انجام پایان نامه اندرکنش خاک و سازه

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران اندرکنش خاک و سازه

 

انجام پایان نامه اندرکنش خاک و سازه

 

انجام پایان نامه اندرکنش خاک و سازه. معمولا بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای ساختمان‌ها بدون در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه انجام می‌گیرد. لحاظ نمودن اندرکنش خاک و سازه در آنالیز سازه نسبت به حالتی که خاک زیر سازه صلب در نظر گرفته می‌‌شود موجب تغییر در رفتار سازه و در نتیجه عملکرد آن هنگام تحریک لرزه‌ای می‌شود. از این رو آیین نامه‌های لرزه‌ای مختلف ضوابطی برای درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه در آنالیز سازه ارائه می‌دهند تا عملکرد واقعی سازه هنگام وقوع زلزله درنظر گرفته شود. روش‌های مختلفی برای مدل‌سازی اندرکنش خاک و سازه وجود دارد. این روش‌ها شامل آنالیز به دو روش مستقیم و زیرسازه می‌باشند. در روش مستقیم، سازه و حجم قابل توجهی از خاکِ زیر سازه در یک مدل کلی آنالیز می‌شوند و در روش زیر سازه با استفاده از فنرها و میراگرها اثر رفتار خاک زیر سازه مدل‌سازی می‌شود. در این تحقیق از نوع خاصی از روش زیرسازه به نام تیر بر روی فونداسیون غیر خطی وینکلر برای مدل سازی اندرکنش خاک و سازه استفاده شده است. دلیل استفاده از این روش دقت خوب و سرعت بالای آنالیز می‌باشد. در این تحقیق اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی آسیب پذیری لرزه‌ای ساختمان‌های قاب خمشی و قاب خمشی با دیوار برشی بتنی ۳، ۵، ۶، ۸ و۹ طبقه بر روی خاک نوع III و IV آیین نامه ۲۸۰۰ بررسی شده است.

 

انجام پایان نامه اندرکنش خاک و سازه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران اندرکنش خاک و سازهانجام پایان نامه اندرکنش خاک و سازه. در ابتدا ساختمان‌ها در محیط ETABS و براساس آیین نامه ۲۸۰۰ و آیین نامه طراحی بتن ACI 318-05 طراحی گردید. سپس برای انجام آنالیز غیرخطی، این ساختمان‌ها در محیط نرم‌افزار Opensees مدل‌سازی شد. در مدل-سازی غیرخطی از روش مفصل خمیری متمرکز برای المان‌های تیر و ستون و از روش فایبر (با در نظر گرفتن تغییر شکل برشی) برای مدل‌سازی المان‌های دیوار برشی استفاده شده است. در ادامه با انجام آنالیز دینامیکی غیرخطی در دو حالت پایه‌ی صلب و پایه‌ی انعطاف‌پذیر میزان دوران مفاصل پلاستیک در این دوحالت به دست آمد. با مقایسه بین دو حالت با و بدون در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه نشان داده شد که در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه در ساختمان‌های قاب خمشی موجب افزایش آسیب در طبقه‌ی اول ساختمان و کاهش آسیب در طبقات فوقانی ساختمان می‌گردد و در ساختمان‌های قاب خمشی با دیوار برشی در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه موجب آسیب بیشتر به تیرهای متصل به دیوار می‌شود. همچنین با مقایسه جابجایی نسبی طبقات در دو حالت با و بدون در نظرگرفتن این اندرکنش نشان داده شد که اندرکنش خاک و سازه موجب تغییر در محل حداکثر جابجایی نسبی طبقات از طبقات میانی به طبقه‌ی اول در ساختمان‌های قاب خمشی می‌گردد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

پاسخ سیستم‌های خاک سازه به پالس‌های ناشی از جهت‌گیری پیشرونده‌ی انتشار شکست در نواحی نزدیک گسل

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران اندرکنش خاک و سازه پاسخ سیستم‌های خاک سازه پالس‌ های جهت‌گیری پیشرونده‌ انتشار شکست نواحی نزدیک گسل   پاسخ سیستم‌های خاک سازه پالس‌ های جهت‌گیری پیشرونده‌ انتشار شکست نواحی نزدیک گسل. در این مطالعه آثار ترکیبی اندرکنش خاک-سازه و زلزله‌های نزدیک گسل […]

اثر اندرکنش سازه و فوندانسیون و خاک در تحلیل فوندانسیون و سازه

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران اندرکنش خاک و سازه اثر اندرکنش سازه فوندانسیون خاک در تحلیل فوندانسیون و سازه   اثر اندرکنش سازه فوندانسیون خاک در تحلیل فوندانسیون و سازه. تجربیات گذشته نشان می دهد که خاک زیر پی بر روی رفتار دینامیکی سازه تاثیر می گذارد. […]

تاثیر اندرکنش خاک سازه بر پاسخ دینامیکی سازه

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران اندرکنش خاک و سازه اندرکنش خاک سازه بر پاسخ دینامیکی سازه   اندرکنش خاک سازه بر پاسخ دینامیکی سازه. تحلیل سازه‌ها در برابر نیروهای دینامیکی و به خصوص زلزله از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از دیرباز مورد توجه محققان قرارگرفته است. […]

تحلیل اندرکنش دینامیکی خاک-سازه با رفتار ارتجاعی خمیری خاک

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران اندرکنش خاک و سازه تحلیل اندرکنش دینامیکی خاک-سازه با رفتار ارتجاعی خمیری خاک   تحلیل اندرکنش دینامیکی خاک-سازه با رفتار ارتجاعی خمیری خاک. در حالت کلی، پاسخ دینامیکی سازه متأثر از حرکت لایه‌های خاک زیرین و از طرف دیگر، پاسخ یا رفتار […]

اثرات مفید و مخرب اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ لرزه‌ای قاب‌های برشی در حوزه رفتار خطی و غیرخطی

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران اندرکنش خاک و سازه اندرکنش خاک سازه پاسخ لرزه‌ای قاب‌های برشی رفتار غیر خطی   اندرکنش خاک سازه پاسخ لرزه‌ای قاب‌های برشی رفتار غیر خطی. در ابتدا اثرات اندرکنش خاک و سازه تحت شرایط کرنش مسطح با استفاده از روش زیر‌سازه برای […]

توسعه منحنی‌های شکنندگی برای ارزیابی لرزه‌ای سازه‌های فولادی با درنظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران اندرکنش خاک و سازه منحنی‌های شکنندگی برای ارزیابی لرزه‌ای سازه‌های فولادی اندرکنش خاک-سازه   منحنی‌های شکنندگی برای ارزیابی لرزه‌ای سازه‌های فولادی اندرکنش خاک-سازه. آسیب های وارده به سازه ها در رخدادهای لرزه ای ضرورت ارزیابی احتمال خرابی را در برابر زلزله های […]

محاسبه طیف های طراحی با احتساب اندرکنش خاک و سازه

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران اندرکنش خاک و سازه طیف های طراحی احتساب اندرکنش خاک سازه   طیف های طراحی احتساب اندرکنش خاک سازه. در تحلیل و طراحی دینامیکی سازه‌ها عموماً فرض می‌شود که خاک زیر پی سازه صلب بوده و از اثر اندرکنش خاک و سازه […]

تحلیل لرزه‌ای سازه‌های نامتقارن با تکیه‌گاه‌های جداسازی شده با اثر اندرکنش خاک و سازه

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران اندرکنش خاک و سازه تحلیل لرزه‌ای سازه‌های نامتقارن تکیه‌گاه‌های جداسازی شده اندرکنش خاک سازه   تحلیل لرزه‌ای سازه‌های نامتقارن تکیه‌گاه‌های جداسازی شده اندرکنش خاک سازه. سیستم‌ های جداساز لرزه‌ای یکی از کاربردی‌ترین سیستم‌های غیرفعال در کنترل ارتعاشات سازه‌ها می‌باشند. تاکنون مطالعات پارامتریک […]

بررسی تاثیر اندرکنش خاک - سازه بر روی عملکرد قاب دوگانه

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران اندرکنش خاک و سازه بررسی تاثیر اندرکنش خاک سازه روی عملکرد قاب دوگانه   بررسی تاثیر اندرکنش خاک سازه روی عملکرد قاب دوگانه. نقطه آغازین توجه به مساله اندرکنش خاک و سازه به سال ۱۹۰۴ برمی گردد. یعنی زمانی که لمب مطالعاتی […]

رفتار لرزه ای دودکش های بلند با اثر اندرکنش دودکش-فونداسیون-خاک

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران اندرکنش خاک و سازه   رفتار لرزه ای دودکش های بلند با اثر اندرکنش دودکش-فونداسیون-خاک   رفتار لرزه ای دودکش های بلند با اثر اندرکنش دودکش-فونداسیون-خاک. در این تحقیق به بررسی رفتار لرزه‌ای دودکش‌ها با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و […]

ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های قالب تونلی با اندرکنش خاک و سازه

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران اندرکنش خاک و سازه   رفتار لرزه ای سازه های قالب تونلی اندرکنش خاک سازه   رفتار لرزه ای سازه های قالب تونلی اندرکنش خاک سازه. سختی، مقاومت و شکل پذیری سه شاخصه یک سازه مقاوم در برابر زلزله هستند. دیوارهای بتن […]

اثر اندرکنش خاک و سازه بر توزیع آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتنی قاب خمشی و دیوار برشی

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران اندرکنش خاک و سازه   اندرکنش خاک سازه آسیب پذیری لرزه ساختمان بتنی قاب خمشی دیوار برشی   اندرکنش خاک سازه آسیب پذیری لرزه ساختمان بتنی قاب خمشی دیوار برشی. معمولا بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای ساختمان‌ها بدون در نظر گرفتن اثرات اندرکنش […]

رفتار لرزه ای سازه‌ های جداشده‌ ی هوشمند با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک سازه

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران اندرکنش خاک و سازه   رفتار لرزه ای سازه‌ های جداشده‌ هوشمند اندرکنش خاک سازه   رفتار لرزه ای سازه‌ های جداشده‌ هوشمند اندرکنش خاک سازه. پایان نامه ی حاضر شامل دو مرحله ی مطالعاتی می باشد. در مرحله ی اول، ضمن […]