انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران حمل و نقل

 

حمل و نقل ریلی راه آهن

 

حمل و نقل ریلی راه آهن با پیشرفت سریع علوم و فناوری در صنعت راه آهن و نقش سازنده آن در توسعه ی افتصادی کشورها، بالطبع هم سو با علوم، سامانه های حمل و نقل و خدماتی ریلی نیز گسترش یافته است. در نتیجه اداره صحیح و مناسب اینگونه سازمان ها بصورت سیستماتیک مستلزم بکارگیری روش های علمی و پیشرفته می باشد.

حمل و نقل ریلی راه آهن مقیاس حمل و نقل در راه آهن  خدمات مورد نیاز و خدماتی آن چنان گسترش یافته که رشته های مهندسی از قبیل راه و ساختمان، مکانیک، برق و … پاسخگوی کلیه مسائل این سازمان ها نمی باشد. برای جبران چنین کمبودی در قرن حاضر از پیوند رشته های گوناگون علوم و مدیریت و روش های مهندسی رشته جدیدی بنام مهندسی راه آهن بوجود آمده است.

حمل و نقل ریلی راه آهنرشته مهندسی ره آهن با مسائلی از قبیل کنترل و هماهنگی فعالیت های ریلی و برنامه ریزی ترافیکی و بهره برداری و کنترل خدمات ارائه شده، استفاده مؤثر از وسایط نقلیه ریلی، ماشین آلات، تجهیزات و امکانات روبنائی و افزایش کارآیی  سازمان های حمل و نقل ریلی سروکار دارد. لذا مهندسی راه آهن با بهره گیری از یافته های فوق می تواند در طرح و ایجاد یا بهبود سیستم های متشکل از انسان، وسایل نقلیه ریلی، ماشین آلات، لکوموتیو، واگن کمک موثری نماید.

۱ ـ تعریف و هدف

حمل و نقل ریلی راه آهن این دوره بیانگر فناوری علوم و روش های بهره برداری، شناسایی مسیرهای گوناگون راه آهن و مهارت در بهره گیری از اجزاء متشکل یک مجموعه راه آهن (انسان، لکوموتیو، واگن، ماشین آلات خطی، ساختمان و تأسیسات، علائم ارتباطات) بمنظور حصول حداکثر کیفیت و کمیت خدمات راه آهن می باشد. هدف از آموزش مجموعه تربیت کارشناسان آگاه به مسائل فناوری و علوم بهره برداری و طراحی راه آهن های جدید از جمله اهداف این مجموعه در مرحله اول بوده و در جهت خودکفائی در صنعت عظیم راه آهن و آموزش افرادی است که ضمن داشتن شناخت از برنامه ریزی های حمل و نقل راه آهن جهت افزودن کیفیت و کمیت خدمات در بهره برداری مناسب از امکانات راه آهن تبحر کافی داشته باشند.

۲ ـ طول دوره

حمل و نقل ریلی راه آهن طول متوسط این دوره ۴ سال است و برنامه های درسی آن در ۸ ترم برنامه ریزی می شود و علاوه بر دروس دارای کارآموزی به مدت یک ترم کامل است. طول هر ترم ۱۶ هفته آموزش کامل است. مدت هر واحد درس نظری ۱۶ ساعت، و عملی و آزمایشگاهی ۳۲ ساعت و کارگاهی ۴۸ ساعت و کارآموزی ها و پروژه در واحدهای ذیربط انجام می یابد.

۳ ـ تعداد واحدهای درسی

تعداد واحدهای درسی این مجموعه ۱۴۲ واحد بشرح زیر می باشد:

۱ ـ ۳ ) دروس عمومی                                           ۲۲ واحد

۲ ـ ۳ ) دروس پایه                                               ۲۲ واحد

۳ ـ ۳) دروس اصلی                                              ۶۴ واحد

۴ ـ ۳) دروس تخصصی الزامی                                 ۲۷ واحد

۵ ـ۳) دروس اختیاری                                       ۷ واحد

          جمع ۱۴۲ واحد

۴ ـ نقش و توانایی

حمل و نقل ریلی راه آهن فارغ التحصیلان این دوره می توانند با آموخته های خویش در موارد ذیل نقش مثبت بازی نمایند:

 • کار در راه آهن های کوچک و بزرگ شهری و بین شهری، معادن، کارخانجان جهت ارائه به بازار مصرف و رفع نیاز به بیگانگان
 • طراحی خطوط و ایستگاه ها، راه آهن های کوچک و بزرگ شهری و بین شهری، معادن کارخانجات.
 • دادن پوششی آموزشی به مراکز آموزش فنی و حرفه ای و علمی در امور بهره برداری از راه آهن
 • رفع نیازمندی های فنی و مدیریتی راه آهن ها (راه آهن جمهوری اسلامی ایران، راه آهن های شهری، راه آهن های خصوصی همانند راه آهن شرقی بنیاد و … )، سیستم های راه آهن در کارخانجات (همانند کارخانجات ذوب آهن، فولاد، … و معادن).
 • علاوه بر آموزش یافتگان در این مجموعه می توانند در بخش های مهندسی بهره برداری، برنامه ریزی، کنترل حمل و نقل ریلی و نیز در طرح و توسعه راه آهن های موجود و طراحی راه آهن های جدید گام های موثری را بردارند.

۵ ـ ضرورت و اهمیت

حمل و نقل ریلی راه آهن. شناخت در امور حمل و نقل راه آهن غالباً از طریق تجربی حاصل می گردد که ضرورت دارد این شناخت از طریق علمی ضمن آشنایی با تکنولوژی های پیشرفته صورت پذیرد. لذا خودکفایی در صنعت عظیم راه آهن بعنوان یکی از اهداف مجدانه جمهوری اسلامی ایران جلوه گر شده و لزوم تربیت افرادی فنی و متعهد برای بهره برداری و یا طراحی راه آهن های جدید برای رفع نیاز داخل کشور و مبادرت به صدور آنان به سایر مستضعفان عالم و رهایی از یوغ ابرقدرت ها کاملاً ملموس است.

حمل و نقل ریلی راه آهن. نیازهای عمده که بوسیله فارغ التحصیلان این مجموعه با توجه به اهداف آن تعیین می گردد عبارتند از:

 1. حمل و نقل ریلی راه آهن طراحی کلیه خطوط و ایستگاه های راه آهن های مختلف شهری و بین شهری.
 2. حمل و نقل ریلی راه آهن ابداع و ساخت سیستم های مختلف بهره برداری و طراحی راه آهن.
 3. حمل و نقل ریلی راه آهن مدیریت بهره برداری و برنامه ریزی راه آهن ها.
 4. حمل و نقل ریلی راه آهن طراحی سیستم های مختلف حمل و نقل ریلی.
 5. حمل و نقل ریلی راه آهن طراحی بمنظور بهبود سیستم های بهره برداری و خطوط ایستگاه ها در راه آهن های موجود.
 6. حمل و نقل ریلی راه آهن آشنایی با سیستم های بهره برداری و طراحی سنتی و غیرسنتی.
 7. حمل و نقل ریلی راه آهن داشتن آگاهی های تخصصی در مورد مشکلات بهره برداری و طراحی خطوط ریلی راه آهن ها (از قبیل سیستم های تخلیه و بارگیری، تشکیل و تنظیم قطارها، مانور و … ).
 8. حمل و نقل ریلی راه آهن طراحی راه آهن های مناسب با خصوصیات فیزیکی و عاطفی ایرانی برای استفاده از قوا و بهره گیری متناسب از امکانات موجود.
 9. حمل و نقل ریلی راه آهن شناخت مسائل آماری حمل و نقل و تجهیز سیستم ها با توجه به نیاز کشور.
 10. حمل و نقل ریلی راه آهن تنظیم برنامه های توسعه آینده کوتاه مدت و بلند مدت راه آهن در کشور.

 

برنامه درسی دوره کارشناسی مهندسی حمل و نقل ریلی

الف ـ دروس پایه

نام درس تئوري عملي دروس پيش نياز، همنياز، متضاد و معادل اجبار در اخذ
مباني برنامه نويسي كامپيوتر ۳ ۰
پيش نياز رياضي عمومي ۱
اجباري
معادلات ديفرانسيل ۳ ۰
هم نياز رياضي عمومي ۲
اجباري
محاسبات عددي ۲ ۰
پيش نياز مباني برنامه نويسي كامپيوتر
اجباري
رياضي عمومي ۱ ۳ ۰
اجباري
فيزيك پايه ۱ ۳ ۰
اجباري
فيزيك پايه ۲ ۳ ۰
اجباري
رياضي عمومي ۲ ۳ ۰
پيش نياز رياضي عمومي ۱
اجباري
آزمايشگاه فيزيك پايه ۱ ۰ ۱
پيش نياز فيزيك پايه ۱
اجباري
آزمايشگاه فيزيك پايه ۲ ۰ ۱
هم نياز فيزيك پايه ۲
اجباري

 

ب ـ دروس اصلی

نام درس تئوري عملي دروس پيش نياز، همنياز، متضاد و معادل اجبار در اخذ
 كارگاه عمومي ۰ ۱
اجباري
 اقتصادمهندسي ۳ ۰
پيش نياز اقتصاد عمومي, تئوري احتمالات و كاربرد آن
اجباري
 اصول حسابداري و هزينه يابي ۳ ۰
اجباري
 كنترل پروژه ۳ ۰
پيش نياز تحقيق در عمليات ۱
هم نياز آمار مهندسي
اجباري
 تحقيق در عمليات ۱ ۳ ۰
هم نياز رياضي عمومي ۲
اجباري
 تئوري احتمالات و كاربرد آن ۳ ۰
پيش نياز رياضي عمومي ۲
اجباري
 تحليل سيستمها ۳ ۰
پيش نياز معادلات ديفرانسيل
اجباري
 آزمايشگاه مباني مهندسي برق ۰ ۱
هم نياز مباني مهندسي برق
اجباري
 اصول مديريت و تئوري سازمان ۲ ۰
اجباري
 طرح سيستمهاي اطلاعاتي و كنترل مديريت ۳ ۰
پيش نياز تحقيق در عمليات ۱
اجباري
 تحقيق در عمليات ۲ ۳ ۰
پيش نياز تحقيق در عمليات ۱, تئوري احتمالات و كاربرد آن
اجباري
 اصول شبيه سازي ۳ ۰
پيش نياز مباني برنامه نويسي كامپيوتر
اجباري
 مباني مهندسي برق ۳ ۰
پيش نياز فيزيك پايه ۲
اجباري
 مباني مهندسي ماشينهاي ريلي ۳ ۰
پيش نياز استاتيك و مقاومت مصالح, مباني مهندسي برق
اجباري
 مقررات عمومي حركت ۳ ۰
اجباري
 علايم و ارتباطات الكتريكي ۲ ۲ ۰
پيش نياز علايم و ارتباطات الكتريكي۱
اجباري
 علايم و ارتباطات الكتريكي۱ ۲ ۰
پيش نياز مباني مهندسي برق
اجباري
 ارزيابي كار و زمان ۲ ۰
پيش نياز كارگاه عمومي
اجباري
 تقاضا در حمل و نقل ۳ ۰
پيش نياز برنامه ريزي حمل و نقل شهري
اجباري
 استاتيك و مقاومت مصالح ۳ ۰
پيش نياز رياضي عمومي ۱
اجباري
 اقتصاد عمومي ۳ ۰
اجباري
 آمار مهندسي ۲ ۰
پيش نياز تئوري احتمالات و كاربرد آن
اجباري
برنامه ريزي حمل و نقل شهري ۲ ۰
پيش نياز تحقيق در عمليات ۱
هم نياز اقتصادمهندسي
اجباري
 مباني مهندسي خط ۳ ۰
پيش نياز استاتيك و مقاومت مصالح
اجباري
 نقشه كشي صنعتي ۱ ۰ ۲
اجباري

 

ج ـ دروس تخصصی الزامی

نام درس تئوري عملي دروس پيش نياز، همنياز، متضاد و معادل اجبار در اخذ
قوانين و تعرفه هاي حمل و نقل ريلي ۳ ۰
پيش نياز ارزيابي كار و زمان
اجباري
 ايمني سير و حركت ۳ ۰
اجباري
 روش هاي برنامه ريزي حركت قطارها ۳ ۰
پيش نياز برنامه ريزي حمل و نقل شهري, تحقيق در عمليات ۲
اجباري
 طراحي ايستگاهها و خطوط صنعتي ۳ ۰
پيش نياز تقاضا در حمل و نقل, مباني مهندسي خط
اجباري
 سيستمهاي تخليه و بارگيري ريلي ۲ ۰
پيش نياز تحقيق در عمليات ۲
اجباري
 راه آهن هاي شهري ۳ ۰
پيش نياز مباني مهندسي ماشينهاي ريلي
هم نياز روش هاي برنامه ريزي حركت قطارها
اجباري
 بررسي فني و اقتصادي انتخاب مسير ۲ ۰
پيش نياز علايم و ارتباطات الكتريكي ۲, اقتصادمهندسياصول حسابداري و هزينه يابي
هم نياز طراحي ايستگاهها وخطوط صنعتي
اجباري
 مديريت كيفيت ۳ ۰
پيش نياز اصول مديريت و تئوري سازمان, ارزيابي كار و زمان
اجباري
 پروژه پاياني ۰ ۳
اجباري
 زبان تخصصي ۲ ۰
اجباري
 كارآموزي ۱ ۰ ۰
اجباري
 كارآموزي ۲ ۰ ۰
اجباري


د ـ دروس اختیاری

نام درس تئوري عملي دروس پيش نياز، همنياز، متضاد و معادل اجبار در اخذ
 برنامه سازي پيشرفته ۳ ۰
پيش نياز مباني برنامه نويسي كامپيوتر
غيراجباري
 مهندسي فاكتورهاي انساني ۳ ۰
پيش نياز ارزيابي كار و زمان
غيراجباري
 آناليز تصميم گيري ۳ ۰
پيش نياز تحقيق در عمليات ۲, آمار مهندسي
غيراجباري
 برنامه ريزي توليد و موجودي ۳ ۰
پيش نياز تحقيق در عمليات ۲, آمار مهندسي
غيراجباري
 آزمايشگاه علائم و ارتباطات ۰ ۱
پيش نياز علايم و ارتباطات الكتريكي۱
غيراجباري
 جغرافيا و كريدورهاي بين المللي حمل و نقل ۳ ۰
پيش نياز برنامه ريزي حمل و نقل شهري
غيراجباري
 كاربرد كامپيوتر در راه آهن ۳ ۰
پيش نياز برنامه سازي پيشرفته
غيراجباري
 بازاريابي و مديريت بازار ۲ ۰
پيش نياز اقتصاد عمومي
غيراجباري
 مهندسي ترابري ۳ ۰
پيش نياز برنامه ريزي حمل و نقل شهري, سيستمهاي تخليه و بارگيري ريلي
غيراجباري
 نقشه كشي صنعتي ۲ ۰ ۲
پيش نياز نقشه كشي صنعتي ۱
غيراجباري
 سيستمهاي انرژي و محيط زيست ۳ ۰
غيراجباري
 آشنايي با دفاع مقدس ۲ ۰
غيراجباري

قطار راه آهن شینکاسن

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران حمل و نقل مهندسی حمل و نقل ریلی   قطار راه آهن شینکاسن   قطار راه آهن شینکاسن. از راه‌اندازی خط آهن سریع‌السیر ژاپن موسوم به شینکانسن بیش از ۵۰ سال می‌گذرد. شینکانسن نخستین خط‌آهن سریع‌السیر راه‌اندازی شده در ژاپن است که نقش […]

قطار راه آهن TGV

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران حمل و نقل مهندسی حمل و نقل ریلی قطار راه آهن TGV قطار راه آهن TGV. قطار ت ژ و دوپلکس (TGV Duplex) یک قطار سریع‌السیر فرانسوی از خانواده قطارهای ت ژ و است که توسط شرکت آلستوم (Alstom) تولیدشده و در شرکت […]

قطار MAGLEV مگلو

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران حمل و نقل مهندسی حمل و نقل ریلی   قطار MAGLEV مگلو قطار MAGLEV مگلو. چین قصد توسعه یک قطار مَگلِو (Maglev یا قطار مغناطیسی) سرعت‌بالا را دارد که تا ۶۰۰ کیلومتر در ساعت سرعت داشته و در سال ۲۰۲۰ معرفی خواهد شد. […]

قطار هیدروژنی

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران حمل و نقل مهندسی حمل و نقل ریلی   قطار هیدروژنی قطار هیدروژنی. این قطارهای مسافربری بی صدا با استفاده از پیل سوختی هیدروژنی کار می کند که فقط بخار آب در هوا آزاد می سازد. مخزن هیدروژنی که روی سقف این قطار […]

بندر خشک و نقش سیستم ریلی در توسعه آن

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران حمل و نقل مهندسی حمل و نقل ریلی بندر خشک و نقش سیستم ریلی در توسعه آن   بندر خشک و نقش سیستم ریلی در توسعه آن. در شرایط کنونی که ۳ میلیون کانتینر در سال از طریق بندر شهید رجایی بارگیری و […]

ارگان های مرتبط با صنعت ریلی در ایران

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران حمل و نقل مهندسی حمل و نقل ریلی   ارگان های مرتبط با صنعت ریلی در ایران   ارگان های مرتبط با صنعت ریلی در ایران. کارگروهی از سوی مدیر عامل محترم راه آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد تا از مدیرانی که […]