توضیحات پروژه

انجام پایان نامه و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی فنی مهندسی

 

انجام پایان نامه و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی علوم انسانی و پایه

انجام پایان نامه پروژه های کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی

 

انجام پایان نامه پروژه های کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی. در سال های گذشته با توجه به گسترش مراکز آموزش علمی کاربردی، موسسه با انبوهی از سفارش برای انجام پایان نامه کاردانی روبرو شد و برای پاسخگویی به نیاز دانشجویان اقدام به جذب دانشجویان دکترا برای انجام پایان نامه ها و پروژه های کاردانی نمود. اکنون موسسه آماده انجام پایان نامه کاردانی حسابداری کامپیوتر و دیگر رشته های تحصیلی با پایین ترین قیمت توسط دانشجویان دکترا با بالاترین کیفیت می باشد. انجام پایان نامه پروژه های کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی.
نام مراکز آموزش علمی کاربردی
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۵
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۶
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۷
مرکز آموزش فرهنگ و هنر واحد ۹ ( انجمن صنفی روزنامه نگاران)
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۰ ( رهیافت)
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۱
مرکز آموزش فرهنگ و هنر واحد ۱۱(موسیقی- کنسرواتور)
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۲ ( نظام الملک)
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۳
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۴
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۵( قطب راوندی )
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۶
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۷تهران ( سروش )
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۸
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۹ ( خوش نهاد پیمان )
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۲۰
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۲۱
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۲۲ (مجمع )
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۲۳
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۲۴
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۲۵
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۲۶ ( عهد ولایت )
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۲۷ ( مجتمع فنی تهران )
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۲۸ ( نینوا )
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۲۹ ( عالیان )
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۰ ( معرفت )
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۱
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۲ (فاران )
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۳
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۴ ( مشکات دانش )
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۵
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۶
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۷
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۸
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۰
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۱
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۲
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۳
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۴
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۵
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ ( راحیل)
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۷
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۸
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۹
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۵۳
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۵۴
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۵۵
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۵۶
(حسابداران امروز)
انجام پایان نامه پروژه های کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی. مرکز علمی کاربردی مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی واحد ۱
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۲
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۴
مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت داده‌پردازی ایران
مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی استان تهران
مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تبلیغات اسلامی
مرکز آموزش علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران
مرکز آموزش علمی-کاربردی گروه بین المللی ره شهر ( کوییک بیلد )
مرکز آموزش علمی کاربردی امام مهدی (عج)
دانشکده علوم و فنون فارابی تهران
مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت جهانگردی تهران ۲
مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت جهانگردی تهران ۳
مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان زندان‌ها (تهران)
انجام پایان نامه پروژه های کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی. مرکز آموزش علمی کاربردی بعثت ۱
مرکز آموزش علمی کاربردی قوه قضاییه
مرکز آموزش علمی کاربردی پست
مرکز آموزش علمی کاربردی بازرگانی واحد تهران
مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی شهید زمانپور
مرکز آموزش علمی کاربردی مالک اشتر تهران
آموزشکده فنی نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی
مرکز آموزش علمی کاربردی شهید مطهری
مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی تهران
مرکز آموزش علمی کاربردی هواشناسی و علوم جو تهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی بیمه ایران استان تهران
دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری
انجام پایان نامه پروژه های کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی. مرکز آموزش علمی کاربردی راه و ترابری
مرکز آموزش شرکت صنعتی کوشا
مرکز آموزش علمی کاربردی ساپکو
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع غلات قائم(عج)
مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت سایپا
مرکز آموزش علمی کاربردی علامه طبرسی
مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی زرماکارون
مرکز آموزش علمی کاربردی فدراسیون سوارکاری
مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران
مرکز آموزش تکواندو
مرکز آموزش علمی کاربردی پژوهش و مهندسی جوش
مرکز آموزش علمی کاربردی انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو
مرکز آموزش علمی کاربردی گسترش انفورماتیک ایران
مرکز آموزش علمی کاربردی پارس الکتریک
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع لاستیک (تهران)
مرکز آموزش علمی کاربردی قالبسازان ایران
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دخانی
مرکز آموزش علمی کاربردی چرم (تهران)
مرکز آموزش علمی کاربردی مهرکام پارس (تهران)
دانشگاه صنایع و معادن ایران – مرکز تهران
موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن (تهران)
مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران
مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت غذای تهران
مرکز آموزش علمی کاربردی انجمن سازندگان قطعات خودرو
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی استان تهران
مرکزآموزش علمی کاربردی نیکوکاری رعد
مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی ایران خودرو
مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی گلرنگ
مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی آما
موسسه آموزش عالی آزاد مدیریت امیرکبیر
موسسه آموزش عالی آزاد عصر دین و دانش
موسسه آموزش عالی آزاد فناوران اطلاعات تهران
موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون دانشسار
مرکز آموزش علمی کاربردی انجمن فیزیک ایران
موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصر دانش
موسسه آموزش عالی آزاد انفورماتیک ایران
موسسه آموزش عالی آزاد هادی
موسسه آموزش عالی آزاد علم گستر
موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند
دانشکده خبر
مرکز آموزش علمی کاربردی سوانح طبیعی
مرکز آموزش علمی کاربردی ساختمان و شهرسازی
مرکز آموزش علمی کاربردی واحد آموزشی تهران
موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت (مرکز تهران)
مرکز آموزش علمی کاربردی آگاهان نیرو
مرکز آموزش علمی کاربردی کمیته امداد امام خمینی
مرکز آموزش علمی-کاربردی مالیاتی تهران
مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد تهران
مرکز آموزش سازمان حج و زیارت
مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
مرکز علمی کاربردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری
مرکز آموزش فرهنگی هنری شهرداری تهران
مرکز آموزش علمی کاربردی رسانه
مرکز آموزش علمی کاربردی بانک ملت تهران
مجتمع آموزشی شهید ایرانی
مرکز آموزش علمی کاربردی شهدای نزاجا
مرکز آموزش علمی کاربردی استانداری تهران
مرکز آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش
مرکز آموزش علمی کاربردی تکواندو
مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تربیت بدنی آجا
مرکز آموزش انجمن مبل ایران
مرکز آموزش علمی کاربردی شهید صیاد شیرازی
مرکز آموزش علمی کاربردی پگاه تهران
مرکز آموزش علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرکز آموزش علمی کاربردی ماهان
مرکز شرکت تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران
مرکز آموزش علمی کاربردی تربیت مربی فنی و حرفه ای (کرج )
دانشکده حفاظت محیط زیست
مرکز آموزش علمی کاربردی شهید باهنر کرج
مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری کرج
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی (کرج)
مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد کرج
مرکز آموزش علمی کاربردی بعثت ۲
مرکز آموزش علمی – کاربردی بعثت ۳
مرکز آموزش علمی کاربردی داروگر
مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی زرماکارون
مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی کوشا (کرج(
مرکز آموزش علمی کاربردی منابع طبیعی دکتر جوانشیر
مرکز آموزش علمی کاربردی قالب‌های صنعتی ایران خودرو
مرکز آموزش علمی کاربردی سیمان آبیک
مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری ورامین
مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت غذا (عالیزاد)
مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد ساوجبلاغ
مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر
مرکز آموزش علمی کاربردی آسانسورسازی دماوند
مرکز آموزش علمی کاربردی فنون و خدمات هوایی تهران ( سماپران)
مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری رودهن
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۳
مرکز آموزش خانه کارگر واحد شهر قدس

دانشگاه جامع علمی کاربردی یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلان مراکز آموزشی که فاقد تجربه اجرایی می باشند تشکیل و نسبت به برگزاری دوره های علمی کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد اقدام می کند.
این دانشگاه، تنها متولی نظام آموزش عالی علمی کاربردی است که زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوری اداره می شود. هدف دانشگاه علمی کاربردی، فراهم آوردن زمینه مشارکت سازمانها و دستگاههای اجرايی دولتی و غير دولتی برای آموزش نيروی انسانی متخصص و مورد نياز بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، به نحوی که دانش آموختگان بتوانند برای فعاليتی که به آنها محول می شود، دانش و مهارت لازم را کسب نمايند.
دانشگاه علمی کاربردی، مسووليت برنامه ريزی، سازماندهی، پشتيباني های کارشناسی، عملياتی، اطلاعات و سياستگذاري های کلان و نيز نظارت و ارزشيابی مراکز و موسسات علمی کاربردی را بر عهده دارد.
انجام پایان نامه پروژه های کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی. این دانشگاه دارای ۳۱ واحد استانی و نزدیک به ۱۰۰۰ مرکز آموزشی در سطح کشور است و در سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد به دو روش ترمی و پودمانی با آزمون های مجزا دانشجو می پذیرد. آموزش ها در مراکز آموزشی مورد تأیید انجام شده و واحدهای استانی وظیفه نظارت و هماهنگی این مراکز را بر عهده دارند.
انجام پایان نامه پروژه های کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی. لیست رشته های کاردانی دانشگاه علمی کاربردی رشته ی کاردانی تاکسیرانی رشته ی تربیت بدنی – مربیگری پایه شنا رشته كارداني حرفه اي مددكاري خانواده رشته های کاردانی مجموعه مدیریت و خدمات اجتماعی در دانشگاه علمی کاربردی رشته های کاردانی-کاردانی به کارشناسی-کارشناسی ارشد رشته های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی رشته ی طراحی و آماده سازی چاپ رشته کاردانی خدمات سلامت – بهورزی رشته کاردانی حرفه ای پیرایش زنانه رشته کاردانی حرفه ای امور دهیاری و شوراها به روش اجرای آموزش های خاص رشته کاردانی حرفه ای پیرایش مردانه رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی گرایش مربیگری پایه والیبال رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی گرایش مربیگری پایه پرورش اندام رشته کاردانی حرفه ای امور محله رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی گرایش مربیگری پایه وزنه برداری رشته ی کاردانی حرفه ای خدمات سلامت – مطب داری رشته کاردانی حرفه ای خدمات سلامت دارویاری رشته ی کاردانی حرفه ای خبرنگاری ورزشی رشته کاردانی تربیت مربی کودکان کم توان ذهنی رشته کاردانی تربیت بدنی گرایش مربیگری ورزش سالمندان رشته حسابداری گرایش حسابداری واحد های صنفی رشته ی کاردانی کسب و کار ورزشی رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی گرایش مربیگری پایه کوه پیمایی و کوه نوردی رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی گرایش مربیگری پایه کاراته
انجام پایان نامه پروژه های کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی. رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی گرایش مربیگری پایه فوتسال رشته تربیت بدنی گرایش مربیگری پایه تیراندازی با کمان رشته تربیت بدنی گرایش مربیگری پایه راگبی رشته مربیگری پایه واترپلو رشته مربیگری پایه سنگ نوردی و صعود های ورزشی رشته ی تربیت بدنی گرایش مربیگری پایه ژیمناستیک رشته کاردانی مربیگری پایه ورزش رزم ملی ایران رشته کاردانی خدمات مشاوره معاملات خودرو رشته مربيگري پايه هندبال رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی گرایش مربیگری پایه غواصی رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی گرایش مربیگری پایه دوچرخه سواری رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی گرایش مربیگری پایه دو و میدانی رشته ی کاردانی تربیت بدنی گرایش مربیگری پایه جودو رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی گرایش مربیگری پایه بوکس رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی گرایش مربیگری پایه اسکواش رشته مدیریت کسب و کار رشته کاردانی امور دفتری رشته ی كارداني حرفه اي امور تشريفات رشته كارداني حرفه اي اطلاعات سيگنالي نظامي رشته ی كارداني حرفه اي ارشاد و معاضدت قضايي رشته ی كارداني حرفه اي اصلاح و تربيت رشته ی کاردانی ميهمانداري هواپيما رشته ی كارداني حرفه اي تربيت مربي آموزش هاي شهروندي رشته كارداني تأمين فيزيكي اطلاعات رشته حفاظت اطلاعات سياسي و نظامي رشته كارداني حرفه اي خدمات قضايي رشته كارداني حرفه اي حج و زيارت رشته کاردانی انبارداري رشته كارداني حرفه اي امداد و نجات شهري رشته ی كارداني حرفه اي امور بانكي رشته كارداني حرفه اي امور بورس رشته كارداني حرفه اي امور بيمه رشته كارداني حرفه اي امور تعاون رشته ی كارداني حرفه اي امور اداري رشته كارداني حرفه اي امور زائرين رشته كارداني حرفه اي امور نمايشگاهي رشته ی كارداني حرفه اي اطفا حريق شهري رشته كارداني حرفه اي تربيت مربي پيش دبستاني رشته كارداني حرفه اي تربيت مربي خانه كودك و نوجوان رشته كارداني حرفه اي كودك ياري رشته كارداني حرفه اي انجام پایان نامه پروژه های کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی. اورژانس اجتماعي رشته كارداني حرفه اي ايمني و بهداشت واحدهاي صنفي رشته كارداني حرفه اي ايمني و حفاظت تصرفات ساختماني رشته کاردانی مربيگري پايه آمادگي جسماني رشته كارداني حرفه اي بهره وري واحدهاي صنفي رشته کاردانی مربيگري پايه ورزش پهلواني و زورخانه اي رشته کاردانی تربيت مربي كودكان با نيازهاي ويژه رشته کاردانی مربيگري پايه تيراندازي رشته کاردانی مربيگري پايه چوگان رشته كارداني حرفه اي حسابداري مالياتي رشته کاردانی حسابداري مالي رشته کاردانی حسابداري دولتي رشته كارداني حرفه اي حسابرسي رشته کاردانی تكنولوژي آموزشي رشته كارداني حرفه اي جمع آوري اطلاعات نظامي رشته ی حقوق ثبتي رشته كارداني حرفه اي خدمات بندري رشته كارداني حرفه اي خدمات پس از فروش خودرو رشته ی نگارش حقوقي رشته كارداني حرفه اي خدمات پستي رشته مدیریت بازرگانی گرایش امور گمرکی رشته ی بازاريابي رشته كارداني حرفه اي دستياري قضايي رشته كاردانی حرفه‌ای حقوق گرایش امور ضابطین قضایی رشته كارداني حرفه اي مربيگري پايه فوتبال رشته مددكاري كودك رشته كارداني حرفه اي امور دهياري و شوراها رشته كارداني حرفه اي سرپرستي تشكل هاي صنفي رشته کاردانی رشته سرپرستي و توزيع كالا و خدمات رشته كارداني حرفه اي سرپرستي مجتمع هاي تجاري رشته كارداني حرفه اي سلامت ياري رشته ی مربيگري پايه شطرنج رشته کاردانی مربيگري پايه كشتي رشته ی مديريت كسب و كار رشته کاردانی فنی فرآوري محصولات شیلاتی رشته کاردانی فنی تکثیر و پرورش آبزیان زینتی رشته کاردانی فنی منابع طبیعی گرایش تولید بذر و نهال جنگل و مرتعی رشته تولید و فرآوری زعفران رشته کاردانی فنی فرآوری چای رشته کاردانی فنی تولید سبزی و صیفی رشته کاردانی فنی پرورش توت فرنگی رشته کاردانی فنی ماشین هاي فرآوري خوراك دام رشته کاردانی فنی صید و بهره برداري آبزیان رشته کاردانی فنی تولید دانه هاي روغنی رشته انجام پایان نامه پروژه های کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی. کاردانی تکثیر و پرورش ماهیان خاویاري رشته کاردانی فنی حفاظت از منابع آبزیان رشته ماشین هاي تولید و فرآوري برنج رشته کاردانی فنی امور زراعی – تولید نیشکر رشته كاردانی فنی امور زراعی – تولید گندم و جو رشته امور زراعي گرایش توليد چغندر قند رشته کاردانی فنی مکانیک ماشین های منابع طبیعی رشته كاردانی فنی منابع طبیعی گرایش احیا مناطق بیابانی رشته تسهیل گري توسعه روستایی رشته انتقال و توزيع آب كشاورزي رشته کاردانی فرآورده های بیولوژیک رشته کاردانی فني تولیدات گلخانه‌ای رشته كارداني فني حفاظت و حمايت از منابع طبيعي رشته جنگلداري تلفيقي رشته جنگلداري رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی رشته کاردانی بهداشت آبزيان رشته کاردانی بهداشت محصولات دامي رشته کاردانی بهداشتیاري دامپزشکی انجام پایان نامه پروژه های کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی. رشته کاردانی فني تولید قارچ‌های خوراکی رشته تكثير و پرورش ماهيان گرمابي رشته کارداني تكثير و پرورش ميگو رشته کاردانی فنی امور زراعی گرایش تولید برنج رشته كارداني فني پرورش صنعتي طيور رشته پرورش صنعتي گاو رشته کارداني فنی تكثير و پرورش آبزيان زينتي رشته كارداني فني پرورش اسب رشته ی پرورش زنبور عسل رشته كاردانی فنی باغبانی گرایش گیاهان دارویی و معطر رشته کاردانی فني گیاهان دارویی و معطر رشته ماشین های زراعی و باغی رشته ی کاردانی مرتعداري رشته کاردانی فني رشته مکانیزاسیون کشاورزی رشته کاردانی فني باغبانی گرایش تولید و فرآوری انگور رشته کاردانی فني باغبانی گرایش تولید و فرآوری پسته رشته ی گياه پزشكي رشته کاردانی فني باغبانی گرایش تولید مرکبات رشته باغبانی گرایش تولید و پرورش نهال باغي رشته صنایع گوشت و فرآورده هاي گوشتي رشته گل و گياه زينتي رشته کاردانی فنی مکانیک شناورهاي صيادي رشته کاردانی فني باغبانی گرایش تولید و فرآوری خرما رشته کاردانی فنی باغبانی گرایش تولید و فرآوری زیتون رشته تولیدات باغی رشته کاردانی تولیدات زراعی رشته کاردانی زهکشی و بهسازی خاک در دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی صنایع شير و فرآورده هاي لبني رشته کاردانی فني توليد میوه‌های مناطق معتدله رشته کاردانی گریم رشته تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوان رشته کاردانی حرفه ای زبان اسپانیولی – آثار دیداری و شنیداری رشته صدابرداری رشته کاردان فنی عمران اراضی کشاورزی رشته هنر های تجسمی – نقاشی رشته نقاشی دیواری رشته سفال و کاشی سنتی رشته تصویر برداری رشته مترجمی زبان انگلیسی – آثار مکتوب و متون رسمی رشته کاردانی دستیاری کارگردان نمایش رشته ویراستاری رشته آشپزی رشته هتلداری رشته کاردانی كارگردانی و طراحی بازی‌های رایانه‌ای رشته کاردانی تهیه و تولید فیلم رشته کاردانی جلوه های ویژه رشته نورپردازی رشته نمایش عروسکی انجام پایان نامه پروژه های کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی. رشته کاردانی حرفه ای عکاسی خبری رشته کاردانی سینما گرایش فیلم نامه نویسی رشته کارگردانی هنری بازی¬های رایانه¬ ای رشته کاردانی گردشگری رشته کاردانی رشته عکاسی رشته کاردانی هنر های تجسمی گرایش خوشنویسی رشته کاردانی طلا و جواهر گرایش گوهر نشانی رشته کاردانی فنی طلا و جواهر – ساخت زیور آلات با دست رشته طلا و جواهر گرایش تراش سنگ های قیمتی رشته تربیت مربی قرآن کریم رشته هنر های تجسمی گرایش نقاشی ایرانی رشته بازیگری رشته كاردانی حرفه‌ای امور فرهنگی – امور موزه رشته انیمیشن رشته ی کاردانی سینما گرایش تدوین فیلم رشته کاردانی بدلکاری رشته سینما گرایش فیلم سازی رشته کاردانی قنادی رشته کمک کارگردانی رشته کاردانی موسیقی – آواز ایرانی رشته خبرنگاری رشته امور فرهنگی رشته کاردانی رشته چاپ گرایش طراحی چاپ رشته چاپ و نشر رشته کاردانی هنرهای نمایشی گرایش طراحی صحنه رشته طراحی لباس رشته کاردانی رشته دوخت و تکنولوژی لباس رشته هنر های تجسمی گرایش گرافیک رشته متالورژی گرایش نورد فولاد رشته صنایع شیمیایی گرایش پالایش گاز رشته ی عمران گرایش سازه های مترو رشته برق گرایش الکتریک نیروگاه رشته کاردانی برق – انتقال رشته صنايع دستي گرایش فرش دستباف رشته چاپ گرایش صحافی رشته موسیقی گرایش نوازندگی ساز ایرانی رشته مترجمی زبان انگلیسی – آثار دیداری و شنیداری رشته معماری داخلی رشته سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو رشته صنایع خمیر و کاغذ رشته مخابرات مترو رشته مکانیک مترو رشته ی کاردانی فنی عملیات حفاری رشته صنایع سیمان گرایش تعمیر و نگهداری رشته ی کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات مکانیک دستگاه حفاری رشته کاردانی فنی رشته رسانه رشته کنترل کیفیت قطعات مکانیکی رشته شیمی آزمایشگاهی گرایش صنعتی رشته کاردانی فنی رسانه گرایش تجهیزات صدابرداری رشته ی کاردانی فنی رسانه گرایش تجهیزات تصویربرداری رشته ی کاردانی فنی مکانیک گرایش ماشین آلات صنعت سیمان رشته ی کاردانی فنی صنایع چاپ – ماشین آلات رشته کاردانی فنی رشته بهره برداری راه آهن رشته کاردانی فنی رشته عمران گرایش شبکه و تصفیه خانه آب رشته کاردانی فنی رشته مکانیک گرایش ساخت و تولید قالب های کفش رشته کاردانی فنی رشته مکانیک گرایش جریه راه آهن رشته کاردانی فنی رشته مواد گرایش تولید سیمان رشته هدایت لوکوموتیو رشته ی کاردانی فنی صنایع غذایی گرایش نوشیدنی ها رشته عمران گرایش سازه های پیش ساخته رشته کاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادر رشته ی کاردانی فنی علمی کاربردی عمران گرایش سازه های آبی رشته کاردانی فنی مکانیک گرایش نیروگاه حرارتی رشته کاردانی فنی مکانیک گرایش نیروگاه برق آبی
انجام پایان نامه پروژه های کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی. رشته ی کاردانی فنی عمران – قنات رشته کاردانی برق گرایش برق خودرو های زرهی رشته کاردانی مكانيك گرایش پمپ و كمپرسور رشته کاردانی نفت گرایش عمليات توليد و فراورش رشته کاردانی حفاري چاههاي نفت و گاز رشته کاردانی مكانيك گرایش تجهيزات ثابت فرايندي رشته کاردانی علمی کاربردی گاز گرایش عمليات توليد و فراورش رشته کاردانی فنی صنایع دخانی رشته کاردانی فنی ساخت محصولات پلیمری گرایش قطعات کامپوزیتی و فومی رشته کاردانی فنی مخابرات گرایش انتقال رادیویی رشته متالورژی گرایش تولید آلومینیوم رشته کاردانی فنی مكانيك گرایش توربين هاي گازي رشته ی کاردانی علمی کاربردی سازه های مترو رشته کاردانی الکتریک نیروگاه رشته کاردانی برق گرایش انتقال رشته کاردانی برق گرایش تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی رشته کاردانی برق گرایش توزیع رشته کاردانی عمران گرایش شبکه و تصفیه خانه فاضلاب رشته عمران گرایش منابع آب های زیرزمینی رشته عمران گرایش منابع آب های سطحی رشته کاردانی عمران گرایش سد و شبکه رشته ارتباطات فنی گرایش ارتباطات فنی رسانه رشته کاردانی عمران گرایش ترافیک شهری رشته کاردانی فنی مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن رشته صنایع سیمان گرایش كنترل كیفیت انجام پایان نامه پروژه های کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی. رشته کاردانی علمی کاربردی طلا و جواهر رشته كاردانی مكانیك ماشین‌های راهسازی رشته ی کنترل کیفیت خودرو رشته کاردانی مکانیک ماشین آلات صنعتی رشته ی عمران گرایش خط و ابنیه مترو رشته كاردانی فنی مكانیك گرایش تعمیرات ماشین‌آلات صنعتی رشته کاردانی رشته برق مترو در دانشگاه علمی کاربردی رشته كاردانی فنی فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) روستایی رشته کاردانی مکانیک گرایش تاسیسات مکانیکی ساختمان رشته کامپیوتر گرایش سیستم های کامپیوتری رشته ی گاز رسانی رشته ایمنی زمینی فرودگاهی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما رشته اویونیک هواپیما رشته هوانوردی گرایش خلبانی PPL رشته ی تولید کفش رشته كاردانی فنی عمران گرایش راهداری رشته صنایع غذایی گرایش نان رشته صنایع غذایی گرایش کمپوت و کنسرو رشته كارداني فني صنايع غذايي گرایش فراوري خشكبار در دانشگاه علمی کاربردی رشته كاردانی فنی صنایع غذایی گرایش روغن خوراكی رشته كاردانی فنی علمی کاربردی شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی رشته شیمی آزمایشگاهی گرایش شوینده‌ها، آرایشی و بهداشتی رشته شبکه های کامپیوتری كاردانی فنی معماری گرایش معماری شهری رشته مهندسی ایمنی کار گرایش حفاظت فنی رشته صنایع نساجی گرایش تولید فرش ماشینی
انجام پایان نامه پروژه های کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی. رشته كاردانی فنی معدن‌ گرایش فراوری مواد معدنی رشته كاردانی فنی معدن‌ گرایش فراوری سنگ‌های ساختمانی رشته كارداني فني معدن گرایش فراوري سنگ هاي تزئيني رشته صنایع غذایی گرایش گزسازی رشته صنایع غذایی گرایش شیرینی سازی رشته صنایع غذایی گرایش قند كارداني فني صنايع نساجي گرایش چرم و پوست رشته صنایع پلاستیک رشته كاردانی فنی صنایع غذایی – آرد رشته ی مهندسی برق گرایش کنترل رشته کاردانی لوازم خانگی در دانشگاه علمی کاربردی رشته مکانیک گرایش ماشین افزار رشته كاردانی فنی صنایع چوب گرایش تولید مبلمان رشته كارداني فني مخابرات گرایش مراكز سوئيچينگ رشته كاردانی فنی معماری گرایش معماری روستایی رشته کاردانی مکانیک خودرو رشته فناوری اطلاعات گرایش رسانه رشته کاردانی مخابرات گرایش کابل و فیبر نوری رشته کاردانی بازی سازی رایانه ای رشته كاردانی فنی معدن گرایش استخراج رشته كارداني فني فناوري اطلاعات گرایش اينترنت و شبكه‌هاي گسترده رشته صنايع سراميك – آزمايشگاه رشته انجام پایان نامه پروژه های کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی.

انجام پایان نامه پروژه های کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی. متالورژي گرایش آزمون فلزات رشته کاردانی آسانسور و پله برقی رشته کاردانی فنی بازرسی جوش رشته ارتباطات و فناوری (ICT) رشته کاردانی رشته ابزار دقیق رشته كاردانی فنی مخابرات گرایش ارتباطات داده‌ها رشته كاردانی فنی مكانیك گرایش مكانیك تاسیسات صنعتی رشته تجهيزات پزشكي گرایش تجهيزات آزمايشگاه تشخيص پزشكي رشته کاردانی فنی عمران گرایش تونل سازي رشته ی جوشکاری رشته كارداني فني تجهيزات پزشكي گرایش تجهيزات كنترل عفوني و استريليزاسيون رشته كارداني فني نرم افزار گرایش برنامه سازی کامپیوتري رشته ی عمران گرایش امور پيمان ها رشته برق گرایش تاسيسات الكتريكي ساختمان رشته تجهيزات پزشكي گرایش تجهيزات اتاق عمل رشته كارداني فني برق گرایش برق صنعتي رشته كارداني فني برق گرایش برق ماشين آلات سنگين رشته کاردانی صنايع سراميك گرایش خط توليد رشته کاردانی فني عمران گرایش راهسازي رشته کاردانی ربات رشته صنايع شيميايي انجام پایان نامه پروژه های کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی. گرایش رنگ خودرو رشته ریخته گری زیورآلات رشته کاردانی متالورژی گرایش ریخته گری رشته صنايع شيميايي گرایش رنگ سازي رشته كارداني فني عمران گرایش حمل و نقل شهري رشته کاردانی معدن گرایش حفاري رشته کاردانی نقشه‌برداري مسير رشته کاردانی نقشه کشی صنعتی رشته کاردانی فنی مكانيك گرایش ساخت و تولید قالب های فلزی رشته کاردانی فنی مكانيك گرایش ساخت و تولید قالب های فورج رشته مكانيك گرایش ساخت و تولید قالب های دایکاست رشته کاردانی علمی کاربردی ریسندگی انجام پایان نامه پروژه های کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی. رشته کاردانی مكانيک گرایش ساخت و تولید قالب های پلاستیک رشته ی كارداني حرفه اي مربيگري پايه سواركاري رشته ی كارداني حرفه اي مراقبت سالمندان رشته ی کاردانی نگهداری و مرمت ساختمان رشته ی كارداني مشاركت هاي مردمي رشته كارداني حرفه اي تربيت مروج سياسي رشته كارداني حرفه اي لجستيك و زنجيره تأمين رشته ی كارداني حرفه اي خدمات مشاوره حقوقي اصناف رشته ی کاردانی امداد سوانح

 

جزئیات پروژه