انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی

 

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد دکترا کارشناسی کاردانی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی

 

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانیمعرفی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی

یکی از شاخه‌های جدید علم ومعرفت که مساله نیروی انسانی ودیگر جنبه‌های مربوط دنیای کار را در کانون توجه خود دارد،روان شناسی صنعتی وسازمانی است. این شاخه از دانش مطالعه علمی رابطه میان انسان ودنیای کار را وجهه همت خود قرار داده است. در واقع ،کاربرد و بسط وگسترش اصول روانشناسی است به مسایلی که انسان در تجارت و صناعت با آنها دست به گریبان است. از آنجا که شاخه روانشناسی صنعتی و سازمانی یکی از شاخه‌های کاربردی و فعال رشته مهم روانشناسی است و همچنین کشور نیز در آستانه توسعه اقتصادی و صنعتی است لذا استفاده از خدمات مشاوره روانشناسی صنعتی و سازمانی یکی از ضروریات دنیای تولید و کار است و بدون این گونه خدمات تولید با کیفیت در دنیای پر رقابت فعلی با مشکل روبروست. خدمات مشاوره‌ای با حل و فصل مشکلات کارکنان در ابعاد مختلف می‌تواند تخصص، انرژی و توان کارکنان را در اختیار اهداف و ماموریت سازمان قرار دهد.

آثار عملی خدمات روانشناسی صنعتی و سازمانی

آثار عملی خدمات مذکور در سازمان ها بسیار زیاد است که از آن جمله می توان: بهبود رضایت کارکنان، پیشگیری از فرسودگی منابع انسانی، کمک به توسعه منابع انسانی، معنادار کردن سازمان غیر رسمی، فراهم کردن بستر لازم برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک برای روان سازمان، بالابردن انگیزه کارکنان، تقویت فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره ای، جلوگیری از پیری زودرس سازمان و هماهنگی بین خانه و کارخانه را نام برد که همگی این آثار صرف نظر از صرفه جویی در سرمایه گذاری جدید برای نیروی انسانی موجب تحقق رسالت توجه به کرامت انسانی در سازمان ها می شود و بهره وری و سلامت و شادابی را در کارکنان و سازمان تا حدود زیادی تضمین می کند. روانشناسان صنعتی و سازمانی می توانند در زمینه هایی از قبیل: کارمند یابی، گزینش، کارگماری و طبقه بندی کارکنان، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی، ارزشیابی شغل و عملکرد شغلی، کاهش سوانح و افزایش ایمنی، بهبود شرایط محیط کار، افزایش انگیزه و روحیه کار، افزایش دلبستگی، خشنودی شغلی و تعهد سازمانی، کاهش فشار روانی شغلی، بهبود ارتباطات، ایجاد تغییرات مناسب، مشاوره شغلی و حرفه ای، افزایش بهداشت روانی، روابط فرهنگی و هماهنگی میان انسان و ماشین نقش موثر و کارساز داشته باشند. به این شاخه از روان شناسی گاه روان شناسی کار و روان شناسی شغلی هم گفته می شود.

رابطه الگوی تبادل رهبر-عضو و رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه‌ای توانمندسازی روان‌شناختی و تعهد سازمانی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی رابطه الگوی تبادل رهبر-عضو و رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه‌ای توانمندسازی روان‌شناختی و تعهد سازمانی   رابطه الگوی تبادل رهبر-عضو و رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه‌ای توانمندسازی روان‌شناختی و تعهد سازمانی. پژوهش حاضر با بررسی رابطة الگوی تبادل رهبر-عضو […]

مقایسه سه مدل رابطه تجدید قوا و چهار نوع سنجش هفته‌ای عملکرد (تلاش، رفتار شهروندی سازمانی، کنشمندی و عملکرد وظیفه)

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی مقایسه سه مدل رابطه تجدید قوا چهار سنجش هفته‌ای عملکرد تلاش، رفتار شهروندی سازمانی، کنشمندی و عملکرد وظیفه   مقایسه سه مدل رابطه تجدید قوا چهار سنجش هفته‌ای عملکرد. تلاش، رفتار شهروندی سازمانی، کنشمندی و عملکرد وظیفه. به تازگی […]

موانع کارافرینی سازمانی و رابطه آنها با کارافرینی در کارکنان

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی موانع کارافرینی سازمانی و رابطه آنها با کارافرینی در کارکنان   موانع کارافرینی سازمانی و رابطه آنها با کارافرینی در کارکنان. با هدف شناسایی موانع موثر بر کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مذکور صورت گرفته است. تحقیق حاضر این است […]

نقش تعدیل‌کننده صفت شخصیتی وجدانی بودن در رابطه بین فرسودگی عاطفی و عملکرد شغلی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی نقش تعدیل‌کننده صفت شخصیتی وجدانی بودن فرسودگی عاطفی عملکرد شغلی   نقش تعدیل‌کننده صفت شخصیتی وجدانی بودن فرسودگی عاطفی عملکرد شغلی. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل­کننده صفت شخصیتی وجدانی­بودن در رابطه بین فرسودگی عاطفی و عملکرد شغلی (عملکرد […]

نقش تعدیل گر بهزیستی حرفه ای در رابطه خشنودی شغلی و سرمایه روان شناختی با خلاقیت سازمانی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی   نقش تعدیل گر بهزیستی حرفه ای خشنودی شغلی سرمایه روان شناختی با خلاقیت سازمانی   نقش تعدیل گر بهزیستی حرفه ای خشنودی شغلی سرمایه روان شناختی با خلاقیت سازمانی. امروزه، مثبت نگري يکی از عوامل مهم و تأثيرگذار […]

رابطه رهبری اخلاق مدار شادی در کار و احساس انرژی با رفتار شهروندی سازمانی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی   رهبری اخلاق مدار شادی کار احساس انرژی رفتار شهروندی سازمانی   رهبری اخلاق مدار شادی کار احساس انرژی رفتار شهروندی سازمانی. هدف از انجام پژوهش حاضر تعيين رابطه بين متغيرهاي رهبري اخلاق مدار، شادي در کار و احساس […]

طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی   طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی   طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی. هدف از پژوهش حاضر، طراحی و آزمون الگویی ساختاری از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی بود. متغیرها […]

رابطه رفتارهای توانمندساز مدیران با میل ماندن در شغل در کارکنان الگوی چند میانجی‌گر

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی   رفتارهای توانمندساز مدیران میل ماندن شغل کارکنان الگوی چند میانجی‌گر   رفتارهای توانمندساز مدیران میل ماندن شغل کارکنان الگوی چند میانجی‌گر. این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین رفتارهای توانمندساز مدیران با میل ماندن در شغل در کارکنان […]

رابطه شادکامی در کار با عملکرد وظیفه‌ای، سلامت روان و قصد ترک شغل نقش میانجی استرس شغلی و تسهیل کار خانواده

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی   شادکامی در کار عملکرد وظیفه‌ای سلامت روان قصد ترک شغل نقش میانجی استرس شغلی تسهیل کار خانواده   شادکامی در کار عملکرد وظیفه‌ای سلامت روان قصد ترک شغل. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شادکامی در کار با عملکرد […]

رابطه تعارض کار خانواده و بهزیستی کاری با میانجیگری فشارهای روانشناختی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی   رابطه تعارض کار خانواده و بهزیستی کاری میانجیگری فشارهای روانشناختی   رابطه تعارض کار خانواده و بهزیستی کاری میانجیگری فشارهای روانشناختی. هدف پژوهش حاضر آزمودن الگو رابطه تعارض کار-خانواده و بهزیستی کاری با میانجی‌گیری فشارهای روان‌شناختی در کارکنان […]

اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن‌ آگاهی متناسب با فرهنگ ایرانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و ضد خدمت کارکنان

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی   اثربخشی آموزش شناختی ذهن‌ آگاهی متناسب فرهنگ رفتارهای شهروندی سازمانی   اثربخشی آموزش شناختی ذهن‌ آگاهی متناسب فرهنگ رفتارهای شهروندی سازمانی. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی متناسب با فرهنگ ایرانی بر […]