جایگزینی آرد گندم با آرد جوانه ی گندم و عدس، در تولید دسر
 162. بررسی امکان سنجی استفاده از نوشیدنی مالت به عنوان حامل مناسب باکتری های پروبیوتیک
 163. بررسی امکان غنی سازی ماکارونی با ویتامین های گروه بی و فیبر و تأثیر آن برسلامت انسان
 164. بررسی اهمیت میکروبیولژیک لیستریا منوسیتوژنز در موادغذایی منجمد آماده
 165. بررسی باقیمانده آنتی بیوتیک در شیر تولیدی گاوداری­های سنتی شهرستان زاهدان
 166. بررسی برخی از باکتری های انتروباکتریاسه (گرام منفی روده ای) در کشت های نیمه انبوه ریز جلبک اسپیرولینای مصرفی در صنایع غذایی واقع در جزیره قشم
 167. بررسی برخی از خواص فیزیکوشیمیایی عسل های منطقه آذربایجان شرقی
 168. بررسی برخی خصوصیات مهندسی دانه زرشک زرافشانی
 169. بررسی بیماریهای ناشی از مصرف فرآورده های لبنی و رژیم غذایی در افراد مبتلا به آن
 170. بررسی بیوسورفکتانت های تولید شده از منابع میکروبی بصورت طبیعی
 171. بررسی پارامترهای تزریق پلاستیک در تولید ظرف غذای یکبار مصرف با استفاده از نرم افزار Moldflow
 172. بررسی پارامترهای مورد استفاده در حمل و نقل و انبارداری پرتقال توسط بارگذاری شبه استاتیکی
 173. بررسی پیش تیمار مختلف بر میزان جذب روغن در طی سرخ کردن عمیق
 174. بررسی پیش تیمار میکروویو و محلول اسمزی نمک بر روی خشک کردن کرفس
 175. بررسی تاثیر آلوئه ورا بر رشد باکتریهای پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسید و فیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در تولید شیر و ماست پروبیوتیک
 176. بررسی تأثیر اسانس آویشن در غیر فعال سازی پراکسیداز باقلا
 177. بررسی تأثیر اسانس کاکوتی بر میزان زنده مانی لاکتو باسیلوس کازئی در دوغ پروبیوتیک ایرانی
 178. بررسی تاثیر اسانس گلپردرغیرفعال سازی پراکسیداز  لوبیا سبز
 179. بررسی تاثیر استخراج آنزیمی_آبی بر راندمان استخراج روغن و میزان پروتئین کنجاله کلزا
 180. بررسی تاثیر استفاده از نانو فناوری در بسته بندی و نگهداری غذا و محصولات ارگانیک کشاورزی
 181. بررسی تاثیر افزودن عصاره چغندر قرمز بر جمعیت کشت استارتر ماست قالبی طعم دار توتفرنگی غنی شده با ویتامین هایD و A و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ارگانولپتیکی آن
 182. بررسی تاثیر افزودن فیبرهای گندم و جو بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (LA5) در ماست
 183. بررسی تاثیر امواج فراصوت بر خواص حسی، تخلخل و رنگ نان قالبی به روش پردازش تصاویر
 184. بررسی تاثیر امواج فراصوت برافزایش خواص کیفی نان تهیه شده ازاردهای باگلوتن ضعیف
 185. بررسی تاثیر انتقال توده های شیمیایی از بسته بندی ها به درون و یا همراه با پنیرها
 186. بررسی تاثیر انرژی اسامی بر روی شلف لایف شیرخام
 187. بررسی تاثیر اینولین به عنوان جایگزین چربی برپایه کربوهیدرات روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی ، رئولوژیکی و ارگانولپتیکی محصولات لبنی
 188. بررسی تاثیر بارگذاری شبه استاتیکی بر خواص مکانیکی میوه پرتقال
 189. بررسی تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان بر مشخصات موز سرخ شده
 190. بررسی تاثیر ترکیبی هیدروکلوئیدهای ژلان،کتیرا،پکتین با متوکسید بالا در جلوگیری از دوفاز شدن دوغ پاستوریزه بودن گاز
 191. بررسی تاثیر جایگزین های زرده تخم مرغ بر ویژگی­های فیزیکوشیمیایی و حسی سس مایونز با چربی کاهش یافته
 192. بررسی تأثیر جایگزینی شیره انگور با شکر در بیسکوئیت غنی شده
 193. بررسی تأثیر حلال­های مختلف و فرایند فراصوت برکارایی آنتی اکسیدانی عصاره فلفل قرمز رایج در ایران
 194. بررسی تأثیر خشک کردن کف پوشی بر برخی خصوصیات پودر آلبالو
 195. بررسی تأثیر سطوح مختلف پودرمالت بر ویژگی­های رئولوژیکی آرد گندم
 196. بررسی تاثیر شرایط مختلف تخمیر بر خواص آنتی اکسیدانی نوشیدنی شیر فندق بر پایه آب پنیر
 197. بررسی تاثیر عصاره پروبیوتیکی و سوربات پتاسیم بر آلودگی کپکی پنیر فتای سنتی
 198. بررسی تأثیر عصاره پروبیوتیکی و سوربات پتاسیم بر آلودگی کپکی پنیر فراپالایش شده
 199. بررسی تأثیر فرایند دی اکسید کربن با فشار بالا بر روی شیر
 200. بررسی تأثیر فیبر گندم،کارآگینان و آلزینات بر زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس LAFTI-L10 و خواص حسی دوغ حاوی عصاره شوید
 201. بررسی تأثیر کپسوله کردن در زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، رنگ، شفافیت و خواص حسی آب سیب
 202. بررسی تأثیر لسیتین و آرد کامل سویا به عنوان جایگزین گلوتن خشک در تولید اسپاگتی با آرد گندم غیر دوروم
 203. بررسی تأثیر ماریناد کردن گوشت با استفاده از اسید لاکتیک بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی همبرگر
 204. بررسی تاثیر نوع و نحوه ی افزودن آنتی اکسیدانهای طبیعی بر پایداری اکسیداتیو خامه سنتی
 205. بررسی تاثیر پوشش خوراکی پکتین برمشخصات موز سرخ شده
 206. بررسی تاثیر تیمارهای حرارتی برصمغهای بومی ایران
 207. بررسی تاثیر زمان انبارمانی برمیزان سم اکراتوکسین دربیسکوئیت و کلوچه
 208. بررسی تاثیرعوامل مختلف درتنوع آمینواسیدی و ترکیبات فیزیکو شیمیایی شیر شترتک کوهانه نژادترکمنی استان گلستان
 209. بررسی تاثیرغلظت اسید آمینه گلیسین بر بازده تولید مایکوفنولیک اسید توسط قارچ رشته ای پنی سیلیوم بروی کامپکتوم درکشت غوطه ور ناپیوسته
 210. بررسی تاثیرمصرف صمغ بنه درفرآیندتولید آدامس و ارزیابی خواص کیفی محصولات تولیدی
 211. بررسی تأثیر آرد مالت جو بر بیاتی نان بربری بررسی تأثیر آرد مالت جو بر ویژگی های کیفی نان بربری
 212. بررسی تأثیر افزودن صمغ پوسته اسفرزه بر بیاتی و خواص حسی کیک اسفنجی
 213. بررسی تأثیر هیدروکلوئیدها بر ویژگی های رئولوژیکی دوغ حاوی عصاره شوید با استفاده از روش سطح پاسخ
 214. بررسی تأثیر هیدروکلوئیدهای کتیرا، صمغ عربی، آگار در پایدارسازی دوغ
 215. بررسی ترکیب اسیدهای چرب، ویژگی های تغذیه ای، روش های استخراج و کاربردهای روغن دانه کلزا و کنجدبررسی ترکیبات شیمیایی و اثر ضدباکتریایی روغنهای اسانسی Stachys Lavandulifolia.vahl Tanacetum polycephalum Schultz- Bip.polycefalum بر روی باکتری­های استافیلوکوکوس و اشرشیاکلی
 216. بررسی ترکیبات شیمیایی و خواص بیولوژیکی گیاه آلوئه ورا
 217. بررسی تشکیل میزان استیگماستا ۵٫۳ دی ان درفرایند بوگیری روغن واریته زیتون ایرانی
 218. بررسی تصفیه فیزیکوشیمیایی با استفاده از منعقد کننده های آلی و غیر آلی و تصفیه بیولوژیکی بر کاهش بار آلی پساب کارخانجات پنیر سازی
 219. بررسی تغییرات حسی و میکروبی بافت ماهی قزل آلای رنگین کمان در طول نگهداری در حالت انجماد
 220. بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکوشیمیایی برش­های میوه کیوی پوشش داده شده با ژل آلوئه ورا و کیتوزان در طول انبارمانی
 221. بررسی تغییرات فیزیکو شیمیایی مالت حاصل از دانه گندم در خلال فرایند جوانه زنی
 222. بررسی تغییرات فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی ماست طعم دارغنی سازی شده با عصاره Spinacia oleracea درطول دوره نگهداری
 223. بررسی تغییرات کیفی فیش فینگرهای تولید شده از ماهی بیگ هد Aristichthys nobilis(
 224. بررسی توانایی پوست گلابی درحذف جیوه ازمحلول آبی به روش جذب سطحی بررسی تولید رنگدانه های کاروتنوئید کانتاگزانتین و آستاگزانتین
 225. بررسی تیمارهای برخی هیدروکلوئیدها برکاهش جذب روغن کانولا درسیب زمینی طی فرایند سرخ کردن
 226. بررسی جنبه­های اقتصادی و ایمنی تولید ریزجلبک اسپیرولیناپلاتنسیس بررسی حضور نیترات و نیتریت و ارزیابی خطرات آن در صنایع غذایی
 227. بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانو ذرات سلنیوم بر باکتری کلستریدیوم پر فرنجنس تیپ D در تولید ظروف نگهدارنده مواد غذایی
 228. بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی سبوس برنج دو واریته طارم و ژاپونیکا و مقایسه عملکرد آنها
 229. بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره برگ سه واریته رایج زیتون ایران و مقایسه عملکرد آنها
 230. بررسی خصوصیات انتی اکسیدانی عصاره برگ سه واریته زیتون ایران و مقایسه عملکرد آنها
 231. بررسی خصوصیات انتی اکسیدانی عصاره متانولی برگ دوواریته زیتون ایران در پایدارسازی روغن آفتابگردان
 232. بررسی خصوصیات تغذیه ای و تکنولوژیکی سبوس برنج در محصولات نانوایی بررسی خصوصیات رئولوژیکی صمغ دانه ی ریحان