موضوعات پیشنهادی دپارتمان مدیریت

موضوعات پیشنهادی پایان نامه، سمینار، مقاله و پروژه کلاسی رشته مدیریت

 1. بررسي‌ پيامدهاي‌ نگرش‌ نامطلوب‌ دبيران‌ دبيرستانهاي‌ دولتي‌ شهر
 2. نگرش کارکنان شهرداري شهر  نسبت به سيستم اطلاعاتي مکانيزه
 3. مقايسه‌ تاثير انگيزاننده‌ها و پاداش‌ها بر جذب‌ و نگهداري‌ منابع‌ انساني‌ يروي‌ شركت
 4. بررسي‌تاثير فشارهاي‌ شغلي‌ بر رضايت‌ شغلي‌ و عملكرد شغلي‌ در بين‌ مديران‌ شركت
 5. رابطه‌ بين‌ برداشت‌ عدم‌ تساوي‌ در پاداش‌ و رضامندي‌ شغلي‌ در شركت
 6. بررسي اثر بخشي آموزش ضمن خدمت در واحدهاي سازمان سياحتي و مراکز تفريحي شركت
 7. نقش‌ اطلاعات‌ حسابداري‌ در تصميم‌ گيريهاي‌ مديران‌ عالي‌ شركت
 8. تاثير آموزش ضمن خدمت بر افزايش کارايي کارکنان در شركت
 9. بررسي استراتژي هاي باريابي مناسب جهت توسعه صادرات در صنايع غذائي
 10. بررسي تاثيرانگيزاننده ها و پاداشها در نگهداري كاركنان شركت
 11. کاربرد مدل اطلاعاتي مديريتي نومن در بخش سفارشات خارجي گروه صنعتي
 12. ارزيابي وضعيت تکنولوژي در شرکت
 13. بررسي تاثير عوامل موثربر انگيزش نيروهاي متخصص در صنايع
 14. بررسي تاثير پاداشهاي مالي بر افزايش توليد سرانه در شرکت
 15. بررسي‌ تاثير مديريت‌ ثمربخش‌ بر عملكرد كاركنان‌ (آموزش‌وپرورش‌ شهر  )
 16. مطالعه‌ ويژگيهاي‌ موثر تبليغات‌ تجاري‌ تلويزيون‌ بريادآوري‌
 17. ارزيابي‌ مهارتهاي‌ مديريتي‌ موردنياز مديران‌ صنعت‌ برق‌ در شهر
 18. علل نارسائيهاي مرکز اطلاع رساني از ديدگاه استفاده کنندگان اطلاعات
 19. بررسي‌ رابطه‌ رضايت‌ شغلي‌ و تعهد سازماني‌ : (مطالعه‌ موردي‌ كاركنان‌ شركت )
 20. بررسي عوامل موثر بر ارتقاء کيفيت آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک  شهر
 21. بررسي‌ عوامل‌ موثر بر رضايت‌ مشتريان‌ شركت  در شهر
 22. تاثير تکنولوژي اطلاعات بر ساختار سازمان در موسسات صنعتي و خدماتي استان
 23. خط مشي هاي تقسيم سود و تاثيراتشان بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادار
 24. بررسي ارتباط بين ريسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار
 25. بررسي روابط جو سازماني و رضايت شغلي در بين کارکنان شركت
 26. بررسي عوامل تعيين کننده و موثر بر ساختار مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در شهر
 27. بررسي و تجزيه و تحليل عوامل موثر بر ميزان سرمايه گذاري داخلي (توليدات صادراتي) در منطقه آزاد تجاري
 28. بررسي تاثير تعميم مارک محصول بر سهم بازار در صنايع غذايي و لوازم بهداشتي در شهر
 29. بررسي و تجزيه و تحليل سيستم ارزشيابي عملکرد کارکنان دولت (مورد شركت
 30. بررسي‌ كارآيي‌ داخلي‌ پخش‌ آگهي‌ بازرگاني‌ تلويزيوني‌ در صدا و سيماي‌ ج‌.ا.ا. مركز شهر
 31. ارزيابي شيوه هاي مختلف خرده فروشي از ديدگاه مصرف کنندگان و تمايل آنها به تاسيس فروشگاههاي زنجيره اي در شهر
 32. آزمون مدل هاکمن-الدهام در پالايشگاه
 33. بررسي‌ ساختار كانال‌ توزيع‌ محصول  شركت  شهر
 34. ارزيابي تأثير مديريت مشاركتي بر اثر بخشي كاركنان در شركت
 35. سرمايه گذاري در تکنولوژي اطلاعات و تاثير آن بر عملکرد تجاري موسسات توليدي استان
 36. کاربرد مدل تصميم گيري چند معياري براي تجزيه و تحليل سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار شهر   : شركت
 37. مقايسه مالي (بهاي تمام شده)الگوهاي توليد برنامه در صدا وسيماي شهر
 38. عوامل موثر در بهبود عملکرد نيروي کار در کارخانجات لوازم خانگي پارس
 39. بررسي روشهاي ترويج محصولات لبني (مطالعه موردي : شركت )
 40. مطالعه ساختار بورس پيمانهاي تحويل آتي کالا و ارز و پيشنهاد الگوي مناسب براي ايران
 41. بررسي عوامل موثر بر بهبود سبک رهبري مديران سازمان حسابرسي
 42. بهينه سازي سبد سرمايه گذاري (پرتفوي) مورد : شرکت سرمايه گذاري
 43. بررسي نقش سيستم هاي اطلاعات مديريت در بهبود تصميم گيري مديران سازمان
 44. بررسي ويژگيهاي استراتژيک داخلي صنايع  کشور از ديدگاه مديران اين صنايع
 45. بررسي روشهاي ارزشيابي اختيار معامله و پيشنهاد مدل مناسب براي بازار سرمايه ايران
 46. بررسي شفافيت اهداف سازماني بر عملکرد سرپرستان شركت
 47. بررسي عوامل موثر بر ميزان صادرات محصولات کارخانجات محصول  شركت
 48. عوامل موثر بر تسهيلات اعطائي صادراتي بانک  به بخش خصوصي(استان )
 49. بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران(بر اساس نظريه ليکرت)و رضايتمندي کارکنان در مجتمع  شهر
 50. کاربرد سيستم توليد انعطاف پذير و تاثير آن بر سودآوري در شرکت
 51. راهبردهاي کاهش وابستگي تکنولوژي صنعت  و تاثير آن براشتغال زائي منطقه اي : مورد کاوي : محصول  شركت شهر
 52. ارزيابي وضعيت کيفيت زندگي کاري بر اساس نظرات کارکنان در اداره  شهر
 53. بررسي علل افت و خيز بهره وري در کارخانجات
 54. بررسي حفظ ارزش حقيقي سرمايه در موسسات بيمه، شركت
 55. بررسي كاربرد مدل آلتمن براي تعيين وضعيت ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار شركت  محصول
 56. بررسي راهكارهاي جذب سرمايه‌گذاريهاي خارجي در توسعة صادرات مناطق آزاد تجاري ايران(منطقة آزاد )
 57. بررسي نوسانات قيمت سهم از سودنقدي اعلام شده هرسهم درشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار طي سالهاي
 58. بررسي معيارهاي موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار بر اساس مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
 59. بررسي عوامل مؤثر بر ماندگاري رسمي متاهل در شرکت
 60. بررسي تنگناهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنايع توليدي استان
 61. بررسي رابطه بين عوامل موثر و حساسيت سرمايه گذاري- جريان نقدي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 62. بررسي عوامل موثر بر جذب سرمايه افراد حقيقي در بورس منطقه اي
 63. بررسي معيارهاي انتخاب سهم در بورس منطقه اي  (با تاکيد بر تحليل بنيادي)
 64. ارزيابي کارايي بورس اوراق بهادار  با استفاده از ضريب تعديل قيمت سهام
 65. بررسي ميزان صحت قيمت اوليه سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار  مدل سازي پيش بيني قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبي فازي و الگوريتم هاي ژنتيک
 66. بررسي مقايسه اي روش مديريت سرمايه گذاري در بورس منطقه اي  در زمينه پيش بيني بازار و انتخاب سهام
 67. بررسي رابطه بين نرخ بازده سرمايه‌گذاري (ROI) و عملكرد اقتصادي با استفاده از شاخص Q توبين در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 68. بررسي ارتباط ميان ارزش شركت با نرخ تورم و نرخ ارز با استفاده از شاخص Q توبين در بورس اوراق بهادار
 69. بررسي و شناسايي موانع خريد وفروش اينترنتی سهام در بورس اوراق بهادار در سال
 70. بررسي عوامل موثر بر سرمايه گذاري در محصولات مالي (سهام) در بورس اوراق بهادار در سال
 71. بررسي ارتباط بين سود و قيمت سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار طي سال هاي
 72. بررسي و شناسايي موانع گسترش بانکداري الکترونيکي در بانکهاي شهر
 73. آزمون نظريه‌هاي رفتار مالي بر اساس عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار  تحليل ارتباط بين نسبت هاي مالي و نسبت قيمت به درآمد (P/E) هر سهم در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار  طي سال هاي
 74. رابطه بين استقرار مديريت کيفيت فراگير و عملکرد و وضعيت مالي (موردکاوي: شرکت شهر )
 75. مقايسه روش هاي تحليل تکنيکي در پيش بيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار  تجزيه و تحليل عوامل موثر بر برنامه‌ريزي منابع بنگاه (ERP) در شرکت
 76. بررسي مقايسه اي اثربخشي سيستم آسيکودا در شركت
 77. بررسي تاثير تئوري نمايندگي بر مديريت منابع ريسک زنجيره عرضه از ديدگاه مديران شركت هاي
 78. بررسي وضعيت نقدينگي و سياست هاي سرمايه در گردش شركتهاي  پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار طي سالهاي
 79. بررسي تأثير ويژگيهاي سيستم اطلاعات حسابداري بر بهبود تصميم گيري مديران شركت  شهر
 80. بررسي تأثير ساختار سرمايه بر هزينه سرمايه و قيمت بازاري سهام شركت‌هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار  طي سالهاي
 81. بررسي تاثير سبک هاي مديريت و مشارکت کاربر بر موفقيت سيستم هاي اطلاعات مديريت در مراحل گوناگون رشد سيستم
 82. تجزيه و تحليل مالي شرکت فراورده هاي  با رويکرد مديريت استراتژيک
 83. بررسي بازده غير عادي سهام تازه پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار شهر
 84. بررسي ميزان مشتري محور بودن عملكرد شركت سهامي بيمه ايران در بيمه شخص ثالث و سرنشين در شهر
 85. برآورد نرخ بازده مورد انتظار براساس مدل قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مقايسه آن با نرخ بازده سهام در بازار در بورس اوراق بهادار شهر
 86. بررسي عملکرد سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه در بورس اوراق بهادار شهر  طي سال هاي
 87. بهينه سازي سبد سرمايه گذاري با استفاده از روش هاي برنامه ريزي خطي و اراية يک مدل کاربردي
 88. بررسي فرهنگ سازماني حاكم در شركت توليدي محور سايپا براساس مدل كوئين وگارث
 89. بررسي ارتباط بين ارزش شركت و ريسك سيستماتيك و غيرسيستماتيك آن با استفاده از شاخص Q توبين در بورس اوراق بهادار شهر
 90. بررسي رابطه بين اندازه و رشد درآمد خالص شركت با هزينه سرمايه آن در ميان شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار شهر
 91. بررسي الگوهاي تأمين مالي و عوامل مؤثر بر انتخاب آنها در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 92. ابزارها، چارچوب ها، و فرایند مدیریت اخلاق در محیط کار
 93. ارائه چارچوبی برای نگرش افراد نسبت به پیامک های تبلیغاتی تلفن همراه – مطالعه موردی منطقه ۳ تهران
 94. ارائه رویکردی جهت تحلیل حوزه های بهبود میزان ناب بودن
 95. ارائه مبنایی برای مقایسه مدل های تعالی منابع انسانی
 96. ارائه مدل پیشنهادی برای پذیرش بانکداری همراه و نقش تبلیغات
 97. ارائه مدل سلسله مراتبی تک فرایندی با زمان بندی انحصاری برای مدل سازی معماری سازمانی با استفاده از شبکه پتری رنگی
 98. ارائه مدل سنجش عملکرد زنجیره تأمین مطالعه موردی: شرکت پارس خزر شهرستان رشت
 99. ارائه مدل مکانیزم های کنترلی در شرکت های مادر تخصصی
 100. ارائه مدل هوشمندی کسب و کار در شرکت نیر پارس
 101. ارائه مدلی از عناصر معنابخش در اعتماد سازی مشتریان در استفاده از سیستم های پرداخت الکترونیکی
 102. ارائه مدلی برای پذیرش فناوری اطلاعات در شرکت نیر پارس
 103. ارائه یک چارچوب گرافیکی برای پایش یکپارچه ریسک، زمان و هزینه پروژه
 104. ارزش ویژه برند کارفرما: معرفی مدل جهت ارزش گذاری برند در بازار کار
 105. ارزیابی آمادگی ثبت احوال خراسان جنوبی جهت بهره برداری از تجارب استقرار کارت ملی هوشمند در دنیا
 106. ارزیابی تاثیر روابط پدیدار شده در شبکه کسب و کار بر عملکرد
 107. ارزیابی دانشکده های دانشگاه یزد با روش SRM با به کارگیری رویکرد تلفیقی AHP-TOPSIS
 108. ارزیابی سطح بلوغ H3SE در صنایع پتروشیمی کشور
 109. ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن BSC در شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
 110. ارزیابی کارآفرینی سازمانی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران
 111. ارزیابی ناب بودن سازمان در سطح استراتژیک با مدل LESAT
 112. ارزیابی و سنجش تفکر استراتژیک در صنعت گردشگری ایران مطالعه موردی دفاتر خدمات گردشگری استان تهران
 113. استفاده از دوربین های مداربسته در شرکت های خصوصی
 114. افزایش مشارکت و دلبستگی کاری کارکنان با استفاده از بازی سازی
 115. الگوی جدیدی برای ترسیم نقشه استراتژی با رویکرد ISM-DEMATEL مطالعه موردی : صنعت بانکداری
 116. الگوی ساختاری کارآفرینی بر اساس تحلیل رفتگی شغلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 117. امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت عملکرد در حوزه منابع انسانی شرکت ملی انتقال گاز ایران
 118. انتخاب استراتژی برون سپاری با استفاده از ماتریس های تحلیل استراتژی
 119. انتخاب بهترین گزینه در پیوستن به شرکت صبانور در افزایش ظرفیت حمل و نقل با استفاده از تئوری منبع – محور RBV
 120. انتقادات وارد بر مدارس کسب و کار، مرور ادبیات و تجربیات
 121. بازی کاری، راهکاری نوین برای پیشی گرفتن از رقبا
 122. بررسی اثر کیفیت ارتباطات بر عملکرد استراتژیک صادرات در شرکت های کوچک و متوسط استان تهران
 123. بررسی اثربخشی اجرای استاندارد ایزو در شرکت های تولید کننده قطعات خودرو
 124. بررسی ارتباط میان ویژگی های جمعیت شناختی و استراتژی های خود – رهبری با استفاده از داده کاوی
 125. بررسی استقرار و تأثیر سیستمهای فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان
 126. بررسی بین المللی اثرات حسابرسی ناقص بر جبران مدیریتی
 127. بررسی تأثیر ابعاد نوآوری سبز بر مزیت رقابتی سازمانپژوهشی در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد
 128. بررسی تأثیر برون سپاری بر کاهش هزین ههای عملیاتی و عملکرد زنجیره تامین
 129. بررسی تاثیر تحریم های بین المللی بر افزایش قیمت خودرو با رویکرد پویایی سیستمی
 130. بررسی تاثیر دانش و تعهد مدیر و حضور متخصصان داخلی و خارجی بر عدم تناسب الزامات سیستمهای اطلاعاتی حسابداری AIS و ظرفیت آنها
 131. بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی، بازار سرمایه و اقتصادی در صنعت داروسازی
 132. بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر موفقیت پارکهای علم و فناوری
 133. بررسی تاثیر کانون کنترل و ماکیاولیسم بر اخلاق کسب و کار
 134. بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان مطالعه موردی : شرکتهای بیمه خصوصی استان
 135. بررسی تاثیر مدیریت شکایات مشتریان بر مدیریت کیفیت جامع در بانکهای دولتی شهرستان سنندج
 136. بررسی تاثیر ویژگی های منتخب فردی بر رفاه حسابداران با توجه به نقش جو اخلاقی سازمان مطالعه موردی : حسابداران استان
 137. بررسی تاثیرمکانیزم های حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت ها
 138. بررسی تأثیر سیستم مدیریت دانش بر فرآیند مدیریت ریسک پروژه
 139. بررسی تأثیر عملکرد کانال­های توزیع بر روی روابط خریدار- فروشنده مطالعه موردی نمایندگی های فروش کارخانه رنگ در استان
 140. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عدالت سازمانی مطالعه موردی : دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه
 141. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در تسهیل بهره برداری از قابلیت های مدیریت دانش مطالعه موردی : شرکت تولید تجهیزات سنگین
 142. بررسی چگونگی استفاده از داده کاوی در رفع مسائل صنعت بیمه
 143. بررسی رابطه ابعاد معنویت سازمانی با ایجاد اعتماد و مسئولیت پذیری در کارکنان
 144. بررسی رابطه بین سازمان­های یادگیرنده و کارآفرینی با تاکتیک­های سیاسی اعضای هیئت علمی دانشگاه­ها
 145. بررسی رابطه بین سرمایه گذاری ICT و رشد اقتصادی در کشور
 146. بررسی رابطه بین عوامل مؤثر بر اهداف مدیریتی در خصوص پذیرش و بکارگیری تبلیغات پیامکی
 147. بررسی رابطه بین فرهنگ و گرایش کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه
 148. بررسی رابطه توانمندی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی کارکنان بانک
 149. بررسی رابطه سبک مدیریت و موفقیت سیستم­های اطلاعاتی در سازمان­های صنعتی
 150. بررسی رابطه فاکتورهای تفکر استراتژیک مدیران و عملکرد سازمان با استفاده از DEA صنعت خودرو ایران
 151. بررسی رابطه کرامت انسانی و فرهنگ سازمانی
 152. بررسی رابطه میانجی مدیریت دانش در رابطه بین محیط و ساختار مورد مطالعه : هلدینگ
 153. بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و تسهیم دانش
 154. بررسی روابط علت و معلولی بین معیارهای ارزیابی کارایی شرکت های بیمه ای در ایران با بکارگیری تکنیک دیماتل در محیط فازی
 155. بررسی عملکرد کانال های توزیع شرکت پارس خزربا استفاده از شاخص ابر مالم کوئیست
 156. بررسی عوامل اثرگذار بر تمایل رفتاری در پذیرش بانکداری اینترنتی
 157. بررسی عوامل درون بنگاهی موثر بر توسعه صادرات پایدار، براساس مطالعه صادر کنندگان استان
 158. بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر کارآفرینی روزمره در سازمان ها بر اساس مدل زامپتاکیس
 159. بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد بازاچه های مرزی
 160. بررسی کارایی روش تاوسانگ کولتای در انتخاب سیستم های مدیریت کیفیت
 161. بررسی موانع و زیر ساخت های ایجاد و توسعه شرکت های پیمانکار عمومی در ایران
 162. بررسی نقش بازاریابی داخلی بر بازار محوری بانک های تجاری و تاثیر آن بر وجهه شرکت و وفاداری مشتری
 163. بررسی نقش تفاهم با مشتری و خدمات لذت بخش در موفقیت بانک ها
 164. بررسی نقش زنجیره تأمین یکپارچه بر عملکرد زنجیره تامین با تأکید بر پیاده سازی فناوری اطلاعات
 165. بررسی و ارزیابی تاثیر اعتبار برند بر تمایل به تغییر برند و تبلیغات شفاهی مشتریان مطالعه موردی : صنعت بیمه
 166. بررسی و بهبود TTM در توسعه محصول جدید به کمک پویایی های سیستم
 167. بررسی هماهنگی بین ساختار سازمانی و استراتژی رقابتی سطح کسب و کار
 168. برنامه ریزی استراتژیک یک سازمان پروژه محور و رتبه بندی استراتژی ها با استفاده از تئوری تجزیه و تحلیل خاکستری
 169. بسته بندی بازدارنده سیگار و اثرات آن بر کاهش قصد خرید سیگاربا رویکرد بازاریابی مقابله ای
 170. بکارگیری رویکرد AHP,BSC و TOPSIS در ارزیابی عملکرد سازمان – مطالعه موردی صنعت IT
 171. بکارگیری مدل اندرسون – پیترسون در رتبه بندی مشخصه های فنی توسعه عملکرد کیفیت
 172. پاسخ مشتریان به تبلیغات طنز آمیز و شخصی سازی شده مطالعه موردی بانک  استان
 173. تابلوی طراحی استراتژی : تقویت تفکر استراتژیک مدیران
 174. تأثیر راهبردهای مدیریت دانش بر فرایندهای مدیریت دانش در دانشگاه های دولتی ایران
 175. تأثیر فراگرد تسهیم دانش بر قابلیت نوآوری در سازمان مطالعه موردی: شرکت­های تولیدی استان
 176. تأثیر قدرت اجتماعی برند بر تصمیم خرید مشتری شرکت ایران آوندفر – شامپو بس
 177. تاثیر مدیریت کیفیت استراتژیک بر عملکرد بیمارستان
 178. تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر استراتژی های کسب و کار در موسسات کوچک و متوسط
 179. تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و اعتماد مشتری بر بازیابی وفاداری مشتریان پس از شکست خدمات
 180. تأملی بر چالش های شرکت های مدیریت صادرات در بازاریابی بین المللی
 181. تئوری درام و تحلیل تقابلی : روشی برای ساختار دهی مسأله در مدل­سازی سیستم های پویا
 182. تئوری نمایندگی در جهت تجدید ساختار وضعیت مالی شرکت ها با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری
 183. تبیین مدل معادلات ساختاری بر اساس رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی
 184. تبیین نقش­های راهبردی، حمایتی و تسهیل گری ستاد سازمان مادر در فرآیندهای مدیریت تکنولوژی مطالعه موردی یک هلدینگ صنعتی
 185. تجزیه و تحلیل محیط سازمان بر اساس تفکر سیستمی در محیط فازی
 186. تحلیل تأثیر طراح هدفمندی یارانه ها بر چالش های صنعت نساجی استان  با استفاده از رویکرد سیستم داینامیک
 187. تحلیل تأثیرات مدیریت دانش بر تعالی سازمانی با رویکرد پویایی شناسی سیستم مطالعه موردی شرکت فرآورده های نسوز
 188. تحلیل دینامیکی تأخیر پروژه های گاز پارس جنوبی
 189. تحلیل رفتار دانشجویان جهت ارائه سیستم پشتیبانی از تصمیم انتخاب واحد
 190. تحلیل مدل­های سنجش بلوغ دولت الکترونیک : رویکرد دانش محور
 191. تحول در حوزه منابع انسانی با تاکید بر پویایی های قرارداده های روان شناختی
 192. تعدیل کننده های ارتباط رضایت و وفاداری به برند از دیدگاه مصرف کنندگان در محصولات آرایشی و بهداشتی
 193. تعمیم قانون شکست نور به مدیریت
 194. تعیین عوامل مؤثر برآمادگی سازمانها در پذیرش برنامه ریزی منابع سازمانی مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق
 195. توریسم درمانی با رویکرد پویایی های سیستمی
 196. توسعه ابزاری جهت سنجش آمادگی سازمانی برای پیاده سازی اینترانت اجتماعی
 197. توسعه تحلیل پوششی داده ها به منظور رتبه بندی مشتریان اعتباری بانک ها
 198. چالش های حرکت از سیستم مدیریت یکپارچه به سوی سیستم مدیریت فراگیرISIRI 13000مطالعه موردی : سیمان
 199. حسابداری منابع انسانی و اثر آن بر عملکرد مالی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
 200. حل مسأله اجاره منابع با جریانهای نقدی تنزیل شده توسط الگوریتم ژنتیک
 201. درآمدی بر نگاه فلسفی به علم مدیریت (پژوهش های عملیاتی) با رویکرد پارادایمی
 202. رتبه بندی شرکت های سیمان عضو بورس با استفاده از روش PROMETHEE
 203. رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با استفاده از رویکرد فازی و ارتباط آن با یادگیری سازمانی
 204. روش های توسعه کارآفرینی سازمانی در بنگاه های خانوادگی مطالعه ای بر روی بنگاه های خانوادگی کارآفرینی ایرانی
 205. سنجش نگرش فرهنگی دانشجویان بر طبق الگوی هافستد و رابطه آن با خرده فرهنگ ها
 206. سنجش و انتخاب تامین کنندگان با بکارگیری رویکرد ترکیبی (تلفیقی) ANP و CFPR مورد مطالعه : شرکت توزیع نیروی برق استان
 207. شناسایی پارامترهای حاکمیت پورتفولیوی پروژه در جهت همسوسازی مدیریت پورتفولیوی پروژه با استراتژی سازمانی
 208. شناسایی مسایل اخلاقی در سازمان ها
 209. شناسایی موانع استقرار و بکارگیری مدیریت دانش در شرکت سهامی برق منطقه ای
 210. شناسایی و رتبه بندی شاخص های موفقیت وب سایت های خودروسازان
 211. شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی راهبردی
 212. شناسایی و رتبه بندی مزایای سیستم اطلاعاتی در منابع انسانی به روش ساختاری تفسیری
 213. طراحی مدل مفهومی و شبیه سازی روند گسترش شایعه سازمانی
 214. طراحی مدل هوشمندی رقابتی براساس فاکتورهای تأثیر گذار بر آن
 215. عصب شناختی سازمانی: از تلاش های نظریه ای تا کاربرد
 216. عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه ای کارکنان آموزشی دانشگاه های شهر
 217. عوامل موثر بر انتخاب دورکاری و تاثیر آن بر تعادل کار- زندگی و رضایت شغلی
 218. کاربرد تصمیم گیری چند معیاره فازی جهت ارزیابی عملکرد هوش تجاری
 219. کاربرد روش­های فرا ابتکاری در مدیریت بهینه سرمایه گذاری بانک­ها و موسسات مالی
 220. کاربست ویژگی­های سازمان یادگیرنده در دانشگاه­ها: رهیافتی به سوی تعالی سازمانی
 221. کدام سبک زندگی اینترنتی از تبلیغات اینترنتی بیشتر و کدام کمتر اجتناب می کند؟
 222. کمیته های هیات مدیره بانگاهی بر دامنه عملکردی کمیته ها و ارتباطات اثر بخش آنها
 223. گزینش استراتژی های نوآوری با استفاده از رویکرد ترکیبی دلفی – فرایند تحلیل شبکه مورد مطالعه : شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی
 224. مدل رشد شرکت های زایشی دانشگاهی
 225. مدل سازی توسعه خوشه سنگ تهران با رویکرد پویایی شناسی سیستم
 226. مدلی برای ارزیابی توانمندی­های پویا در بنگاه­های سازنده تجهیزات صنعت برق کشور و تأثیر استراتژی نوآوری محصول بر آن
 227. مدیریت انتقال تکنولوژی در مشارکت های عمومی – خصوصی
 228. مدیریت راهبردی سرمایه فکری در نهادهای مالی
 229. مروری بر جهت گیری های پژوهشی ومفاهیم بنیادین کارآفرینی سازمانی
 230. مروری بر موضوع داوری در حوزه دارائی های فکری و اختلاف آن با دادخواهی
 231. مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی درپست ایران و
 232. معرفی مسیر حرکت اجرای موفق فرآیند استراتژیک در سازمان­های ایرانی
 233. مقایسه روش آمار ناپارامتریک و روش ریاضی OWAدر رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم خرید
 234. مقایسه سطح کارایی رقابتی محصولات ERP با استفاده از روش ترکیی ANP-DEA
 235. ممیزی مسئولیت پذیری اجتماعی از تعیین الگوی فکری غالب تا گزارش دهی نتایج ممیزی
 236. موانع و عوامل موثر در بهبود فرآیند نرم افزار در شرکت های نرم افزاری کوچک و متوسط ایرانی
 237. نظارت و مدیریت منابع انسانی از منظرسیره و آموزه های علوی
 238. نقش ابعاد سنتی و مجازی بانک ها در بانکداری الکترونیکی آن ها
 239. نقش کلیدی TTM در غلبه بر رقیبان جهت شکار بازار
 240. نقش مدیران و چشم انداز سازمان برای استقرار سامانه های جامع مبتنی بر فناوری اطلاعات
 241. نقش مدیریت زمان بر بهبود وضعیت اجرا و اثر بخشی فرآیند مدیریت استراتژیک
 242. نقش مولفه های تبلیغاتی در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان
 243. نقش نوآوری سازمانی در رابطه بین یادگیری از خطاها و عملکرد سازمانی
 244. نقشه راه برای طراحی برای شش سیگما DFSS صنعت بلوک سازی
 245. واکاوی نظریه های انگیزش سازمانی از منظر اسلام
 246. واکاوی نقش مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی و بررسی اثر آن برنوآوری و خلاقیت از دیدگاه اساتید دانشگاه
 247. هوشمندی کسب و کار، ضرورت آموزش عالی پویا
 248. یادگیری سازمانی و سنجش آمادگی استراتژیک سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش مطالعه موردی : شرکت برق منطقه ای