موضوعات پیشنهادی پایان نامه و پروژه های دانشجویی روانشناسی

موضوعات پیشنهادی پایان نامه، پروپوزال، سمینار، مقاله، تحقیق و پروژه های دانشجویی روانشناسی

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی                                                      موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی بالینی                                              موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی بالینی

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی تربیتی                                             موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی بالینی

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی عمومی                                            موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی عمومی

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی صنعتی و سازمانی                              موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی صنعتی و سازمانی

 1. بررسي رابطه وضعيت اجتماعي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 2. بررسي رابطه وضعيت اقتصادي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 3. بررسي رابطه كمال گرايي والدين با پيشرفت تحصيلي فرزندان
 4. رابطه مطلوبيت اجتماعي و خودكارآمدي در شادكامي دانش آموزان
 5. پیش بینی ویژگی های شخصیت با هوش معنوی وهوش هیجانی
 6. رابطه سلامت رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 7. بررسي رابطه سبكهاي فرزند پروري با كمال گرايي فرزندان
 8. بررسي رابطه پنج عامل شخصيت با شيوه هاي مديريت
 9. رابطه هوش معنوی وهوش هیجانی با سبك هاي هويت نوجوانان
 10. رابطه مطلوبيت اجتماعي و خودكارآمدي در عزت نفس دانش آموزان
 11. تاثير آموزش جرات ورزي بر کاهش پرخاشگري دانش آموزان
 12. رابطه بين جو رواني با سلامت عمومي كاركنان …
 13. رابطه عوامل عاطفي و شناختي در عملكردكاركنان
 14. بررسي رابطه باورهاي هوشي و سبك هاي هويت دانشجويان
 15. رابطه باورهاي هوشي و سازگاري فردي اجتماعي دانش آموزان
 16. رابطه الگوي پنج عاملي شخصيت و خلاقيت
 17. رابطه سبك هاي اسناد(تبيين) با سلامت عمومي
 18. رابطه سبك هاي اسناد با سبك هاي هويت
 19. رابطه باورهاي هوشي و عزت نفس دانش آموزان
 20. نقش صفات شخصيت و رويكرد يادگيري در سلامت رواني و شادكامي دانشجويان
 21. بررسي رابطه سبك هاي مقابله و اسناد با شادكامي
 22. بررسي رابطه بين سبك هاي شناختي و راهبردهاي شناختي و فراشناختي با سازگاري فردي- اجتماعي در دانش آموزان
 23. بررسي رابطه احساس پيوستگي و نارسايي هيجاني با عزت نفس
 24. رابطه جهت گيري هدف با رضايت زندگي در دانش آموزان
 25. رابطه جهت گيري هدف با عزت نفس در دانش آموزان
 26. بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان
 27. رابطه خودتنظيمي يادگيري با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان
 28. رابطه بين سبك هاي شناختي و راهبردهاي شناختي و فراشناختي با عزت نفس
 29. بررسي ارتباط دست برتري با عزت نفس
 30. نقش باورهاي فراشناخت و خود كارآمدي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 31. اثر سبك هاي شناختي بر مكانيسم هاي دفاعي
 32. نقش باورهاي فراشناخت و خود كارآمدي در شادكامي دانش آموزان
 33. عوامل موثر بر تنيدگي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي
 34. بررسي رابطه احساس پيوستگي و نارسايي هيجاني با شادكامي
 35. بررسي رابطه كمال گرايي مثبت و منفي و حل مسائل شناختي
 36. بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي و كاهش علائم افسردگي
 37. رابطه سبك هاي دلبستگي و پرخاشگري و افزايش سازگاري فردي- اجتماعي
 38. بررسي سبك هاي دلبستگي و سبك هاي هويت
 39. بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر کاهش پرخاشگري و افزايش سازگاري فردي- اجتماعي در دانش آموزان
 40. بررسي رابطه سخت رويي با افزايش سازگاري فردي- اجتماعي در دانش-آموزان
 41. بررسي تاثير برنامه آموزش مهارت هاي اجتماعي بر سلامت عمومي دانش آموزان
 42. حافظه كاذب و عوامل موثربر ان( فشارگروهي ، سن و غيره(
 43. اثر اموزش شطرنج بر كودكان ناقص خوان
 44. مقايسه نقش پذيري در كودكان طلاق و گروه كنترل
 45. يادگيري مشاركتي و عوامل موثر بر ان
 46. رابطه الگوي پنج عاملي شخصيت، سبک هاي هويت و دينداري‏
 47. مقايسه هوش و رشد اجتماعي کودکان زودرس، کم وزن در تولد و طبيعي‏
 48. ارتباط فعاليت سيستمهاي مغزي/ رفتاري و وقايع زندگي با تغييرات ايمني‌شناختي
 49. بررسي اثر روشهاي درماني و آموزشي سرمشق‌پذيري و تمرين سرمشق‌پذيري و آرميدگي عضلاني در درمان رفتارهاي غير جرات ورزي و آموزش رفتارهاي جرات ورزانه
 50. بررسي اثربخشي روان درمانگري کوتاه‌مدت آموزش خود مهارگيري با و بدون جهت‌گيري مذهبي (اسلامي) بر مهار اضطراب و تنيدگي در سطح دانشجويان
 51. بررسي رابطه ميان تحريک طلبي و انگيزه‌هاي رواني، در دانشجويان
 52. بررسي مقدماتي روايي اعتبار و نرم يابي سياهه حالت – صفت اضطراب (STAI-Y)
 53.  بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر کاهش پرخاشگري و افزايش سازگاري فردي- اجتماعي در دختران  متوسطه شهرستان ايلام
 54. حافظه كاذب و عوامل موثربر ان( فشارگروهي ، سن و غيره(
 55. اثر اموزش شطرنج بر كودكان ناقص خوان
 56. مقايسه نقش پذيري در كودكان طلاق و گروه كنترل
 57. يادگيري مشاركتي و عوامل موثر بر ان
 58. موضوعات پیشنهادی روان شناسی (گرایش عمومی، بالینی و سلامت)
 59. بررسی نقش ویژگی های شخصیتی کمالگرایی و سخت رویی در بیماران افسرده
 60. بررسی نقش خشم و نشخوار خشم در بیماران افسرده
 61. بررسی نقش تعدیل کننده پنج عامل بنیادی شخصیت در میزان اضطراب و افسردگی دانشجویان
 62. بررسی نقش تعدیل کننده ویژگی های شخصیتی سخت رویی و کمالگرایی در رابطه بین استرس و پاسخ های فیزیولوژیک
 63. بررسی نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوج های متأهل
 64. تأثیر آموزش سخت رویی بر میزان استرس ادراکی و موفقیت تحصیلی
 65. تأثیر سخت رویی بر موفقیت ورزشی و سلامت روانی ورزشکاران
 66. بررسی اثر بخشی آموزش راهبرد های شناختی وفراشناختی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 67. رابطه ناگویی هیجانی با سبک های انطباقی و مشکلات بین فردی
 68. رابطه پایگاه هویت با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان سال اول
 69. رابطه بین استفاده از مکانیسم های دفاعی و رفتار سازگارانه
 70. نقش مکانیسم های دفاعی در تعدیل تجربه و ابراز خشم
 71. تأثیر روان درمانی گروهی مثبت بر خلق دانشجویان
 72. مقایسه هوش هیجانی در افراد عادی و افراد مبتلا به افسردگی خفیف
 73. مقایسه هوش هیجانی و سلامت روانی در دانشجویان/داش‌آموزان ممتاز و غیر ممتاز
 74. طراحی مدلی جهت ارزيابي عملكرد سيستم مديريت ايمني و سلامت شغلي
 75. طراحی مدلی جهت ارزیابی کیفیت زندگی و سنجش کیفیت زندگی سالمندان با استفاده از مدل طراحی شده
 76. شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر بر کیفیت زندگی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP
 77. بررسي رابطه سلامت رواني و هوش هيجاني در دو گروه ورزشكار و غير ورزشكار
 78. بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت: روان رنجورخويي، برونگرايي، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) و سلامت روانی دانشجویان
 79. شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشي، كالبدي و سازماني موثر بر سلامت روانی دانشجویان
 80. طراحی الگویی جهت بررسی نقش متغيرهاي فردی، خانوادگي، روانشناختي و فراشناختي در سلامت روانی دانشجویان
 81.  رابطه الگوهاي فرزندپروري با سلامت رواني فرزندان
 82. بررسی رابطه بین مهارتهاي اجتماعي و سلامت روانی دانش آموزان
 83. مدل سازی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روانی دانش آموزان
 84. مدلسازی عوامل فرهنگی موثر بر سلامت روانی دانش آموزان
 85. مدلسازی عوامل اقتصادی موثر بر سلامت روانی دانش آموزان
 86. میانجی گرهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با سلامت
 87. فرایندهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با علائم بیماری¬ها (مطالعه موردی بیماری خاص)
 88. پاسخ¬های رفتاری و هیجانی به بیماری¬ها،غربالگری و روش¬های تشخیص پزشکی
 89. عوامل روانی گسترش جراحی¬های زیبایی، سزارین، مصرف مواد آرایشی و مسائل مبتلا به¬جامعه
 90. عوامل روانشناختی مرتبط با انواع اعتیاد
 91. نقش رسانه¬ها و فناوری¬های جدید در ارتقای سلامت
 92. نابرابریها در سلامت و بیماریها
 93. نقش روان¬شناسی سلامت در ارتقای نظام بهداشتی
 94. جنبه¬های روان¬شناختی ورزش و تغذیه
 95. نقش هیجانات در رفتا¬رهای مرتبط با سلامت
 96. مداخلات روانشناختی در پیروی دارویی و درمان بیماریها و ارتقای سلامت
 97. بررسی رابطه عوامل مربوط به خانواده و سلامتی
 98. جنبه های روانشناختی و اجتماعی پیشگیری از بیماریها
 99. معنویت،دین ، فرهنگ و سلامتی
 100. رابطه استرس شغلي و رضايت از زندگي در امدادگران
 101.  بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت: روان رنجورخويي، برونگرايي، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) و سبک های مقابله ای دانشجویان
 102.  رابطه بهداشت روان و بهداشت جنسی با سلامت
 103.  رابطه طرح واره های ناسازگاری اولیه و رضایت شغلی
 104.  رابطه طرح واره های ناسازگاری اولیه و سلامت روانی دانشجویان
 105.  تاثیر روان درمانی بین فردی و گروهی بر درمان افسردگی
 106.  بررسي رابطه سلامت رواني و سبک های مقابله ای در دو گروه ورزشكار و غير ورزشكار
 107. موضوعات پیشنهادی روان شناسی (گرایش عمومی، بالینی)
 108.  بررسی روابط ساده و چندگانه هیجان خواهی، ناگویی خلقی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد در دانشجویان دانشگاه …
 109.  آنومي فرهنگي و اجتماعی  و اعتياد به مواد مخدر
 110.  آموزش مهارت های اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد
 111.  مدلسازی ارتباط اعتیاد به مواد مخدر با مولفه های اجتماعی نظیر شغل و سن و جنسیت و غیره
 112.   مدلسازی ارتباط اعتیاد به مواد مخدر با مولفه های اقتصادی فرهنگی
 113.  بررسی اثر بخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری مدیریت خشم بر خشم و آمادگی اعتیاد
 114.  بررسی تأثیر گروه درمانی شناختی-رفتاری و حمایتی بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیستیک
 115.  بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه …
 116.  بررسی مشکلات رفتاری برونی سازی شده و نگرش نسبت به مواد در دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان های شهرستان …
 117.  بررسی ویژگی های جمعیت شناختی و اختلالات شخصیتی در دختران مجرد جوانی که رابطه جنسی دارند.
 118.  بررسی تأثیر آموزش مهارت شیوه های حل مسأله در بهبود شیوه های حل مسأله و پیشگیری از عود در معتادان شهر ….
 119. موضوعات روان شناسی تربیتی
 120.  طراحی و تدوین الگوئی جهت زمينه سازي رشد خلاقيت در روند یادگیری در ساختار برنامه درسي آموزش دوره راهنمائی در ايران
 121.  بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت شامل : روان رنجورخويي، برونگرايي، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) وآشفتگی روان شناختی دانشجویان
 122.  شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشي، كالبدي و سازماني موثر بر شادماني
 123.  طراحی الگویی جهت بررسی نقش متغيرهاي فردی، خانوادگي، روانشناختي و فراشناختي در عملكرد تحصیلی دانش آموزان
 124.  رابطه الگوهاي فرزندپروري با سلامت رواني و پیشرفت تحصيلي فرزندان
 125.  طراحی الگوئی جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس مدل  تیمز۹۹ (TIMSS-R)
 126.  طراحی مدلی جهت بررسي رابطه بین اهداف پيشرفت، خودكارآمدي و راهبردهاي فراشناختي
 127.  بررسی رابطه بین یادگیری مشارکتی و مهارتهاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 128.  رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 129. دیگر موضوعات روان شناسی
 130. مقایسه اثربخشی آموزش کنترل تکانه و رفتاردرمانی دیالکتیک بر تکانشگری بی‌برنامگی، حرکتی و شناختی دختران نوجوان مبتلا به اختلال نامنظم خلقی اخلال گرانه
 131. اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی باتکیه بر مولفه هاي تحمل پریشانی و نظم بخشی هیجانی بر رفتارهاي تکانشی و خشم هاي انفجاري
 132. اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک به شیوه‌ی گروهی در کاهش رفتارهای تکانشی
 133. مقایسه اثربخشی آموزش‌کنترل تکانه، رفتاردرمانی دیالکتیکی و طرحواره درمانی بر تکانشگری زنان با اختلالات اعتیاد و مرتبط با مواد
 134. بررسی شیوع مواجهه با سرسوزن در رفته گران و کارگران شهرداری زاهدان
 135. بررسی رفتارهای پرخطر تغذیه ای، مصرف دخانیات و مواد مخدر در رفتگران و کارگران شهرداری زاهدان
 136. بررسی متغییرهای جامعه شناختی بر مددجویان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد زابل
 137. بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر پیشگیری از مصرف پان در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان مهرستان
 138.  اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) بر کاهش افسردگی معتادان تحت درمان با متادون(MMT) شهر تربت حیدریه
 139.  تأثیرآموزش مؤلفه هاي تاب‌آوری بر تغییر نگرش دانشجویان نسبت به سوءمصرف مواد
 140.  بررسی عوامل فردی موثر بر مصرف سیگار در بین جوانان
 141.  همسرآزاري به عنوان یک آسیب اجتماعی و رابطه آن با بهزيستي روانشناختي
 142.  بررسی تاثیر  تفاوت های جنسیتی بر اساس عوامل فردی، خانوادگی و همسالان در نگرش و گرایش به رفتارهای پرخطر در جوانان
 143.  احساس تنهایی و کیفیت زندگی عاملی مؤثر بر انجام رفتارهای پرخطر نوجوانان
 144.  بررسی نقش اختلالات شخصیت بر اثربخشی فرایند درمان معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر یزد
 145.  بررسی فراوانی اعتیاد به مواد مخدر و علل مصرف آن در کارگران شهرک جوشکاری شهر زاهدان
 146.  بررسی شیوع ۵ ساله روش خودکشی در استان خراسان جنوبی
 147.  نقش توانبخشی تغذیه در پیشرفت درمان ترک اعتیاد
 148.  کاربرد سازه های مدل فرانظریه ای در ترک سیگار در معلمان خرم آباد
 149.  تاثیر آموزش روش های مقابله با استرس برکاهش اضطراب و افزایش سازگاری اجتماعی در افراد وابسته به مواد مخدر
 150.  اثربخشی رفتار درمانی گروهی دیالکتیکی بر کاهش افکار خودکشی نوجوانان
 151.  تبیین دلایل شیوع رفتارهای جنسی پرخطر در دختران نوجوان: یک مطالعه کیفی
 152.  سلامت معنوی در افراد معتاد مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد شهرستان شهرضا
 153.  بررسی میزان بروز رفتارهای پرخاشگرانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و ارتباط آن با ویژگیهای فردی آنان در سال ۹۴-۹۳
 154.  مقایسه تاب‌آوری و ذهن آگاهی در سه گروه درمانی اعتیاد (NA, TC, MMT)
 155.  تببین عوامل موثر در انتشار آلودگی HIV  از دید مبتلایان HIV  و ایدز
 156.  بررسی مقایسه ای نشخوار خشم و تکانشگری در افراد سیگاری و غیر سیگاری
 157.  مطالعه همبستگی سلامت معنوی با گرایش به خشونت و رفتار پرخطر جنسی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال ۱۳۹۴
 158.  مطالعه همبستگی ناامیدی با گرایش به خشونت و رفتار پرخطر جنسی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال ۱۳۹۴
 159.  بررسی باورهای خودکارآمدی و سبک های دلبستگی در افراد سیگاری و غیر سیگاری
 160.  بررسی الگوی تغذیه ای دختران نوجوان چاق و غیر چاق شهر زاهدان
 161.  خشونت خانگی در زنان باردار خشونت دیده ایرانی و آموزش مهارت حل مسئله
 162.  بررسی ارتباط گرایش به سیگار کشیدن با سبک دلبستگی در دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی مشهد
 163.  بررسی شیوع سوء مصرف مواد در میان جوانان و راهکارهای پیشگیری
 164.  بررسی رابطه ی بین موانع درک شده و عدم تبعیت از رژیم دارویی در بیماران دیابتی نوع ۲ شهر اراک در سال ۱۳۹۳
 165.  ارتباط سوء مصرف مواد با ويژگي‌هاي شخصيتي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قزوين
 166.   اثربخشي آموزش مبتني بر تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده بر قصد استعمال قليان در دانشجويان
 167.  بررسي شيوع خشونت عليه زنان و ارتباط آن با سلامت روان در بين مراجعين به مراكز بهداشتي درماني شهر قزوين
 168.  تأثیر واقعیت درمانی نوين گروهی مبتني بر تئوري انتخاب بر كيفيت زندگي  سوء مصرف كنندگان مواد
 169.  بررسی الگوی تغذیه ایی زنان همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شمال شهر زاهدان در سال ۱۳۹۳
 170.  بررسی شیوع رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز در مردان جوان شهرستان جم استان بوشهر در سال ۱۳۹۲
 171.  بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نسبت به تاثیر دنیای مجازی بر ازدواج های امروزی در سال ۱۳۹۲
 172.  اثربخشي مداخلات آموزشي بر اساس باورهاي عاطفي در پيشگيري از مصرف پان در نوجوانان چابهار
 173.  بررسی و مقایسه سلامت روان در دو گروه معتادان در حال ترک با معتادان در حال مصرف
 174.  شيوع مصرف دخانيات در سالمندان شهر بيرجند در سال ۱۳۹۳
 175.  تأثيرات ادرا ك شدة زمينه ساز اعتياد(خانوادگي، دلبستگي، اعتقادي) در نوجوانان پسر
 176.  شيوع برخی از عوامل خطر بيماري هاي غيرواگير در سالمندان شهر بيرجند در سال ۱۳۹۳
 177.  بررسی تعداد موارد اقدام به خودکشی در موارد ارجاعی به بیمارستان های تحت پوشش مرکزبهداشت شماره ۱ اصفهان  سال ۱۳۹۳
 178.  حمایت اجتماعی در کودکان اعتیاد راهکاری برای پیشگیری از رفتارهای پر خطر
 179.  بررسی نقش پیش بینی کنندگی حمایت اجتماعی بر جهت گیری زندگی بیمارانHIV
 180.  بررسی متغییرهای جامعه شناختی بر مددجویان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد زابل
 181.  بررسی نقش خانواده  درپیشگیری از  رفتارهاي پرخطر
 182.  بررسی میزان آگاهی و نگرش زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره وآموزش پیش از ازدواج گل یاس مرکز بهداشت شماره۲اصفهان در زمینه انواع مواد مخدر، اعتیاد  و راه های پیشگیری و درمان آن- سال  ۱۳۹۴
 183.  بررسی رابطه بین تعارض با والدین با رفتارهای خودتخریبی در دانشجویان دختر
 184.  تأثیر آموزش هوش هیجانی بر خطرپذیری  نوجوانان دختر شهر رشت
 185.  بررسی و مقایسه ابعاد مذهبی و نیم رخ شخصیتی معتادان NA با معتادان در حال ترک با متادون زندان شهرستان زاهدان
 186.  بررسی توانایی‌ها و محدودیت‌های مدیریت بحران در بیمارستان‌های آموزشی زاهدان
 187.  عوامل و تبیین مصرف قلیان توسط  زنان شهرایرانشهر_  یک مطالعه کیفی
 188.  خصوصیات شخصیتی، تصویر بدن و مدیریت بدن در افراد معتاد دارای خالکوبی و بدون خالکوبی در کمپ های میان مدت
 189.  بررسی تاثیر اعتیاد بر نیروی فعال کار درجامعه در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد  اصفهان سال ۱۳۹۳
 190.  بررسی  هزینه  مصرف روزانه مواد  مخدر و نحوه تامین آن در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد  اصفهان  سال ۱۳۹۳
 191.  شیوع و عوامل مرتبط با خشونت مادران باردار مراجعه کننده به پایگاه بهداشتی درمانی امام رضا (ع) در شهرستان اسفراین سال ۱۳۹۳
 192.   بررسی فراوانی اقدام به خودکشی در مراجعه کننده گان به اورژانس بیمارستان امام خمینی شهرستان ا سفرا ین در سال۱۳۹۳
 193.  بررسی حساسیت و شدت درک شده  بر عملکردهای پیشگیری کننده از کشیدن سیگار در دانش آموزان اول دبیرستانی
 194.  اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری بر پرخاشگری دانش آموزان پرخاشگر
 195.  بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سبک های مقابله ای در افراد دچار اختلال مصرف مواد
 196.  بررسی مقایسه ای استعداد به اعتیاد و ارتباط آن با سبک های فرزندپروری در دانش آموزان
 197.  تأثیر آموزش سلامت بر کاهش رفتارهای پرخطر تغذیه ای مستعدکننده پوکی استخوان در دختران نوجوان شهر چابهار
 198.  رفتارهای  مخاطره آمیز آموزشی دانشجو  معلمان در کلاس درس دانشگاه فرهنگیان – پردیس رسالت
 199.  بررسی وضعیت رفتارهای جنسی محافظت نشده در معتادان تزریقی اچ ای وی مثبت شهرستان سرباز در سال ۸۹-۸۸
 200.  پیش بینی رفتارهای خطرساز سلامتی مصرف کنندگان متامفتامین بر اساس مولفه های زیستی روانی اجتماعی
 201.  بررسی رابطه محرومیت اجتماعی با رفتارهای پرخطرجنسی معتادان
 202.  جلب حمایت در عمل برای پیشگیری از انتقال HIV از مادر به نوزاد در اصفهان ۹۳- ۱۳۸۳
 203.  بررسی  کیفی رفتارهای  پرخطر رانندگی در بین رانندگان عادی و گازوییل کش
 204.  اثربخشي مداخلات آموزشي بر اساس باورهاي عاطفي در پيشگيري از مصرف پان در نوجوانان چابهار
 205.  آگاهي و نگرش‌ها و باورهاي رايج در مورد مصرف پان در چابهار
 206.  بررسی مقایسه ای سبک زندگی نوجوانان بزهکار کانون­های اصلاح و تربیت و نوجوانان عادی استان سیستان و بلوچستان
 207.  نقش عملکرد خانواده در استعداد اعتیاد در دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه ۱ آموزش و پرورش شهر زاهدان
 208.  نقش عملکرد خانواده بر انگیزش پیشرفت در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زاهدان درسال تحصیلی ۹۳-۹۲
 209.  خودگزارش دهی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان از دیدن برنامه های آموزشی – ورزشی تلویزیون در پیشگیری از بیماری های مزمن
 210.  شهروندی در مدارس؛ یک مطالعه توصیفی مبتنی بر نظریه عمل منطقی
 211.  اثربخشی آموزش رفتارهای سالم بر کاهش رفتارهای پرخطر در نوجوانان دانش آموز تابستان ۹۴-۹۳
 212.  رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و اختلال شخصیت وابسته با رفتارهای پرخطر
 213.  رابطه سبک های تفکر مدیران با رفتار های پر خطر دانش آموزان
 214.  بررسی همه گیر شناختی رفتارهای زنان آسیب پذیر
 215.  بررسی میزان وابستگی به نیکوتین در دانشجویان پسر دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد در سال ۱۳۹۳ بر اساس آزمون فاگرشتروم
 216.  بررسی رابطه ی بین موانع درک شده و عدم تبعیت از رژیم دارویی در بیماران دیابتی نوع ۲ شهر اراک در سال ۱۳۹۳
 217.  بررسی رابطه سبک های حل مساله با رفتارهای پرخطر در نوجوانان ۱۴ تا  ۱۷سال شهر تهران
 218.  بررسی مقایسه ای سلامت روان، جهت گیری مذهبی و افکار خودکشی در افراد اقدام کننده به خودکشی منجر به خودکشی ناموفق مراجعه شده به اورژانس بیمارشتان های شوشتر و افراد عادی در سال ۹۴-۱۳۹۳
 219.  بررسی اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال ۱۳۹۴
 220.  بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش جوانان شهر شیراز به استفاده از قلیان
 221. بررسي نقش مصرف مواد مخدر در وضعیت اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به عفونت   HIV/AIDS  شناسايي شده در اصفهان
 222.  مقایسه شیوه فرزند پروری ادراک شده .حمایت اجتماعی ادراک شده وناگویی هیجانی در زنان و مردان سالم ومعتاد شهرستان البرز
 223.  عادات پرخطر بهداشتی در دانشجویان دختر شهرستان آباده
 224.  بررسی رابطه میان رفتارهای پرخطر در نوجوانان دانش آموز پایه پیش دانشگاهی شهر همدان با شیوه های فرزند پروری والدین و عوامل جمعیت شناسی
 225. مقایسه جهت گیری مذهبی وهوش اخلاقی در افراد معتاد و افراد غیرمعتاد
 226.  مقایسه رفتارهای معطوف به سلامت در مصرف کنندگان متامفتامین و چند ماده‎ای
 227.  بررسی رابطه بین میزان انحرافات اجتماعی با  نحوه گذراندن اوقات فراغت مبتنی بر ورزش و  تفریحات سالم
 228.  بررسی میزان فعالیت فیزیکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال ۹۳
 229. بررسی وضعیت BMI در کودکان پیش دبستانی در سال ۹۳ زاهدان
 230. رابطه تیپ های شخصیتی و جو عاطفی خانواده برگرایش به اعتیاد
 231. بررسی میزان تمایل به اعتیاد در دانش آموزان  دبیرستانی نیکشهر در سال ۱۳۹۴
 232. بررسی رفتارهای پرخطر در مردان زندانی در زندان وکیل آباد مشهد در سال ۱۳۹۴
 233. اثربخشی آموزش مهارت همدلی بر بعد عاطفی نگرش به مصرف سیگار در دانش آموزان پسر – تابستان ۹۴
 234. رابطه بین حمایت اجتماعی خانواده و افکار خودکشی در افراد HIV مثبت
 235. مجازات های اجتماع محور؛ راهبردی برای کاهش و درمان رفتارهای پرخطر در جمعیت کیفری
 236. اثربخشی آموزش مهارت مقابله با استرس بر بعد شناختی نگرش بر مصرف سیگار در دانش آموزان پسر ناحیه ۲ آموزش و پرورش زاهدان
 237. بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سلامت روان و حمایت اجتماعی در معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون شهرستان خاش در سال ۱۳۹۴
 238. بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی بیرجند
 239. بررسی اپید میولوژیکی زنان مراجعه کننده به مرکزDIC  شهرستان بیرجند
 240. بررسی عادات غذایی وبرخی از عوامل خطرزا  و ارتباط آنها با زخم پپتیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام علی زاهدان طی سالهای  ۱۳۹۳-۱۳۹۰
 241. جرم­شناسی رفتارهای پرخطر جنسی شهروندان ایرانی در دنیای مجازی و شبکه­های اجتماعی
 242. تأثیر آموزش مبتنی بر مدل مراحل تغییر بر نگرش از سوء مصرف مواد مخدر در دانشجویان پسر دانشگاه  علوم پزشکی سبزوار در سال ۱۳۹۳
 243. عوامل تعیین کننده خودکشی در شهرستان زاهدان: یک مطالعه مقطعی
 244. بررسی ارتباط بین نوع نان مصرفی  و BMI در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلنیک دیابت شهرستان بیرجند در سال ۹۳
 245. عملکرد خانوارهای خراسان جنوبی  در خصوص تغذيه در سال ۱۳۹۳
 246. بررسی وضعیت برخی رفتارهای پر خطر مرتبط با سلامت دانش آموزان در استان خراسان جنوبی
 247. مقایسه گرایش به خودکشی و خود کارآمدی افراد مبتلا به اسکلروزیس مالتیپل و غیر مبتلا
 248. بررسی  میزان شیوع نشاط اجتماعی در زنان باردار مراجعه کننده به حاشیه شهر زاهدان
 249. بررسی  تاثیر سهل انگاری اجتماعی در کسبه مراجعه کننده به درمانگاه­های سطح شهر ایرانشهر
 250. بررسی رفتارهای پر خطر بهداشتی در دانش آموزان مقاطع راهنمایی مدارس مناطق روستایی شهرستان سپیدان در سال ۱۳۹۳
 251. بررسی شیوع وعلل مصرف سیگار دربین دانشجویان دانشگاه آزادشهر اردکان درسال ۱۳۹۲
 252. مقایسه فراوانی رفتارهای پرخطر در زنان زندانی و غیر زندانی شهرستان زاهدان
 253. بررسی مقایسه ای طرحواره های ناکارآمد اولیه در زنان وابسته و غیر وابسته به مواد اوپیوئیدی
 254. تعیین فراوانی حوادث اخیر زندگی، متغیرهای جمعیت شناختی و شاخص های روانپزشکی در معتادان اقدام کننده به خودکشی مراجعه کننده به مراکز سو ء مصرف مواد مخدر شهر زاهدان
 255. بررسی افکارخودکشی (افسردگی نا امیدانه) بین پرستاران بخش های جراحی، داخلی، مراقبت های ویژه و اورژانس
 256. بررسی شیوع اختلال استرس پس از سانحه در زندانیان و تاثیر متغیرهای دموگرافیک بر ابتلا به آن
 257. بررسی افکار خودکشی (افسردگی ناامیدانه) در دانشجویان
 258. مقايسه سيستم­هاي مغزي فعالسازي/بازداري رفتاري و منبع كنترل افراد معتاد دارای خالکوبی و فاقد خالکوبی
 259. بررسی تأثیر پیش بینی کنندگی امید به زندگی در کیفیت زندگی و رنج روانی بیماران مبتلا به هموفیلی
 260. بررسی اپیدمیولوژیک هپاتیت های منتقله از راه خون در معتادان با سابقه اعتیاد تزریقی مراجعه کننده به بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش مرکز بهداشت شماره۲ اصفهان در سال های ۱۳۹۰ تا  ۱۳۹۳
 261. امکان سنجی آموزش مهارت‌های کارآفرینی بر اساس مدل KAB در دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه
 262. بررسي رابطه کمال گرایی والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان
 263. بررسی و مقایسه نظریه ذهن در دانش آموزان ناشنوا و عادی
 264. تأثیر روان درمانی مبتنی بر تحلیل عملکرد بر کیفیت زندگی زنان روسپی: پژوهش مورد منفرد
 265. اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه شهید مطهری و مهاتما گاندی
 266. بررسی رابطه ی خود پنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در سال
 267. بررسی رابطه خودپنداره کودکان با تایید جویی و رشد اجتماعی در دانش آموزان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش منطقه شهر
 268. اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر صميميت و رضايت زناشويی در زنان خيانت ديده
 269. تبیین نقش سرمایه های روان­شناختی بر رضایت جنسی زوجین
 270. رابطه طلاق با هوش هیجانی در زنان باردار
 271. رابطه ویژگی های شخصیتی با سلامت روان دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور
 272. رابطه مديريت دانش با جو سازماني در بين کارمندان دانشگاه پيام نور
 273. بررسی مقایسه ای عزت نفس دانش آموزان پسر تیزهوش و عادی دوره اول متوسطه شهر سال تحصیلی
 274. تأثیر طرح استفاده بهینه از زمان حال بر افزایش میزان نشاط در محیط کلاس درس
 275. اثربخشی روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت از زندگی و شدت بیماری مبتلایان به پارکینسون
 276. ارزیابی درونی کیفیت گروه­های آموزشی علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی  بر اساس مدل اعتبار سنجی
 277. بررسي رابطه سبك­هاي شناختي با مولفه‌هاي يادگيري خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره دوم متوسطه (پایه دهم)
 278. تعيين رابطه سخت رويي با منبع كنترل و عملكرد تحصيلي در دانشجويان
 279. بررسی تاثیر آموزش برنامه فرزند پروری فورهند ولانگ والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای بر سلامت روان والدین
 280. ارتباط بین دو سال تجربه شرکت در ورزش بسکتبال با هوش هیجانی ، خود کار آمدی و اضطراب رقابتی بازیکنان
 281. رابطه امید به زندگی و اضطراب مرگ با سلامت روان همسران جانبازان شهرستان
 282. بررسی رابطه رضایت شغلی و خودکارآمدی معلمان با انگیزش تحصیلی دانش آموزان
 283. مقایسه مدیریت تعارض و سلامت روان کارکنان دارای تناسب شغل با شخصیت و فاقد آن در صنایع
 284. اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر باورهای فراشناختی زنان مطلقه
 285. اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر تنظیم هیجان زنان مطلقه
 286. بررسی ابعاد دانش محتوایی تربیتی فناوری دبیران زن متوسطه دوم
 287. بررسی تأثیر ویژگی­های تحصیلی و جنسیت بر یادگیری خودگردان در دانش-آموزان مقطع متوسطه اول شهر
 288. بررسي نقش خودکارآمدي، سلامت عمومي و هوش عمومي در تمیز دانش آموزان دارای عملکرد بالا و پایین
 289. بررسی تاثیر سطح تحصیلات والدین بر میزان شیوع خشونت خانگی علیه کودکان ۱۱سال شهر
 290. اثربخشي هیپنوتراپي بر پرخاشگري دانشجويان
 291. رابطة بین استعداد اعتیاد به مواد با سبک های دفاعی در مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون شهرستان
 292. بررسی ارتباط بین رفتارکارآفرینی با سرمایه انسانی و نیاز توفیق طلبی در کارآفرینان ایرانی
 293. بررسی رابطه کمال گرایی با ملاک های انتخاب همسر در بین دانشجویان علوم پزشکی
 294. بررسی تأثیر رایانه در فرهنگ خانواده ایرانی(والدین)
 295. شناسایی موانع و راهکارهای جلب و افزایش میزان مشارکت و همکاری دستگاههای اجرایی استان با بخش تعاون
 296. اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر کاهش اضطراب دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزی
 297. رابطه سرمایه های روانشناختی با مسؤولیت پذیری اجتماعی در نوجوانان
 298. بررسی رابطه مهارت های ارتباطی با ابعاد رضایت زناشویی زنان متاهل شاغل
 299. اثربخشی رفتار درمانی شناختی در درمان زنان مبتلا به چاقی
 300. رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه  با نشانه های وسواس مرگ در بین دانشجویان پزشکی شهر
 301. تحلیل چالش های فراروی آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن با استفاده از مدل واردن

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی بالینی عمومی تربیتی صنعتی و سازمانی هوش هیجانی

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی                                                 موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی بالینی                                        موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی بالینی

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی تربیتی                                        موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی تربیتی

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی عمومی                                      موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی عمومی

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی صنعتی و سازمانی                        موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی صنعتی و سازمانی