موضوعات پیشنهادی دپارتمان گرافیک

موضوعات پیشنهادی پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته گرافیک

 1. فضاهای منفی در آثارگرافیک.
 2. رنگ و نورآرایی در گرافیک محیطی شهری.
 3. نقش نمادهای آیینی و دینی در نشانه های بصری گرافیک معاصر ایران.
 4. تاثیر گرافیک محیطی در ارتباطات شهری.
 5. بررسی بیان بصری گرافیتی ایرانی از طریق دیوارهای شهری.
 6. بررسی نقش پوستر در تبلیغات.
 7. بررسی استفاده از گره چینی هنر اسلامی در طراحی نشانه.
 8. بررسی استفاده از خط کوفی بنائی در طراحی نشانه.
 9. بررسی طرح نوشته عناوین(لوگوتایپ) بسته بندی مواد خوراکی در ایران.
 10. گرافیک محیطی در پارک های شهر تهران.
 11. بررسی گرافیک محیطی در متروهای شهر تهران.
 12. بررسی عناصر مینیمال در طراحی گرافیک محیطی شهر تهران.
 13. ناصر بصری در بسته بندی محصولات بهداشتی.
 14. بررسی اصول طراحی گرافیک و معرفی تکنیک های اصلی چاپ در صنعت بسته بندی مواد غذایی.
 15. بررسی گرافیک محیطی در بدنه ی وسایل حمل و نقل.
 16. تصویرسازی کتاب کودکان.
 17. نگاهی به عنصر رنگ در پوسترهای سینمایی بعد از انقلاب.
 18. حماسه عاشورا در تصویر سازی ایران.
 19.  علل رکورد نگارگری اسلامی ایران بعد از رضاعباسی.
 20. بررسی نقوش حیوانات در دوران قبل از اسلام در ایران و کاربرد گرافیکی آن.
 21. پوستر
 22. آفیش و تبلیغات در جامعه شهر نشینی
 23. استفاده از عناصر بصری نقاشی ایرانی در طراحی پوستر
 24. اعلان های ایمنی
 25. اعلان های عامیانه مذهبی
 26. بررسی پوستر جشنواره فیلم در ایران
 27. بررسی پوستر های توریستی ایران
 28. بررسی پوستر های تئاتر در ایران
 29. بررسی پوستر های جشنواره هنری دهه فجر
 30. بررسی پوستر های دو رنگ در جهان و ایران
 31. بررسی پوستر های سینمایی در ایران
 32. بررسی پوستر های کودک و نوجوان و ارائه روش تکه چسبانی(کولاژ)
 33. بررسی تحلیلی و تصویری پوستر های نمایشی تبریز از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی
 34. بررسی تصویری آلودگی محیط زیست
 35. بررسی خط در طراحی پوستر
 36. بررسی عملکرد پوستر های مبارزه با آلودگی هوا
 37. پوستر برای بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی
 38. پوستر برای کودکان و نوجوانان درباره حفاظت از محیط زیست
 39. پوستر در جنگ ها
 40. پوستر فیلم
 41. پوستر قرن بیستم
 42. پوستر و سینمای کودکان و نوجوانان
 43. پوستر های جشنواره موسیقی
 44. پوستر های جشنواره جهانی فیلم
 45. پوستر های دوازده ماه برای کودکان
 46. پوستر های سینمایی
 47. پوستر های نوشتار،قرن بیستم
 48. پیام های پوستر و بهداشت روانی جوانان
 49. تاریخچه پوستر
 50. تجزیه و تحلیل پوسترها و آگهی پزشکی
 51. نجزیه و تحلیل پوستر های ایمنی ایرانی و مقایسه آنها با پوستر های ایمنی خارجی
 52. تجزیه و تحلیل سیزده پوستر جشنواره بین المللی فجر
 53. تجزیه و تحلیل و بررسی پوستر های ورزشی
 54. تحقیقی در موسیقی محلی آذربایجان به عنوان پیش زمینه جهت ارائه پوستر
 55. تهیه پوستر برای بیست روز مهم سیاسی،اجتماعی فرهنگی سال
 56. جستجوی جوهره نمایشنامه در پوستر آن
 57. جشنواره ۵۰ پوستر
 58. چگونگی بیان تصویر در پوسترهای سینمایی بعد از انقلاب
 59. دهه فجر و جلوه های ورزشی آن
 60. روح زندگی در پوستر های اجتماعی
 61. شمایل نگاری و پوستر در ایران
 62. طراحی پوستر
 63. طراحی پوستر با استفاده از خط(پوستر های نوشتاری)
 64. طراحی پوستر برای بخشی جنبی ششمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی
 65. طراحی پوستر برای معرفی شهرستان تاریخی مراغه
 66. طراحی پوستر و تقویم با تاثیر از نقش خورشید
 67. طراحی پوستر های ایرانگردی برخی از مکان های تاریخی ایران
 68. طراحی عنوان در پوسترهای سینمایی بعد از انقلاب
 69. عملکرد رنگ در بیان تصویری پوستر
 70. کاربرد ایلوستراسیون در پوستر
 71. کاربرد پوستر در پیام رسانی اجتماعی
 72. گذری بر تاریخ پوستر
 73. نقش پوستر در تبلیغات
 74. نقش پوستر در توسعه سواد آموزی
 75. نقش پوستر در معرفی آثار موزه ها
 76. نقش پوستر در معرفی و اشاعه مراسم مذهبی سنتی ایران(عاشورا)
 77. نمادهای تصویری در پوستر جشنواره فیلم
 78. نوشته و پوسترهای ایرانی
 79. ویژگی طراحی پوستر و حروف
 80. هنر پوستر سازی در جنگ جهانی اول و دوم
 81. یافتن عناصری مناسب در جهت به تصویر کشیدن پیامهای بهداشتی در قالب پوستر
 82. یک سال پوستر موزه هنرهای معاصر
 83. نشانه
 84. استفاده از خط فارسی در طراحی نشانه
 85. استفاده از خط کوفی بنائی در طراحی نشانه
 86. بررسی آرم خودرو
 87. بررسی آرم های تجاری
 88. بررسی اجمالی نشانه توسعه بعد از اسلام در ایران
 89. بررسی استفاده از گره چینی، هنر اسلامی در طراحی نشانه
 90. بررسی سرلوحه مجلات در ایران
 91. بررسی طراحی عناوین نشریات بعد از انقلاب اسلامی
 92. بررسی طرح نوشته عناوین(لوگوتایپ) بسته بندی مواد خوراکی در ایران
 93. بررسی علائم محیط راهنما(پیکتوگرام) برای دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
 94. بررسی علائم و نشانه های محیطی در ایران
 95. بررسی عنصر خط و استفاده بهینه از آن در نشانه
 96. بررسی لوگوتایپ و تایپوگرام
 97. بررسی نشانه نوشته، با نگاهی به نشانه نوشته نشریات و مجلات ایران
 98. بررسی نشانه های پنجاه ساله ایران
 99. بررسی نشانه های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
 100. بررسی نشانه های فرهنگی و اجتماعی
 101. بررسی نشانه های معاصر ایران
 102. بررسی نمادها و نشانه های دریایی
 103. بررسی و پژوهش علائم و نشانه های سنتی که در جهت هدایت طراحی باب شده اند
 104. پژوهشی در نماد هتل
 105. پژوهشی به علائم و نشانه ها
 106. پژوهشی در پیکتوگرام
 107. پیام رنگ در نشانه
 108. پیدایش نشانه در ایران
 109. پیکتوگرام المپیک ورزشی
 110. پیکتوگرام در گرافیک شهری
 111. پیکتوگرام رجعت به سرآغاز تمدن و عصر خط تصویری(هیروگلیف)
 112. تاریخچه و بررسی پیکتوگرام های المپیک
 113. ترکیب در خط و نشانه های خطی
 114. تمثیل در خط و نشانه های خطی
 115. تمثیل و تفهم در طراحی و آرم
 116. تهیه نشانه های ایمنی برای کارگاه های صنعتی ایران
 117. جنگ و علائم راهنما
 118. راهنمای بصری در اتوبوس رانی تهران
 119. روند پیدایش نشانه، آرم و سیر آن بعد از انقلاب اسلامی
 120. زبان و بیان بصری(علائم و نشانه ها)
 121. سمبل و نشانه(آرم)
 122. طراحی بررسی علائم تصویری خدماتی
 123. طراحی عنوان در پوسترهای سینمایی بعد از انقلاب
 124. طراحی گرافیک بخش نشانه و علائم
 125. طراحی نشانه برای بانک
 126. طراحی نشانه های تصویری
 127. ظرفیت ها و ویژگی های خطوط فارسی در طراحی نشانه
 128. علائم ارتباط بصری در مکان های عمومی
 129. علائم برای راهنمایی مراجعان به دادگستری
 130. علائم راهنمایی فرهنگسرای نگارستان
 131. علائم و سمبل ها
 132. عنوان فیلم
 133. قابلیت های حروف فارسی برای طراحی نشانه
 134. گام های نخستین(علائم راهنمای برای کودکان) (۴ تا۶ سال)
 135. گرافیک در ارتباط شهری،علائم و نشانه های راهنمای و رانندگی
 136. گردآوری لوحه های آموزش کتاب فارسی اول ابتدایی
 137. متحرک سازی نشانه
 138. مدال ها،نشانه ها(بررسی و تحقق) از دوران هخامنشی،ساسانی، قاجاریه و جمهوری اسلامی
 139. نشانه،سمبل،تمثیل
 140. نشانه نوروز
 141. نشانه نوشتاری
 142. نشانه و علائم راهنما برای آستان قدس رضوی
 143. نشانه های ایرانی(جمع آوری آرم های ایرانی از سال ۱۳۰۵ تا به بعد)
 144. نشانه های تصویری و راهنمای باغ وحش،پیکتوگرام
 145. نشانه های حروفی
 146. نشانه های فرهنگی
 147. نشانه های گیلان
 148. نشانه ها و علائم تصویری (آرم)
 149. نقش پیکتوگرام ها در زندگی امروز شهرها
 150. نقش و کاربرد پیکتوگرام در جامعه امروز
 151. نگاهی به وضعیت سرکلیشه در مطبوعات
 152. نگاهی به نوشتار و کاربرد آن در نشانه و اعلان
 153. نگرش و تحلیلی بر نشانه های شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی
 154. بسته بندی
 155. ارتباط،رایحه،بسته بندی
 156. بررسی بسته بندی از طراحی تا تولید
 157. بررسی بسته بندی محصولات بهداشتی
 158. بررسی بسته بندی های دارویی
 159. بررسی علل جذبه بسته بندی خوراکیها،تنقلات وارداتی
 160. بررسی عوامل موثر در طراحی بسته بندی محصولات صنایع دستی
 161. بسته بندی از دیرباز تا امروز(جستجو در بسته بندی ایران)
 162. بسته بندی اسباب بازی و پوشاک کودک
 163. بسته بندی برای صادرات
 164. بسته بندی خشکبار ایران
 165. بسته بندی داروهای پزشکی
 166. بسته بندی دستمال کاغذی
 167. بسته بندی شیرینیجات سنتی ایران
 168. بسته بندی علمی دارو بر اساس طرح ژنریک دارویی ایران
 169. بسته بندی کالای صادراتی
 170. بسته بندی لوازم آرایشی و بهداشتی
 171. بسته بندی محصولات خوراکی کودکان
 172. بسته بندی محصولات ویژه کودکان
 173. بسته بندی میوه و خشکبار برای صادرات
 174. بسته بندی نرم افزار
 175. بسته بندی و بازار
 176. بسته بندی و pet
 177. بسته بندی و چاپ
 178. بسته بندی و مصرف کننده
 179. بسته بندی های ایرانی
 180. تا و برش،هندسه بسته بندی
 181. تاثیر رنگ و فرم در بسته بندی
 182. تحقیق و مطالعه تاریخچه بسته بندی
 183. تحلیلی در بسته بندی مواد غذایی و تغذیه کودکان
 184. ترجمه بخشی از کتاب طراحی بسته بندیpakaging design
 185. تکنیک و جزئیات بسته بندی
 186. رنگ در بسته بندی
 187. رنگ و ارتباطات در بسته بندی
 188. رنگ و طرح در بسته بندی
 189. طراحی بسته بندی
 190. طراحی بسته بندی بازیها و لوازم آرایشی برای کودکان پیش دبستانی
 191. طراحی و بسته بندی شیشه عطر و ادکلن
 192. طراحی بسته بندی کالای مصرفی
 193. طراحی بسته بندی گرافیک
 194. طراحی بسته بندی و تبلیغات کفش
 195. عملکرد حجم در طراحی بسته بندی
 196. فرم و رنگ در بسته بندی
 197. کاربرد نقوش سنتی در بسته بندی کالای مصرفی
 198. کلیات و جزئیات بسته بندی
 199. گرافیک در بسته بندی داروئی
 200. نقش تبلیغات،بسته بندی محصولات و تتراپک در روند رشد محصولات تجاری
 201. نقش رنگ در بسته بندی کالای ممصرفی
 202. هندسه جعبه ها در طراحی و بسته بندی
 203. تصویر سازی
 204. آرایش و پیرایش کتابهای کودکان
 205. از متن تا تصویر، گفت و گویی در باب نصویر سازی داستانی در مجلات
 206. اصولی از تصویر سازی خط-شکل
 207. بازی و کتب تصویری از فنون و ابزار تعلیم و تربیت
 208. بررسی آثار تصویری نمایش های حماسی
 209. بررسی تاریخچه تصویر نگاری شاهنامه
 210. بررسی تاریخچه صور فلکی و تصویر سازی این صورت ها به شکل یک مجموعه کارت تبریک
 211. بررسی تصویر سازی با تاکید بر تصویر سازی کتاب جهت گروه سنتی جوانان
 212. بررسی تصویر سازی در کتاب های کودکان
 213. بررسی تصویر سازی سیاه و سفید در مطبوعات کودک و نوجوان
 214. بررسی تصویر سازی کتاب های درسی
 215. بررسی تصویر سازی های آثار مفرغی لرستان
 216. بررسی تصویر گری شعر شاعرانه ایران
 217. بررسی تصویری تابلوهای موسسات و فروشگاه های تهران
 218. بررسی تصویری نشریه دانشگاه انقلاب
 219. بررسی رعایت حقوق کودک در آثار تصویر گران
 220. بررسی روزنامه های مصور در عصر قاجاریه
 221. بررسی سفر نامه های تصویری ایران
 222. بررسی شیوه های تصویر گری کتاب درسی
 223. بررسی عناصر تصویری در مثنوی معنوی
 224. بررسی عناصر طبیعت در تصاویر شاهنامه طهماسب
 225. بررسی گرافیک محیطی در جزیره توریستی کیش
 226. بررسی نظرات برندگان جایزه تصویر سازی
 227. بررسی نگارگری قصص قرآن
 228. بررسی و ارزیابی کتابهای تصویری کودکان
 229. بررسی ویژگی های تصاویر کلیله و دمنه
 230. بررسی ویژگی های تصویر سازی برای گروه سنی ب
 231. بررسی های کاربرد ها و امکانات جدید تصویری در شعر کلاسیک
 232. بررسی هنر های مصور در استان کرمان
 233. بکار بردن حجم و تصویر سازی کتاب مختص کودکان
 234. بی نیال های جهانی تصویر گری کودک
 235. پازل برجسته همراه با تصویر سازی از هفت خان رستم
 236. پژوهشی در عناصر بصری کتب و روزنامه های چاپ سنگی
 237. پنجره در تصویر سازی کودکان
 238. تاریخچه تصویر سازی
 239. تاریخچه تصویر سازی کتاب های ریاضی مقطع دبستان ایران
 240. تاریخچه و بررسی تصویر گری در ایران
 241. تاثیر و تاثر تصویر سازی کتاب کودک و جامعه
 242. تجزیه و تحلیل تصویر سازی اندرزنامه امیر عنصر المعالی
 243. تحقیق درباره نگاره های پنج گنج نظامی
 244. ترجمه بخشی از کتاب تصویر گری مناظر کوچک
 245. ترجمه متون مربوط به تصویر سازی
 246. تصویر ادبیات جنگ برای کودکان و نوجوانان
 247. تصویر در کتاب درسی
 248. تصویر زن در نگارگریهای ایران
 249. تصویر سازی از دوره صفویه تا قاجاریه
 250. تصویر سازی اسطوره ای
 251. تصویر سازی با استفاده از خمیر
 252. تصویر سازی با سایه
 253. تصویر سازی برای کودکان عشایر بویر احمد
 254. تصویر سازی برای نشریات
 255. تصویر سازی ترانه های عامیانه
 256. تصویر سازی تقویم دیواری
 257. تصویر سازی جدی
 258. تصویر سازی جلد کتاب با تکنیک عکاسی
 259. تصویر سازی در بناهای زند و قاجار
 260. تصویر سازی در رابطه با گرافیک
 261. تصویر سازی در گرافیک و کاربرد ان در بسته بندی
 262. تصویر سازی روی مضامین عاطفی و شعر نو فارسی
 263. تصویر سازی ژورنالیستی
 264. تصویر سازی سه بعدی
 265. تصویر سازی سیاسی اجتماعی در مطبوعات
 266. تصویر سازی ضرب المثل ایرانی
 267. تصویر سازی طنز آمیز در ادبیات کودکان
 268. تصویر سازی فضای بومی مناطق کرد نشین
 269. تصویر سازی فنی
 270. تصویر سازی قصه های بیانه
 271. تصویر سازی کتاب از چاپ های دستی تا چاپ افست
 272. تصویر سازی کتاب اول دبستان
 273. تصویر سازی کتاب حجم سبز
 274. تصویر سازی کتاب های علمی و تخیلی
 275. تصویر سازی کتاب های مصور
 276. تصویر سازی کتب و روزنامه دوره قاجار
 277. تصویر سازی مستند
 278. تصویر سازی مکاشفه یوحنارسول
 279. تصویر سازی نقش ماهی
 280. تصویر سازی نکات تربیتی کودک، در ارتباط با ترس های کودک
 281. تصویر سازی و ارائه روش تلفیق تصویر سازی با تکنیک های چاپ عکس سیاه و سفید
 282. تصویر سازی و تصحیح عکس به وسیله کامپیوترهای سازگار با ibm
 283. تصویر سازی و تکنیک کولاژ در کتابهای کودکان
 284. تصویر سازی و تنظیم صفحات یک کتاب آموزش سرگرمی، بازی برای گروه سنی الف
 285. تصویر سازی و کامپیوتر
 286. تصویر گری اشعار نیما یوشیج
 287. تصویرگری داستان های مذهبی برای کودکان
 288. تصویر گری شعر معاصر
 289. تصویر گری عکاسی جهت اخذ مدرک کارشناسی
 290. تصویر گری متون ادب
 291. تصویر گری و تصویر سازی سه بعدی
 292. تصویرهای گرافیکی دنبله دار
 293. تکنیک و موضوع در تصویر سازی
 294. تکنیک های اجرائی در تصویر سازی
 295. تکنیک های هنری تصویر سازی
 296. جذابیت های بصری در کتاب نوجوانان
 297. چگونه مصور سازی کتاب علمی
 298. خلق تصویری قصه های آفرینش
 299. خورشید در کتابهای کودکان
 300. داستان مصور برای بزرگسالان
 301. داستان های گرافیکی دنباله دار
 302. دیو در روایت و تصویر
 303. رنگ در تصویرگری کتاب کودک
 304. سازه خانه در تصویر گری کتاب کودک
 305. سیر تحقیقی بر داستان های پر رمز و راز شاهنامه
 306. سیمایی از ایلوستراسیون و روش های آن
 307. شارستان، شهر شاهنامه
 308. شبیه سازی و شمایل نگاری از نظر اسلام
 309. شمایل نگاری درباری
 310. شناخت تصویر توسط نوجوانان
 311. شیوه های گوناگون تصویر سازی برای شاهنامه
 312. شیوه های مختلف مصور سازی در گرافیک
 313. عوامل موثر در گروه های سنی و ذهنی و کاربرد تصویرسازی
 314. قاب و قاب بندی در مصورسازی
 315. کاربرد تصویر سازی در دوره قاجاریه
 316. کاربرد تکنیک های طراحی در تصویر سازی
 317. کاربرد حروف در تصویر سازی
 318. کاربرد طراحی و تصویرسازی در موزه تاریخ طبیعی
 319. کتاب بازی برای کودکان دبستانی و پیش دبستانی
 320. کودکان استثنایی به زبان تصویر
 321. کودکان،مطالعه ای در ارزش های بصری و هشتصد تصویر کودکانه
 322. کودک و تصاویر بدون متن
 323. کودک و تصویر آموزش
 324. ملاک ها و معیارهای نقد و نقادی در آثار تصویرگری
 325. مونو پرینت و کولاژ در تصویرسازی
 326. نقد و بررسی آثار تصویرگری کتاب کودکان در ۲۰ ساله اخیر ایران
 327. نقد و بررسی تصاویر کتاب فارسی اول دبستان
 328. نقد و بررسی تصویر سازی طرح جلد کتابها
 329. نقش فضای منفی(سفید) در تصویر سازی کتاب(کودکان)
 330. نقش مادر بزرگ در تصویر سازی کتاب کودک
 331. نقش موجودات خیالی و تصویرگری ایران
 332. نگار اندیشه (تصویر سازی مطبوعاتی در ایران)
 333. بررسی روند تکاملی معماری پردازنده های گرافیکی
 334. تاثیر حکومت ساسانیان بر فرم کالبدی معماری و شهرسازی ایران
 335. تكنيك نور پردازي در سينما
 336. نقوش گل فرنگ ( گل رز ) و گل سرخ ایرانی در فرش ایرانی
 337. روش ساخت و تزیین قلمدان
 338. هنر و تمدن اسلامی
 339. طراحی و پیاده سازی حوزه هنری استان گلستان
 340. گرافیک و چاپ پوستر در سینمای ایران‌
 341. هنر نقاشی قاجار