سیستم های حمل و نقل هوشمند با بكارگیری فناوری اطلاعات باعث ارتقای سطح ایمنی، كارآیی و ارزانی در حمل و نقل می شود كه برای شیوه های مختلف حمل و نقل از قبیل حمل و نقل جاده ای راه آهن، هوایی و دریایی قابل تعمیم است. سیستم های حمل و نقل هوشمند با استفاده ازIT تحولی را در صنعت حمل ونقل پدید می آورد. استفاده بهینه از منابع موجود كاهش صدمات و افزایش ایمنی و آرامش، كاهش هزینه و اثرات نامطلوب زیست محیطی، كاهش مصرف انرژی و تاخیرهای ناخواسته در طول سفر، مدیریت و برنامه ریزی دقیق و كارآمد در حمل و نقل و ترافیك محسوب و در نهایت جلب رضایت مسافرین و روانسازی جریان ترافیك همواره به عنوان اهم مزایا و اهداف بكارگیری ITS می شوند.

انجام پایان نامه، سمینار، پروپوزال، مقاله، تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران حمل و نقل

 

انجام پایان نامه حمل و نقل

 

 

سیستم های حمل و نقل هوشمند

 

کاربرد سیستم های حمل و نقل هوشمند

سیستم های حمل و نقل هوشمند كاربردهای متفاوتی را در زمینه های مختلف حمل و نقل خواهد داشت. می توان به كاربرد این گونه سیستمها در موارد ذیل اشاره كرد:
۱) سیستم های كنترل تطبیقی یا هوشمند چراغ های راهنمایی تقاطع ها
سیستم های كنترل چراغ های راهنمایی تقاطع ها بایستی به گونه ای عمل كنند كه حداقل تاخیرها و توقف ها و حداكثر گذردهی و ایمنی را در تقاطع ها حاصل نماید.
۲) سیستم های هماهنگ یا مركزی كنترل ترافیك
با ایجاد ارتباط و هماهنگی بین عملكرد چراغ های راهنمایی تقاطع های مجاور و تولید موج سبز كمترین تاخیر در شبكه ترافیك شهری حاصل می شود. همچنین با ایجاد مركز كنترل ترافیك شهری، نظارت بر عملكرد كلیه چراغ های راهنمایی و وضعیت ترافیك در سطح شهر امكان پذیر می گردد.
۳) سیستم های كنترل و هدایت ناوگان های عمومی
به منظور افزایش بهره وری و نیز نظارت بهتر بر عملكرد رانندگان ناوگان هایی چون اتوبوسرانی، تاكسیرانی، اورژانس، آتش نشانی و گشت پلیس از سیستم های مدیریت ناوگان استفاده می شود. در این سیستم ها اطلاعات لحظه ای مربوط به موقعیت مكانی و وضعیت تك تك اعضای ناوگان در یك مركز كنترل جمع آوری می شود. این اطلاعات به كمك نرم افزارهای مناسب پردازش شده و با برنامه ریزی بهتر برای ناوگان هدایت رانندگان و اطلاع رسانی به مسافران و كاربران حداكثر بهره برداری از ظرفیت ناوگان عملی می شود.
۴) سیستم هدایت و مدیریت پاركینگ
جمع آوری اطلاعات لحظه ای مربوط به ظرفیت پاركینگ ها و هدایت رانندگان به سمت پاركینگ های دارای ظرفیت خالی و نیز اعمال نرخ های متفاوت برای پاركینگ های حاشیه ای در طول شبانه روز از ابزارهایی هستند كه به بهره برداری بهینه از ظرفیت پاركینگ های موجود كمك می كنند.
۵) سیستم كنترل و مدیریت تراكم در بزرگراه ها
با نصب شناسگرهای ترافیكی در فواصل مناسب در مسیر بزرگراه ها اطلاعات لحظه ای مربوط به وضعیت ترافیك شبكه بزرگراهی جمع آوری شده و با كنترل دسترسی ها، اطلاع رسانی به رانندگان، رسیدگی سریعتر به وقایع و تصادفات، كنترل محدوده سرعت مجاز و. . . تراكم ترافیك در شبكه بزرگراهی كاهش داده شده و همچنین تراكم در شبكه حتی الامكان یكنواخت می گردد .

 

سیستم های حمل و نقل هوشمند ITS انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران حمل و نقل ریلی جاده ای در ایران

 

سیستم های حمل و نقل هوشمند در حالی که اطلاعات بزرگ به عنوان تکنولوژی در حال ظهور به عنوان پزشکان و محققان شناخته می شود، چالش های مهمی برای دانشگاه ها، سازمان های فدرال و ایالتی، صنعت و دیگر سازمان ها بوجود می آیند. کشف راه های جدید برای مدیریت و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ برای ایجاد ارزش، دقت پیش بینی ها را افزایش می دهد، مدیریت و امنیت حمل و نقل زیرساخت را بهبود می بخشد و تصمیم گیری آگاهانه را فعال می کند. این چالش هایی است که ممکن است بینش و فرصت های جدید را به ارمغان بیاورد و تبدیل راه ما پدیده های حمل و نقل و مهندسی ترافیک را درک می کنیم. داده های بزرگ به سرعت در عرصه حمل و نقل گسترش یافته است. با این حال، روش ها، مدل ها و الگوریتم هایی که امروزه در حوزه ما به کار می روند و اطلاعات را کشف می کنند، فکر می کنند برآورد، پیش بینی، اعتبار سنجی ترافیک و حمل و نقل نظریه ها و مدل ها – ممکن است در این شرایط جدید مقیاس و / یا عملکرد خوبی نداشته باشند. در حقیقت، در بسیاری از رشته ها در حوزه ما، به ویژه کسانی که به طور کلاسیکی «اطلاعات فقیر و غنی از مفاهیم» (مثلا برنامه ریزی فعالیت و مدل انتخابی)، داده های بزرگ می توانند ما را به تجدید نظر در نظریه ها و مدل های موجود بطور کامل بازنویسی کنند. هدف از این موضوع ویژه، برجسته کردن تحقیقات اخیر در برنامه های Big Data بود که می توانست کمک به ایجاد دانش بنیادی، مفاهیم و فن آوری های مرتبط با مهندسی حمل و نقل و ترافیک شود. این موضوع ویژه شامل هفده جایزه برجسته شامل برنامه های مختلف حمل و نقل از تخمین تقاضای سفر به عملیات ترافیک در زمان واقعی و نظارت بر ایمنی است.

سیستم های حمل و نقل هوشمند به طور کلی، این هفده مقاله می تواند به سه گروه تقسیم می شود: (۱) برنامه ریزی حمل و نقل؛ (۲) عملیات ترافیکی؛ و (۳) ایمنی. اولین رده بندی مربوط به برنامه ریزی حمل و نقل شامل نه مقاله است. این مقالات استفاده از سوابق جزئیات تماس تلفن همراه، سیستم های کارت هوشمند، سیستم های شمارش خودکار مسافر، GPS، تلفن هوشمند و خدمات مکان خودرو، اشتراک دوچرخه سواری و داده های رسانه های اجتماعی، و ارائه برنامه های داده های بزرگ مانند تخمینی تقاضای سفر، برآورد مقصد، تجزیه و تحلیل الگوی سفر روزانه، انتخاب مقصد غیر کارگاهی، تجربه سفر مسافرتی، برآورد مبدا مقصد با هدف سفر و زمان روز، تمایل سفر به انواع فعالیت ها و منطقه بندی ترافیکی.
سیستم های حمل و نقل هوشمند با توجه به مقالات دسته دوم در مورد ترافیک، چهار مقاله شامل می شوند. این مقالات با بهره گیری از منابع داده های بزرگ از GPS، بلوتوث خواننده، آشکارساز حلقه، زمان سفر اختصاصی بخش، و ماشین های شناور برای پیش بینی جریان ترافیک، پیش بینی زمان سفر، رسیدگی به نیازهای داده GPS، و توزیع زمان سفر زمان سفر است. در نهایت، دسته سوم مقالات مربوط به ایمنی شامل چهار مقاله می شود. منابع داده بزرگ استفاده شده در این دسته از ویدیو، سیستم شناسایی وسایل نقلیه مایکروویو، GPS و داده های مسیریابی خودرو است. این بخش شامل برنامه های کاربردی برای تجزیه و تحلیل ایمنی مسیر جاده ای، ترافیک و نظارت بر ایمنی، کالیبراسیون مدل شبیه سازی ترافیک برای ارزیابی ایمنی و مدل سازی تصادفات رانندگی است. ما این مسئله را به حافظه دوست داشتنی متیو جارلوفیتیس، EIC تحقیقات حمل و نقل بخش C اختصاص داده ایم، یک دوست متفکر و یک همکار الهام بخش، که قبل از اتمام این مسئله به مرگ ناموفق رسید.

 

بهینه سازی با ثبات برای برنامه ریزی تدارکات امداد و نگرانی تحت عدم اطمینان در زمان تقاضا و حمل و نقل


سیستم های حمل و نقل هوشمند تدارکات اضطراری جزء ضروری از کمپین های امدادی پس از فاجعه است. با این وجود، هنگام تصمیم گیری در رابطه با برنامه ریزی و اجرای تدارکات پس از فاجعه، عدم قطعیت های مختلف وجود دارد. با توجه به شرایط خاص محیطی در هنگام تخریب پس از فاجعه پس از یک زلزله فاجعه بار در یک منطقه کوهستانی، این مقاله یک مدل تصادفی برای تدارکات پس از فاجعه را برای هدایت طراحی تاکتیکی برای بسیج سطوح عرضه امداد، برنامه ریزی هلیکوپتر اولیه و ایجاد حمل و نقل با توجه به عدم اطمینان در زمان تقاضا و حمل و نقل، در منطقه فاجعه ای برنامه ریزی می شود. سپس یک رویکرد بهینه سازی قوی برای مقابله با این عدم اطمینان ارائه می کنیم و نتیجه همبستگی قوی مدل پیش فرض تصادفی را ارائه می دهیم. یک مثال عددی بر اساس تدارکات فاجعه در طول زلزله بزرگ سیچوآن نشان می دهد که این مدل می تواند به مدیران پس از حادثه کمک کند تا از راه اندازی اولیه منابع اضطراری تعیین شوند. تجزیه و تحلیل حساسیت، بررسی اختلاف بین بهینه سازی و استحکام را با تغییر دادن مقادیر پارامترهای بهینه سازی قوی.

 

انجام پایان نامه حمل و نقل

 

کشف موضوعات و روند تحقیقات حمل و نقل با استفاده از مدل سازی موضوع

 

سیستم های حمل و نقل هوشمند تحقیقات حمل و نقل یک منطقه کلیدی در هر دو علم و مهندسی است. در این مقاله، یک تحلیل تجربی از ۱۷،۱۶۳ مقاله منتشر شده در ۲۲ مجله برتر حمل و نقل را از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ ارائه می دهیم. ما یک مدل تخصیص ناپایدار داریچله (LDA) را در خلاصه مقاله ها به منظور استخراج ۵۰ موضوع کلیدی به کار می بریم. ما نشان می دهیم که این موضوعات مشخص شده هر دو نماینده و معنی دار هستند، که بیشتر مربوط به زیر زمینه های تاسیس شده در تحقیقات حمل و نقل است.
سیستم های حمل و نقل هوشمند این زمینه های شناسایی زمینه های تحقیقاتی برای حمل و نقل را نشان می دهد. بر اساس نتایج LDA، شباهت مجلات و کشورهای / مناطق را از لحاظ توزیع موضوع تجمعی آنها کم می کنیم. با اندازه گیری تنوع توزیع های موضوعی در طول زمان، ما برخی از گرایش های تحقیق عمومی را پیدا می کنیم، مانند مباحث مربوط به پایداری، رفتار سفر و تحرک غیر مرسوم در طول زمان، به طور فزاینده ای محبوب می شود. ما همچنین این تجزیه و تحلیل زمانی را برای هر مجله انجام می دهیم، که در بیشتر مجلات دیده می شود. با این حال، برخی از ناهنجاری های جالب، مانند مسائل ویژه در موضوعات خاص، از تغییرات زمانی مشخص می شود. با محاسبه روند زمانی در سطح کشور / منطقه، ما دریافتیم که کشورها / مناطق الگوهای شفاف را نشان می دهند، که نشان می دهد جوامع تحقیقاتی در مناطق مختلف تمایل به تمرکز بر زمینه های مختلف دارند. نتایج ما می تواند به احزاب مختلف در جامعه دانشگاهی، از جمله محققان، سردبیران مجله و موسسات مالی، از لحاظ شناسایی موضوعات / پروژه های امیدوار کننده برای مجله های کاندیدایی برای ارائه، و تمرکز مجدد برای توسعه مجله، سود ببرد.

 

ارایه روشی جهت شناسایی و اولویت‌بندی نقاط مستعد مخاطرات در شبکه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای

 

سیستم های حمل و نقل هوشمند شبکه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای به عنوان گسترده‌ترین و دردسترس‌ترین نوع جابجایی بار و مسافر، در معرض پهنه گسترده‌ای از مخاطرات طبیعی و انسانی قرار دارند. از این‌رو شناسایی واولویت‌بندی نقاط مستعد مخاطره در این شبکه‌ها نقش به‌سزایی در کنترل و کاهش آسیب‌های ناشی از وقوع مخاطرات خواهد داشت. در این پژوهش پس از شناسایی این نقاط برمبنای نقشه‌های هم‌پوشانی مخاطرات و شبکه راه‌ها، به ارایه روشی جهت همگون‌سازی اثرمخاطرات طبیعی و انسانی در شبکه‌ راه‌ها پرداخته می‌شود. در این روش با محاسبه منافع و هزینه‌های ریالی ایمن‌سازی نقاط مستعد مخاطره، شاخص منفعت به صورت نسبت ریالی منافع ایمن‌سازی به هزینه‌های آن در هرنقطه تعریف گردیده و با استفاده از ضرایبی نسبت به نوع مخاطره و موقعیت آن نقطه در شبکه راه‌ها تصحیح می‌گردد. به عنوان مطالعه موردی، با بکارگیری این روش در شبکه راه‌های برون‌شهری استان اصفهان نمونه نتایج زیر حاصل گردید­: در استان اصفهان، ۶/۶۲ درصد خسارات واردبر شبکه راه‌ها مربوط به وقوع مخاطرات طبیعی و ۴/۳۷ درصد آن مربوط به وقوع مخاطرات انسانی (تصادفات جاده‌ای) می‌باشد. به لحاظ خسارات ناشی از وقوع مخاطرات، شهرستان‌های کاشان، شهرضا و شاهین‌شهرو میمه به­ترتیب پرمخاطره‌ترین شهرستان‌های استان اصفهان می‌باشند. در شبکه راه‌های استان اصفهان، مخاطره زمین‌لغزش ۶/۱۰ برابر بحرانی‌تر از مخاطره زلزله و ۳/۳۹ برابر بحرانی‌تر از مخاطره سیل می‌باشد و سایر مخاطرات طبیعی دارای پتانسیل بحران‌سازی اندکی می‌باشند. درصورت وقوع مخاطره سیل و تخریب پل رودخانه شور در محور مبارکه-بروجن کلیه دسترسی‌های اصلی شهرستان سمیرم قطع و موجب وضعیت بحرانی در این شهرستان می‌گردد. همانگونه که مشاهده می‌گردد، این روش از یک طرف به دلیل قابلیت جمع‌بندی کلیه مخاطرات طبیعی و انسانی در شبکه راه‌ها و از طرف دیگر به دلیل قابلیت اصلاح شاخص منفعت درهرنقطه نسبت به کل نقاط شبکه، دارای جواب‌های منطقی برای تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریتی، تخصیص بودجه شهرستانی و حتی برنامه‌‌ریزی جزیی درنهادهای ذیربط می‌باشد.

 

کالیبره کردن مدل های پیش بینی تصادفات با استفاده از یک روش ابتکاری

 

سیستم های حمل و نقل هوشمند در فرایند مدل سازی آماری تصادفات، برآورد دقیق ضرایب ثابت مدل (کالیبره کردن) از اهمیت زیادی برخورد است. زیرا، این ضرایب میزان و چگونگی ارتباط متغیرهای مستقل با متغیر وابسته را بیان کرده و بهمین جهت تخمین نادرست آنها می تواند به ارایه نتایج غیرواقعی توسط مدل منجرگردد.
برای تعیین ضرایب ثابت مدل های پیش بینی تصادفات، معمولاً از فرایندی موسوم به حداکثر کردن تابع درستنمایی استفاده می شود که در آن روشهای بهینه سازی نامقید نظیر “بردار گرادیان ” ، “شبه نیوتن ” و “نیوتن- رافسون” دارای بیشترین کاربرد در مدلهایی بویژه با توابع غیرخطی می باشند. اما، این روشها بدلیل اتکا به ماتریس هسین (مشتق مرتبه دوم) از ضعفهایی نظیرطولانی بودن زمان اجرای گامها، وابستگی به مقدار اولیه جهت شروع فرایند بهینه سازی و امکان ایجاد همگرایی برای یک تابع در نقطه ای بغیر از بالاترین قله برخوردار هستندکه در اغلب موارد فرایند بهینه سازی را با مشکل مواجه ساخته و از دقت محاسبه ضرایب مدل نیز به میزان زیادی می کاهند. در این مقاله، با استفاده از مبانی بهینه سازی عددی روشی ارایه شده است که ضعغهای یادشده را به حداقل رسانده و امکان مناسبی را برای مدلساز جهت کالیبره کردن مدل های پیش بینی تصادفات فراهم می آورد. یافته های حاصل از آزمایش این روش بر روی یک تابع عملکرد ایمنی و مقایسه آن با روش معمول بردار گرادیان که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است، نشان می دهد که روش ابتکاری در اجرای فرایند بهینه سازی به نقطه شروع حرکت وابسته نبوده و همچنین همگرایی برای یک تابع غیرخطی را در بالاترین قله ممکن ایجاد می نماید.

 

مکانیابی پایانه‌های مسافربری برون شهری با استفاده از مدل بهینه‌سازی چند معیاره در شهر تهران

 

سیستم های حمل و نقل هوشمند بررسی فرایندهای مکانیابی بکار گرفته شده در شهرهای کشور بیانگر آنست که در بسیاری از شهرهای کشور موقعیت مکانی پایانه‌های مسافربری برونشهری به صورت غیر علمی و تنها بر اساس نظرات کارشناسی تعیین شده است. در این مقاله، از یک مدل ریاضی- کارشناسی چندمعیاره که توسط نویسنده گان این مقاله تدوین شده به منظور مکانیابی پایانه های مسافربری در شهر تهران استفاده شد. ابتدا با توجه به عدم وجود اطلاعات کافی در این خصوص، با انجام مصاحبه با کارشناسان و متخصصین و تکمیل پرسشنامه‌های تدوین شده، مناسب‌ترین و مهمترین معیارها در مکانیابی پایانه‌ها شناسایی شدند. جهت اجرای این مدل که برنامه‌ریزی ترکیبی در مقیاس بزرگ می‌باشد، از نرم‌افزار TransCAD و روش “شاخه و کرانه” استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصل از اجرای این مدل، ۴ مکان جهت احداث پایانه در شهر تهران پیشنهاد شد و از لحاظ فنی و اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفت. در این مقاله مقایسه نتایج حاصل از مدل پیشنهادی این تحقیق ومدل موجود در طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران، مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. با مقایسه نتایج حاصل از این دو مطالعه مشخص گردید که سیستم پیشنهادی مطالعات جامع شهر تهران، ۱۴ نقطه را به منظور احداث پایانه پیشنهاد کرده است، در حالیکه با استفاده از مدل مکانیابی در این پژوهش، احداث پایانه در بیش از ۴ مکان را از نظر اقتصادی توجیح پذیر نمی باشد. لذا با توجه به اختلاف قابل توجه وضعیت عملکردی، به وضوح می‌توان روش پیشنهادی این تحقیق را به عنوان یک روش موثر و کارامد در مکانیابی پایانه‌ها در نظر گرفت.

 

قابلیت رادار نفوذی زمین در شناخت خرابی ناشی از رطوبت در لایه های مخلوط آسفالتی

 

سیستم های حمل و نقل هوشمند از جمله خرابی های که اغلب در روسازیهای آسفالتی مشاهده می گردد، خرابی هایی است که ناشی از رطوبت بوده یا توسط رطوبت تشدید شده اند. که عریان شدگی یکی از مهمترین آنهاست. اما از آنجا که منشا بروز پدیده عریان شدگی از حساسیت رطوبتی بوده و موجب ایجاد خرابی های زودرس و صرف هزینه های بالای تعمیر و نگهداری می شود. تشخیص مناطق عریان در اثر رطوبت از اهمیت بالایی برخوردار است از متداولترین روشهای شناخت حساسیت رطوبتی، مغزه گیری در مخلوطهای آسفالتی، محاسبه تنش کششی غیر مستقیم در ۲حالت اشباع و خشک و پیدا کردن نسبت تنش اشباع به خشک می باشد. این روش مخرب است، چاله های حاصل از مغزهگیری باید وصله و مرمت شوند، همچنین دارای سختی کار و زمانبر است .از روشهای دیگر، دستگاه رادار نفوذی به زمین از روشهای الکترومغناطیسی است که امروزه کاربردهای آن در راهسازی به سرعت در حال گسترش می باشد. در این پژوهش پس از ارزیابی چشمی بخشی از شبکه راهها ی منطقه ۲۲واقع در استان تهران و انتخاب قطعاتی از محور مورد نظر، اقدام به ارزیابی مکانیزه بکمک دستگاه رادار نفوذی زمین گردید، همچنین از محل های مشکوک به وجود عریان شدگی نمونه های مغزه گرفته شده وتحت آزمایشات، تنش کششی غیر مستقیم،درصد فضای خالی، چگالی و………قرار داده شدند.در مقایسه بین پارامترهای خصوصیات فیزکی آسفالت از جمله میزان فضای خالی و میزان خرابی ناشی از حساسیت رطوبتی و پارامتر خروجی ثابت دی الکتریک بدست آمده از رادار نفوذی زمین ارتباط معنی داری وجود دارد. در اعماق مختلف مغزه گرفته شده، با افزایش درصد فضای خالی، افزایش نسبت تنش کششی غیرمستیم اشباع به خشک، تشدید خرابی ناشی از رطوبت و کاهش مقدار ثابت دی الکتریک مشاهده گردید. در نهایت با کمک نتایج بدست آمده، به بیان ارتباط مقادیر ناشی از ارزیابی مخرب با غیرمخرب در نقاط مشخص شده می گردد.

 

پیش‌بینی خودکار گره‌های ترافیکی با استفاده از مدل سازی شبکه عصبی

 

سیستم های حمل و نقل هوشمند افزایش حجم ترافیک و ایجاد گره­های ترافیکی در راههای بین‌شهری و همچنین شبکه ترافیک شهری سبب کاهش کارایی شبکه ترافیکی و راههای مورد نظر می­شود. پیش­بینی و کشف هرچه سریعتر این گره­های ترافیکی می­تواند کمک شایانی به حل مشکل و روان‌سازی جریان ترافیک نماید. شبکه­های عصبی مصنوعی نشان داده­اند که با تکیه بر قابلیت یادگیری خود می­توانند عملکرد بسیار مناسبی در این زمینه از خود نشان دهند. هدف اصلی این تحقیق پیش­بینی و تشخیص خودکار گره­های ترافیکی با استفاده از مدل شبکه عصبی هوشمند و مقایسه کارایی مدل با مدلهای دیگر موجود است. به طوریکه با استفاده از داده­های آموزشی، شبکه عصبی مصنوعی را به گونه‌ای بیاموزد که بتواند خروجی مورد نظر را تشخیص و در مورد داده­های هدف با موفقیت پیش‌بینی را انجام دهد. روش تحقیق جهت پیش­بینی معماری شبکه از سه پارامتر ورودی و یک پارامتر خروجی استفاده شده است. در این تحقیق از سه نوع شبکه عصبی مصنوعی به منظور پیش­بینی و کشف خودکار گره­های ترافیکی استفاده شده است. داده­های مورد استفاده در این تحقیق از اطلاعات واقعی مرکز کنترل ترافیک آزادراه تهران- کرج به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه می‌باشد. در ابتدا از شبکه عصبی چند لایه پرسپترون، استفاده شده و شبکه عصبی دیگری که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، شبکه نروفازی می‌باشد و در نهایت از شبکه عصبی تابع مبنای شعاعی به منظور بررسی موفقیت دو شبکه قبلی استفاده شده است. کارایی و دقت مدلهای مختلف براساس بهترین و جامع‌ترین مجموعه شاخص‌های ارزیابی جهت سنجش کارکرد هر کدام از مدلها تحلیل شد و براساس مقایسه کارایی آنها نسبت به یکدیگر، مدل پرسپترون با کارایی بهینه معرفی شد. مقایسه نتایج مقادیر پیش‌بینی شده جریان ترافیکی با مقادیر اندازه‌گیری شده در واقعیت، نشان می‌دهد که مدل مطرح شده به‌طور رضایت‌بخشی جریان ترافیکی را پیش‌بینی می‌کند.

 

بررسی نحوه ارزیابی حمل و نقل مواد نفتی توسط کشتی‌های نفتکش در راستای توسعه صادرات ایران

 

سیستم های حمل و نقل هوشمند هدف از این تحقیق، بررسی و مطالعه نحوه بازرسی نفت خام و فراورده‌های آن در تجارت خارجی ایران و ارائه راهکارهای مناسب می یاشد. به همین منظور این تحقیق تلاش دارد تا با پاسخگویی به این سؤال که آیا بین بازرسی کالاهای نفتی (بر اساس ضوابط و استاندارهای ملی و بین المللی) و توسعه و بهبود تجارت بین المللی و نیز کسب اعتبار تجاری بین شرکاء تأثیر معنی داری وجود دارد؟ روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی همبستگی است. بدین منظور از بین مدیران و متخصصان شرکت‌های فعال نفتی و متخصصان در امر بازرسی کالاهای نفتی، ۵۰ نفر به ‌صورت نمونه در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. در این تحقیق جهت بررسی متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. از طرفی به‌منظور تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون با سطح معنی‌داری (۰۱/۰P<) استفاده شده است. یافته­ها نشان داد که بین بازرسی کالاهای نفتی (بر اساس ضوابط و استاندارهای ملی و بین المللی) و توسعه و بهبود تجارت بین المللی، و کسب اعتبار تجاری بین شرکا رابطه معنیداری وجود دارد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر آن است که بازرسی نفت خام و فرآورده های آن بر اساس ضوابط و استاندارهای ملی و بین المللی می تواند سبب توسعه و بهبود تجارت بینالمللی و نیز افزایش اعتبار تجاری بین شرکا در کشور شود.

 

تعیین مدل فاصله بهینه عبورگاه‌ها در راه‌های یک خطه دو طرفه مجهز به سیستم‌های حمل و نقل هوشمند

 

راه‌های روستایی ۸۳ درصد از شبکه راه‌های کشور را تشکیل می‌دهند که هزینه‌های ساخت اولیه و نگهداری بالایی را نیز شامل می-شوند. بسیاری از این راه‌ها با توجه به موقعیت توپوگرافی خاص منطقه و میزان ترافیک کم (کمتر از ۴۰۰ وسیله نقلیه در روز) نیازی به داشتن دو خط عبور با عرض متداول را ندارند. این گونه راه‌ها می‌توانند با داشتن یک خط عبور با عملکرد دوطرفه که در فواصل مشخص دارای عبورگاه می‌باشند، عملکردی متناسب با شرایط ویژه عبور و مروری خود داشته که مشخصات ترافیکی قابل قبولی نیز دارند. مهمترین شاخص مورد توجه در طرح راه‌های یک خطه دو طرفه، حداقل شدن تاخیرات ناشی از توقف خودروها در عبورگاه‌ها می‌باشد. در این تحقیق برای مدلسازی راه یک خطه‌ی دو طرفه مجهز به سیستم‌های حمل و نقل هوشمند، از شبیه سازی کامپیوتری استفاده شده و قوانین ترافیکی در نرم افزار متلب شبیه‌سازی گردید. به کمک نتایج خروجی از شبه سازی مدل رگرسیونی فاصله بهینه عبورگاه‌ها توسعه یافت و پارامترهای آن مورد آزمون قرار گرفت. کمترین تاخیر به ازای بیشترین ظرفیت، فاصله عبورگاه‌ها، طول کل مسیر، سرعت تردد و ظرفیت عبورگاه‌ها نیز محاسبه گردید. در تمام حالات در نظر گرفته شده، حداقل تاخیر به ازای بیشترین ظرفیت قابل عبور با توجه به توزیع پواسونی تعداد وسایل نقلیه رسیده به مبدا حرکت در سمت چپ و راست در بازه‌های زمانی برابر، کمتر از ۸ دقیقه می‌باشد. براساس نتایج این تحقیق با افزایش فاصله بین عبورگاه‌ها به میزان یک کیلومتر، زمان تاخیر حدود ۱۲ دقیقه کاهش می‌یابد.

 

برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی بر پایه الگوریتم اولویت‌بندی

 

سیستم های حمل و نقل هوشمند ارائه یک الگوریتم اولویت­ بندی تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن ایران جهت بهینه و به­هنگام سازی برنامه­های کوتاه­ و بلندمدت عملیات تعمیر و نگهداری راه آهن در این تحقیق مورد هدف قرار گرفته است. در این مقاله، شرایط موجود راه آهن ایران بررسی شده و مطالعات انجام شده در عرصه بین­المللی در راستای ساخت یک الگوریتم اولویت­بندی تحلیل شد. نتیجتاً متد طراحی و توسعه مدل­های لازم جهت ارائه الگوریتم اولویت­بندی تعمیر و نگهداری خطوط بر اساس شاخص هندسه مسیر با هدف رسیدن به سطح مورد نیاز ایمنی مسیرو راحتی سواری مسافرتی­ در روش های نگهداری مسیر فعلی ارائه شد. مزایای رویکرد جدید تعمیر و نگهداری با استفاده از ارزیابی خروجی های آن با رویکرد فعلی نشان داده شده است. که الگوریتم نگهداری جدید نه تنها ایمنی مسیر بلکه سطح مورد نیاز راحتی سواری مسافرتی را نیز تضمین می کند. نتایج حاصل حاکی از کاربردی بودن و امکان­پذیر بودن استفاده از مدل یا الگوریتم پیشنهادی در ارائه برنامه اولویت­بندی و برنامه­ریزی جهت تعمیر و نگهداری راه آهن بوده است.

 

شناسایی و مدلسازی عوامل مؤثر در عبور بی‌درنگ عابرین پیاده از چراغ قرمز عابر در تقاطع‌های چراغ‌دار

 

سیستم های حمل و نقل هوشمند این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر در عبور بی‌درنگ عابرین پیاده از چراغ قرمز عابر، هنگام رسیدن به تقاطع‌های چراغ‌دار و مدل‌سازی آن در جهتپیش‌بینی رفتار عابرپیاده در مواجهه با چراغ قرمز در تقاطع‌های چراغ‌دار هوشمند سطح شهر تهران انجام گردید. پس از فیلم‌برداری از ۶ تقاطع در سطح شهر تهران، اطلاعات ۱۱۳۰ عابرپیاده با بازبینی این داده‌های ویدیویی ثبت گردید. در این پژوهش از مدل لوجیت برای شناسایی میزان تأثیر عوامل مؤثر در اقدام عابر پیاده برای عبور بی‌درنگ یا عدم عبور بی‌درنگ از تقاطع استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در تصمیم عابرین پیاده برای عبور بی‌درنگ از تقاطع‌های چراغ‌دار عوامل منطقه برداشت اطلاعات (شمالی، مرکزی و جنوبی)، جنسیت، طول خط عابر پیاده، دما، حجم ترافیک وسایل نقلیه، تعداد عابرین در حال انتظار برای سبز شدن چراغ و تعداد عابرین در حال عبور از تقاطع تأثیر معناداری دارند.

 

نقش کیفیت و مدت زمان خواب رانندگان وسایل نقلیه‌ی سنگین در تصادفات ناشی از خواب‌آلودگی

 

سیستم های حمل و نقل هوشمند پژوهش انجام شده یک تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده که در زمینه­ی نقش کیفیت و کمیت خواب رانندگان وسایل نقلیه­ی سنگین در تصادفات ناشی از خواب­آلودگی در محور مهریز-انار استان یزد انجام گرفته است. در این تحقیق علاوه بر مدت زمان خواب رانندگان وسایل نقلیه­ی سنگین در مسافت­های طولانی، کیفیت خواب آنان نیزمورد توجه و بررسی قرار گرفته است. آمار و اطلاعات مطالعه­ی حاضر از طریق پرسش­نامه­هایی که توسط رانندگان وسایل نقلیه­ی سنگین تکمیل گردید، جمع­آوری شده است. این اطلاعات با استفاده از نرم­افزار۲۴ SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای مؤثر در بهبود کیفیت خواب رانندگان و در نتیجه کاهش حوادث و خسارات ناشی از خواب­آلودگی پیشنهاد گردیده است. در این مطالعه­ با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی کیفیت و مدت زمان خواب رانندگان مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن ارائه گردیده است.نتایج این پژوهش نشان داده است با وجود اینکه بسیاری از تلاش­های مسئولین برای مبارزه با خستگی و خواب­آلودگی رانندگان برروی مدت زمان خواب متمر کز است اما کیفیت خواب نقش مؤثرتری بر خستگی رانندگان و حوادث ناشی از خواب­آلودگی آن­ها دارد و در حال حاضر به عنوان مهم­ترین عامل تأثیرگذار بر عملکرد ایمن رانندگان تلقی می­ شود.

 

 

ارزیابی فنی اقتصادی احداث مونوریل

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران حمل و نقل   ارزیابی فنی اقتصادی احداث مونوریل   ارزیابی فنی اقتصادی احداث مونوریل براي پي‌بردن به مطلوبيت سرويس ارائه شده توسط يک سيستم حمل و نقل عمومي، مي‌توان از شاخص‌هايي نظير دسترسي به حمل و نقل عمومي، زمان سفر، قابليت اطمينان، […]

میزان اثربخشی پرداخت الکترونیکی عوارض در کاهش میزان تأخیرهای ترافیکی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی صنایع غذایی   میزان اثربخشی پرداخت الکترونیکی عوارض در کاهش میزان تأخیرهای ترافیکی   میزان اثربخشی پرداخت الکترونیکی عوارض در کاهش میزان تأخیرهای ترافیکی. پرداخت الکترونیکی عوارض می تواند باعث کاهش زمان توقف خودروها در ایستگاه های پرداخت عوارض، کاهش تأخیرها و زمان سفر […]

کاربرد نرم افزار ArcMap GIS در تعیین مکان سیستمهای حمل و نقل هوشمند در راه های برون شهری

انجام پایان نامه، سمینار، پروپوزال، مقاله، تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران حمل و نقل سیستم های حمل و نقل هوشمند نرم افزار ArcMap GIS تعیین مکان سیستمهای حمل و نقل هوشمند راههای برون شهری   نرم افزار ArcMap GIS تعیین مکان سیستمهای حمل و نقل هوشمند راههای برون شهری. استفاده از سیستم هوشمند حمل […]

هوشمند سازی سیستم حمل و نقل در تعیین محدودیت سرعت مطمئن با یک رویکرد ابتکاري

انجام پایان نامه، سمینار، پروپوزال، مقاله، تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران حمل و نقل سیستم های حمل و نقل هوشمند هوشمند سازی سیستم حمل و نقل تعیین محدودیت سرعت مطمئن با یک رویکرد ابتکاري   هوشمند سازی سیستم حمل و نقل تعیین محدودیت سرعت مطمئن. امروزه با توجه به اهمیت حمل و نقل ایمن […]

استراتژي مناسب برای ارزیابی سیستم هاي حمل و نقل هوشمند

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران حمل و نقل استراتژي مناسب برای ارزیابی سیستم هاي حمل و نقل هوشمند استفاده از فناوري اطلاعات در حمل و نقل در تولید و توسعه حمل و نقل هوشمند متمرکز شده است. با توسعه سیستم کنترل و مدیریت حمل و نقل هوشمند شهري، […]

تاثیر هوشمند سازی پرداخت کرایه تاکسی بر پارامترهای ترافیکی

انجام پایان نامه، سمینار، پروپوزال، مقاله، تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران حمل و نقل   تاثیر هوشمند سازی پرداخت کرایه تاکسی بر پارامترهای ترافیکی   تاثیر هوشمند سازی پرداخت کرایه تاکسی بر پارامترهای ترافیکی. امروزه یکی از معضلات اصلی کلان شهرها، مشکل ترافیک و به دنبال آن آلودگی هوا می باشد . با گسترش […]

رویکرد پارامترهای هوش مصنوعی GA در کاهش تراکم ترافیکی

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران حمل و نقل   سیستم های حمل و نقل هوشمند   رویکرد پارامترهای هوش مصنوعی GA در کاهش تراکم ترافیکی   رویکرد پارامترهای هوش مصنوعی GA در کاهش تراکم ترافیکی. رشد روز افزون جمعیت باعث شده است که در سال هاي اخیر نیاز […]

تشخیص رفتار عصبی در مانورهای رانندگی با همجوشی اطلاعات تلفن همراه هوشمند

انجام پایان نامه، سمینار، پروپوزال، مقاله، تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران حمل و نقل   سیستم های حمل و نقل هوشمند   تشخیص رفتار عصبی مانورهای رانندگی همجوشی اطلاعات تلفن همراه هوشمند   تشخیص رفتار عصبی مانورهای رانندگی همجوشی اطلاعات تلفن همراه هوشمند. شناسایی رفتار راننده در مانورهاي خودرو نقش مهمی در تشخیص رفتار […]

روش های تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب مهمترین محور پر تردد جاده ای و تعیین اولویت نصب تجهیزات هوشمند در محور برگزیده

انجام پایان نامه، سمینار، پروپوزال، مقاله، تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران حمل و نقل   سیستم های حمل و نقل هوشمند   تصمیم گیری چند معیاره انتخاب مهمترین محور پرتردد جاده ای   تصمیم گیری چند معیاره انتخاب مهمترین محور پرتردد جاده ای. ۴۳ کشته در هر ۱۰۰ / آمار منتشر شده توسط سازمان […]

اولویت بندی احداث مجتمع های خدماتی رفاهی بین جاده ای هوشمند در استان های کشور

انجام پایان نامه، سمینار، پروپوزال، مقاله، تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران حمل و نقل   سیستم های حمل و نقل هوشمند   اولویت بندی احداث مجتمع خدماتی رفاهی بین جاده ای هوشمند   اولویت بندی احداث مجتمع خدماتی رفاهی بین جاده ای هوشمند. امروزه با پیشرفت گسترده سیستم هاي حمل و نقل جاده ایی […]

روش تشخیص مد حمل و نقل با برنامه کاربردی تلفن همراه هوشمند به روش نوین یادگیری ماشین

انجام پایان نامه، سمینار، پروپوزال، مقاله، تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران حمل و نقل   سیستم های حمل و نقل هوشمند   تشخیص مد حمل و نقل تلفن همراه هوشمند یادگیری ماشین   تشخیص مد حمل و نقل تلفن همراه هوشمند یادگیری ماشین. در طی چند سال اخیر، الگوی سفر افراد به خصوص در […]

استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان بهبود یافته در کاهش زمان سفر

انجام پایان نامه، سمینار، پروپوزال، مقاله، تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران حمل و نقل   سیستم های حمل و نقل هوشمند   الگوریتم کلونی مورچگان بهبود یافته در کاهش زمان سفر   الگوریتم کلونی مورچگان بهبود یافته در کاهش زمان سفر. بهبود شرایط زندگی و آسایش و راحتی افراد تا حد زیادي در گرو […]

طراحی سیستمی هوشمند مبتنی بر تشخیص نحوه حرکت و تعیین سرعت وسایل نقلیه

انجام پایان نامه، سمینار، پروپوزال، مقاله، تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران حمل و نقل   سیستم های حمل و نقل هوشمند   سیستمی هوشمند تشخیص نحوه حرکت و تعیین سرعت وسایل نقلیه   سیستمی هوشمند تشخیص نحوه حرکت و تعیین سرعت وسایل نقلیه. طراحی سیستم هاي هوشمند کنترل ترافیک در سال هاي اخیر توجه […]

ارزیابی اجرای سیستم های حمل و نقل هوشمند و مدیریت پارکینگ برای شهرهای ایران

انجام پایان نامه، سمینار، پروپوزال، مقاله، تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران حمل و نقل   سیستم های حمل و نقل هوشمند   اجرای سیستم حمل و نقل هوشمند مدیریت پارکینگ شهرهای ایران   اجرای سیستم حمل و نقل هوشمند مدیریت پارکینگ شهرهای ایران. امروزه با روند افزایشی وسایل نقلیه، مشکلاتی از جمله عدم تناسب […]

اعمال بهتر قوانین با مکانیابی تابلوهای سیستم محدودیت سرعت متغیر بر اساس عوامل متغیر راه

انجام پایان نامه، سمینار، پروپوزال، مقاله، تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران حمل و نقل   سیستم های حمل و نقل هوشمند   اعمال قوانین مکانیابی تابلوهای سیستم محدودیت سرعت عوامل متغیر راه   اعمال قوانین مکانیابی تابلوهای سیستم محدودیت سرعت عوامل متغیر راه. سیستم موفق در (VSL) تحقیقات بین المللی نشان داده است که […]
[/vc_column][/vc_row]