موضوعات پیشنهادی دپارتمان مهندسی مکانیک

موضوعات پیشنهادی پایان نامه، سمینار، مقاله و پروژه کلاسی رشته مهندسی مکانیک

 1. آنالیز اگزرژی و ترمو اکونومیک یک سیکل تولید همزمان برای ساختمانی ده طبقه در تهران
 2. آنالیز انرژی و اگزرژی یک میکروتوربین و بهینه سازی ترمو- اقتصادی- زیست محیطی آن توسط الگوریتم ژنتیک
 3. آنالیز تنش ترموالکترومگنتیک دیسک دوار از جنس مواد پیزوالکتریک مدرج تابعی FGPM
 4. آنالیز معکوس مسأله انتقال حرارت تشعشع- هدایت دو بعدی به کمک روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک-گرادیان مزدوج
 5. اتوماسیون داده برداری و تحلیل آزمایش کشش با استفاده از تکنیک پردازش تصویر
 6. اثر چیدمان و انباشتگی نانولوله در پایداری پیچشی سیلندر تقویت شده توسط نانولوله های کربنی
 7. اثر شکست ثانویه بر شبیه سازی اسپری و مقایسه دو مدل اسمل و کب
 8. اثر ضخامت صفحه جاذب مشبک آلومینیمی بر راندمان حرارتی جاذب در یک کلکتور هوائی خورشیدی
 9. اثر ضریب بیضوی بر تولید انتروپی چگالش در همرفت اجباری روی سطح خارجی لوله
 10. اثر قطر نانوذرات بر ضریب انتقال حرارت جابه جایی نانوسیال در لوله
 11. اثر لاستیک آکریلو نیتریل بوتادین بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیتهای چوب-پیویسی
 12. اثر مقیاس کوچک روی ارتعاشات محوری نانو میله تحت بارگذاری­های الکتریکی و گرمایی
 13. اثر نابالانسی جرمی روی رفتار دینامیکی غیرخطی سیستم یاتاقان گازی غیرمدور چهار – لب
 14. اثرات انسداد به علت حضور سیم راهنما در رگ­های کرونری تنگ شده
 15. ارائه روش جدید طراحی صفحات دو قطبی پیل سوختی هیدروژنی بدون نیاز به واشر سیلیکونی
 16. ارائه روش جدید جوشکاری اغتشاشی- حرارتی ورق های پلی اتیلنی و بهبود خواص مکانیکی و ریزساختار آنها
 17. ارائه روشی موثر برای اعمال بارهای نقطه­ای در تحلیل ایزوژئومتریک
 18. ارائه مدل تحلیلی برای کمانش و ارتعاشات آزاد سازه استوانه ای تقویت شده با شبکه ی منظم مستطیلی
 19. ارائه مدل یک نیروگاه بخار، کنترل آن با روش PID و استفاده از الگوریتم ژنتیک
 20. ارائه ی یک رابطه ی تحلیلی برای طول تغییر شکل در شکل دهی غلتکی سرد لوله ی گرد
 21. ارائه یک روش جدید و سریع جهت تعیین نمودارهای حد شکل دهی در شرایط شکل دهی های با سرعت بالا
 22. ارائه یک مدل جدید جهت پیش­بینی نیروی نورد در فرآیند نورد گرم
 23. ارائه یک مدل ترمودینامیکی جهت شبیه سازی موتورهای اشتعال جرقه ای با ترکیب سوخت گاز متان و هیدروژن
 24. ارائه یک مدل جدید برای محاسبه عمر خستگی چندمحوره فلزات
 25. ارتعاشات تیر انحنادار دو سر گیردار در اثر بار متحرک
 26. ارتعاشات غیرخطی سیستم انتقال قدرت تک مرحله ای با ارائه مدل جدید برای سفتی درگیری دندانه ها
 27. استخراج ضرایب مدل جانسون-کوک مس C10200 با استفاده از آزمایش میله فشاری هاپکینسون
 28. استخراج قواعد فازی هوشمند برای مدلسازی فرایند های پیچیده با استفاده از شبکه های عصبی
 29. استفاده از ابزار چند کاره جهت بهینه کردن پارامترهای ماشینکاری و اقتصادی فرآیند فرز کاری درتولید دسته ای
 30. استفاده از اصل Hu-Washizu برای آنالیز ارتعاشی تیر یکسرگیردار دارای ترک لبه باز
 31. استفاده از الگوریتم ژنتیک برای کمینه سازی زبری سطح در ماشین­کاری آلتراسونیک
 32. استفاده از حفره ها و سطوح موج دار جهت افزایش انتقال حرارت جابجایی
 33. استفاده از روش بهبود یافته DQ برای تحلیل ارتعاشات صفحه ارتوتروپیک قطاعی روی بستر الاستیک
 34. استفاده از روش بهینه سازی تابع هدف با معیارهای چندگانه OEC به منظور تعیین شرایط بهینه فرایند قالب گیری تزریقی ABS به کمک آب
 35. استفاده از شبکه عصبی در پیش­بینی نیرو و گشتاور نورد در فرآیند نورد داغ
 36. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای مدلسازی آلاینده دوده در موتور دیزل با پاشش مستقیم
 37. استفاده میکروتوربین در سیستم­های CHP و بهینه سازی آن از طریق رطوبت دهی
 38. اصلاح روش فاژن و وارن در برنامه ریزی مسیر حرکت ربات متحرک چرخدار و مقایسه آن با دیگر روش­ها
 39. افزایش راندمان خنک کاری المان حرارتی توسط انتقال حرارت جابجایی آزاد در محفظه نیمه متخلخل
 40. افزایش راندمان مبدل حرارتی دو راهه با استفاده از صفحه میانی مواج
 41. امکان سنجی استفاده از انرژی خورشیدی بعنوان جایگزینی برای هیترهای غیرهوشمند در ایستگاه تقلیل فشار گاز
 42. انتخاب بهینه قالب فرآیند ECAP برای آلیاژ حافظه دار Cu-Al-Ni به روش المان محدود
 43. انتشار موج پیچشی در نانو لوله کربنی چند جداره­ی واقع در محیط الاستیک
 44. انتقال حرارت جابجایی آزاد در یک کانال مربعی شیبدار با حفره های داخلی عایق
 45. انتقال حرارت غیرخطی در کره توپر با شرط مرزی ترکیبی تشعشع و جابجایی
 46. اندازه گیری و تحلیل عددی تنش پسماند جوش بوسیله روش کانتورمتد
 47. اندازه­گیری آزمایشگاهی شدت اغتشاشات حاصل از ناهمواری مصنوعی در لایه­ی مرزی صفحه­ی تخت در دو بعد
 48. ایجاد یکپارچگی در توده رباتیک با کمک یک عضو راهبر و کنترلر فازی
 49. ایزولاسیون فعال ارتعاشات توسط محرک های اینرسی و با استفاده از الگوریتم PSO
 50. بازتوزیع تنش­ها، کرنش­ها و پتانسیل الکتریکی ناشی از خزش در سیلندر پیزوالکتریک با رفتار تابعی
 51. بازسازی معکوس هندسه یک جسم با هدایت حرارتی توسط الگوریتم میکرو ژنتیک
 52. بازیابی انرژی گاز طبیعی مایع شده توسط یک سیکل ترکیبی توربین گاز-پیل سوختی اکسید جامد
 53. برآورد خطای موجود در تحلیل ایزوژئومتریک صفحۀ ترک­دار تحت کشش
 54. بررسی آثار توأمان تزریق دود اگزوز و استفاده از دیوارهای بادشکن روی بهبود عملکرد برج هلر تحت وزش باد
 55. بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییر میزانpH  نانوسیال نانو لوله های کربنی بر کارایی کلکتورهای صفحه تخت خورشیدی
 56. بررسی آزمایشگاهی ضریب نیروی پسای سیلندر ثابت و چرخان با استفاده از روش wake-survey و تداخل دنباله با لایه مرزی صفحه صاف
 57. بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر زاویه چرخش هوای ورودی بر تشکیل آلاینده­های NOx ،CO و دوده
 58. بررسی اثر انحناء گوشه های لوله جدارنازک جاذب انرژی با مقطع شبه مربعی در برخورد محوری
 59. بررسی اثر اینرسی دورانی و تغییر شکلهای برشی بر فرکانس­های طبیعی نانو لوله کربنی با روش DTM
 60. بررسی اثر بازیافت بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت های چوب-پلاستیک
 61. بررسی اثر پارامترهای مؤثر بر گذر احتراق به انفجار در یک مخلوط گازی استیلن- اکسیژن- نیتروژن
 62. بررسی اثر تابش و نوع سوخت بر احتراق توربولانت در یک کوره شبیه سازی شده
 63. بررسی اثر تغییر مشخصات ترک بر ارتعاشات آزاد صفحه ی ترکدار با ترک سرتاسری
 64. بررسی اثر زبری سطح استاتور بر میدان جریان و انتقال حرارت مغشوش در یک سیستم استاتور-روتور
 65. بررسی اثر زمان و جریان جوشکاری بر ابعاد دکمه جوش در فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه­ای
 66. بررسی اثر شرایط عملکردی بر اکتان مورد نیاز در موتور احتراق داخلی
 67. بررسی اثر شعاع کلکتور بر توان نیروگاه دودکش خورشیدی کرمان
 68. بررسی اثر شعاع گوشه ها در شکل دهی سوپرپلاستیک قطعات با هندسه نامتقارن
 69. بررسی اثر ضخامت پوشش سطح بر رفتار محفظه استوانه­ای تحت موج ضربه­ای ناشی از انفجار زیرآب
 70. بررسی اثر ضریب پواسون بر فرکانس­های طبیعی در نانو/میکروتیرهای تیموشنکو تحت بار محوری
 71. بررسی اثر طراحی راهگاه­های ورودی هوا بر مشخصه های احتراقی و سطح آلایندگی موتورهای دیزل
 72. بررسی اثر فاکتورهای ورودی بر روی زبری سطح و گپ کناری در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی EDM فولاد ابزارASP30
 73. بررسی اثر مدول ماتریس بر خواص کامپوزیت­های تقویت شده با نانولوله های حلزونی شکل کربنی
 74. بررسی اثر نانو ذرات بر روی میدان جریان و انتقال حرارت ترکیبی از مانع داغ در یک محفظه مربعی شکل
 75. بررسی اثرات حرارتی و نیرویی یاتاقان لغزشی
 76. بررسی اثرات نابالانسی بر ارتعاشات روتور منعطف دوار و سایش در توربین ها
 77. بررسی ارتعاشات پیچشی شفت­های غیر یکنواخت مخروطی با روش مدل­سازی هیبریدی
 78. بررسی ارتعاشات تیر یکسر گیردار متصل به آلیاژهای حافظه دار
 79. بررسی ارتعاشات گذرای صفحات کامپوزیتی ساندویچی با لایۀ سیال الکترورئولوژیکال
 80. بررسی ارتعاشات ناشی از جریان سیال در اطراف خطوط انتقال برق فشارقوی (گالوپینگ)
 81. بررسی ارتعاشات ورق دایروی FGM با استفاده از بسط توابع بسل
 82. بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد آرام از اجسام مقعر دما ثابت: مطالعه موردی توروید افقی
 83. بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد نانو سیال آب/SiO2 با روش شبکه بولتزمن در یک حفره مربعی
 84. بررسی انتقال حرارت جابجایی اجباری و افت فشار نانوسیال در جریان مغشوش درون لوله افقی
 85. بررسی انتقال حرارت و جرم در ماده متخلخل در حضور شار حرارتی بیوشیمیایی
 86. بررسی انکسار تراک (دتونیشن) درکانال همراه با تغییر مقطع برای یک مخلوط گازی مشخص
 87. بررسی بار حدی مخازن جدار ضخیم با ملاحظه انواع ترک در سازه به روش المان محدود
 88. بررسی پارامترهای مؤثر در پایداری مخروط های ناقص کامپوزیتی
 89. بررسی پارامترهای موثر بر روی ضخامت در فرایند شکل­دهی چرخشی، با استفاده از شبیه سازی اجزای محدود
 90. بررسی پارامترهای ورودی جوشکاری اتوماتیک قوس الکتریکی تنگستن بر روی خواص مکانیکی و بهینه سازی پارامترها به روش رویه پاسخ
 91. بررسی پاسخ دینامیکی و ارتعاشات خودرو در دو حالت عبور از مانع و داشتن نامیزانی در یک چرخ
 92. بررسی پاسخ دینامیکی و میدان فشار القا شده به سیال، در اثر اعمال ضربه نامتقارن بر استوانه دو جداره غوطه ور در سیال با جداره های ضخیم
 93. بررسی پایداری تیر کامپوزیت­های پلیمری تقویت شده با نانو لوله های کربنی با مدل­سازی چند مقیاسی
 94. بررسی پایداری ربات مار مانند در حرکت موج شکل
 95. بررسی پایداری و اثر ضریب کیفیت مکانیکی روی کنترل ارتعاشات به روش پالس- سوئیچینگ نیمه اکتیو
 96. بررسی پتانسیل انرژی باد در استان یزد جهت احداث نیروگاه برق بادی
 97. بررسی پدیده رشد ترک در نمونه استاندار شکست مد ۱ به کمک روش XFE
 98. بررسی تأثیر استفاده از نانو سیال بر عملکرد گرمایی میکرو لوله حرارتی نوسانی
 99. بررسی تاثیر افزایش شار حرارتی بر ضریب انتقال حرارت جابجایی در دیسک گردان عمودی
 100. بررسی تأثیر بازتابنده ها بر روی عملکرد پمپ آب فتوولتاییک همراه با پاشش آب بر روی سطح پانل
 101. بررسی تأثیر پارامترهای ماشینکاری EDM بر نرخ براده برداری، نرخ سایش ابزار و توپوگرافی سطح در ماشین­کاری آلیاژTi–۶Al–۴V
 102. بررسی تأثیر پوشش دهی FGM سطح داخلی استوانه ها بر روی توزیع تنش های حرارتی گذرا
 103. بررسی تأثیر چیدمان مغناطیس های دائمی بر بهبود کیفیت سطح در پرداخت سطوح داخلی استوانه ها به کمک ژل ساینده مغناطیسی
 104. بررسی تأثیر شبکه بر مسیر رشد ترک در روش اجزای محدود توسعه یافته
 105. بررسی تأثیر موتور احتراقی بر عملکرد خودروی هیبریدی موازی و ارائه الگوریتم انتخاب موتور
 106. بررسی تأثیر نسبت بازشوندگی در جریان انبساط ناگهانی با استفاده از روش شبکه بولتزمن
 107. بررسی تأثیرات تغییر پروفیل سه بعدی پره ی توربوماشین های شعاعی بر عملکرد آنها
 108. بررسی تأثیر پارامترهای ارتعاشی و سرعت خودرو در پاسخ به ورودی ناهمواری جاده
 109. بررسی تأثیر پلاستیسیته در تحلیل تنش ایجاد شده در اطراف سوراخ در مواد مرکب چندلایه با الیاف بلند
 110. بررسی تأثیر حد پذیرش در تحلیل آماری نتایج تست­های استحکام پایه نگهدارنده ماهواره بر
 111. بررسی تأثیر فاصله از دیوار بر رفتار جریان و انتقال حرارت از یک سیلندر مربعی
 112. بررسی تأثیر مکش بر روی انتقال حرارت جریان نانو سیال در کانالی با وجود پله پس­رو
 113. بررسی تأثیر ممان اینرسی جرمی اجزای موتورهای چهار زمانه بر تغییرات سرعت زاویه­ای میل­لنگ
 114. بررسی تئوری و تجربی اثر دمای محیط بر میزان مصرف بخار در چیلر جت بخار
 115. بررسی تجربی اثر اغتشاشات بر مدل صاف و زبر خودرو
 116. بررسی تجربی اثر واقعی عمق اب شور بر روی آب شیرین کن های خورشیدی فعال
 117. بررسی تجربی اثرات برأمدگی های پنجره گونه روی مشخصه های دنباله مدل ساختمان بوسیله جریان سنج سیم داغ
 118. بررسی تجربی اثرات سیم اغتشاش ساز بر روی اغتشاشات دنباله پشت ایرفویل NACA0012
 119. بررسی تجربی انتقال حرارت جابجایی نانوسیال آب- اکسیدمس در ناحیه ورودی لوله
 120. بررسی تجربی تأثیر نسبت پر شدن بر کارایی حرارتی ترموسیفون دوفازی بسته
 121. بررسی تجربی جریان آشفته حول سیلندر سه بعدی با مقطع مربعی با تأثیر دیوار
 122. بررسی تجربی خواص مکانیکی آلیاژ Al-2024 و ارزیابی نتایج با استفاده از شبیه سازی عددی پرس جانبی استوانه
 123. بررسی تجربی خواص مکانیکی فوم میکروسلولی ترموپلاستیک الاستومر پلیوینیل کلراید/نیترال-بوتادینرابر با روش توده­ای
 124. بررسی تجربی راندمان تابشی مشعل متخلخل فلزی
 125. بررسی تجربی عملکرد ترکیب سیکل رانکین و تراکمی بخار با بکارگیری اجکتور
 126. بررسی تجربی عملکرد نوری شیشه های مختلف
 127. بررسی تجربی فرآیند گذر احتراق آشفته به انفجار: بهینه سازی طول پیش از انفجار
 128. بررسی تجربی نیروها در فرآیند شکل دهی نموی تک نقطه­ای ورق فلزی
 129. بررسی تجربی نیروی پسای سطوح لغزشی و غلتشی در تماس با سیال
 130. بررسی تجربی و عددی اثر پروفیل قالب بر نیروی اکستروژن و جریان مواد در فرآیند اکستروژن مستقیم کرنش صفحه­ای
 131. بررسی تجربی و عددی اثر پوشش فویل آلومینیومی بر روی نفوذ در کاشی سرامیک
 132. بررسی تجربی و عددی تاثیر روغن­کاری بر رفتار مکانیکی اتصال دولبه برشی تحت بارگذاری خستگی
 133. بررسی تجربی و عددی تأثیر گشتاور مونتاژ پیچ و مهره بر شکست اتصال
 134. بررسی تجربی و عددی تنش­های پسماند ناشی از جوشکاری در اتصالات لوله­ای
 135. بررسی تجربی و عددی رفتار رچتینگ پوسته استوانه ای تحت بارگذاری محوری تناوبی
 136. بررسی تحلیلی پدیده­ی چروگیدگی در فرآیند هیدروفرمینگ ورق بوسیله ی سنبه ی نیمکره
 137. بررسی تحلیلی تنش در محل اتصال پوسته های استوانه ای با ضخامت مختلف تحت فشار داخلی استاتیکی
 138. بررسی ترمو اقتصادی یک سیکل ترکیبی جهت بازیابی انرژی و اگزرژی گاز طبیعی مایع شده
 139. بررسی ترمودینامیکی پر شدن مخزن خودرو CNG با استفاده از مخازن آبشاری ایستگاه سریع سوخت گیری
 140. بررسی ترمودینامیکی- اقتصادی سیکل ترکیبی توان، گرمایش و تبرید و بهینه سازی عملکرد آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 141. بررسی ترمومکانیکی پیستون خودرو ROA
 142. بررسی تغییرات ضخامت دیواره مخروط با شیب متغییر در فرآیند شکل دهی نموی یک نقطه به صورت دو مسیره
 143. بررسی تف جوشی فعال شده پودر تنگستن در حضور افزودنی نیکل و کبالت
 144. بررسی تمرکز تنش تک لایه مرکب اورتوتروپ با حفره مدور به کمک روش المان محدود
 145. بررسی توزیع تنش در تماس ورق FGM با سنبه صلب به کمک روش اجزای محدود
 146. بررسی توزیع تنش و روابط بهینه در فرآیند اتوفرتاژ و مقایسه آنها با حل المان محدود
 147. بررسی جابجایی ترکیبی در یک حفره حاوی نانو سیال با دیواره­های متحرک و چشمه حرارتی شار ثابت
 148. بررسی جریان دو بعدی حفره با درب متحرک بر روی ذوزنقه ی قائم الزاویه
 149. بررسی چروکیدگی در فرایند هیدروفرمینگ سه راهی T شکل
 150. بررسی حالات تکین و طرح ریزی بهینه ی حرکت بازوی مکانیکی ماهر موازی صفحه ای ۳-PRRR
 151. بررسی حد نسبت کشش در فرآیند کشش عمیق ورقه­ای دولایه مس- فولاد ضد زنگ ۳۰۴L
 152. بررسی حرکت لنگزنی رشته حفاری به روش اجزاء محدود
 153. بررسی خمش سه­نقطه­ای با استفاده از شبیه سازی اجزای محدود معیارهای آسیب نرم و برشی
 154. بررسی دامنۀ جابجایی طبیعی و تأثیر زاویه قرارگیری بر انتقال حرارت از دیسک گردان شار ثابت
 155. بررسی دوشاخه­شدگی و آشوب در سیستم ارتعاشات غیرخطی چرخدنده­ای با استفاده از روش بالانس هارمونیک افزاینده IHB
 156. بررسی رشد آسیب در فرآیند کشش عمیق ظروف مستطیلی
 157. بررسی رفتار دما ثابت و آدیاباتیک موتور استرلینگ دو زمانه ۲ کیلو وات
 158. بررسی رفتار دینامیکی پیل سوختی اکسید جامد صفحه­ای به روش میکرواسکیل
 159. بررسی رفتار مکانیکی نانوکامپوزیتهای تقویت شده با نانولوله های کربنی به صورت آرایه های شطرنجی
 160. بررسی رفتار مکانیکی و متالوژیکی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی چند پاسه آلیاژ آلومینیم AA6061-T6
 161. بررسی سرمایش در ترانسفورماتورهای قدرت با حل عددی توزیع حرارت در سیم پیچ
 162. بررسی سه بعدی عددی پدیده تغییر فاز انجامد نانوسیال در یک محفظه مکعبی
 163. بررسی شکل صفحه­ی کامپوزیتی دوپایا پس از عمل آوری، با استفاده از شبیه سازی اجزای محدود
 164. بررسی عددی اثر نانوسیال بر ضریب انتقال حرارت جابجایی روی دیواره پائینی یک محفظه با جابجایی آزاد
 165. بررسی عددی انتقال حرارت به طریق جابه جایی طبیعی در محفظه بسته Γ شکل با منبع تولید گرما
 166. بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی مخلوط بخار مافوق گرم و آب خنک در دی سوپر هیتر ها
 167. بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی و افت فشار در ردیفی از فین های مستطیلی سوراخ دار
 168. بررسی عددی انتقال حرارت دیسک دوار با وجود جریان محوری و یک لایه از ماده تغییر فاز دهنده
 169. بررسی عددی انتقال حرارت طبیعی در محفظه های مثلثی متقارن دوبعدی با گرمکن ایزوترم غیرمسطح
 170. بررسی عددی انتقال حرارت لیزری در یک میکروفیلم سه بعدی با معادلات تأخیر فاز دوگانه
 171. بررسی عددی تأثیر ریب­های طولی بر تولید آنتروپی در یک­مجرای منحنی شکل
 172. بررسی عددی تأثیر مکان الکترودها بر اثرات میدان الکتریکی بر نیروهای وارد بر استوانه در جریان هوا
 173. بررسی عددی تأثیر مولد گردابه دینامیکبر کارکرد حرارتی میکروکانال­ها در دیدگاه ALE
 174. بررسی عددی تاثیر واگرایی پرتو لیزر بر برش لیزری شیشه به روش شکست کنترل شده
 175. بررسی عددی تأثیر دما بر روی ناحیه کاری در کشش عمیق گرم هیدرومکانیکی ورق های آلومینیومی
 176. بررسی عددی توزیع ضخامت در فرایند کشش عمیق هیدرومکانیکی کاپ سر کروی
 177. بررسی عددی توزیع فشار و جریان در منیفولد های پیل سوختی و شبیه سازی آنها در نرم افزار FLUENT
 178. بررسی عددی جابجایی طبیعی داخل یک حفره دو بعدی با یک دیواره موجی شکل پر شده با نانوسیال
 179. بررسی عددی جابه جایی آزاد در محفظه متخلخل مورب با شرط مرزی دمای غیر یکنواخت
 180. بررسی عددی خنک کاری لایه ای پره های توربین گاز
 181. بررسی عددی دینامیک حباب ایجاد شده در فرآیندEDM با استفاده از روش المان مرزی
 182. بررسی عددی ساختار جریان و انتقال حرارت در جریان حول بیضی در نسبت اقطار مختلف
 183. بررسی عددی و آزمایشگاهی چیلر جذب سطحی سیلیکاژل-آب
 184. بررسی عددی و تجربی اثر المان­های زبری بر میزان انتقال حرارت از صفحه صاف دما ثابت
 185. بررسی عددی هدایت گرمایی غیر فوریه­ای در درمان سرطان سینه متشکل از دو لایه به کمک تابش لیزر
 186. بررسی عملکرد پمپ توربومولکولی با استفاده از روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو
 187. بررسی عیوب در رولربیرینگ­ها با استفاده از روش انولوپ
 188. بررسی فلاتر پانل غیرخطی در جریان مافوق صوت بر اساس تئوری ورق مرتبه اول
 189. بررسی قطر ذرات نانو در انتقال حرارت جابجایی ترکیبی نانوسیال آب- اکسید آلومینیم در یک­لوله با سطح مقطع بیضوی با استفاده از مدل مخلوط
 190. بررسی کارآیی روش بهینه سازی تکاملی دوطرفه سازه در مکانیک تماس
 191. بررسی کارایی میراکننده های تنظیم پذیر مغناطیسی در سپر خودرو
 192. بررسی کیفیت و رتبه بندی آلایندگی خودروهای تولید داخل
 193. بررسی مشخصات خروجی در فرایندماشین کاری تخلیه الکتریکی برروی ترکیب بین فلزیg –TiAl با الکترودهای ابزار مس الومینیوم و گرافیت
 194. بررسی مکانیزم شکست تیوب های مبدل تبخیر کننده متانول
 195. بررسی موقعیت­های مختلف بسته شدن سوپاپ ورودی بر عملکرد موتور میلر
 196. بررسی میدان تنش در ترک­های ایجاد شده در محل اتصال لوله های پلی اتیلن انتقال گاز
 197. بررسی میدان دما و تنش­های حرارتی در کره توخالی تحت شرط مرزی پریودیک متقارن
 198. بررسی ناحیه­ی کاری بر اساس پارگی در فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی لوح­های ترکیبی
 199. بررسی ناهمسانگردی در کشش عمیق ورق های دولایه مس- فولاد ضدزنگ۳۰۴L
 200. بررسی نفوذ پرتابه در اهداف FGM
 201. بررسی و اصلاح استاندارد آلایندگی مراکز معاینه فنی خودرو در ایران
 202. بررسی و تحلیل عددی و آزمایشگاهی جریان حول استوانه با استفاده از آنالیز ارتعاشی و دینامیک سیالات محاسباتی
 203. بررسی و تحلیل فرایند شکل دهی Upsetting به سه روشABAQUS  و SPID ،SLAB
 204. بررسی و مدل سازی عددی جریان دو فاز تزریق گاز در سیال نیوتنی و غیر نیوتنی
 205. بررسی و مدل­سازی اثر افزایش هیدروژن روی عملکرد یک موتور SI به کمک شبکه عصبی GMDH
 206. بررسی و مدل­سازی رفتار نفوذپذیری الیاف تحت فشار
 207. برنامه هوشمند تشخیص عیوب رولربیرینگ­ها
 208. بهبود اعمال شرایط مرزی ضروری در تحلیل ایزوژئومتریک با استفاده از روش ضریب لاگرانژ
 209. بهبود دهی ابرنقاط با استفاده از الگوریتم LSP
 210. بهبود عملکرد حرارتی و کاهش افت فشار در چاه های گرمایی
 211. بهبود مانورپذیری خودرو سنگین مفصلی با ارائه یک سیستم کنترلی ترکیبی