همکاری با موسسه پژوهشی تامسون رویترز

همکاری با موسسه پژوهشی تامسون رویترز

جهت همکاری با موسسه لطفاً رزومه علمی خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید:

thomson_reuter@yahoo.com

لازم به ذکر است که با توجه به کیفیت علمی پژوهشی موسسه، تنها رزومه پژوهشگرانی بررسی می شود که دارای مدرک زبان معتبر باشند

همکاری با موسسه پژوهشی تامسون رویترز انجام پایان نامه سمینار پروژه های دانشجویی عمران برق کامپیوتر مهندسی صنایع مکانیک غذایی سمینار