موضوعات پیشنهادی پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی اقتصاد

موضوعات پیشنهادی پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی اقتصاد

موضوعات پیشنهادی پایان نامه اقتصاد

 1. ناتوانی اقتصاد بازار در ایجاد تعادل اقتصادی و ضرورت دخالت دولت برای هدایت تقاضای کل
 2. اولویت سرمایه گذاری و تعیین محل استقرار صنایع جنبی شرکتx
 3. بررسی تاثیر کیفیت و کمیت آموزش های رسمی بر رشد اقتصادی کشور طی دوره x
 4. عوامل موثر بر توزیع درآمد در ایران
 5. تحلیل اقتصادی – فنی نظام حسابهای ملی ایران و پیشنهاد چگونگی کاربردی کردن نظام بسط یافته حسابهای ملی ( موردخاص شرکتx
 6. بررسی اقتصادی مالیات برمصرف در ایران
 7. بررسی تاثیر مالیات ( درآمد – دستمزد ) بر عرضه نیروی کار ” بازارهای کار خاص “
 8. طراحی و پیاده سازی برنامه مشاور هوشمند بورس اوراق بهادار۷۵۴
 9. معیارهای نظری یک خصوصی سازی کارآمد (کشور x)
 10. بررسی فنی و اقتصادی و طراحی خط کشتار دام و تهیه اطلاعات لازم درمکانیزاسیون یک واحد کشتارگاه صنعتی شهر x
 11. نگرشی موردی به مزیت نسبی ( صنعت x)
 12. رگرسیونهای نرم L1 گسسته و پیوسته ، پیشنهاد الگوریتمهای تقریب گسسته و برازش پیوسته رویه تمرکز
 13. مکانیزم انتقال اثر حجم پول برقیمتها و بخش واقعی اقتصاد ایران
 14. مالیه عمومی در ایران، گستره مالی و ساختار بودجه ای ( الگوی منابع و مصارف )
 15. فرایند انتقال تکنولوژی در بخش صنعت ایران و تدوین چارچوبهای اصلی مرتبط به انتقال موفقیت آمیز تکنولوژی
 16. تحلیل نظری از رفتار پس انداز و جایگاه آن در انباشت سرمایه و رشد اقتصادی در ایران
 17. نقش هزینه های R & D دفاعی بر رشد اقتصادی
 18. کاربرد شاخصهای اقتصاد توسعه در هدایت تجارت خارجی
 19. بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا و رهیافت برای حل مشکلات موجود
 20. بررسی رابطه رشد اقتصادی و فقر در ایران ( دوره x) و ارائه راه کارهائی جهت رفع فقر در ایران
 21. محاسبه قیمت تمام شده پراید و تجزیه و تحلیل اقتصادی آن برای سالهای x
 22. شناخت الگوی انتظارات سرمایه گذاران – با تاکید بر استان اصفهان در اقتصاد ایران
 23. بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی بر رشد اقتصادی ایران
 24. بررسی تاثیر سیاستهای حمایتی و تعرفه بر متغیرهای کلان اقتصادی ( بررسی تفصیلی نرخهای تعرفه و خالص صادرات در بخشهای منتخب اقتصادی
 25. یک مطالعه کاربردی از تئوری نوین رفتار مصرف کننده در انتخابهای غیرپولی ( مورد: ازدواج و خانواده )
 26. بررسی اثرات سیاستهای کنترل قیمت و قیمت گذاری ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار برعرضه و قیمت کالاها و لوازم خانگی
 27. بررسی عوامل موثر بر فقر ( مطالعه موردی ایران )
 28. اثرات کاهش ارزش پول بر متغیرهای اقتصادی ( تولید، قیمت و نرخ ارز بازار موازی )
 29. تعیین نابرابری های صنعتی  میان استانهای کشور در سه مقطع x  و y  و z
 30. بررسی تاثیر سرمایه گذاری در صادرات غیرنفتی بر ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران
 31. تحلیل عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار و موانع ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران
 32. برآورد تابع تقاضای نوشابه‌های گازدار با تاکید بر شرکتx
 33. بررسی تئوریک جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران قبل از انقلاب و تحلیل روند احتمالی آن پس از انقلاب
 34. بازده صعودی به مقیاس ، سرمایه انسانی و رشد درون زا دراقتصاد ایران
 35. اثربخشی تفریغ بودجه بر بودجه‌ریزی شرکتهای دولتی (با نگاهی بر بودجه شرکتx)
 36. بررسی تحلیل میزان اثرپذیری سرمایه‌گذاری و پس‌انداز ناشی از تغییرات نرخ سود بانکی
 37. عملکرد اقتصادی انفاق های مستحبی در شهرستان x
 38. اثر برنامه‌های توسعه روستایی بر بهبود سطح زندگی روستاییان با تاکید بر توسعه بخش کشاورزی
 39. بررسی تاثیر هزینه اجاره‌بها بر تابع تقاضای مسکن استیجاری
 40. تعیین قیمت برق بر اساس محاسبه هزینه نهایی و مقایسه آن با وضع موجود
 41. تاثیر نرخ تورم بر نرخ رشد GDP واقعی در اقتصاد ایران
 42. اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری عوامل تولید در گروههای عمده صنعتی استان x ۴۹۰۵
 43. طراحی مدل بهینه پورتفوی تسهیلات بانک‌های تجاری کشور (مطالعه موردی بانک x)
 44. تحلیل قیمت‌گذاری آب: از نظریه تا عمل؛ مطالعه موردی ایران
 45. عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران با توجه به نقش شاخصهای توسعه انسانی
 46. ارزیابی اقتصادی تولید چندقلم از داروهای ضروری در ایران
 47. بررسی ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران
 48. ارزیابی اقتصادی توسعه کارخانه‌های سیمان (مطالعه موردی کارخانه x)
 49. تاثیر بحرانهای بین‌المللی بر رشد اقتصادی ایران
 50. عوامل موثر بر توزیع درآمد
 51. تحلیل فقر در ایران مقایسه رویکردهای درآمدی و توانمندی
 52. ارزیابی اقتصادی و سیاست‌های کنترل آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل: مورد آلودگی هوای شهر x
 53. ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی مورد تالاب انزلی
 54. تجزیه و تحلیل بهره‌وری و رشد در صنایع کشور: مطالعه استانهای تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان
 55. بررسی تاثیر سیاستهای مدیریت تقاضا (قیمتی و غیر قیمتی) بر صرفه‌جویی مصرف انرژی در کشور
 56. اثر رشد پیش‌بینی نشده بر نرخ ارز در ایران
 57. بررسی نرخ موثر بر ارز بعنوان یکی از عوامل مهم رقابت‌پذیری بین‌المللی و تاثیر نوسانات آن بر تجارت خارجی ایران
 58. نقش جهانی‌شدن اقتصاد در اشتغالزایی بخش خدمات و صادرات غیرنفتی ایران
 59. ارتباط نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران
 60. پیش‌بینی قیمت جهانی نفت خام
 61. ارزیابی میزان اهمیت و جایگاه نظام مالی در اقتصاد ایران
 62. خطای اندازه‌گیری در شاخص قیمت مصرف کننده و اثرات آن بر استاندارد واقعی زندگی خانوار شهری ایران ۹۳۴۳
 63. رابطه ادوار تجاری ایران با شوکهای خارجی
 64. تحلیل مقایسه‌ای کارایی بخش صنایع کارخانه‌ای در استانهای ایران
 65. اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی ایران
 66. تشکیل سرمایه و موانع اقتصادی آن در اقتصاد ایران
 67. مالیات‌های سبز، با تاکید بر مصرف بنزین
 68. بررسی اثرات سیاست انرژی بر اقتصاد و محیط زیست در چارچوب مدل تعادل عمومی ((CGE
 69. تحلیل الگوی سیاست رقابتی در ایران – با رویکرد بخش صنعت: مطالعه موردی صنعت پتروشیمی
 70. آزمون آماره نسبت راستنمایی برای وجود بردارهای همگرا در شرایط وجود متغیرهای (۱)I و (۲)I در یک سیستم جزیی VAR
 71.  استخراج، تدوین و آزمون شاخصهای اقتصادی بنگاه از دیدگاه تئوریهای اقتصاد کلان
 72.  بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی در کشورهای منتخب (در قالب فرضیه منحنی کوزنتز)
 73. آزمون فرضیه پناهگاه آلایندگی: رویکرد هم انباشتگی پانلی
 74. آیا افزایش یک نفر گردشگر درآمد ایران و ترکیه را به یک اندازه افزایش می دهد؟
 75. اثرات تجارت غیر نفتی و FDI در صنایع ISIC بر رشد اقتصادی در ایران
 76. اثرات صندوق های سرمایه گذاری بر بازار سرمایه با رویکرد تامین مالی در اقتصاد
 77. ارائه طرح جامع استراتژیک با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی (مطالعه موردی: یک شرکت قطعه ساز خودرو)
 78. ارتباط بین فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذاری خارجی با روش ضریب همبستگی و متد آنالز واریانس در کشورهای منتخب
 79. ارتباط سرمایه فکری و عملکرد اقتصادی شرکت ها
 80. ارزش ویژه برند
 81.  ارزیابی عملکرد مشتریان در پیاده سازی استراتژی اقیانوس آبی با استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه MADM
 82.  ارزیابی مدیریت فرآیند انتقال تکنولوژی و عوامل مؤثر بر موفقیت آن در صنعت مبلمان ایران
 83. استراتژی بازاریابی برای تحول درصنعت بیمه و استراتژی شرکت های بیمه برای فروش بیشتر
 84. اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
 85. اقتصاد و تولید ملی و نقش صنعت گردشگری
 86. انتخاب مناسبترین استراتژی کلان با تلفیق فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و رویکرد مبتنی بر منابع
 87. اولویت بندی و رتبه بندی کلاس های آموزشی با استفاده از AHP و تاپسیس فازی
 88. ایجاد و گسترش بازار غیررسمی پوشاک دست دوم از دید عرضه در ایران
 89. بازاریابی و راهکارهای نوین افزایش فروش
 90. بازاریابی ویروسی ، مشکلات ، عناصر کلیدی
 91. بازخوانی دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی
 92. برآورد ارزش تفرجی شیخ صفی الدین اردبیلی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط
 93. برآورد حجم قاچاق کالا در ایران به روش MIMIC
 94. بررسی اثرات حاکمیتی شرکت ها بر سیاست های مالیاتی
 95. بررسی اثرات فناوری ،فرهنگ ، سیاست بر رویکردها و الگوهای نوین سبک زندگی
 96. بررسی ارتباط ساختار بازار، سودآوری در صنعت بانکداری تجربه ی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
 97. بررسی استراتژی نام تجاری برند از نگاه تولیدکننده و مصرف کننده
 98. بررسی انگیزه های خرید مصرف کنندگان ایرانی
 99. بررسی اهمیت بازاریابی خدمات و ارزیابی تطابق آمیخته بازاریابی با نیازهای مشتریان هدف
 100. بررسی اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری دربانک ها
 101. بررسی بازار دارائی های فکری در فرابورس ایران
 102. بررسی بازاریابی و سنجه های رضایتمندی و وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران
 103. بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم مالیات الکترونیک در سازمان امور مالیاتی بر فرآیند ارائه خدمات مالیاتی به مودیان
 104. بررسی تاثیر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شاخص توسعه انسانی در ایران با رهیافت جوهانسون-جوسیلیوس
 105. بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بنگاه های زود بازده بر اشتغال زایی
 106. بررسی تاثیر سود انباشته و سود توزیع شده بر مدیریت سود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
 107. بررسی تاثیر نظام مالیاتی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور
 108. بررسی تاثیر ویژگی های کیفی پایداری، قابلیت پیش بینی و ضریب واکنش اطلاعات سود بر بازده مورد انتظار سهامداران
 109. بررسی تأثیر بهبود فضای کسب و کار در اثر بهبود کیفیت نهادها بر رشد و توسعه بخش خصوصی
 110. بررسی تأثیر تسهیلات اعطایی اسلامی شبکه بانکی بر رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی
 111. بررسی تأثیر سازه های کیفیت روابط با مشتری بر وفاداری مشتریان «بازتابی از بخش آموزش عالی کشور»
 112. بررسی تأثیر سیاستهای سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 113. بررسی تأثیر عناصر بسته بندی محصول بر فروش محصولات صادراتی ایران

موضوعات پیشنهادی پایان نامه اقتصاد