انجام پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی

 

انجام پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی

 

معرفی رشته روانشناسی عمومی – مقطع کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی نظر به ضرورت تدوین نظام آموزشی جدید منطبق بر اهداف دانشگاه اسلامی، شورای عالی برنامه ریزی مسئولیت و تدوین طرح نوین آموزشی علوم انسانی را به گروه علوم انسانی محول نموده و در این رهگذر، تهیه طرح جدید آموزشی روانشناسی عمومی به کمیته تخصصی روانشناسی واگذار گردید. این کمیته (مرکب از عده ای ) از اساتید روانشناسی عمومی دانشگاهها) براساس شرح وظایفی که از طرف گروه علوم انسانی تدوین گردیده از تاریخ بهمن ماه ۱۳۵۹ فعالیت خود را آغاز کرده و نتیجه این فعالیت به تدوین و تهیه طرحهای مراحل مختلف آموزش روانشناسی در دانشگاه از جمله طرح دوره کارشناسی ارشد روانشناسی ارشد و روانشناسی عمومی به شرح زیر به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسید.

طول دوره تحصیل

انجام پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی دوره کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی حداقل شامل ۴ ترم (۲ سال) دارای ۳۶ واحد بوده و به شکل نظام کارشناسی ارشد ناپیوسته میباشد.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ۳۶ واحد و بشرح زیر است:
دروس الزامی ۳۰ واحد
سمینار ۲ واحد
پروژه و پایان نامه ۴ واحد
دروس آزاد (اختیاری) ندارد

نقش و توانایی یا کارایی

– انجام پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی ارائه خدمات روانشناسی در مراکز و موسسات مربوطه
– فعالیتهای پژوهشی در زمینه های مختلف روانشناسی عمومی
– قبول مسئولیتهای خدماتی و پژوهشی در موسسات دولتی
– آموزش در مسائلی که مربوط به ارائه خدمات پژوهشی و روانشناسی میشود
– آمادگی برای تحصیلات بالاتر در جهت تامین کادر علمی دانشگاهها و سایر مراکز پژوهشی

ضرورت و توانایی

انجام پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی در حال حاضر به علت کمبود بسیار شدید متخصص در سطوح مختلف در روانشناسی عمومی و پژوهشی و آموزشی برای مراکز تشخیص و درمانی در موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز توانبخشی و پیشگیری، ضرورت فوری عاجل ایجاد چنین برنامه ای احساس می شود. این کمبود های حیاتی، نظام آموزشی و اداری کشور را موظف دارد که مساله تربیت متخصص در این زمینه و دراین سطح و بالاتر از آن را به نحو بسیار جدی مورد عنایت و توجه قرار دهد.

روانشناسی عمومی

روانشناسی علمی است که به بررسی علمی رفتار و فرآیندهای ذهنی می پردازد. منظور از «رفتار» در روانشناسی، آن دسته از فعالیت های جاندار است که بوسیله یک جاندار دیگر یا با دستگاه های آزمایشگاهی قابل مشاهده است.

 

انجام پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی هیلگارد پیشرفته جیمز کالات حمزه گنجی حافظه فراگیر کتاب

تعریف روانشناسی

انجام پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی روانشناسی علمی است که به بررسی علمی رفتار و فرآیندهای ذهنی می پردازد. منظور از «رفتار» در روانشناسی، آن دسته از فعالیت های جاندار است که بوسیله یک جاندار دیگر یا با دستگاه های آزمایشگاهی قابل مشاهده است. و منظور از «فرآیندهای ذهنی» یعنی آن دسته از فعالیت های جاندار که قابل مشاهده مستقیم نیست، ولی می توان آن را از روی آثارش در رفتار فرد استنباط کرد. نمونه هایی از رفتار عبارتند از:مطالعه کردن، صحبت کردن، ورزش کردن، خوابیدن، حرف زدن در خواب، آب دهان انداختن، گره کردن مشت ها و . . . نمونه هایی از فرآیندهای ذهنی عبارتند از:حل مسئله، سبک تفکر، تغییرات مربوط به حافظه و یادگیری، ادراک و . . .

اگر روانشناسی را (مطالعه ی علمی رفتار و فرایند های ذهنی) بدانیم، در این تعریف سه کلمه مهم هستند. علم، رفتار و فرایندهای ذهنی. پس به تعریف این سه کلمه می پردازیم:

۱-علم در آموزش روانشناسی

انجام پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی روانشناسی به عنوان یک علم برای مشاهده، توصیف، پیش بینی و تبیین رفتار از روش های نظام مندی استفاده می کندروانشناسان مطالعات خود را خیلی ذقیق و موشکافانه طراحی می کنند. در روانشناسی مطلوب این است نتایج حاصل، رفتار شمار زیادی از آدم ها را تو صیف کند.

۲-رفتار در آموزش روانشناسی

رفتار هرکاری است که ما می توانیم انجام دهیم و بصوررت مستقیم قابل مشاهده است، مثل بوسیدن، گریه کردن نوزاد یا موتور سواری. البته طی سال های اخیر رفتار را جور دیگری تبیین می کنند و رفتار را نتیجه ی هر گونه پاسخ به محرک می دانند و این رفتار می تواند هم قابل مشاهده و هم غیر قابل مشاهده باشد.

اهداف روانشناسی

روانشناسی در زمینه های گوناگون، مانند چگونگی ادراک، پیش بینی رفتار دیگران، دگرگونی های رفتار، آشنایی با شیوه های حل مسئله، ترمیم آسیب های روانی و حل دشواری های زندگی، ما را یاری می دهد تا با رفع نیازها و کمبود ها، راه برای خوشبختی و شکوفایی انسان ها گشوده شود. به این ترتیب، هدف های مهم روانشناسی عبارت اند از:

  • توصیف و سنجش رفتارها، که درشرایط گوناگون جلوه گر می شوند.
  • توضیح علت های رفتار و نتیجه گیری منطقی از چگونگی آن، برای پی بردن به واقعیت ها
  • پیش بینی نتایج رفتارها بر اساس اطلاعات موجود از عملکردهای گذشته
  • مهار یا کنترل رفتارها، برای تسلط بر امور و دست یابی به موفقیت در کارها
  • حل دشواری های رفتاری در زندگی فردی و اجتماعی

 

انجام پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی هیلگارد پیشرفته جیمز کالات حمزه گنجی حافظه فراگیر کتاب

 

انجام پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی رسیدن به این هدف ها، موضوع رشته های گوناگون علم روانشناسی است. گرچه یافته های روانشناسی با روش علمی، بیش از ۱۳۰ سال سابقه ندارد، ولی توجه به موضوعات این رشته، از گذشته های بسیار دور مطرح بوده است. انسان های ابتدایی با توجه به خواب و رویاها، تصور می کردند در درون آن ها موجودی نامرئی وجود دارد که هنگام خواب از بدن جدا می شود و کارهایی را انجام می دهد. به این دلیل آنان خود را متشکل از دو جز جاندار و بی جان می دانستند و عوامل طبیعی را نیز جاندار و بی جان می پنداشتند و بین عوامل طبیعی و موجود نامرئی درون خود، رابطه برقرار می کردند. از نظر آنان، برخی عوامل طبیعی جاندار عبارت بوده اند از:رعد و برق، طوفان، سیل، زلزله، بیماری، طلوع و غروب، خسوف و کسوف، خورشید و ستارگان. انسان های ابتدایی این گونه عوامل طبیعی را در ایجاد تصورات خیر و شر(سعد و نحس)، یا شاد و ناشاد موثر می دانستند و از راه نذر و قربانی می خواستند این ارواح را، درباره موجود نامرئی درون خود تسکین دهند و نظر مساعد ارواح طیّبه یا خبیثه را جلب کنند. این نوع تصورات که به «جان دار پنداری ابتدایی[۱]»معروف است، قبل از ظهور ادیان یکتا پرستی در برخی از جوامع وجود داشته و حتی موجبات پرستش خدایان گوناگون می شده است.

انجام پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی یونانیان باستان قبل از ظهور ادیان یکتا پرستی در برخی از جوامع وجود داشته و حتی موجبات پرستش خدایان گوناگون می شده است. یونانیان باستان، قبل از میلاد مسیح عقیده داشتند که روان یا دم زندگی همیشه زنده و پایدار است و این بدن است که نابود می شود. تن هم چون قفسی است که روان برای مدتی کوتاه در آن زندگی می کند. شاخص ترین دانشمندان یونان باستان که درباره ی روانشناسی اظهار نظر کرده اند عبارت اند از:سقراط، بقراط، افلاطون و ارسطو، اینان در زمینه روان و نفس در زندگی آدمی مطالب گسترده ای بیان کرده اند. ادیان گوناگون بر اساس ضوابط و اصول خود، افراد را به رفتارهای خاصی تشویق می کنند. اما با توجه به آن که در حال حاضر بالغ بر سه میلیارد نفر مسیحی و مسلمان در جهان وجود دارند، مطالب مختصری از شیوه های رفتاری این دو دین ارائه می شود.

انجام پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی آرامش یا آسایش برداشت ها از آرامش متفاوت است ، بعضی ها آسایش را مقدم بر آرامش میدانند و بعضی دیگر برعکس. بزرگترین ترس بشر ترس از تنهائی است که برای گریز از آن راههای مختلفی را جستجو میکند که با اولویت دادن به بعضی از آنها سعی میکند به آرامش برسد. مهمترین آنها امنیت ، آرامش ، خوشبحتی ، موفقیت و آسایش میباشد . ترس از تنهائی در همه جا به سراغ ما میاید .اگر همسرمان بگوید میخواهد از ما جدا شود و یا شریکمان نخواهد با ما همکاری کند و یا دوستمان با ما قطع رابطه کند ، احساس میکنیم که ما را ترک میکنند ، بعبارتی دیگر ما تنها میمانیم. این تنهائی بخصوص شدت پیدا میکند اگر ما “من درون خود” را با خودمان نداشته باشیم ، در قدیم میگفتند کسانی که مسافرت میروند چنانچه دل خود را با خودشان ببرند هیچوقت احساس تنهائی نمیکنند و بهشان خوش میگذرد. وقتی دل با تو هست یعنی جسم و روح با هم هستند فکر قطع شده و ما در لحظه هستیم و در لحظه و حال ، حال میکنیم .

انجام پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی تا زمانی که سنگ به پیشانی ات نخورده نگو “آخ” متاسفانه روزی صد بار آخ میگوئیم و از سنگ هم خبری نیست . اگر نتوانی حرف دلت را بزنی و جواب طرف مقابل را ندهی باین دلیل که ممکن است ناراحت شود ، خود دلیل ترس از تنهائی است ، بجای اینکه دلت جواب بدهد ، توی دلت میریزی و خفه خون میگیری و همین امر باعث میشود که از طرف مقابل کینه به دل بگیریم ، این خشم که در دل نگهداشته میشود بمرور زمان تبدیل به افسردگی میگردد. اگر در تصمیم گیری هایت خواسته های قلبی ات را دخالت ندهی، انگار، ترمز دستی را کشیده ای و مرتباً گاز میدهی. بعضی ها معتقدند که اگر قلب انسان چیزی را آرزو کند که عقل بتواند آنرا پیاده کند به آرامش رسیده است. برای اینکه هم آهنگی بین عقل و قلب را بهتر درک کنیم : عقل راه پول درآوردن را میداند ، ولی این قلب است که میداند پول کجا هست.

 

انجام پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی هیلگارد پیشرفته جیمز کالات حمزه گنجی حافظه فراگیر کتاب

 

انجام پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی وقتی صحبت از ندای درون میشه،وقتی میگیم از ته دلم میخوام.وقتی میگیم دلم راضی نمیشه.وقتی یه دلم میگه برو ، یه دلم میگه نرو،از کدام دل ها صحبت میکنم آیا منظور ضمیر روشن و ضمیر باطن هست(عقل و قلب).چرا گاهی اوقات بدلم برات میشود.وقتی میگم کار، کار دله، وقتی میخوام کسی بمن دلداری بده.وقتی میگیم فلانی دلداره.چرا میگویند دل و دلدار،کلمه دلبر از کجا آمده است .چه موقع دل آرام میگیرد.وقتی میگم فلانی دلمو برده وقتی میگیم فلانی دل ندار د ،دل مرده است،چرا بعضی ها دل سنگ و بعضی ها دل رحم هستند. وقتی میگویم دلسرد یا دلگرمم ، وقتی دلم شور میزنه ،وقتی میگن دل نازکه،وقتی دلسرد میشم.وقتی دلگرم هستم .وقتی میگم دست بدلم نزار، و یافلانی دل زنده است.دل آزرده است. وقتی دلگیر میشم. از چه دلی ، ،. از چه شخصی صحبت میکنیم .کسانی که با عشق سروکار دارند این دل را خوب میشناسند.آیا این دل ،در درون ماست؟ ،و یا اینکه در بیرون باید بدنبالش بگردیم.آیا این دل هم مثل عقل دنبال نتیجه است و بقول معروف تا چیزی توش نداشته باشه کاری رو انجام نمیده ،و اگر انجام داد ،از دیگران توقع به به و چه چه دارد .اگر درست بنگریم ،این دل در درون ماست.راستی همه اش که شد دل ،پس عقل کجاست.چرا عاقل پی پل میگردد و دیوانه پابرهنه از آب میگذرد.” عقل رفیق موفقیت است و دل ،رفیق خوشبختی”.عاشق هرگز وابسته نیست.عشق همیشه آنجاست.عشق به زندگی، عشق به طبیعت،عشق به خدا،عشق به حیوانات وپرندگان ،عشق به گل ،عشق به زیبائی ،عشق به فرزند،عشق به همسر.بهتر بگویم فقط عاشق باش.”عاشقانه زندگی کن حتی اگر معشوقی در کار نباشد.

 

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی
 

خير کد درس نام درس (اختياري) نوع
ترم ۱
۱ ۳۱۴۱۲۰۹۶ روشهای آماری پیشرفته خير اصلي
۲ ۳۱۴۱۲۱۰۹ روشهای تحقیق در روانشناسی خير اصلي
۳ ۳۱۴۱۲۱۲۱ انگیزه وهیجان خير اصلي
۴ ۳۱۴۱۲۱۳۲ روانشناسی احساس وادراک خير اصلي
۵ ۳۱۴۱۲۱۷۶ روانشناسی اجتماعی پیشرفته خير اصلي
۶ ۳۱۴۱۲۱۸۷ مباحث جدید در آسیب شناسی روانی خير اصلي
۷ ۳۱۴۱۳۰۸۸ آزمونهای شناختی در روانشناسی بالینی خير اصلي

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

رابطه احساس انسجام و عملکرد شغلی با میانجی‌گری سلامت روان و راهبردهای مقابله

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته روانشناسی عمومی   رابطه احساس انسجام عملکرد شغلی میانجی‌گری سلامت روان راهبردهای مقابله   رابطه احساس انسجام عملکرد شغلی میانجی‌گری سلامت روان راهبردهای مقابله. این پژوهش با هدف بررسی رابطه­ ی بین متغیرهای احساس انسجام و عملکرد شغلی با میانجیگری راهبردهای مقابله­ و […]

نقش تعدیل‌کننده رضایت از زندگی در رابطه بین تاب‌آوری و سلامت عمومی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته روانشناسی عمومی   نقش تعدیل‌کننده رضایت از زندگی رابطه تاب‌آوری و سلامت عمومی   نقش تعدیل‌کننده رضایت از زندگی رابطه تاب‌آوری و سلامت عمومی. در این پژوهش نقش تعدیل کننده رضایت از زندگی در رابطة بین تاب آوری و سلامت عمومی در یک […]

نقش راهبردهای نظم‌دهی شناختی هیجان و سلامت عمومی در ناگویی خلقی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته روانشناسی عمومی نقش راهبردهای نظم‌دهی شناختی هیجان سلامت عمومی در ناگویی خلقی   نقش راهبردهای نظم‌دهی شناختی هیجان سلامت عمومی در ناگویی خلقی. هدف پژوهش حاضر پیش‎بینی ناگویی خلقی بر پایة راهبردهای نظم‎دهی شناختی هیجان و سلامت عمومی بود. ۴۳۱ دانشجوی دانشگاه ارومیه […]

اثربخشی آموزش بازشناسی هیجان‌ها بر مهارت‌های اجتماعی کودکان اتیستیک عملکرد بالا

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته روانشناسی عمومی   آموزش بازشناسی هیجان‌ها مهارت‌های اجتماعی کودکان اتیستیک عملکرد بالا   آموزش بازشناسی هیجان‌ها مهارت‌های اجتماعی کودکان اتیستیک عملکرد بالا. کودکان اتیستیک به دنیای مجازی بیش از دنیای واقعی علاقه دارند. پژوهش حاضر به منظور بررسی تفاوت توجه به چهره­های هیجانی […]

رابطه بین مهارت‌های اجتماعی و سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته روانشناسی عمومی   رابطه بین مهارت‌های اجتماعی و سلامت عمومی اعتیاد به اینترنت   رابطه بین مهارت‌های اجتماعی و سلامت عمومی اعتیاد به اینترنت. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سلامت عمومی و مهارت های اجتماعی و اعتیاد به اینترنت است. بدین منظور […]

مقایسه اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری با تحریک مغز از روی جمجمه با جریان مستقیم الکتریکی در بیماران مبتلا به افسردگی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته روانشناسی عمومی   تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری مغز جمجمه جریان مستقیم بیماران افسردگی   تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری مغز جمجمه جریان مستقیم بیماران افسردگی. از آنجایی که افسردگی یک اختلال شایع است، شناسایی روش درمان مفید و مداوم بسیار مهم است. هدف این […]

تأثیر آموزش نوروفیدبک بر بهبود حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی نقص توجه

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته روانشناسی عمومی   آموزش نوروفیدبک بهبود حافظه فعال کودکان بیش فعالی نقص توجه   آموزش نوروفیدبک بهبود حافظه فعال کودکان بیش فعالی نقص توجه. هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر آموزش نوروفیدبک با باند فرکانس آلفا بر بهبود عملکرد حافظه فعال در کودکان […]

تاثیر آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر علائم افسردگی بیماران دیابتی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته روانشناسی عمومی   آموزش ایمن سازی در برابر استرس علائم افسردگی بیماران دیابتی   آموزش ایمن سازی در برابر استرس علائم افسردگی بیماران دیابتی. هدف: با توجه به تأثیر تعاملی استرس و بیماریهای مزمن، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش ایمنسازی در برابر […]

مقایسه و رابطه رشد معنوی و استرس ادراک شده با شادکامی در زنان نابارور و بارور شهر تهران

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته روانشناسی عمومی   مقایسه رابطه رشد معنوی استرس ادراک شادکامی زنان نابارور بارور   مقایسه رابطه رشد معنوی استرس ادراک شادکامی زنان نابارور بارور. هدف: هدف مقایسه رابطه رشد معنوی و واسترس ادراک شده با شادکامی در زنان بارور ونابارور شهر تهران می […]

اثر پیش‌بین سبک‌های مقابله‌ای اجتناب و جبران افراطی بر سلامت عمومی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته روانشناسی عمومی   اثر پیش‌بین سبک‌های مقابله‌ای اجتناب جبران افراطی بر سلامت عمومی   اثر پیش‌بین سبک‌های مقابله‌ای اجتناب جبران افراطی بر سلامت عمومی. هدف: طبق مدل طرحواره‌درمانی یانگ، سه سبک مقابله‌ای اجتناب، تسلیم و جبران‌افراطی در مقابل فعال شدن طرحواره‌ها بکار می‌روند. […]