انجام پایان نامه زلزله پس از ارزيابي آسيب پذيري يک ساختمان یا سازه در برابر زلزله و مشخص شدن نقاط ضعف، ميتوان نسبت به ارائه طرح بهسازي و یا مقاوم سازی آن اقدام نمود. هدف از بهسازي بهبود رفتار سازه در برابر نيروهاي ناشي از زلزله ميباشد بطوري که پس از انجام عمليات بهسازي بتوان انتظار داشت در سطوح خطر مختلف، خرابيها و خسارات وارده بر اجزاي ساختمان در حدود سطح عملکرد مورد انتظار مي باشد. به عنوان مثال ميزان خسارات کلي وارده بر يک ساختمان با سطح عملکرد ايمني جاني در حد متوسط پيش بيني ميشود به اين معنا که انتظار ميرود سختي و مقاومت باقيمانده در تمام طبقات وجود داشته، سيستم باربر ثقلي عمل کند. همچنين در اين سطح عملکرد از خطرات فروريزش اشياء جلوگيري شده اما بسياري از تأسيسات ساختمان و عناصر معماري صدمه مي بينند.

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران زلزله

انجام پایان نامه زلزله

مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله

انجام پایان نامه زلزله مقاوم سازه های ساختمان های فولادی و بتنی در برابر زلزله مبحث نهم مقررات ملی ساختمان های فولادی بتنی الزامات عمومی طراحی لرزه ای

انجام پایان نامه زلزله و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران زلزله

جهت نيل به اين مقصود لازم است هر طرح بهسازي و یا مقاوم سازی بطور دقيق و مطابق با وضعيت موجود ساختمان مورد بررسي قرار گرفته تا بتوان نسبت به برآورده شدن معيارهاي پذيرش موجود در آيين نامه هاي معتبر، در اعضاي سازه اي و غيرسازه اي اطمينان حاصل نمود. معيارهايي که در يک طرح بهسازي مدنظر قرار مي گيرد مبتني بر اصول کلي طراحي ساختمانهاي مقاوم در برابر زمين لرزه مي باشد با اين تفاوت که در اين حالت به دليل وجود محدوديتهاي ناشي از وضعيت موجود از لحاظ سازه اي و معماري، نوع کاربري و… روند طراحي با مشکلات بيشتري همراه بوده، لزوم انديشيدن به راهکارهاي متنوع تري را طلب مي نمايد.

۱ ـ تعریف و هدف

کارشناسی ارشد مهندسی زلزله یکی از گرایش های دوره کارشناسی ارشد مهندسی عمران می باشد که مجموعه ای است آموزشی ـ پژوهشی (با تأکید بر آموزش)، مرکب از دروس نظری، کاربردی و برنامه تحقیقاتی در گرایش مهندسی زلزله جهت تربیت طراحان متخصص در زمینه فوق و ایجاد انگیزه کافی برای درک و توسعه آنچه در مرزهای تکنیک در زمان حال در این رشته خاص می گذرد.

هدف دوره کارشناسی ارشد زلزله تربیت افرادی است که دارای توانایی مناسب جهت تحلیل و طراحی سازه ها در مقابل بارهای ناشی از زلزله و نظارت بر اجرای صحیح پروژه های تخصصی در زمینه سازه های مختلف باشند. بعبارت دیگر هدف اجرای این دوره آشنا ساختن دانشجویان با اصول و مبانی مهندسی زلزله است بطوریکه دانشجویان بتوانند در امور مربوط به مقاوم سازی ساختمان ها، تأسیسات آبی، انواع سازه های خاکی و سایر ابنیه در برابر زلزله اظهار نظر کارشناسی نمایند. رسالت این دوره حرکت در راستای به حداقل رساندن خسارات و تلفات ناشی از زلزله در کشور است. این دوره توان تحقیقاتی جهت حل مسائلی که جامعه مهندسین عمران با آن روبرو است در دانشجو ایجاد خواهد کرد. پروژه های تحقیقاتی در این دوره می تواند شامل: مطالعه رفتار لرزه ای سازه های مختلف، مطالعه رفتار دینامیکی اتصالات گوناگون، مطالعه خواص مکانیکی مصالح تحت بارهای دینامیک ارائه روش های ارتقاء کیفیت ساخت سازه ها بمنظور مقاومت در برابر زلزله و ارائه روش های تقویت سازه های موجود در برابر زلزله، تهیه نرم افزارهای مورد نیاز جهت تحلیل دینامیکی و طراحی لرزه ای و نظائر آن ها باشد.

انجام پایان نامه زلزله مقاوم سازه های ساختمان های فولادی و بتنی در برابر زلزله مبحث نهم مقررات ملی ساختمان های فولادی بتنی الزامات عمومی طراحی لرزه ای

انجام پایان نامه زلزله توسعه تکنولوژی های مهندسی لرزه هرگز نابود نخواهد شد بلایای زلزله. انسان هرگز نخواهد توانست فتح کند طبیعت و تنها می تواند در آن با یک رابطه بهتر زندگی کند. مهندسی لرزه متخصصان فقط درک محدودی از خود به دست آورده اند رفتار پوسته جهانی. در حالی که پیش بینی می شود، مرکز، و زمان دقیق زلزله های بزرگ بسیار دشوار است و فراتر از علم ماست دانش، زلزله ها در طول یک مدت طولانی رخ می دهد بازه زمانی. در حال حاضر روش های طراحی لرزه ای اجازه می دهد. سازه ها تحت تغییرات پلاستیکی تحت زمین لرزه های بزرگ، در حالی که با زلزله های کوچک یا متوسط، الاستیک را باقی می گذارد. این تغییر شکل پلاستیکی انرژی زلزله را تخریب می کند و در نظر گرفته شده است جلوگیری از سقوط ساختاری. در حالی که این روش طراحی بسیار موثر است
انجام پایان نامه زلزله برای محافظت از زندگی انسانی، آن را به طور کامل برای زندگی مردم نیست پس از زلزله. افراد ممکن است قادر به بازگشت به آسیب دیده خود نباشند خانه ها و ممکن است مجبور به ماندن در پناهگاه تخلیه ناخوشایند برای یک دوره بهبودی طولانی. آنها ممکن است قادر به کار و در نتیجه ممکن است به مشکلات مالی برسد. در این بالغ و پیچیده اخیر جامعه، تقاضای مردم برای ساخت سازه ها افزایش یافته است بسیاری از مردم انتظار دارند ساختمان ها پس از بزرگ شدن به طور کامل عملیاتی شوند زمین لرزه مطابق با چنین خواسته های اجتماعی، لرزه ای جدید است رویکرد طراحی برای ساخت سازه های مقاوم در برابر ساختمان در برابر بزرگ زمین لرزه مورد نیاز است. سازه های خاص، خدمت مهم است توابع، مانند بیمارستان ها، ایستگاه های آتش نشانی و نیروگاه ها، هستند به طور معمول طراحی شده است که حتی پس از زلزله های بزرگی همچنان به طور کامل عمل می کند. این رویکرد طراحی ساختاری باید بیشتر شود ساختارهای عمومی. چنین فلسفی طراحی ساختاری برای آن ضروری است جوامع مدرن و انعطاف پذیر. به منظور دستیابی به این هدف، افزایش از هزینه ساخت اولیه هزینه است با این حال، هزینه خرابی می تواند غلبه بر هزینه اولیه برای بهبود عملکرد ساختاری. با اينكه ارزیابی هزینه کمی با توجه به عملکرد ساختاری یا خطر لرزه ای در محدوده این مقاله قرار ندارد واقعیت این است که هزینه اولیه اضافی می تواند پایداری ساختاری را فراهم کند و تداوم کسب و کار باید قطعا به رسمیت شناخته شود. ساختاری رویکرد طراحی نسبت به سازه های قابل اطمینان بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد پذیرفته شده است

انجام پایان نامه زلزله مقاوم سازه های ساختمان های فولادی و بتنی در برابر زلزله مبحث نهم مقررات ملی ساختمان های فولادی بتنی الزامات عمومی طراحی لرزه ای

زلزله اخیر و نیاز به یک فلسفه جدید برای طراحی مقاوم در برابر زلزله


انجام پایان نامه زلزله طراحی لرزه نگاری مدرن و تکنولوژی ساخت و ساز در طی ۱۰۰ سال گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است. به منظور جلوگیری از فروپاشی ساختمان ها در اثر زلزله های بزرگی، در حالی که هزینه های ساخت و ساز مناسب را در بر می گیرد، ساختارها تحت تغییر شکل های پلاستیکی چسبان تحت طراحی و روش های دقیق قرار می گیرند. این بدان معنی است که تعداد زیادی از ساختمان ها ممکن است به طور قابل توجهی آسیب دیده باشند و نه تنها ساختمان های فردی بلکه کل شهرها ممکن است پس از وقوع زلزله شدید عملکرد خود را از دست بدهند. در زلزله های اخیر اخیر، دیده شده است که بسیاری از ساختمان های به درستی طراحی شده و ساخته شده، که سقوط نکردند، دیگر عملکردی نداشتند و بعدها تخریب شدند تا اینکه تعمیر شوند. با توجه به چنین شرایطی، فلسفه طراحی مقاوم در برابر زلزله در قرن گذشته، باید در حال حاضر برای برآورده شدن نیازهای اجتماعی و اقتصادی مدرن و اهداف توسعه پایدار (“SDGs”) تجدید نظر شود. فلسفه طراحی لرزه ای برای ساخت و ساز و زیرساخت باید از زندگی صرفه جویی تا تداوم کسب و کار برای جوامع مدرن و انعطاف پذیر تغییر یابد. سازه ها باید طراحی شوند تا سریعا بازسازی شوند تا عملیات کامل با حداقل اختلال و هزینه پس از یک زلزله بزرگ رخ دهد.
انجام پایان نامه زلزله رویکرد طراحی لرزه ای توسعه یافته به منظور ایجاد انعطاف پذیری ساختارهای ساختمانی برای مقاومت در برابر زلزله های بزرگ از لحاظ اقتصادی توسعه یافته است. در حالیکه سازه ها برای زلزله های کوچک یا متوسط ​​الاستیک باقی می مانند، آنها اجازه می دهند که تغییرات پلاستیک در زلزله های بزرگ رخ دهد تا از فروپاشی آنها و نجات جان انسان ها جلوگیری شود. این روش طراحی شده است از نظر حفاظت از مردم موثر است؛ با این حال، ممکن است برای جوامع مدرن و پیچیده کافی نباشد. در گذشته زمین لرزه های بزرگی، بسیاری از ساختمان هایی که آسیب دیده اند اما سقوط نکردند در نهایت به جای تعمیر و مرمت، نابود شدند.
لازم به ذکر است که بین سطوح ایمنی ساختاری که متخصصان معتبر و انتظارات افراد غیرضروری برای ساختمانها در برابر زلزله های بزرگی هستند فاصله زیادی وجود دارد. اگر بیشتر ساختمان های شهر های بزرگ تحت این شیوه طراحی طراحی شده باشند، در زلزله های بزرگ آینده آسیب می بینند و شهرها در فعالیت های بازیابی مشکلی دارند و می توانند از دست رفتن عملکرد فاجعه بار رنج ببرند. مطابق انتظارات مردم از ساختمان ها،
انجام پایان نامه زلزله اهداف یک فلسفه طراحی مدرن لرزه ای باید از صرفه جویی در حیات و از حصول اطمینان از استفاده و عملیات بعد از زلزله تغییر یابد. برای این هدف، ساختارهای ساختمانی که در آن اجزای سازنده نقش جداگانه ایفا می کنند، موثر خواهد بود. ساختار اولیه از بار گرانشی پشتیبانی می کند و اعضای لرزه ای عمدتا در برابر زمین لرزه مقاومت می کنند. آسیب در ساختار اولیه باید در طول زلزله های بزرگ برای جوامع مدرن، پایدار و انعطاف پذیر به حداقل برسد. در طول ۱۰۰ سال گذشته، فناوری های مهندسی لرزشی پیشرفت چشمگیری داشته است. مهمتر از همه، ساختمان هایی که دارای عملکرد لرزه ای بالاتری هستند می توانند با هزینه کمتر از قبل ساخته شوند. ساختمان لرزه ای جدا شده در TITech نمونه ای از عملکرد لرزه ای قابل توجهی را با هزینه ساخت کمتری نسبت به طراحی متعارف جایگزین نشان می دهد. در آینده، باید فرصت بیشتری برای اعمال این فن آوری های توسعه یافته به ساختمان ها داشته باشد. هدف نهایی توسعه تکنولوژی های مهندسی لرزه ای توسط محققان و مهندسین، ارائه ساختارهای بهتر برای جامعه ما است. این متخصصان نباید صرفا تکنولوژی های جدید را توسعه دهند، بلکه بیشتر خود به خود کار می کنند تا چنین تکنولوژی هایی را اجرا کنند.

فصل دوم

برنامه آموزشی و پژوهشی

برنامه آموزشی

انجام پایان نامه زلزله برنامه آموزشی این دوره از دو گروه درس تحت عناوین دروس اجباری و دروس اختیاری، بشرح زیر تشکیل شده است که جمعاً ارزشی برابر با ۲۴ واحد دارد.

الف : دروس اجباری: دروسی که انتخاب و گذراندن آن ها برای کلیه دانشجویان این دوره براساس آیین نامه دوره کارشناسی ارشد اجباری است.

ب : دروس اختیاری: دروس اختیاری جهت ادامه تخصصی تر و عمقی تر برخی از دروس اجباری و نیز ارائه مباحثی جهت تقویت دانشجویان با توجه به گرایش های مختلف تخصصی از قبیل طراحی با مصالح مختلف، آنالیز اجرا، محدود خطی و غیرخطی، مقاومت مصالح، دینامیک سازه ها و پی تنظیم شده اند. دروس اختیاری توسط گروه یا دانشکده عمران و با توجه به امکانات آن ها ارائه می گردد.

گذراندن ۹ واحد از دروس اختیاری توسط هر دانشجو الزامی است. عناوین بعضی از دروس اختیاری در ادامه پیشنهاد شده است.

تحقیق و پژوهش

انجام پایان نامه زلزله برنامه تحقیقاتی این دوره مطابق مشخصات کلی دوره کارشناسی ارشد و جهت آشنا شدن دانشجویان با نحوه تحقیق است و شامل دو قسمت می باشد:

۱ ـ سمینار                                             2 واحد

۲ ـ پایان نامه                                          6 واحد

جمع                                                    8 واحد

انجام پایان نامه زلزله گذراندن سمینار و پایان نامه مطابق آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد صورت می گیرد. به این ترتیب برنامه آموزشی و پژوهشی در این دوره بصورت زیر خلاصه می شود.

۱ ـ اصلی و تخصصی                                  15 واحد

۲ ـ دروس اختیاری                                   9 واحد

۳ ـ سمینار                                             2 واحد

۴ ـ پروژه (پایان نامه)                                 6 واحد

جمع                                                    32 واحد

 

 

 

عملکرد مهاربند زانویی با میراگر غیر فعال در سازه های فولادی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران زلزله   عملکرد مهاربند زانویی با میراگر غیر فعال در سازه های فولادی استفاده از ميراگرهاي غیرفعال در سازه باعث بهبود عملكرد لرزه اي سازه خواهد شد.  بر پایه مطالعات گذشته حداكثر تغييرمكان قابهاي مقاوم سازي شده با ميراگرها براي ركوردهاي زلزله هاي […]

تأثیر زلزله حوزه دور و نزدیک روی رفتار اتصالات ساختمان

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی عمران زلزله تأثیر زلزله حوزه دور و نزدیک روی رفتار اتصالات ساختمان تأثیر زلزله حوزه دور و نزدیک روی رفتار اتصالات ساختمان. با اينكه اثرات نزديك گسل در گذشته شناخته شده بود، اما اهميت اين موضوع در طراحي سازه-هاي مهندسي عمران به خوبي […]

توسعه میراگر شکافدار در محل اتصال تیر به ستون با ایجاد شکاف‌های بیضی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران زلزله   توسعه میراگر شکافدار اتصال تیر به ستون ایجاد شکاف‌های بیضی   توسعه میراگر شکافدار اتصال تیر به ستون ایجاد شکاف‌های بیضی. میراگر شکافدار فولادی یک ورق یا پروفیل استاندارد فولادی با تعدادی شکاف بریده شده در جان آن است. نوارهای باقیمانده […]

انجام پروژه سری زمانی

انجام پروژه سری زمانی

انجام پروژه برنامه نویسی c++

انجام پروژه برنامه نویسی c++

انجام پروژه های دانشجویی متلب

انجام پروژه های دانشجویی متلب

انجام پروژه به جای خدمت سربازی

انجام پروژه به جای خدمت سربازی

انجام پایان نامه نقاشی

انجام پایان نامه نقاشی

انجام پایان نامه فوق لیسانس

پایان نامه فوق لیسانس

انجام مقاله نویسی

انجام مقاله نویسی

اپلای تحصیلی کانادا آلمان ایتالیا ...

اپلای تحصیلی کانادا آلمان ایتالیا …

انجام پایان نامه تهران

انجام پایان نامه تهران

انجام تضمینی پایان نامه

انجام تضمینی پایان نامه

هزینه نوشتن مقاله isi

هزینه نوشتن مقاله isi

پذیرش مقاله در مجلات isi

پذیرش مقاله در مجلات isi

قیمت پایان نامه ارشد روانشناسی

قیمت پایان نامه ارشد روانشناسی

چاپ مقاله در مجلات اسکوپوس

چاپ مقاله در مجلات اسکوپوس

مقاله دانشجویی

انجام مقاله دانشجویی

انجام پایان نامه شیمی فیزیک

انجام پایان نامه شیمی فیزیک

انجام پروژه خوردگی

انجام پروژه خوردگی

انجام پروژه گراف

انجام پروژه گراف

انجام پروژه تحلیل خطر زلزله

انجام پروژه تحلیل خطر زلزله

انجام پروژه طراحی مدار

انجام پروژه طراحی مدار