انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی شیمی محیط زیست

انجام پایان نامه مهندسی محیط زیست

 

معرفی مهندسی شیمی کارشناسی ارشد گرایش محیط زیست

انجام پایان نامه مهندسی محیط زیست مهندسی شیمی در ارتباط با عملکرد مواد شیمیایی و زیست‌شناسی و پروسه استفاده از مواد شیمیایی در تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی و طراحی تصفیه‌خانه‌های آب است. به طور کلی تشریح و طراحی هر فرآیندی که در آن از مواد شیمیایی برای پاک‌سازی محیط در آب، هوا و خاک استفاده می‌شود.

مسائل انجام پایان نامه مهندسی محيط زيست صنايع از موضوعاتي است كه اخيراً مورد توجه بيشتري قرار گرفته است. از آنجا كه صنايع مربوط به مهندسي شيمي از جمله صنايعي هستند كه تأثير فراواني در محيط زيست دارند لذا گرايش محيط زيست در مهندسي شيمي اهميت ويژه‌اي مي‌يابد. مباحث تصفيه آب و فاضلاب و ضايعات جامد، تصفيه بي‌هوازي و كنترل آلودگي هوا از جمله موضوعاتي هستند كه در اين گرايش به صورت تخصصي آموزش داده مي‌شوند. انجام پایان نامه مهندسی محیط زیست مكانيك سيالات پيشرفته، رياضيات عددي پيشرفته و طراحي راكتور پيشرفته دروس مشترك اين گرايش مي‌باشند.

انجام پایان نامه مهندسی محیط زیست هدف دوره کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش محیط زیست، آموزش افرادی است که دارای توانائی های لازم جهت طراحی و نظارت برحس اجرای پروژه های تخصصی در زمینه های مختلف مهندسی محیط زیست بوده و در ضمن قادر به انجام تحقیقات لازم جهت حل مسائل و مشکلات زیست محیطی کشور باشند. از جمله پروژه های تخصصی مورد نظر این برنامه عبارتند از:

  1. شناخت و کنترل آلودگی منابع آب، خاک و هوا
  2. طراحی تأسیسات آب و فاضلاب شهری، روستایی و صنعتی
  3. کنترل آلودگی های حاصل از مواد زائد جامد
  4. برنامه ریزی و مدیریت اجرای طرح های زیست محیطی

انجام پایان نامه مهندسی محیط زیست و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی محیط زیست

دروس اصلی و تخصصی مهندسی شیمی گرایش محیط زیست

نام درس تئوري عملي اجبار در اخذ
شناخت و مديريت برنامه ريزي محيط زيست ۳ ۰ اجباري
تصفيه اب ۳ ۰ اجباري
تصفيه فاضلاب ۳ ۰ اجباري
آلودگي هوا و روشهاي كنترل آن ۳ ۰ اجباري
آلودگي مواد زائد جامد و روشهاي كنترل آن ۳ ۰ اجباري
ديناميك سيالات محاسباتي ۳ ۰ غيراجباري
تئوري لايه مرزي ۳ ۰ غيراجباري
هيدروليك محاسباتي ۲ ۳ ۰ غيراجباري
هيدروژئولوژي ۳ ۰ غيراجباري
هيدرولوژي آماري پيشرفته ۳ ۰ غيراجباري
تحليل سيستمهاي منابع اب ۳ ۰ غيراجباري
مدلهاي كيفي در منابع اب ۳ ۰ غيراجباري
هيدروديناميك پيشرفته ۳ ۰ غيراجباري
مهندسي كنترل سيل ۳ ۰ غيراجباري
برنامه ريزي غيرخطي و پويا ۳ ۰ غيراجباري
مباحث ويژه ۲ ۳ ۰ غيراجباري
جريان هاي غيرماندگار ۳ ۰ غيراجباري
رياضيات عالي مهندسي ۲ ۳ ۰ غيراجباري
روش اجزاء محدود در هيدروليك محاسباتي ۳ ۰ غيراجباري
طراحي پيشرفته شبكه هاي آب و فاضلاب ۳ ۰ غيراجباري
اثرات زيست محيطي توسعه آب ۳ ۰ غيراجباري
مباحث ويژه ۱ ۳ ۰ غيراجباري
مكانيك جريانهاي دو فازه ۳ ۰ غيراجباري
جريان هاي لايه اي(منطبق) ۳ ۰ غيراجباري
تئوري امواج ۳ ۰ غيراجباري
مكانيك انتقال رسوب ۳ ۰ غيراجباري
نظريه تلاطم ۳ ۰ غيراجباري
مدلهاي كيفي درمنابع آب ۳ ۰ غيراجباري

   

   دروس اختیاری مهندسی شیمی گرایش محیط زیست

    نام درس تئوري عملي اجبار در اخذ
تصفيه فاضلاب هاي صنعتي ۳ ۰ غيراجباري
هيدرولوژي مهندسي پيشرفته ۳ ۰ غيراجباري
طراحي تصفيه خانه آب و فاضلاب ۳ ۰ غيراجباري
فرايندفيزيكي و شيمييايي و بيولوژيكي ۳ ۰ غيراجباري
آزمايشگاه عمليات واحد در آب و فاضلاب ۳ ۰ غيراجباري
انتقال و توزيع اب ۳ ۰ غيراجباري
جمع آوري و كنترل فاضلاب و آبهاي سطحي ۳ ۰ غيراجباري
بازيابي و استفاده مجدد از فاضلاب ۳ ۰ غيراجباري
ميكروبيولوژي آب و فاضلاب ۳ ۰ غيراجباري
توسعه منابع آبهاي زير زميني ۳ ۰ غيراجباري
هيدرولوژي آبهاي زيرزميني و آلودگي آنها ۳ ۰ غيراجباري
هيدروديناميك آبهاي سطحي ۳ ۰ غيراجباري
آلودگي آبهاي سطحي و زير زميني ۳ ۰ غيراجباري
آلودگي دريايي و روشهاي كنترل آن ۳ ۰ غيراجباري
مديريت كيفي منابع آب ۳ ۰ غيراجباري
آلودگي خاك ۳ ۰ غيراجباري
جمع آوري اطلاعات و بررسي محيط زيست به وسيله دور كاري ۳ ۰ غيراجباري
جمع آوري و حمل و نقل مواد زائد جامد ۳ ۰ غيراجباري
شناخت كمي و كيفي مواد زائد جامد و دفن بهداشتي ۳ ۰ غيراجباري
پردازش و بازيافت مواد زائد جامد ۳ ۰ غيراجباري
كمپوست ۳ ۰ غيراجباري
مواد زائد خطرناك ۳ ۰ غيراجباري
هواشناسي ۳ ۰ غيراجباري
كنترل انتشارآلاینده­ها در هوا ۳ ۰ غيراجباري
كنترل آلودگي هاي جوي ۳ ۰ غيراجباري
اندازه گيري و ارزشيابي آلودگي هاي هوا ۳ ۰ غيراجباري
تهويه صنعتي ۳ ۰ غيراجباري
آلودگي صدا و كنترل آن ۳ ۰ غيراجباري
درس ويژه ۳ ۰ غيراجباري
مهندسي رودخانه ۳ ۰ غيراجباري

حفظ زیستی نیترات توسط تالاب

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی شیمی محیط زیست حذف زیستی نیترات توسط تالاب در پژوهش پیش رو به بررسی کارایی تالاب در حذف زیستی نیترات موجود در پساب ها خواهیم پرداخت. برای این کار، ده نمونه آب که از سطح و عمق محل های ورودی و خروجی آببندان، […]

مدل‌سازی پخش آلودگی هوا با استفاده از نرم‌افزار ISCST

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی شیمی محیط زیست مدل‌سازی پخش آلودگی هوا با استفاده از نرم‌افزار ISCST   مدل‌سازی پخش آلودگی هوا با استفاده از نرم‌افزار ISCST. یکی از منابع عمده آلودگی هوا، دودکش­های صنایع نفت و گاز و همچنین صنایع مرتبط می­باشد. موقعیت جغرافیایی شرکت پالایش نفت […]

تئوری‌های مختلف گرانولاسیون لجن در شرایط بی‌هوازی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی شیمی محیط زیست تئوری‌های مختلف گرانولاسیون لجن در شرایط بی‌هوازی   تئوری‌های مختلف گرانولاسیون لجن در شرایط بی‌هوازی. تئوری‌های مختلف گرانولاسیون بی‌هوازی لجن مورد بررسی قرار گرفت. به‌طور کلی این تئوری‌ها را می‌توان در سه دسته فیزیکی، میکربی و ترمودینامیکی تقسیم‌بندی نمود. در […]

ارزیابی تخریب محیط زیست و کمیابی مواد و انرژی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی شیمی محیط زیست ارزیابی تخریب محیط زیست و کمیابی مواد و انرژی   ارزیابی تخریب محیط زیست و کمیابی مواد و انرژی. تأثیر و ارتباط متقابل هر فرآیند صنعتی با محیط زیست اطرافش از دیدگاه بالادستی تحت تأثیر منابع طبیعی مورد استفاده و […]

میکروارگانیسم‌های خالص محیط‌ های ترکیبات نفتی تولید مواد زیست فعال

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی شیمی محیط زیست میکروارگانیسم‌های خالص محیط‌ های ترکیبات نفتی تولید مواد زیست فعال   میکروارگانیسم‌های خالص محیط‌ های ترکیبات نفتی تولید مواد زیست فعال. آلودگی خاک با نفت خام منجر به ضایعات شدید زیست‌محیطی در اکوسیستم می‌گردد. از میان روشهای گوناگونی که برای […]

حذف زیستی هیدروژن سولفید در راکتور ایرلیفت بیوفیلمی سوسپانسیونی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی شیمی محیط زیست حذف زیستی هیدروژن سولفید در راکتور ایرلیفت بیوفیلمی سوسپانسیونی   حذف زیستی هیدروژن سولفید در راکتور ایرلیفت بیوفیلمی سوسپانسیونی. در این پژوهش حذف زیستی هیدروژن سولفید به ­وسیله باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس در راکتور ایرلیفت بیوفیلمی سوسپانسیونی انجام شد. از سدیم سولفید […]

حذف یون فلزی نیکل (II) از محلول‌های آبی با جاذب نانوساختار MCM-41 اصلاح شده با نمک فلزی ZnCl2

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی شیمی محیط زیست   حذف یون فلزی نیکل (II) محلول‌های آبی جاذب نانوساختار MCM-41 اصلاح شده با نمک فلزی ZnCl2   حذف یون فلزی نیکل (II) محلول‌های آبی جاذب نانوساختار MCM-41 اصلاح شد نمک فلزی ZnCl2. آلودگی آبها توسط یونهای فلزی سنگین یکی […]

سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت آلی- معدنی کیتوسان و NH2-MCM-41 در شبکه پلی سولفان برای حذف یونهای نیکل، کادمیم و سرب از محلول آبی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی شیمی محیط زیست   سنتز نانوکامپوزیت کیتوسان NH2-MCM-41 شبکه پلی سولفان حذف نیکل کادمیم و سرب از محلول آبی   سنتز نانوکامپوزیت کیتوسان NH2-MCM-41 شبکه پلی سولفان حذف نیکل کادمیم. در این مطالعه، پژوهشی بر تصفیه فاضلاب‌های آلوده به یون‌های نیکل، کادمیم و […]

مدیریت پسماندهای ویژه و ارزیابی ریسک حاصل از پسماندهای حفاری چاه های نفت و گاز

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مهندسی شیمی محیط زیست   مدیریت پسماندهای ویژه ارزیابی ریسک پسماندهای حفاری چاه نفت گاز   مدیریت پسماندهای ویژه ارزیابی ریسک پسماندهای حفاری چاه نفت گاز. این پژوهش با هدف شناسایی وطبقه بندی مواد شیمیایی خطرناک وکمینه سازی پسماند ناشی از عملیات حفاری در […]

[/vc_column_text][/vc_row]