دپارتمان حقوق و علوم سیاسی

انجام پایان نامه حقوق خصوصی بین الملل عمومی علوم سیاسی پروپوزال حقوق جزا سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی حقوق انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

 

انجام پایان نامه و پروپوزال سمینار پروژه های دانشجویی حقوق خصوصی عمومی جزا تجارت بین الملل

 

 

آشنایی با رشته حقوق خصوصی

 

 

انجام پایان نامه حقوق خصوصی بین الملل عمومی علوم سیاسی پروپوزال حقوق جزا سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی حقوق انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

حقوق خصوصي از قديمي ترين رشته هاي حوزه حقوق است. بسياري از گرايش هاي جديد مجموعه حقوق، از اين رشته منشعب شده است. حقوق خصوصي بخشي از حقوق داخلي است که به روابط اشخاص جامعه با يکديگر و تنظيم آنها مي پردازد. در اين رشته بيشتر مباحث مربوط به حقوق مدني و حقوق تجارت تدريس مي شود.

برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، معرفی سایر گرایشهای ارشد و دکتری حقوق(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار رشته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ارایه می شود.

تعداد واحدها و  برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی:

تعداد کل واحدها : ۳۲ واحد
دروس الزامی و اختیاری : ۲۸ واحد
پایان نامه : ۴ واحد

 دروس اجباری  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 
حقوق مدني ۱ و ۲ متون فقه
اصول فقه قواعد فقه
حقوق بين الملل خصوصي (تعارض قوانين) حقوق تجارت
متون حقوقي به زبان خارجي داوري بين المللي
سمينار پايان نامه
 
 

دروس اختیاری کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

آيين دادرسي مدني حقوق تجارت تطبيقي
حقوق مدني تطبيقي حقوق اسلامي تطبيقي
آيات الاحکام حقوق تجارت بين الملل
مسئوليت مدني علم کلام
اجراي احکام و اسناد حقوق دريايي
تاريخ حقوق فلسفه حقوق
 

توجه: دانشجويان بايد حداقل ۷ واحد از دروس فوق را بگذراند.

آشنایی با رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

 

انجام پایان نامه حقوق خصوصی بین الملل عمومی علوم سیاسی پروپوزال حقوق جزا سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی حقوق انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی جزا و جرم شناسی

جرم شناسي علمي است که به مطالعه علمي پديده ي مجرمانه مي پردازد. امروزه با فني شدن مرتکبان جرم و پيچيده شدن نوع جرايم، سيستم عدالت کيفري به سمت تخصصي شدن مي رود. تشکيل دادگاه هاي ويژه جرايم اقتصادي، جرايم اطفال بزهکار و … نشان از نياز به رسيدگي تخصصي و کارشناسان مرتبط است. حقوق جزا به دو بخش ماهوي (حقوق جزاي عمومي و اختصاصي) و شکلي (آيين دادرسي کيفري) تقسيم مي شود.

انجام پایان نامه حقوق جزاي عمومي به مطالعه قواعد کلي و مشترک جرايم و مجازات ها مي پردازد. در حقوق جزاي اختصاصي مطالعه روي جرايم به صورت خاص و شرايط اختصاصي حاکم و مجازات هاي آنها صورت مي گيرد. آيين دادرسي کيفري مجموعه قوانيني است که براي کشف جرم، تعقيب متهمان و تحقيق از آنها، تعيين مراجع صلاحيت دار، شيوه هاي اعتراض به آراء، بيان تکاليف مسئولان قضايي و انتظامي در طول رسيدگي به دعواي کيفري و اجراي احکام از يک سو و حقوق آزادي هاي متهمان از سوي ديگر وضع شده است.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، معرفی سایر گرایشهای ارشد و دکتری حقوق(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار رشته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ارایه می شود.

تعداد واحدها و برنامه درسی حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد کل واحدها : ۳۲ واحد
دروس الزامی و اختیاری : ۲۸ واحد
پایان نامه : ۴ واحد

 

دروس الزامی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

متون حقوقي به زبان خارجي حقوق جزاي بين الملل
متون فقه جزايي حقوق جزاي اختصاصي ۱
حقوق جزاي عمومي ۱ آيين دادرسي کيفري
پزشکي قانوني جرم شناسي
جامعه شناسي جنايي سمينار
پايان نامه  
 
 
 

دروس اختیاری کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

آيات الاحکام پليس علمي و کشف علمي جرايم
حقوق کيفري اقتصادي تاريخ تحولات حقوق کيفري
حقوق جزاي اختصاصي تطبيقي روان شناسي جنايي
علم کلام تاريخ حقوق کيفري
حقوق اسلامي تطبيقي مسئوليت مدني
حقوق جزاي عمومي ۲ روان پزشکي جنايي
حقوق جزاي اختصاصي ۲ فلسفه حقوق
 

توجه: دانشجويان بايد حداقل ۸ واحد از دروس فوق را بگذراند.

انجام پایان نامه حقوق تفاوت ساده بین حقوق عمومی و خصوصی در مواردی است که هر کدام تحت تاثیر قرار می گیرند. حقوق عمومی به جامعه تاثیر می گذارد، در حالی که حقوق خصوصی افراد، خانواده ها، شرکت ها و گروه های کوچک را تحت تاثیر قرار می دهد.
حقوق عمومی در مقابل حقوق خصوصی

انجام پایان نامه حقوق اگر شما یک مرد را از یک فروشگاه راحتی با چند محصول خزنده تحت بازوی خود دیدید، او قوانین عمومی را نقض می کند. او جرم سرقت را مرتکب شده است و بر همه تأثیر می گذارد. از سوی دیگر، اگر همسایه شما علیه شما سوگند بخورد، زیرا دود کباب شما به حیاط خود میرود، ممکن است شما با حقوق خصوصی رفتار کنید. شما حق همسری خود را برای لذت صلح آمیز از اموال خود را نقض کردید. اساسا، تفاوت بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی این است که آیا اعمال یا اعمال بر همه ی جامعه تاثیر می گذارد یا موضوعی بین دو یا چند نفر است. حقوق عمومی توضیح داده شده است

انجام پایان نامه حقوق به منظور ساده سازی امور، حقوق عمومی با مسائل مربوط به عموم مردم یا دولت – جامعه به عنوان یک کل در ارتباط است. برخی از قوانین که دامنه وسیع آن را پوشش می دهد عبارتند از:

حقوق اداری – قوانینی که در ادارات دولتی نظیر وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون فرصت های شغلی برابر است
قوانین حقوق اساسی قوانینی هستند که حقوق شهروندان را به عنوان حقوق اساسی تضمین می کنند
قوانین جنایی قوانینی هستند که مربوط به جنایت هستند
قوانین شهرداری مقررات، مقررات و مقرراتی است که بر یک شهر یا شهر حکومت می کنند
قوانین بین المللی قوانینی هستند که روابط بین ملل را نظارت می کنند

لیندا براون، وینچ (که توسط پدرش، الیور) بوئینگ در سمت هیئت آموزش و پرورش قرار گرفت، ادعا کرد که دخترش تحت قانون اساسی محافظت نشده است. از آنجایی که براون از اداره آموزش و پرورش شکایت می کرد، این حقوق قانون اساسی مطرح می شد، اما یک اداره اداری برای نقض محکوم شد.

لیندا مجبور شد چند بلوک را به ایستگاه اتوبوس مدرسه ببرد، حتی اگر یک مدرسه سفیدپوستان نزدیکتر در چند بلوک از خانه اش وجود داشته باشد. والدین براون معتقد بودند که قانون اصلاحیه چهاردهم لیندا، زمانی که او از یک مدرسه سفید که به علت نژادش به خانه نزدیک شده بود، نقض شد.

این پرونده برنده شد زیرا دادگاه عالی ایالات متحده اعلام کرد که جدایی از نقض قانون اساسی براون است. این موضوع تحت حقوق عمومی قرار می گیرد، زیرا مسائل جدایی و تبعیض به طور کل جامعه، نه فقط این کودک خاص را تحت تاثیر قرار می دهد.

حقوق خصوصی متفاوت است حقوق خصوصی به شهروندان کمک می کند مسائل بین خود را حل کند.
حقوق خصوصی توضیح داده شده

حقوق خصوصی بر حقوق و تعهدات افراد، خانواده ها، کسب و کارها و گروه های کوچک تأثیر می گذارد و برای کمک به شهروندان در منازعات که شامل مسائل خصوصی است، وجود دارد. دامنه آن دقیق تر از حقوق عمومی است و پوشش می دهد:

حقوق قرارداد – حقوق و تعهدات کسانی را که به قراردادها وارد می شوند، کنترل می کند
حقوق جریمه – حقوق، تعهدات و مقرراتی که به شخص دیگری داده شده است که توسط شخص دیگری مرتکب شده است
حقوق مالکیت – شکل اشکال مالکیت مالکیت، انتقال و مسائل مربوط به مستاجر را بر عهده دارد
حقوق پیروزی – حاکمیت انتقال املاک بین احزاب است
حقوق خانواده – مسائل خانوادگی و مربوط به امور داخلی را مدیریت می کند

توسعه و تدوین قوانین بین المللی
کمیسیون حقوق بین الملل

انجام پایان نامه حقوق کمیسیون حقوق بین الملل توسط مجمع عمومی در سال ۱۹۴۷ برای ترویج توسعه مترقی قانون بین المللی و کدگذاری آن تاسیس شد. کمیسیون از ۳۴ عضو تشکیل شده است که به صورت جمعی نماینده اصلی سیستم های حقوقی در جهان هستند و به عنوان کارشناسان در ظرفیت فردی خود نه به عنوان نمایندگان دولت هایشان عمل می کنند. آنها به طیف گسترده ای از مسائل مربوط به تنظیم روابط بین دولت ها می پردازند و اغلب با کمیته بین المللی صلیب سرخ، دادگاه بین المللی و سازمان های تخصصی سازمان ملل مشورت می کنند، بسته به موضوع مورد بررسی. بیشتر کارهای کمیسیون شامل آماده سازی پیش نویس های مربوط به جنبه های حقوق بین الملل می شود.

برخی از موضوعات توسط کمیسیون انتخاب شده اند، دیگران به مجمع عمومی ارجاع می شوند. وقتی کمیسیون کار را بر روی یک موضوع انجام می دهد، مجمع عمومی گاهی اوقات یک کنفرانس بین المللی از مقامات عالی برای تشکیل پیش نویس به یک کنوانسیون تشکیل می دهد. سپس این کنوانسیون به ایالت ها برای تبدیل شدن به احزاب افتتاح می شود، به این معنی است که این کشورها به طور رسمی موافقت می کنند که مقررات آن را بپذیرند. برخی از این کنوانسیون ها پایه و اساس قانون مربوط به روابط بین دولت ها را تشکیل می دهند.

 

 

انجام پایان نامه حقوق این مجموعه اصلی شامل مقالات انتخاب شده از کنفرانس دوم حقوق عمومی، یک کنفرانس بین المللی میزبانی شده توسط دانشگاه کمبریج در سپتامبر ۲۰۱۶ است. مجموعه شامل مشارکت های دانشگاهیان برجسته و قضات از سراسر جهان قانون مشترک، از جمله قضات ارشد از استرالیا، کانادا، نیوزیلند و انگلستان. این مشارکتها با موضوع یکپارچگی (و عدم تقسیم) از چندین دیدگاه در بر میگیرد و یک نگرش غنی از بینش در مورد قوانین عمومی را ارائه می دهد که به طور قابل ملاحظهای باعث گسترش تفکر حقوق عمومی در حوزه های قضایی رایج میشود، دستورالعمل برای تحقیقات آینده و توسعه قانونی را تعیین میکند. قسمت اول حجم شامل فصل هایی است که دیدگاه های دینی و نظری را ارائه می دهند. برخی از فصل ها قصد دارند یک چارچوب متحد برای درک حقوق عمومی را بیان کنند، در حالی که دیگران تلاش می کنند تا با استفاده از روش طبقه بندی قانونی چندگانگی حقوق عمومی را نشان دهند. تعدادی از فصل ها تجزیه و تحلیل می کنند که آیا زمینه های مختلف مانند حقوق بشر و قانون اداری ادغام می شوند، یا برخی دیگر با توجه به مفاهیم و مفاهیم خاص در قانون عمومی، متحد می شوند. فصل ها در قسمت دوم، دیدگاه های مقایسه ای را ارائه می دهند، نمودار و تحلیل همگرایی و اختلاف در نظام های حقوق مشترک را ارائه می دهند. مباحث خاص شامل ایستادگی، تناسب، حقوق بشر، روش های مقابله، استفاده از سابقه های خارجی، پیوند قانونی، و اتحاد و اتحاد در میان حوزه های قضایی فراملی است. این مجموعه برای افرادی که در حقوق عمومی فعالیت دارند بسیار علاقه مند خواهد بود.

انجام پایان نامه حقوق. دپارتمان حقوق و علوم سياسي يكي از قوي ترين دپارتمان هاي موسسه پژوهشي تامسون رویترز مي باشد كه در سال ١٣٩٢ به پيشنهاد چند تن أز اساتيد دانشگاه هاي تهران و علامه طباطبايي تأسيس شد و كار خود را با انجام پايان نامه هاي كارشناسي ارشد حقوق جزا، حقوق عمومي و خصوصي آغاز نمود. با افزايش شمار دانشجويان كارشناسي ارشد و انبوه سفارش هاي دريافت شده موسسه اقدام به جذب بيش از ٥٠ دانشجوي دكترا دانشگاه هاي تهران ، علامه طباطبايي، شهیدبهشتی و فردوسي مشهد نمود. در سال ١٣٩٣ رشته هاي حقوق بين الملل و علوم سياسي نيز به دپارتمان أفزوده شد.

انجام پایان نامه حقوق در سال های گذشته با توسعه مراکز آموزش علمی کاربردی و پذیرش دانشجویان در مقطع کاردانی و کارشناسی دپارتمان اقدام به جذب بیش از ۱۰۰ کارشناس ارشد از دانشگاه های معتبر برای پاسخ به نیازهای دانشجویان عزیز در مقطع کاردانی و کارشناسی نمود که هم به یاری و مشاوره این دانشجویان پرداخته و هم باعث ایجاد اشتغال و غنای علمی و پژوهشی فارغ التحصیلان عزیز این رشته می شود. اكنون دپارتمان حقوق و علوم سياسي موسسه علمي پژوهشي نصير با بيش از ١٥٠ پژوهشگر شامل دانشجویان دکترا و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های برتر کشور در رشته حقوق در حال خدمت به دانشجویان رشته حقوق در انجام پایان های کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی می باشد.

آشنایی با رشته حقوق بین الملل

 

انجام پایان نامه حقوق خصوصی بین الملل عمومی علوم سیاسی پروپوزال حقوق جزا سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی حقوق انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی جزا بین الملل

رشته کارشناسی ارشد حقوق بين الملل به مجموعه اصول، قوانين و مقرراتي مي پردازد که بر روابط اختصاصي جامعه بين المللي و به ويژه تابعان فعال حقوق بين الملل يعني دولت ها و سازمانهاي بين المللي در حوزه هاي مختلف صلح و امنيت، حقوقي، اقتصادي و فرهنگي حاکم است. اين رشته بسيار پويا مي باشد. مباحث مطرح شده در رشته کارشناسی ارشد حقوق بين الملل در سال هاي اخير بيشتر اهميت يافته است، لذا وجود متخصصاني در اين حوزه در کشور ضروري است. دانشجويان اين رشته بايد علاقه مند بوده و از آخرين تغييرات و تحولات اين حوزه مطلع باشند.

انجام پایان نامه حقوق در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل برنامه درسی کارشناسی ارشد حقوق بين الملل و تعداد واحد ها، معرفی سایر گرایشهای ارشد و دکتری حقوق جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی و معرفی فرصت شغلی و بازار کار رشته کارشناسی ارشد حقوق بين الملل ارایه می شود.

تعداد واحدها و برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد حقوق بين الملل:

تعداد کل واحدها : ۳۲ واحد
دروس الزامی و اختیاری : ۲۸ واحد
پایان نامه : ۴ واحد

 دروس الزامی کارشناسی ارشد حقوق بين الملل

 
حقوق معاهدات مسئوليت بين المللي
حقوق درياها حقوق بين الملل اقتصادي
سازمانهاي بين المللي حقوق بين الملل اسلام
روش هاي حقوقي حل و فصل اختلافات بين المللي حقوق بين الملل خصوصي
متون حقوقي به زبان خارجي سمينار
پايان نامه  

دروس اختیاری کارشناسی ارشد حقوق بين الملل

تاريخ تحولات حقوق بين الملل حقوق بين الملل هوا و فضا
حقوق مخاصمات مسلحانه حقوق جزاي بين الملل
حقوق ديپلماتيک و کنسولي تاسيس و جانشيني دولت ها در حقوق بين الملل
سازمان هاي منطقه اي حقوق بين الملل ارتباطات جمعي
حقوق بين الملل کار حقوق بين الملل توسعه
مسئوليت مدني بررسي تفصيلي برخي مسائل حقوق بين الملل عمومي
حقوق تجارت بين الملل حقوق دريايي
نظريه هاي مختلف در روابط بين الملل حقوق بين الملل محيط زيست
 

توجه: دانشجويان بايد حداقل ۹ واحد از دروس اختياري را بگذرانند.

 

انواع جرایم جنایی

اگر چه جنایات مختلفی وجود دارد، اعمال جنایی به طور کلی می تواند به چهار دسته اصلی تقسیم شود: جنایات شخصی، جنایات مالکیت، جنایات غیر مجاز، جرایم قانونی و جرائم مالی.
جنایات شخصی

جنایات شخصی کسانی هستند که به آسیب جسمی و روحی فرد دیگری منجر می شود. آنها را می توان به دو دسته اصلی، اشکال قتل و سایر جنایات خشونت تقسیم کرد. جایی که آسیب فیزیکی فرد دیگری چنان شدید است که موجب مرگ می شود، متهم ممکن است به هر یک از چندین نوع از قتل متهم شود، از جمله: قتل درجه اول، کشتار داوطلبانه یا قتل عام خودرویی. جنایات خشونت آمیز که هم بسیار شدید هستند، عبارتند از:

ضرب و شتم
آتش سوزی
کودک آزاری
سوء استفاده داخلی
آدم ربایی
تجاوز و تجاوز به عنف قانون

جرم مالکیت

جنایات املاک معمولا شامل دخالت در اموال دیگری است. اگر چه ممکن است آسیب جسمی یا ذهنی دیگری به دیگران وارد شود، آنها عمدتا منجر به محرومیت از استفاده یا لذت بردن از اموال می شوند. بسیاری از جرایم مالکیتی، جرایم سرقت، از جمله سرقت، خرابکاری، سرقت، سرقت اتوماتیک و سرقت خانگی هستند.
جنایات مجرمانه

جنایات تسخیر به جنایاتی اشاره شده است که آغاز شده اما هنوز تکمیل نشده است و اقداماتی است که به انجام جرم دیگری کمک می کند. جنایات مجرمان نیاز به بیش از یک فرد به سادگی در نظر گرفتن یا امید به ارتکاب جرم است. در عوض، فرد باید “قدم اساسی” را به سوی اتمام جرم بگذارد تا مجرم شناخته شود. جنایات قاچاق شامل کمک و مشارکت، تلاش و توطئه است. در برخی موارد، جرایم غیر عادی می توانند مجازات شوند تا جرایم اساسی مجازات شوند، در حالی که در موارد دیگر مجازات ممکن است کمتر شدید باشد.
جنایات قانونی

جنایات قانونی شامل این جنایات علاوه بر جرایم مذکور است که در قانون آمده است. سه نوع مهم جرایم قانونی عبارتند از جنایات مربوط به الکل، جرائم مواد مخدر، جرائم ترافیکی، و جنایات مالی / سفید یقه. این جرایم به طور خاص توسط قانون ممنوع است، زیرا جامعه امیدوار است که افراد را از درگیر شدن در آنها جلوگیری کند. جنایات مرتبط با الکل شامل انواع جرائم در مورد نحوه و محل مصرف الکل می شود، از قبیل:

رانندگی تحت تاثیر (DUI / OWI / DWI)
نقض
محتوای باز
در دست داشتن الکل توسط افراد زیر ۱۸ سال
آلوده کردن
عمومی
رانندگان افراد
زیر سن قانونی تحت تأثیر الکل
قایقرانی DUI
فروش و عرضه الکل به افراد زیر ۱۸ سال
امتناع از انجام تست صحت مزبور
مجاز به انجام التیام دهنده یا ارائه یک نمونه خون

انجام پایان نامه حقوق جنایات مربوط به هر گونه دخالت در ایجاد یا توزیع مواد مخدر، از جمله دارا بودن دارایی، تولید مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر است. یکی از حوزه های قانون کیفری است که در حال حاضر توجه زیادی را به خود جلب می کند، تنظیم و محاکمه در مورد جرائم مواد مخدر مربوط به ماری جوانا پزشکی است. با توجه به روند دولت در راستای قانونی کردن ماری جوانا پزشکی، این منطقه از قوانین کیفری است که در جریان است.

جرایم ترافیکی شامل جنایاتی است که ممکن است در هنگام رانندگی یک وسیله نقلیه در مسیرهای عمومی ایجاد شود. از آنجا که یک DUI / OWI / DWI شامل هر دو الکل و استفاده از یک وسیله نقلیه است، آن را به عنوان جرم و جنایت مربوط به الکل و جرم محسوب می شود. جرایم جنجالی اضافی شامل رانندگی در مجوز معلق یا لغو شده، رانندگی بدون مجوز، تصادفات رانندگی و رانندگی، رانندگی بی پروا و حمله به وسایل نقلیه است. جایی که یک تخلف جاده ای باعث مرگ می شود، می توان آن را به عنوان یک جرم بسیار جدی تر، مانند یک نوع قتل، متهم کرد.
مالی و سایر جرایم

انجام پایان نامه حقوق در نهایت، جنایات مالی اغلب شامل فریب و یا تقلب برای به دست آوردن سود است. گرچه جنایات یقه ی سفید، نام خود را از افسران شرکتی که از لحاظ تاریخی آنها را مرتکب شده اند، نام گذاری می کنند، هر کسی در هر صنعت می تواند جرم یقه ی سفید را مرتکب شود. این جنایات شامل بسیاری از انواع تقلب و جنجال، اختلاس و پولشویی، فرار از مالیات و جرایم اینترنتی است.

انجام پایان نامه حقوق در میان بزرگترین دستاورد های سازمان ملل متحد، توسعه یک مجموعه قوانین بین المللی، معاهدات و استانداردها است که برای ارتقای توسعه اقتصادی و اجتماعی و همچنین پیشبرد صلح و امنیت بین المللی است. بسیاری از معاهدات مطرح شده توسط سازمان ملل متحد مبنای قانون است که روابط بین ملل را اداره می کند. در حالی که کار سازمان ملل در این حوزه همیشه توجهی را از دست نمی دهد، تاثیر روزانه بر زندگی مردم در همه جا تاثیر می گذارد. منشور ملل متحد به طور خاص از سازمان برای کمک به حل و فصل اختلافات بین المللی به وسیله ابزار صلح آمیز، از جمله داوری و حل و فصل قضایی (ماده ۳۳)، و تشویق به توسعه مترقی قوانین بین المللی و تدوین آن (ماده ۱۳) کمک می کند.
انجام پایان نامه حقوق در طول سالها، بیش از ۵۶۰ پیمان چند جانبه با دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده شده است. بسیاری از معاهدات دیگر با دولتها یا سایر نهادها سپرده می شود. این معاهدات طیف گسترده ای از موضوعات موضوعی مانند حقوق بشر، خلع سلاح و حفاظت از محیط را پوشش می دهد.
مجمع عمومی به عنوان یک انجمن برای تصویب معاهدات چند جانبه مجمع عمومی از نمایندگان هر عضو سازمان ملل متحد تشکیل شده است و اصلیترین مشورتی در امور مربوط به حقوق بین الملل است. بسیاری از معاهدات چند جانبه در واقع توسط مجمع عمومی تصویب شده و پس از آن برای امضای و تصویب نامه باز می شود. کمیته حقوقی (ششم)، با ارائه مشاوره در مورد مسائل حقوقی، به مجمع عمومی کمک می کند. کمیته همچنین از نمایندگان همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد تشکیل شده است.
مجمع عمومی در طول تاریخ خود تعدادی از معاهدات چند جانبه را تصویب کرده است، از جمله:
    کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی (۱۹۴۸)
    کنوانسیون بین المللی لغو همه موارد تبعیض نژادی (۱۹۶۵)
    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)
    میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)
    کنوانسیون رفع همهی انواع تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹)
    کنوانسیون حقوق دریای سازمان ملل متحد (۱۹۸۲)
    کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)
    پیمان جامع تسلیحات هسته ای (۱۹۹۶)
    کنوانسیون بین المللی مبارزه با تروریسم (۱۹۹۹)
    کنوانسیون بین المللی سرکوب اعمال تروریسم هسته ای (۲۰۰۵)
    کنوانسیون حقوق افراد معلول (۲۰۰۶)
    کنوانسیون سازمان ملل متحد برای قراردادهای حمل و نقل بین المللی کالا به طور کامل یا به طور خاص توسط دریا (۲۰۰۸)
    پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۲۰۰۸)
در بسیاری از موارد، کار قانونی سازمان ملل متحد پیشگام بوده است، با توجه به مسائل و مسائل بین الملل، مسائل را حل می کند. سازمان ملل متحد در تلاش برای ارائه یک چارچوب قانونی در زمینه هایی مانند حفاظت از محیط زیست، تنظیم کارگران مهاجر، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مبارزه با تروریسم بوده است. این کار همچنان ادامه دارد، زیرا حقوق بین الملل نقش محوری بیشتری در طیف وسیعی از مسائل، از جمله حقوق بشر و قوانین بین المللی بشردوستانه ایفا می کند.

حقوق بین الملل

انجام پایان نامه و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی ارشد حقوق بین الملل

حقوق خصوصی

انجام پایان نامه و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

حقوق جزا

انجام پایان نامه و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی ارشد حقوق جزا

حقوق عمومی

انجام پایان نامه و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی حقوق عمومی

موضوعات پیشنهادی دپارتمان علوم سیاسی

ورود

موضوعات پیشنهادی دپارتمان حقوق

ورود