انجام پایان نامه مدیریت دولتی هدف‌ رشته‌ مدیریت‌ دولتی‌، تربیت‌ مدیران‌ شایسته‌ای‌ است‌ که‌ بتوانند وظایف‌ پنجگانه‌ محوله‌ را به‌ نحو احسن‌ در سازمان‌ها و تشکیلات‌ دولتی‌ کشور انجام‌ دهند. این‌ وظایف‌ عبارتند از:
۱ـ برنامه‌ریزی‌ و اجرای‌ آن‌. ۲ـ سازمان‌دهی‌ یا تقسیم‌ وظایف‌ بین‌ کارکنان‌ یک‌ سازمان‌ به‌ نحوی‌ که‌ با تقسیم‌ کار بتواند مهارت‌ پرسنل‌ خود را در پرداختن‌ به‌ کارهای‌ جزئی‌ افزایش‌ دهد. ۳ـ عملیات‌ امور استخدامی‌ یا کارگزینی‌ کارکنان‌ جدید. ۴ـ هدایت‌ و راهبری‌. ۵ ـ نظارت‌ و کنترل‌.

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته مدیریت دولتی

انجام پایان نامه مدیریت دولتی

گرایش‌ مدیریت‌ دولتی:

انجام پایان نامه مدیریت دولتی هدف‌ رشته‌ مدیریت‌ دولتی‌، تربیت‌ مدیران‌ شایسته‌ای‌ است‌ که‌ بتوانند وظایف‌ پنجگانه‌ محوله‌ را به‌ نحو احسن‌ در سازمان‌ها و تشکیلات‌ دولتی‌ کشور انجام‌ دهند. این‌ وظایف‌ عبارتند از:
۱ـ برنامه‌ریزی‌ و اجرای‌ آن‌. ۲ـ سازمان‌دهی‌ یا تقسیم‌ وظایف‌ بین‌ کارکنان‌ یک‌ سازمان‌ به‌ نحوی‌ که‌ با تقسیم‌ کار بتواند مهارت‌ پرسنل‌ خود را در پرداختن‌ به‌ کارهای‌ جزئی‌ افزایش‌ دهد. ۳ـ عملیات‌ امور استخدامی‌ یا کارگزینی‌ کارکنان‌ جدید. ۴ـ هدایت‌ و راهبری‌. ۵ ـ نظارت‌ و کنترل‌.

برای مثال چون در یک بخش دولتی، رقابت وجود ندارد؛ کارکنان تمایل به افزایش ارتقای خدمات ندارند و این وظیفه مدیریت است که بتواند در چارچوب قوانین و مقررات دولتی، با خلاقیت و نوآوری خویش، کارآیی و بهره‌وری کارکنان را افزایش دهد.

 

 

آینده شغلی دانش آموختگان رشته مدیریت دولتی

انجام پایان نامه مدیریت دولتی این رشته به دلیل برخورداری از گرایش‌ها و زیرمجموعه‌های گوناگون دارای بازار کار وسیع در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌باشد. فارغ التحصیلان این رشته در زمینه‌های تشکیلات سازمانی، منابع انسانی، سیستم‌های اطلاعاتی و دیگر مباحث مطرح در مدیریت در سطوح کارشناسی و مدیریتی در بخش خصوصی و دولتی قادر به فعالیت می‌باشند، همچنین این فارغ التحصیلان بعنوان مشاور یا مجری در زمینه سیاست‌گذاری‌های بخش دولتی می‌توانند فعالیت کنند.

انجام پایان نامه مدیریت دولتی و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته مدیریت دولتی

 

 

 

دروس‌ اصلی‌ و تخصصی‌ گرایش‌ مدیریت‌ دولتی‌:


انجام پایان نامه مدیریت دولتی روانشناسی‌ کار ، جامعه‌شناسی‌سازمان‌ها، توسعه‌ اقتصادی‌ و برنامه‌ریزی،‌
زبان تخصصی ، مدیریت‌ تحول‌ سازمانی‌، حسابداری‌ دولتی‌، مالیه‌ عمومی‌ و تنظیم‌ خط‌مشی‌ مالی‌، فراگرد تنظیم‌ و کنترل‌ بودجه‌، مدیریت‌ سازمان‌های‌ محلی‌ و شهرداری‌ها، مبانی‌ مدیریت‌ دولتی‌، مدیریت‌ تطبیقی‌ ، مدیریت‌ توسعه‌، مدیریت‌ تعاونی‌ها، تصمیم‌گیری‌ و تعیین‌ خط‌مشی‌، سیر اندیشه‌های‌ سیاسی‌ و تحول‌ نهادهای‌ اداری‌، مباحث‌ ویژه‌ مدیریت‌ دولتی‌، حقوق‌ اداری‌، سازماندهی‌ و اصلاح‌ تشکیلات‌ و روش‌ها، روابط‌ کار در سازمان‌.

روانشناسی‌ کار:

در آن رفتار آدمی در رابطه با کار مورد مطالعه قرار میگیرد.هدف: مطالعه رفتار انسان در ابعاد زندگی کاری و کاربرد دانش مربوط به رفتار انسانی در حل مسائل انسانی در این زمینه

 جامعه‌شناسی‌سازمان‌ها:

انجام پایان نامه مدیریت دولتی هدف : آشنائی با فراگرد شکل گیری سازمانهای اجتماعی ، و ساختار و کارکردهای متنوع این سازمانها در جامعه

 

توسعه اقتصادی‌ و برنامه‌ریزی:

انجام پایان نامه مدیریت دولتی هدف آشنایی دانشجویان با مفاهیم رشد،توسعه و برنامه ریزی اقتصادی در ارتباط با شرایط خاص کشورهای در حال توسعه و همچنین برنامه ریزی و برنامه های توسعه اقتصادی در ایران.

 زبان تخصصی:

هدف: آموزش لغات، اصطلاحات، و متونی ازمنابع متداول رشته های مختلف مدیریت و حسابداری به منظور توسعه معلومات دانشجویان جهت استفاده از منابع علمی و فنی رشته تحصیلی مربوط به زبان انگلیسی به ترتیبی که دانشجویان بتوانند با سرعتی متناسب متون انگلیسی مربوط به رشته تحصیلی خود را بخوانند و در حد مطلوب مفاهیم آن را درک کنند.

زبان تخصصی در مدیریت دولتی شامل زبان تخصصی۱و۲ و زبان تخصصی۳و۴ می باشد.

 

مدیریت‌ تحول‌ سازمانی‌:

هدف:

ـ احاطه دانشجویان به فنون و بهبود و بازسازی سازمان
ـ آشنایی دانشجویان با شیوه های تغییر و تحول و توسعه سازمانی با تأکید بر جنبه های ساختاری، رفتاری و فن آوری

 

حسابداری‌ دولتی‌:

انجام پایان نامه مدیریت دولتی هدف:  آشنایی با سیستم حسابداری سازمانهای دولتی و قوانین و مقررات ناظر بر آن و وقوف به نحوه برنامه ریزی و خط مشی مالی دولتی، بحث در سیستم کنترل مالی سازمانهای دولتی بر مبنای پیش بینی درآمدها و خزینه ها ، بررسی عملیات حسابداری در سازمانهای دولتی ، آشنائی با اسناد و مدارک و دفاتر حسابداری دولتی ـ نحوه و طرز تنظیم حسابها و تهیه گزارشهای نهائی

 

مالیه‌ عمومی‌ و تنظیم‌ خط‌ مشی‌ مالی‌: انجام پایان نامه مدیریت دولتی هدف:در اقتصاد کنونی کشورها مالیه عمومی نقش بسیار حساسی را به عهده گرفته است . به طوری که هدف از برقراری مالیات تنها تأمین مالی دولتها نیست بلکه تأمین مالی با توجه به اثرات اقتصادی آن و با توجه به تأمین هزینه هائی است که خود وسیله اجرای سیاستهای اقتصادی است. به علاوه برای تأمین مالی از وسایل دیگری مانند قرضه نیز استفاده می شود که در شرایط مختلف اقتصادی به عنوان ابزار سیاست مالی نیز بکار می رود. بنابراین هدف اساسی این درس آشنایی دانشجویان با امور مالی دولتها توام با وسایل تأمین مالی و اثرات هر یک از این مسائل در شرایط مختلف اقتصادی است.

 

فراگرد تنظیم‌ و کنترل‌ بودجه:

انجام پایان نامه مدیریت دولتی هدف: آشنا ساختن دانشجویان با چگونکی بودجه بندی سازمان های دولتی

سیستم های اطلاعاتی مدیریت:

هدف: آشنا ساختن دانشجویان با تحولات بنگاهها، کامپیوتر و اینترنت ـ انواع گوناگون سیستم های اطلاعات ـ  سیستم پردازش داده و ستد ( سیستم های اطلاعات حسابداری، بازاریابی، برنامه ریزی مواد، نیروی انسانی ) ـ سیستم اطلاعات مدیریت ـ سیستم پشتیبانی تصمیم گیری ـ سسیستم اتوماسیون اداری ـ سیستم های هوشمند و خبره و طریقه حل مشکلات و تصمیم گیری در سازمان و فن آوری اطلاعات

 

مدیریت‌ سازمان‌های‌ محلی‌ و شهرداری‌ها: مدیریت دولتی در این درس دانشجو با ساختار سازمانهای محلی از جمله شهرداریها و معایب و محاسن تفکیک ساختاری وظایف دولت در قالب نهادهای محلی آشنا می شود.

 

مبانی‌ مدیریت‌ دولتی: هدف آشنا ساختن دانشجویان با مدیریت دولتی و مبانی سیاسی قابل تأمل در تصمیم گیری دولتها است.

 

مدیریت‌ تطبیقی‌: در این درس دانشجو با آشنا شدن سیستم اداری ،حکومتی و آموزشی برخی کشور ها از جمله:ژاپن،انگلستان،هند،فرانسه و … قادر به مقایسه و تیبیق آن ها خواهد بود.

 

مدیریت‌ توسعه‌: هدف: مدیریت دولتی آشنا ساختن دانشجویان با مسائل و مشکلات توسعه ، و فراگرد مدیریت و هدایت نیروها ، منابع و نهادهای سازمانی موجود به منظور افزایش کار آئی و استفاده مطلوبتر از فابلیتهای آنها با تأکید بر توسعه و تحول جوامع روستائی به منزله   عقب مانده ترین بخشهای کشورهای توسعه نیافته

 

مدیریت‌ تعاونی‌ها: هدف:  آشنا ساختن دانشجو با انواع تعاونیها، ویژگیهای هر یک و نحوه مدیریت آنها

 

تصمیم‌گیری‌ و تعیین‌ خط‌ مشی‌:

انجام پایان نامه مدیریت دولتی هدف:

الف ـ آشنایی شرکت کنندگان با الگوهای تجویزی و حدود کاربرد آنها در دستگاههای دولتی

 ب ـ آشنائی با فرآیندهای عینی تصمیم گیری و سیاست گزاری دولتی و راههای بهبود تصمیمات مذکور در جهت تأمین مصالح عمومی

 

سیر اندیشه‌های‌ سیاسی‌ و تحول‌ نهادهای‌ اداری‌: انجام پایان نامه مدیریت دولتی در این درس دانشجو با سرشت اندیشه های سیاسی متفکران برجسته ، متناسب با رششه مدیریت دولتی آشنا می شود. از این رو محتوای نظریه های سیاسی منتخب با توجه به مفاهیم مدیریت مطرح می شود.

 

مباحث‌ ویژه‌ مدیریت‌ دولتی‌:

هدف: افزایش مهارت دانشجویان در تحلیل مسائل سازمانی

 

حقوق‌ اداری‌:

هدف: آشنائی دانشجو با نظریات ، اصول و قواعد حقوق اداری ( به ویژه قوانین اداری ) به صورتی که به عنوان مدیر دولتی یا کارشناس امور اداری قوانین اداری را به طور کلی شناخته و مراجعه به آنها را فرا گرفته باشد.

 

سازماندهی‌ و اصلاح‌ تشکیلات‌ و روش‌ها: مدیریت دولتی در این درس مقوله‌های مربوط به سازمان, سازماندهی و گونه‌های متعدد سازمانی شرح و بررسی شود .در این درس به الگو و روش خاصی از سازماندهی تاکید نمی‌گردد و تنها به بیان اصول کلی و مبانی یک گروه از الگوها و فرآیندهای سازماندهی اشاره می‌شود .گفتنی است’ :یکی از عمده‌ترین مباحث مدیریت امروز را می‌توان سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش‌ها دانست که به عنوان وظیفه اصلی مدیر شناخته شده و در جهت به کار بستن شیوه‌ای مناسب برای اندیشیدن در مورد سازمان‌ها به کار می‌رود.

شناسایی راهبردهای توانمندسازی نمایندگان مجلس

انجام پایان نامه مدیریت دولتی هدف از این پژوهش، شناسایی راهبردهای توانمندسازی نمایندگان مجلس است. پژوهش پیش رو درصدد پاسخ به این سؤال است که چگونه می‌توان توانایی‌های نمایندگان را بهبود و ارتقا بخشید؟ برای جمع‌آوری داده‌ها، ۲۴ مصاحبۀ عمیق با افراد متخصص شامل ۹ نمایندۀ باسابقه، ۱۱ مدیر مسئول باسابقۀ دفتر نمایندگان در مجلس و ۴ خبرۀ علمی صورت گرفت و از روش پژوهش کیفی و ابزار تحلیل تم، داده‌های به‎دست‎آمده از این مصاحبه‎ها، تجزیه ‌و تحلیل شدند. نتایج اجرای فرایند تحلیل تم، به شناسایی سه راهبرد اصلی، شامل توانمندسازی شخصی و فردی نمایندگان، توانمندسازی ساختاری و سازمانی و توانمندسازی اجتماعی منجر شد. برای هر یک از راهبردها، مجموعه‌ای از راهکارهای تلخیص‌شده از تحلیل مضمون مصاحبه‌ها لحاظ شده است که می‌تواند به‌عنوان نقشۀ عمل، برای افزایش توانایی‌ نمایندگان به‌کار آید.

انجام پایان نامه مدیریت دولتی نوین آون هیوز چیست ارشد گرایش تحول توسعه منابع نیروی انسانی تشکیلات و روش ها مالی بودجه پیام نور مدیریت رفتار سازمانی خط مشی

شناسایی و تدوین ویژگی‎های مناسب برای احراز شایستگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

انجام پایان نامه مدیریت دولتی از اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران، رهایی از عقب‎ماندگی و نیل به جایگاه توسعه‎یافتگی است. در این امتداد، استقرار نظام شایسته‎سالار، به‎مثابۀ ضروری‎ترین و زیربنایی‎ترین اقدام مؤثر بر توسعه‎یافتگی مد نظر قرار می‎گیرد؛ اقدامی که سایر عوامل ضروری برای توسعه را به‎شدت تحت تأثیر قرار می‎دهد. از این رو چنین تأکید می‎شود که استقرار نظام شایستگی شرط اصلی نیل به توسعه است و یکی از ضروری‎ترین الزامات تحقق نظام شایستگی و حکومت شایسته‎سالار، وجود ارکان شایسته است. پژوهش حاضر با بررسی مبانی نظری شایستگی مدیران و با استفاده از تجربۀ خبرگان مدیریت عالی در کشور، چارچوب شایستگی‎های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را ارائه می‎دهد. روش پژوهش، تحلیل مضمونی است. روش گردآوری داده‎ها، مصاحبۀ عمیق با ۱۴ تن از وزرای سابق، معاونان و مشاوران وزیر بوده است. نتایج مصاحبه در قالب ۷ مضمون اصلی، شامل دوراندیشی و تحول‎آفرینی در نظام آموزش عالی، مهارت انسانی، مهارت فنی و مدیریتی، ویژگی‎های اخلاقی، تجربه‎های اجرایی و مدیریتی، فراست سیاسی و بصیرت، دسته‎بندی شده‎اند. در این امتداد، بر ضرورت فهم جریان‎های اشتغال، سیر توسعۀ دانش در جهان و اهتمام به تصویرپردازی از چشم‎انداز مطلوب در مراودۀ دانش و بازار کار، تأکید می‎شود.

انجام پایان نامه مدیریت دولتی نوین آون هیوز چیست ارشد گرایش تحول توسعه منابع نیروی انسانی تشکیلات و روش ها مالی بودجه پیام نور مدیریت رفتار سازمانی خط مشی

ارزیابی وضعیت شفافیت پورتال سازمان‌های دولتی

انجام پایان نامه مدیریت دولتی یکی از شرط‌ های اساسی در جهت‌دهی عملکرد کارکنان و سازمان‌های دولتی، کاهش فساد، کسب اعتماد عموم و ایجاد جامعة مردم‌سالار است. در راستای این آرمان، سازوکاری به‌نام شفافیت وجود دارد. اطلاعات که یکی از حیاتی‌ترین مسائل برای بقای دموکراسی به‌شمار می‌رود، به‌وسیلة شفافیت میان اطلاعات دولتمردان و شهروندان توازنی قوی برقرار کرده تا نقش اثربخش آن ظاهر شود. با توجه به لزوم بهره‌گیری از اینترنت برای شفافیت، با تدوین بازبینه‎ای، با روش سرشماری به بررسی ۱۸ پورتال وزارتخانه‌های کشور پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع کمی و از نظر جهت­گیری، از نوع ارزشیابی است. همچنین محیط پژوهش، میدانی، استراتژی پژوهش، پیمایشی و از حیث روش گردآوری اطلاعات و تجزیه ‌و تحلیل روابط بین متغیرها از نوع توصیفی ـ مقایسه‌ای است. نتایج حاصل از میانگین امتیازات حاکی از آن است که با وجود جایگاه مهم وزارتخانه‌ها در ادارة کشور و نقش سازندة آنها درجلب اعتماد عمومی، موضوع شفافیت هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده و پورتال­های وزارتخانه­ها درسطوح ابتدایی شفافیت قرار داشته و به توجه ویژه برای ارتقای کیفیت پورتال خود از نظر شفافیت نیاز دارد.

انجام پایان نامه مدیریت دولتی نوین آون هیوز چیست ارشد گرایش تحول توسعه منابع نیروی انسانی تشکیلات و روش ها مالی بودجه پیام نور مدیریت رفتار سازمانی خط مشی

تبیین تأثیر اعتماد و سلامت سازمانی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر در سازمان‌های دولتی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی

انجام پایان نامه مدیریت دولتی تغییر، تنها عنصر دائمی در زندگی و کسب‌وکار است، اما در جریان پیاده‌سازی فرایند تغییر، چالش‌هایی پیش روی سازمان‌ها به‌ویژه سازمان‌های دولتی قرار می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین آنها مقاومت کارکنان سازمان در برابر تغییر است. عوامل زیادی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر تأثیر می‌گذارد. اعتماد و سلامت سازمانی از عواملی هستند که می تواند سازمان را در راستای دستیابی به اهداف از جمله اهداف تغییر، کمک کند. از طرف دیگر در مطالعات پژوهشگران به نقش تعهد سازمانی به‌عنوان متغیر میانجی توجه شده است. هدف مطالعۀ حاضر بررسی تأثیر اعتماد و سلامت سازمانی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی در شهرداری اهواز است. این مطالعۀ کاربردی روی نمونۀ تصادفی ۲۱۱ نفر از کارکنان شهرداری اهواز انجام شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده‎های گردآوری‌شده از طریق پرسشنامه، با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS نشان می‎دهد اعتماد سازمانی بر مقاومت در برابر تغییر، تأثیر معکوس و معناداری دارد، اما اثر منفی سلامت سازمانی بر مقاومت معنادار گزارش نشد. نتایج آزمون سوبل نیز، نقش میانجی تعهد سازمانی در تأثیر اعتماد بر مقاومت در برابر تغییر را به‌طور معنادار تأیید کرد.

انجام پایان نامه مدیریت دولتی نوین آون هیوز چیست ارشد گرایش تحول توسعه منابع نیروی انسانی تشکیلات و روش ها مالی بودجه پیام نور مدیریت رفتار سازمانی خط مشی

بررسی تأثیر ابزار مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمانی میان کارکنان دانشگاه

امروزه سازمان‌ها با استفاده از ابزارهای مدیریت منابع انسانی هم می‌توانند کارکنان را راضی نگه دارند و هم درجهت بهبود عملکرد سازمان، گامی مهم و مؤثر بردارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ابزارهای مدیریت منابع انسانی و ابعاد آن بر عملکرد سازمانی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و توصیفی است و به روش پیمایش با ابزار پرسشنامه انجام شده است. روایی پرسشنامه از سوی خبرگان منابع انسانی دانشگاه تهران تأیید و پایایی آن نیز به‌وسیلۀ ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای متغیرهای مستقل و وابسته، بیشتر از ۷/۰ به­دست آمد. جامعۀ آماری پژوهش، کارکنان دانشگاه تهران شامل کارمندان و مدیران متخصص منابع انسانی هستند که ۴۰۰۰ نفرند. نمونۀ آماری با حجم ۳۸۴ نفر با فرمول کوکران به‌دست آمد که با توجه به احتمال ریزش پرسشنامه، تعداد بیشتری به روش تصادفی طبقه‌ای بین کارمندان و مدیران دانشگاه تهران توزیع شد و درمجموع، ۴۰۰ پرسشنامة سالم برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به­کار گرفته شدند. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر و با استفاده از نرم‌افزار لیزرل ۸۸/۸ است. نتایج نشان می‌دهد ابزارهای مدیریت منابع انسانی، بر عملکرد سازمانی در دانشگاه تهران تأثیر مثبت و معنادار دارند.

انجام پایان نامه مدیریت دولتی نوین آون هیوز چیست ارشد گرایش تحول توسعه منابع نیروی انسانی تشکیلات و روش ها مالی بودجه پیام نور مدیریت رفتار سازمانی خط مشی

توسعۀ منابع انسانی با بهره‌گیری از طرح توسعۀ فردی در سازمان‌های پروژه‌محور

اغلب پژوهش‌های انجام­شده در زمینۀ توسعۀ منابع انسانی با به‌کارگیری طرح توسعۀ فردی، بر صنایع آموزش و سلامت متمرکز بوده است. هدف این پژوهش، تبیین فرایند توسعۀ منابع انسانی در سازمان‌های پروژه‌محور با بهره‌گیری از طرح توسعۀ فردی، برای درک بهتر و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن است. بدین­منظور، با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، داده‌های حاصل از مصاحبه‌های باز و عمیق با ۱۲ نفر از کارکنان بخش منابع انسانی شرکت نصب نیرو، گردآوری و تجزیه و تحلیل شدند. انتخاب این افراد، براساس نمونه‌گیری نظری صورت گرفت. نتایج نشان می‌دهد عوامل فردی، تیمی و سازمانی متفاوتی نظیر توسعه­جویی، مسابقه برای پیشرفت، دریافت بازخورد عملکردی و اجبار به توسعه موجب می‌شود افراد و سازمان‌ها برای توسعۀ شایستگی‌های فردی تلاش کنند. طرح توسعۀ فردی، ابزاری کارآمد در هماهنگ­ کردن این تلاش‌هاست که پیامدهایی مطلوب، نظیر ارتقای قابلیت استخدام و بهبود عملکرد فردی و سازمانی یا نامطلوب مانند بروز تعارض‌های عدالت‌خواهانه به دنبال دارد.

انجام پایان نامه مدیریت دولتی نوین آون هیوز چیست ارشد گرایش تحول توسعه منابع نیروی انسانی تشکیلات و روش ها مالی بودجه پیام نور مدیریت رفتار سازمانی خط مشی

طراحی مدل چیره‎دستی در سازمان‎های علمی و فناورانه بر مبنای نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

پژوهش حاضر با هدف دستیابی به نظریه­ای در حوزۀ چیره‎دستی سازمانی به‎منظور درک بهتر این پدیده در سازمان‎های علمی و فناورانه اجرا شده است. روش تحقیق به‎صورت کیفی و مبتنی بر نظریه­پردازی داده­بنیاد است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه‎های نیمه‎ساختاریافته استفاده شد و تجزیه‎وتحلیل اطلاعات به روش اشتراس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. نمونه­گیری به روش نمونه‎گیری نظری بود و با بهره‎مندی از تکنیک‎های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی (زنجیره‎ای) انجام شد که بر مبنای آن ۱۶ مصاحبه با مدیران، اعضای هیئت علمی و خبرگان جهاد دانشگاهی که در هر دو حوزۀ پژوهش و بهره‎برداری تجربه و تخصص داشتند، صورت گرفت. نتایج تحلیل داده‎های به‎دست‎آمده از مصاحبه­ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریۀ داده­بنیاد در حوزۀ چیره‎دستی برای سازمان‎های علمی و فناورانه منجر شد که بر مبنای آن معماری فرآیند‎هایی چیره‎دستی مبتنی بر بهره‎گیری از هوشمندی متعهدانه در کنار مهندسی پژوهش و بهره‎برداری فناورانه، به‎عنوان مفاهیم اساسی دستیابی به چیره‎دستی معرفی شدند.

انجام پایان نامه مدیریت دولتی نوین آون هیوز چیست ارشد گرایش تحول توسعه منابع نیروی انسانی تشکیلات و روش ها مالی بودجه پیام نور مدیریت رفتار سازمانی خط مشی

انجام پایان نامه مدیریت دولتی سرمايه داری پيروز شد. “اين نتيجه پيرامون غرب بود؛ به طور يکدست، رژيم های کمونيستی اروپاي شرقي شروع به فروپاشی کردند. این یک مقاله ایمانی است که ما به اثرات آن کور شده ایم. این اثرات بسیار منفی هستند، در واقع، خطرناک هستند؛ زیرا نتیجه گیری خود اشتباه است. به نظر من، ما تمام رابطه بین کسب و کار و دولت را از هم پاشیدیم، و قبل از اینکه ما در نهایت بهتر از اروپایی های شرقی بودیم، بهتر است آن را روشن کنیم.
پیروزی تعادل سرمايه داری به طور کامل پيروز نشد. تعادل انجام شد ما در غرب زندگی می کنیم در جوامع متعادل با بخش های قدرتمند خصوصی، بخش های عمومی قوی و قدرت بزرگ در بخش های بین. کشورهای تحت کمونیسم کاملا از تعادل برخوردار نبودند. در این کشورها، دولت بخش بزرگی از فعالیت های سازمان یافته را کنترل می کرد. نیروی مخالف یا هیچ کمکی وجود نداشت. در واقع، اولین ترک در بلوک شرق در یک مکان (لهستان) که در آن چنین نیرویی جان سالم به در برد (کلیسای کاتولیک) ظاهر شد.

انجام پایان نامه مدیریت دولتی اعتقاد بر این که سرمایه داری پیروز شده است، اکنون جوامع غرب را از تعادل پرتاب می کند، به ویژه بریتانیا و ایالات متحده. که عدم تعادل مالکیت خصوصی و نه مالکیت دولتی را به نفع جامعه کمک نمی کند. من موضوع را با میلتون فریدمن از دانشگاه شیکاگو، که علاقمند به مقایسه آنچه که او «شرکت آزاد» با سوسیالیسم «ویرانگر» می نامد، دوست دارد. این مفهوم که موسسه ای مستقل از افرادی که آن را تشکیل می دهد، می تواند آزاد باشد، خود یک مفهوم زیرکانه در یک جامعه دموکراتیک است. وقتی که شرکت ها واقعا آزاد هستند، مردم نیستند. در واقع، در جامعه ما برای انواع مختلف سازمان ها و برای مشارکت های مختلف آنها در زمینه هایی مانند تحقیق، آموزش، و مراقبت های بهداشتی نقش مهمی ایفا می کند. سرمایه داری از شرکت های خصوصی، قطعا ما را برای توزیع کالاها و خدماتی که به طور مناسب توسط نیروهای بازار آزاد کنترل می شود، خدمت می کنند. کتاب هایی که فریدمن و همکارانش منتشر می کنند کالاهای مشابهی دارند. اما تحقیقات آنها چیست؟ یا مراقبت های بهداشتی که توسط افراد فقیر زندگی می کنند در نزدیکی آن دفاتر اساتید؟
فراتر از عمومی و خصوصی
انجام پایان نامه مدیریت دولتی تا زمانی که هر کسی به خاطر داشته باشد، ما در یک بحث در مورد اختصاص منابع دوباره بین بخش های به اصطلاح خصوصی و عمومی قرار گرفته ایم. این است که آیا سرمایهداری در برابر کمونیسم، خصوصی سازی در مقابل ملی شدن و یا بازارهای کسب و کار در مقابل کنترل دولت، استدلال همیشه خصوصی است، در نیروهای وابسته علیه عمومی و جمعی. وقت آن رسیده است که این دوگانگی محدود است. سازمان های خصوصی وجود دارند تا مطمئن شوند که آیا آنها به شدت توسط افراد نگهداری می شوند یا به طور گسترده در قالب سهام سهام بازار عرضه می شوند. و سازمان های دولتی وجود دارند، هر چند که واقعا باید به عنوان دولتی شناخته شوند، زیرا دولت از نظر عموم عمل می کند. ما به عنوان شهروندان، سازمانهای عمومی ما را مستقیما از ما به عنوان مشتریان (یا سهامداران کوچک) کنترل نمیکنیم. اما دو نوع دیگر مالکیت وجود دارد که مستحق توجه مساوی هستند.

انجام پایان نامه مدیریت دولتی اول، سازمان های همکاری متعهد هستند که به طور رسمی توسط تامین کنندگان خود (به عنوان تعاونی های کشاورزی)، توسط مشتریان خود (مانند شرکت های بیمه متقابل یا زنجیره های خرده فروشی تعاونی) و یا توسط کارکنان آنها (مانند برخی از شرکت های تجاری مانند Avis ) در واقع، همه کشورها در غرب، از جمله ایالات متحده، به شدت جوامع سازمان های همکاری دارند. طبق گزارش انجمن ملی کارآفرینی تعاونی، تقریبا نیمی از جمعیت ایالات متحده به طور مستقیم از سوی برخی از تلاش های همکاری تلاش می کنند و یکی از سه نفر عضو یک تعاونی است. من اخیرا بعضی از کارها را برای یک شرکت بیمه متقابل U.S. انجام دادم. این شرکت رقابتی محکم است، اما با بهره گیری از آن همکاری می کند. مدیران آن به سرعت اشاره می کنند که اهمیت عدم وجود فشار بازار سهام برای توانایی آنها در دیدگاه بلندمدت چیست.

انجام پایان نامه مدیریت دولتی دوم، ما آنچه را که سازمان های غیر انتفاعی می نامم، تحت نظارت خودم انتخاب می کنم و اغلب هیئت مدیره بسیار متفاوت. این سازمان های غیر انتفاعی غالبا به عنوان سازمان های غیر دولتی (NGO) نامیده می شوند، بلکه سازمان های غیردولتی و غیردولتی (NBOs و NCOs) نیز هستند. در واقع، ما توسط سازمان های غیر انتفاعی احاطه شده ایم. در میان آنها بسیاری از دانشگاه های ما (از جمله دانشگاه فریدمن شیکاگو)، بیمارستان ها، سازمان های خیریه و سازمان های داوطلب و فعال (به عنوان مثال صلیب سرخ و گرینپیس) هستند.

 

انجام پایان نامه مدیریت دولتی از منظر سیاسی متداول، تمایل می تواند این چهار نوع مالکیت را در راستای راست از چپ (مالکیت دولتی) به سمت راست (مالکیت خصوصی)، مالکیت تعاونی و عدم مالکیت در میان آن قرار دهد. اما من اعتقاد دارم که این اشتباه است؛ چرا که در اینجا، همانطور که در جاهای دیگر، افراطی ها ملاقات می کنند، اینها اهداف هستند که بیشترین همبستگی دارند. به عنوان مثال، از دیدگاه ساختار، سازمان های خصوصی و دولتی محکم و مستقیما از طریق سلسله مراتب کنترل می شوند، یکی از صاحب نظران، یکی دیگر از مقامات دولتی است. به عبارت دیگر ما باید این خط را برداریم. چیزی که به نظر می رسد یک خط مستقیم است، واقعا شبیه یک اسب است.

همانطور که بیانگر چهار شکل مالکیت به شکل نعل اسب پیش می رود، جهش بین مالکیت دولتی و خصوصی می تواند راحت تر از انتقال به غیر مالکیت یا مالکیت تعاونی باشد. به همین دلیل است که توجه ما به ملی شدن و خصوصی سازی متمرکز است. جهش بسیار ساده است: فقط از طرف دیگر بخرید، مدیران را عوض کنید و ادامه دهید؛ سیستم های کنترل داخلی باقی می ماند. در روسیه امروز، در بسیاری از بخش ها، این جهش ها بسیار ساده بوده است: به نظر می رسد کنترل دولت به طور مساوی کنترل ناخوشایند را از سوی بخش خصوصی به ارمغان آورده است. یکی از روش های مطمئن تر برای رسیدن به تعادل – کندتر و دشوارتر است، اما در حال حاضر با موفقیت در برخی از کشورهای اروپای شرقی دیگر دنبال می شود – استفاده از چهار نوع مالکیت در سراسر کلانتری است.

 
انجام پایان نامه مدیریت دولتی متأسفانه، ما در غرب با طیف وسیعی از امکانات در دسترس نیستیم. از آنجا که سرمایه داری ظاهرا پیروز شده است، بخش خصوصی به خوبی تبدیل شده است، بخش عمومی بد است، و بخش های همکاری مالک و غیر اختصاصی بی اهمیت است. از همه مهمتر، بسیاری از کارشناسان می گویند دولت باید بیشتر شبیه کسب و کار باشد. این به ویژه این گزاره است که من مایل به رقابت هستم. اگر ما دولت را به درستی مدیریت کنیم، باید یاد بگیریم که مدیریت را مدیریت کنیم.
مشتریان، مشتریان، شهروندان و اشخاص

معاون رئیس جمهور ال گور اعلام کرد: “ما مشتریان داریم، اوایل او در دوران ریاست جمهوری خود اعلام کرد. “مردم آمریكا.” اما آیا شما باید با مشتریان تماس بگیرید تا با آنها رفتار كنید؟ ما به خوبی می توانیم نگاهی به آنچه که مشتری ها، این کلمه شگفت انگیز به نظر می رسند، به معنای قبل از اینکه ژاپنی ها یک یا دو چیز را به ما یاد داد. بزرگترین شرکت های ایالات متحده – صنعت خودرو – با مشتریان خود به خوبی رفتار نمی کنند. آنها مدتها استراتژی های عمدی از انقباض برنامه ریزی شده را دنبال می کردند – یک نوعی جهش برای ساختن کیفیت. علاوه بر این، حداقل یکی از زنجیره های خرده فروشی غول پیکر به طور مرتب تاکتیک های طعمه و سوئیچ را استفاده می کند و مشتریان را با قیمت های پایین تر جذب می کند تا محصولات گران قیمت را به فروش برسانند. و در یک داستان شناخته شده، یک شرکت معروف محصولات مصرفی، برای فروش خمیر دندان بیشتر، باز کردن لوله های خود را بزرگتر کرد و سپس مسواک را با سر های طولانی تر به فروش رساند!

انجام پایان نامه مدیریت دولتی کسب و کار در حال کسب و فروش ما به همان اندازه که احتمالا می تواند، نگه داشتن یک رابطه بازو طولانی تحت کنترل نیروهای عرضه و تقاضا. من با این مفهوم مشکل ندارم – برای اتومبیل، ماشین لباسشویی یا خمیر دندان. اما من برای مراقبت های بهداشتی انجام می دهم برای اتومبیل ها، ماشین های لباسشویی و خمیر دندان، اکثر خریداران هوشمند می توانند به عنوان بیان، مراقب باشند؛ و ما باید مکانیزم های محافظتی برای خریداران داشته باشیم که نمی توانند از آنها مراقبت کنند. اما اخطار اخطار یک فلسفه خطرناک برای مراقبت های بهداشتی و سایر خدمات حرفه ای پیچیده است. فروشندگان اجتناب ناپذیر می دانند معامله ای بزرگ تر از خریداران، که می توانند اطلاعاتی را که می خواهند با دشواری بزرگ آشنا شوند پیدا کنند. به عبارت دیگر، مدل مالکیت خصوصی، همانطور که “مشتریان” را با یک بازار زیبا و جذاب عرضه می کند، دارای محدودیت هایی است.

انجام پایان نامه مدیریت دولتی من فقط ارباب رجوع دولت نیستم، از شما متشکرم من انتظار می رود چیزی بیش از بازوهای طولانی و چیزی کمتر از تشویق به مصرف است. برای مثال، هنگامی که یک خدمات حرفه ای از آموزش دولتی دریافت می کنم، مشتری به نظر من مناسب تر است برای نقش من. (جنرال موتورز خودروها را به مشتریان خود می فروشد؛ ارنست و یانگ خدمات حسابداری را به مشتریان خود ارائه می دهد.) در حقیقت، بسیاری از خدماتی که من از دولت دریافت می کنم، ماهیت حرفه ای دارند.

 

اما مهمتر از همه، من یک شهروند با حقوق است که به مراتب فراتر از مشتریان و حتی مشتریان است. اکثر خدمات ارائه شده توسط دولت، از جمله بزرگراه ها، امنیت اجتماعی، و سیاست های اقتصادی، شامل پیچیده سازی منافع بین منافع رقابت است. تام پترز این ایده را کاملا با داستان درباره ایجاد یک مجوز ساختمان برای بزرگ کردن خانه اش تصور می کند. او در یکی از خبرنامه های خود گفت: من نمی خواهم بعضی از بوروکرات ها در سالن شهر به من سخت بدهند. من می خواهم درمان مناسب، سریع و کارآمد. اما اگر همسایه من اجازه دهد که خانه اش را بزرگ کند، چه؟ پس چه کسی شهر شهرداری است؟ اگر من به عنوان یک شهروند حقوق داشته باشم، من همچنین تعهدات را به عنوان یک موضوع می دانم. البته، بریتانیا، البته، به عنوان موضوعی از تاج و تخت، وضعیت رسمی خود را حفظ می کند – روزی که افراد به دلیل توهین، خشونت، و کوتاه زندگی خود، بیشتر خود را از دست دادند، همانطور که توماس هابس آن را در مقابل حفاظت از دولت. اما، بریتانیا یا نه، به هیچ وجه، همه ما باقی مانده از دولت های ما – زمانی که ما پرداخت مالیات، اجازه می دهیم خود را به ارتش طراحی و یا به منظور نظم جمعی احترام به مقررات دولتی.

انجام پایان نامه مدیریت دولتی ارباب رجوع، مشتری، شهروند و موضوع: این چهار کلاه است که همه ما در جامعه می پوشیم. به عنوان مشتریان و شهروندان، ما از یک رابطه متقابل، دادن و برقراری ارتباط با دولت لذت می بریم. مشتریان دولت خدمات مستقیم مستقیم را در اختیار دارند؛ شهروندانش به طور غیرمستقیم از زیرساخت های عمومی که ارائه می دهند سود می برند. اما تفاوت عمده بین فعالیت های گمرکی گمرکی و فعالیت های شهروند گمرکی آن – فرکانس وقوع وجود دارد. برای مثال، با توجه به فعالیت های بخش دولتی دقت کنید – برای مثال، از طریق یک دایرکتوری تلفن دولتی بروید و شما نسبتا کمی پیدا خواهید کرد که متناسب با رده خالص مشتری است. (و برخی از آنچه که مناسب است و نه مایه تاسف است، مانند بلیط قرعه کشی آیا ما واقعا می خواهیم دولت هایمان مانند این شرکت خمیر دندان محصولات hawking را داشته باشیم؟ آیا نگرانی های کنونی در مورد دولت واقعا ناشی از آن است که بیش از حد شبیه به کسب و کار است به اندازه کافی نیست؟) برعکس، در زیر رده شهروندان، مقدار زیادی از فعالیت ها را به شکل زیربنای عمومی پیدا می کنید: زیرساخت های اجتماعی (مانند موزه ها)، فیزیکی (مانند جاده ها و بنادر)، اقتصادی (مانند سیاست پولی )، رسانه ای (مانند دادگاه های مدنی)، خارج از ساحل (مانند سفارتخانه ها) و زیرساخت های پشتیبانی دولت خود (مانند ماشین های انتخاباتی).

به عنوان افراد و مشتریان، ما روابطی با دولت دارد که بیشتر یک طرفه است. برای افتراق جان اف کندی، سوال ما برای ما به عنوان موضوعاتی است که ما باید برای دولت هایمان به شکل احترام به کنترل های دولتی انجام دهیم. در مقابل، به عنوان مشتریانی که خدمات حرفه ای دریافت می کنند، سوال ما این است که دولت چه چیزی را برای ما فراهم می کند. این دفترچه تلفن دولتی نشان می دهد که انواع فعالیت های تحت عنوان پلیسی، ارتش، سازمان های نظارتی و زندان ها را نشان می دهد. اما شگفت انگیز تر شایع خدمات حرفه ای است که دولت ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تأمین مالی عمومی تأمین می کنند: همه مراقبت های بهداشتی در بعضی از کشورها و بسیاری از آن ها در دیگر کشورها، بسیاری از آموزش و پرورش، و همچنین خدمات دیگری مانند هواشناسی.

 

شایسته سالاری در مدیریت سازمان ها و شرکت ها

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته مدیریت دولتی شایسته سالاری مدیریت سازمان ها شرکت ها   شایسته سالاری مدیریت سازمان ها شرکت ها. شایسته‌سالاری به شیوه‌ای از مدیریت گفته می‌شود که در دست‌اندرکاران بر پایه توانایی و شایستگی‌شان برگزیده شوند و نه بر پایه قدرت مالی یا موقعیت اجتماعی […]

تخصیص مخاطرات قراردادهای تامین مالی پروژه محور در صنعت نفت و گاز

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته مدیریت دولتی تخصیص مخاطرات قراردادهای تامین مالی پروژه محور صنعت نفت گاز   تخصیص مخاطرات قراردادهای تامین مالی پروژه محور صنعت نفت گاز. طی سالهای اخیر تأمین منابع مالی و اعتباری به یک روش و الگوی مهم در جذب منابع پولی و سرمایه […]

جایگاه مدیریت استراتژیک و رابطه آن با مسئولیت اجتماعی شرکتها

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته مدیریت دولتی جایگاه مدیریت استراتژیک و رابطه آن با مسئولیت اجتماعی شرکتها   جایگاه مدیریت استراتژیک و رابطه آن با مسئولیت اجتماعی شرکتها. ظهور مسئولیت اجتماعی، عمدتا در پاسخ به تحولات و چالش هائی از قبیل جهانی سازی بوده است. امروزه مسئولیت اجتماعی […]

راهکارهای استفاده سازمانهای دولتی از مدیریت دانش

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته مدیریت دولتی راهکارهای استفاده سازمانهای دولتی از مدیریت دانش   راهکارهای استفاده سازمانهای دولتی از مدیریت دانش. مدیریت دانش به عنوان روش نوین مدیریتی، در زمان کنونی به بحث جدی در متون مدیریتی تبدیل شده است. در واقع چیزی نیست که ناگهان کشف […]

بررسي سير تحول در پارادايم هاي مديريت دولتي : از پارادايم مديريت دولتي کلاسیک تا پارادايم حكمراني خوب

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته مدیریت دولتی   سير تحول در پارادايم های مديريت دولتي سنتی حکمرانی خوب   سير تحول در پارادايم های مديريت دولتي سنتی حکمرانی خوب. اداره امور عمومي به عنوان يك حوزه علمي بين رشته اي در طي سالهاي پاياني قرن نوزدهم به مجموعه […]

فهم نظریه جهیزیه سیاسی در مدیریت بخش دولتی: شالوده هاي نظري، روایت مفهومی و پیامدهاي سازمانی و ملی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته مدیریت دولتی   فهم نظریه جهیزیه سیاسی مدیریت بخش دولتی شالوده های نظری روایت مفهومی پیامدها سازمانی ملی   فهم نظریه جهیزیه سیاسی مدیریت بخش دولتی شالوده های نظری. رویکرد سیاسی به مدیریت در بخش دولتی، رفتارهاي خاصی را در سازمان هاي دولتی، […]

مديريت دولتی نوين و ضرورت حضور تعاونی ها

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته مدیریت دولتی   مديريت دولتی نوين ضرورت حضور تعاونی ها   مديريت دولتی نوين ضرورت حضور تعاونی ها. مديريت دولتي نوين به رويكردي غالب در اصلاح بخش دولتي كشورها تبديل شده است. مديريت دولتي ايران نيز براي تحقق آرمانهاي مصرح در قانون اساسي […]

مطالعه تاثیر استراتژی‌‌های انطباقی تنظیم هیجانات بر عملکرد کارکنان

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته مدیریت دولتی   مطالعه تاثیر استراتژی‌‌ های انطباقی تنظیم هیجانات بر عملکرد کارکنان   مطالعه تاثیر استراتژی‌‌ های انطباقی تنظیم هیجانات بر عملکرد کارکنان. با وجود اینکه در مطالعات مربوط عملکرد شغلی، ترکیبی از متغیرهایی از جمله سن، جنسیت، شخصیت، تجربه کاری و […]

مدل تبیین مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های نفت و گاز با مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته مدیریت دولتی   تبیین مسئولیت اجتماعی شرکت‌های نفت گاز مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)   تبیین مسئولیت اجتماعی شرکت‌های نفت گاز مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM). بی‌توجهی شرکت‌های نفت و گاز به مسئولیت اجتماعی در برخورد با ذی‌نفعان بیرونی، مشکلاتی را برای سازمان ایجاد می­کند […]

طراحی مدل چیره‎دستی در سازمان‎های علمی و فناورانه بر مبنای نظریه‌ پردازی داده‌ بنیاد

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته مدیریت دولتی   طراحی مدل چیره‎دستی سازمان‎های علمی فناورانه نظریه پردازی داده بنیاد   طراحی مدل چیره‎دستی سازمان‎های علمی فناورانه نظریه پردازی داده بنیاد. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به نظریه­ ای در حوزۀ چیره‎دستی سازمانی به‎ منظور درک بهتر این پدیده در […]

تأثیر ابزار مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمانی میان کارکنان دانشگاه تهران

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته مدیریت دولتی   ابزار مدیریت منابع انسانی بهبود عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه تهران   ابزار مدیریت منابع انسانی بهبود عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه تهران. امروزه سازمان‌ها با استفاده از ابزارهای مدیریت منابع انسانی هم می‌توانند کارکنان را راضی نگه دارند و هم درجهت […]
 
 

انجام پروژه سری زمانی

انجام پروژه سری زمانی

انجام پروژه برنامه نویسی c++

انجام پروژه برنامه نویسی c++

انجام پروژه های دانشجویی متلب

انجام پروژه های دانشجویی متلب

انجام پروژه به جای خدمت سربازی

انجام پروژه به جای خدمت سربازی

انجام پایان نامه نقاشی

انجام پایان نامه نقاشی

انجام پایان نامه فوق لیسانس

پایان نامه فوق لیسانس

انجام مقاله نویسی

انجام مقاله نویسی

اپلای تحصیلی کانادا آلمان ایتالیا ...

اپلای تحصیلی کانادا آلمان ایتالیا …

انجام پایان نامه تهران

انجام پایان نامه تهران

انجام تضمینی پایان نامه

انجام تضمینی پایان نامه

هزینه نوشتن مقاله isi

هزینه نوشتن مقاله isi

پذیرش مقاله در مجلات isi

پذیرش مقاله در مجلات isi

قیمت پایان نامه ارشد روانشناسی

قیمت پایان نامه ارشد روانشناسی

چاپ مقاله در مجلات اسکوپوس

چاپ مقاله در مجلات اسکوپوس

مقاله دانشجویی

انجام مقاله دانشجویی

انجام پایان نامه شیمی فیزیک

انجام پایان نامه شیمی فیزیک

انجام پروژه خوردگی

انجام پروژه خوردگی

انجام پروژه گراف

انجام پروژه گراف

انجام پروژه تحلیل خطر زلزله

انجام پروژه تحلیل خطر زلزله

انجام پروژه طراحی مدار

انجام پروژه طراحی مدار

انجام پروژه طراحی لباس

انجام پروژه طراحی لباس

انجام پروژه نفت

انجام پروژه نفت

انجام پروژه های برنامه نویسی

انجام پروژه های برنامه نویسی

انجام پروژه جایگزین خدمت سربازی

انجام پروژه جایگزین خدمت سربازی

انجام پایان نامه رشته ریاضی

انجام پایان نامه رشته ریاضی

انجام پایان نامه فیزیک

انجام پایان نامه فیزیک

انجام مقاله مروری

انجام مقاله مروری

انجام مقاله ای اس ای

مقاله ای اس ای

بهترین موسسه انجام پایان نامه ارشد

بهترین موسسه انجام پایان نامه ارشد

پایان نامه کارشناسی چیست

پایان نامه کارشناسی چیست

قیمت پایان نامه ارشد

قیمت پایان نامه ارشد

درخواست مقاله isi

درخواست مقاله isi

انجام رساله دکتری مدیریت

انجام رساله دکتری مدیریت

چاپ مقاله isi در کمترین زمان

چاپ مقاله isi در کمترین زمان

حسابداری

انجام پایان نامه حسابداری

انجام پایان نامه فرآیند کاوی

انجام پایان نامه فرآیند کاوی

انجام پروژه جبر خطی

انجام پروژه جبر خطی

انجام پروژه عربی

انجام پروژه عربی

انجام پروژه نقشه برداری

انجام پروژه نقشه برداری

انجام پروژه ارنا

انجام پروژه ارنا

انجام پروژه روش تحقیق

انجام پروژه روش تحقیق

انجام پروژه اسپن پلاس

انجام پروژه اسپن پلاس

انجام پروژه گمبیت

انجام پروژه گمبیت

انجام پروژه غیر خطی

انجام پروژه غیر خطی

انجام پروژه جاوا اسکریپت

انجام پروژه جاوا اسکریپت

انجام پایان نامه رشته دامپزشکی

انجام پایان نامه رشته دامپزشکی

انجام پایان نامه طراحی لباس

انجام پایان نامه طراحی لباس

انجام پایان نامه و پروپوزال مقاله

انجام پایان نامه و پروپوزال مقاله

بهترین موسسه انجام پایان نامه دکتری

بهترین موسسه انجام پایان نامه دکتری

سایت پایان نامه نویسی

سایت پایان نامه نویسی

انجام صفر تا صد پایان نامه

انجام صفر تا صد پایان نامه

موسسه نگارش پایان نامه

موسسه نگارش پایان نامه

نگارش مقاله isi

نگارش مقاله isi

انجام پایان نامه هنر

انجام پایان نامه هنر

چاپ مقاله در نشریات isi

چاپ مقاله در نشریات isi

جغرافیا

انجام پایان نامه جغرافیا

انجام خدمات پایان نامه

انجام خدمات پایان نامه

انجام پایان نامه شیلات

انجام پایان نامه شیلات

انجام پروژه خودرو

انجام پروژه خودرو

ضرورت انجام پروژه

ضرورت انجام پروژه

انجام پروژه سیالات

انجام پروژه سیالات

انجام پروژه زنجیره تأمین

انجام پروژه زنجیره تأمین

انجام پروژه بیوانفورماتیک

انجام پروژه بیوانفورماتیک

انجام پروژه متلب برق قدرت

انجام پروژه متلب برق قدرت

انجام پروژه حسابرسی های حسابداری صنعتی

انجام پروژه حسابرسی های حسابداری صنعتی

انجام پروژه کنترل چند متغیره

انجام پروژه کنترل چند متغیره

انجام پایان نامه بیوشیمی

انجام پایان نامه بیوشیمی

انجام پایان نامه هوافضا

انجام پایان نامه هوافضا

انجام پایان نامه و پروپوزال

انجام پایان نامه و پروپوزال

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد اصفهان

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد اصفهان

نوشتن پایان نامه دکتری

نوشتن پایان نامه دکتری

نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد

نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد

آموزش گام به گام نوشتن پایان نامه

آموزش گام به گام نوشتن پایان نامه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد در مشهد

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد در مشهد

قیمت نوشتن پایان نامه دکتری

قیمت نوشتن پایان نامه دکتری

انجام پروژه مهندسی پزشکی

انجام پروژه مهندسی پزشکی

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه

سفارش انجام پایان نامه ارشد

سفارش انجام پایان نامه ارشد

انجام پروژه فاز ۲ معماری

انجام پروژه فاز ۲ معماری

انجام پروژه تحقیق در عملیات

انجام پروژه تحقیق در عملیات

انجام پروژه سی پلاس پلاس

انجام پروژه سی پلاس پلاس

انجام پروژه تحقیقات بازار

انجام پروژه تحقیقات بازار

انجام پروژه عملی با پاورپوینت

انجام پروژه عملی با پاورپوینت

انجام پروژه حسابداری در منزل اکسل مالی

انجام پروژه حسابداری در منزل اکسل مالی

انجام پروژه دانشجویی

انجام پروژه دانشجویی

انجام پایان نامه باستان شناسی

انجام پایان نامه باستان شناسی

انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه حوزه

انجام پایان نامه حوزه

موسسات انجام پایان نامه

موسسات انجام پایان نامه

قیمت پایان نامه دکتری

قیمت پایان نامه دکتری

قیمت پایان نامه آماده

قیمت پایان نامه آماده

خدمات پایان نامه ارشد

خدمات پایان نامه ارشد

قیمت خرید مقاله isi

قیمت خرید مقاله isi

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

چاپ مقاله در ژورنال های معتبر isi

چاپ مقاله در ژورنال های معتبر isi

انجام مقاله دکتری

انجام مقاله دکتری

برای پایان نامه چکار کنم

برای پایان نامه چکار کنم

انجام پایان نامه با کمترین قیمت

انجام پایان نامه با کمترین قیمت

انجام پروژه عدد صحیح

انجام پروژه عدد صحیح

انجام پروژه متره و برآورد

انجام پروژه متره و برآورد

انجام پروژه سپ

انجام پروژه سپ

انجام پروژه راینو

انجام پروژه راینو

انجام پروژه تکلا

انجام پروژه تکلا

انجام پروژه های دانشجویی gis

انجام پروژه های دانشجویی gis

انجام پروژه های جی آی اس

انجام پروژه های جی آی اس

انجام پروژه ی انسیس

انجام پروژه ی انسیس

انجام پایان نامه با آباکوس spss متلب

پایان نامه با آباکوس spss متلب

انجام پایان نامه های دانشجویی

انجام پایان نامه های دانشجویی

انجام پایان نامه حرفه ای

انجام پایان نامه حرفه ای

مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

موسسه نوشتن پایان نامه

موسسه نوشتن پایان نامه

موسسه پایان نامه نویسی در شیراز

موسسه پایان نامه نویسی در شیراز

قیمت مقاله isi

قیمت مقاله isi

انجام پایان نامه دکتری روانشناسی

انجام پایان نامه دکتری روانشناسی

قیمت پایان نامه ارشد سال ۹۹

قیمت پایان نامه ارشد سال ۹۹

مقاله isi چیست

مقاله isi چیست

شرایط پذیرش مقاله در isi

شرایط پذیرش مقاله در isi

انجام پایان نامه نجوم

انجام پایان نامه نجوم

انجام پروژه مدار چاپی

انجام پروژه مدار چاپی

انجام پروژه مدار منطقی

انجام پروژه مدار منطقی

انجام پروژه انسیس فلوئنت

انجام پروژه انسیس فلوئنت

انجام پروژه طراحی الگوریتم

انجام پروژه طراحی الگوریتم